Преждевременни ли са предлаганите от депутати промени в Закона за съдебната власт за едноинстанционността на всички дела срещу актове на Висшия съдебен съвет, без дисциплинарките, и за състава на конкурсните комисии? Този въпрос беше във фокуса на дебата в парламентарната правна комисия, която единодушно подкрепи на първо четене проекта за изменения в ЗСВ, внесен от народни представители от всички групи, без БСП.

Както „Лекс“ вече писа, с тях най-общо се предлага всички дела срещу актове на ВСС да се гледат на една инстанция във Върховния административен съд, с изключение на дисциплинарните производства; членовете на Комисията за атестирането и конкурсите да бъдат извадени от конкурсните комисии, които да се състоят от четирима магистрати и един хабилитиран научен работник; да се даде възможност и на ВСС да налага наказание „забележка“; при предсрочно прекратяване на мандата на главния инспектор и инспекторите, новоизбраният да кара цял мандат; решенията на ВСС за отхвърляне на предложения да се вземат с обикновено мнозинство и др.

Върховните съдии Галина Тонева и Борислав Белазелков. Снимка: БГНЕС

Въпросът дали сега е моментът за тези промени беше поставен от съдията от Върховния касационен съд Галина Тонева. Тя обясни, че е член на работната група в Министерството на правосъдието, която подготвя промени в съдебния закон. Част от тях обхващат и сегашните предложения на народни представители. „Постоянните изменения, промените на парче създават затруднения. Според мен е преждевременно това предложение, което днес се обсъжда“, каза Галина Тонева.

Председателят на правната комисия Даниел Кирилов обясни, че чака проекта на министерството от септември. Било е планирано той да влезе за обсъждане в пленарна зала през декември, но това не се случи. „Без да искам да изземам инициативата на Министерството на правосъдието, ние обобщихме някои от висящите въпроси, като сме избегнали тези, които подлежат на подробна, задълбочена дискусия в работната група. По същество не сме натоварили проекта с принципно сложни въпроси за статута на магистратите. Ще продължим да очакваме резултата от работната група, но в най-добрия случай тя ще е готова след два месеца“, каза още Кирилов. Но от думите му стана ясно, че не е оптимист и за този срок.

Галина Тонева поясни, че по план работната група трябва да е готова до април. Но изрично уточни, че не може да бъде сигурна в този срок. Тя обясни, че вече са готови предложенията за изменение на статута на инспекторите, предстои да се обсъдят някои идеи във връзка с дисциплинарните производства.

„Не виждам причина работата да става двойна“, заключи тя.

Данаил Кирилов обясни, че в правната комисия не е получено становище от Министерството на правосъдието. Като даде да се разбере, че е наясно какво е положението във ведомството и какви мнения има в ресорната дирекция там по предлаганите изменения в ЗСВ. Кирилов изчисли, че ако проектът бъде готов през април, ще последват два месеца обществено обсъждане, изразяване на становища, съобразяването на някои от тях, после минаване през Министерски съвет и така ЗСВ ще влезе в Народното събрание през есенната сесия.

Единственият конкретен коментар по проекта направи Александър Димитров от Камарата на вещите лица. Той поиска да се върне стара редакция на чл. 340а от ЗСВ като се даде възможност на съдебните служители да бъдат включени в списъка с вещите лица. Служителите бяха извадени от там като им беше забранено да упражняват свободна професия, а тази на експертите се приема именно за такава. Според Димитров обаче това е погрешно схващане, а вещите лица обявявали, че упражняват свободна професия, само заради осигуровките.

На заседанието присъства и представляващият ВСС Боян Магдалинчев, който уведоми депутатите, че проектът е в правната комисия на съвета, която ще подготви становище по него, което ще бъде разгледано от Пленума и едва тогава ще бъде внесено в парламента.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 март 2019 17:18
Гост

При този недоимък на вещи лица, трябваше да се даде възможност на съдебните служители да бъдат включени в списъка.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 17:03
Гост

Абсолютно подкрепям съдия Тонева. Този закон така и не го оправиха финално. Само го кърпят.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 17:00
Гост

Крайно време беше членовете на Комисията за атестирането и конкурсите да бъдат извадени от конкурсните комисии.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 16:22
Гост

Не само са преждевременно, но и безсмислени. Не виждам къде точно е спешността им и защо да не се изчака МП. Всичко е заради Точкова. Сигурно си е уредила нова позиция.

Анонимен
Анонимен
13 март 2019 16:23
Гост

Хаха. Председател на ВКС 😉