В съвременния свят на глобална търговия и борба за нови пазари едрият бизнес е изправен пред все повече международни спорове за защита на интересите си. Именно международната компетентност е ключов елемент от разрешаването на всеки спор, който е свързан с две или повече държави. Въпреки това, различията в уредбата на производствата в отделните национални правни системи все още създават трудности при утвърждаването на международната компетентност като средство за глобално регулиране на международния граждански обмен.

„Международна компетентност по граждански и търговски дела“ от д-р Васил Пандов е изследване, обстойно разглеждащо същността, функцията, упражняването и уредбата на правомощието на българските съдилища да се произнесат по спорове с международен елемент по граждански и търговски дела.

Каква е връзката между държавата на съда и международното гражданско дело, кои са случаите на отклонения от надлежната връзка и какво е значението на правото?

На тези и много други въпроси отговаря д-р Васил Пандов в рамките на 331 страници, а сравнителноправният анализ на уредбата на връзката между държавата на съда и международното гражданско дело и юриспруденцията ще бъде полезен както на учащи студенти, така и на практикуващи юристи, които всеки ден се сблъскват с тази материя.

Заповядайте и на представянето на книгата на 16 октомври 2018 г., от 18:30 ч. в Аулата на СУ „Св. Климент Охридски“. Участие ще вземат и проф. д-р Сашо Пенов, проф. д-р Ирена Илиева и доц. д-р Боряна Мусева.

Линк към Facebook събитието може да откриете тук.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минувач
Минувач
11 октомври 2018 11:02
Гост

Изданието би помогнало много на бъдещите юристи, а и е на прилична цена.

Колега
Колега
11 октомври 2018 10:22
Гост

Преди няколко години д-р. Пандов ни представи интересен реферат на тема „Признаване и изпълнение на чуждестранни актове и спогодби“, в който беше обърнато специално внимание на методите за регулиране на материалните и процесуални правоотношения в международното частно право.

Анчо
Анчо
11 октомври 2018 10:07
Гост

Трябва доста време, за да се осъществи глобално регулиране на международния граждански обмен. Освен това процесът ще е поетапен.

Анонимен
Анонимен
11 октомври 2018 10:04
Гост

Съгласен съм, че едрият бизнес е изправен пред все повече международни спорове. Но от друга страна малките фирми в България са на ръба на оцеляването.