Председателят на една от най-важните комисии към Висшия съдебен съвет (ВСС) – тази за атестирането и конкурсите, да бъде член на съвета, а не човек от професионалната квота. Идеята е на Даниела Марчева и затова тя е предложила промяна в Правилата за работа на Съдийската колегия, която ще бъде обсъдена на утрешното заседание.

В чл. 16, ал. 1 от правилата е записано: „Всяка комисия избира председател между членовете си. Изборен член на ВСС може да бъде избран за председател само на една постоянна комисия“.

Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) към СК на ВСС се състои от 17 членове – кадровиците са шестима, а съдиите – 11. КАК е единствената, чиито председател е човек от професионалната квота и това е съдия Бонка Дечева от Гражданската колегия на ВКС. Заместник-председател на комисията е Красимир Шекерджиев.

Идеята магистрат, а не член на ВСС да оглавява тази комисия беше на предходния състав на кадровия орган. Тогава КАК се ръководеше от Вероника Имова като съдия от ВКС, а заместник-председател беше Юлия Ковачева от съвета. Тази традиция беше спазена от сегашния състав на ВСС.

Пред „Лекс“ Даниела Маречва обясни исканата промяна с получаващия се по думите й дисонанс, липсвало и чувството на отговорност, когато комисия не се оглавява от член на съвета. Това е така, по думите ѝ, защото всеки кадровик носи отговорност за това, което е изложил в концепцията си, а съветът, като колективен орган, трябва да има общи политики.

Колегата си върши перфектно работата, но тя не участва в други комисии. Например, ние в комисията по натовареност следим свободните щатни бройки. Комисията за атестирането и конкурсите обаче обявява на конкурс свободни места в органи на съдебната власт, които не са натоварени. И ние сме изправени пред огромен проблем, защото всяко свободно нещо веднага се обявява на конкурс и няма откъде да вземем бройки, които да трансформираме и да осигурим допълнителен щат за Софийския градски съд“, обясни пред „Лекс“ Даниела Марчева.

Членове на ВСС участват и в двете комисии – за натовареност и атестиране. На въпрос, те не могат ли да реагират своевременно, Марчева поясни, че в КАК решенията се взимат с мнозинство и така отново се стига до обявяване на конкурси, без да се държи сметка доколко натоварен е съответният орган. На уточняващо питане, че дори и да се смени председателят, мнозинството няма ли да остане, членът на ВСС каза, че идеята за промяна на правилата е важна, защото председателят на съответната комисия определя дневния ред на заседанието и линията на взимане на решение се предопределя от него.

Освен това, каза Марчева, е „важно за цялостната организация на работа и за това, което се движи като визия, което трябва да върши комисията“, председателят на КАК да бъде член на съвета.

В случая не съм си харесала аз това място, знаете, че не може да си председател на две комисии извънредно. Но в КАК има трима колеги, които не са председатели на нито една комисия“, каза още Марчева. Става дума за кадровиците Красимир Шекерджиев, Вероника Имова и Драгомир Кояджиков.

Марчева заключи, че иска да повдигне въпроса, защото ВСС трябва да държи сметка за тези неща.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Магистрат
Магистрат
11 юни 2018 16:49
Гост

От колко време не могат да решат проблема с натовареността в СГС? Сега си мият ръцете с КАК. Само оправдания! Колегите с право ще преустановят работа.

Анонимен
Анонимен
11 юни 2018 16:46
Гост

Кадровиците май се обиждат, че не са мнозинство.

Anonimen
Anonimen
11 юни 2018 16:37
Гост

ВСС да си държи сметка. Това им е работата. И все пак аргументите на г-жа Марчева ми се виждат неоснователни.

Петя
Петя
11 юни 2018 16:38
Гост

Точно така. Това е лично отношение.