Председателят на Софийския апелативен съд (САС) Даниела Дончева е завела дело за обида и клевета срещу колегата си Милен Василев и иска обезщетение от 80 000 лева за причинени неимуществени вреди, показа справка на „Лекс“.

В тъжбата на председателката на САС са посочени два текста от Наказателния кодекс, по които да отговаря съдия Василев – за клевета (чл. 148 ал. 2 вр. ал. 1, т.2 и т.3 вр. чл. 147, ал. 1 НК) и за обида (чл. 148, ал. 1, т.1 и т.3 вр. чл. 146, ал. 1 НК), става ясно от разпореждане на Софийския районен съд. В него е описано, че тъжбата е за това, че на 6 октомври 2017 г. „със заявление, поставено на таблото на Софийския апелативен съд и входирано в регистратурата на Софийския апелативен съд, Милен Василев разгласил позорни обстоятелства и разпространил унизителни за честта и достойнството на тъжителката изрази в качеството ѝ на длъжностно лице – председател на Софийския апелативен съд“.

Случаят е от есента на миналата година. Тогава съдия Милен Василев изготвил заявление, което окачил на табло в коридора на САС. По-късно то беше разпространено в социалните мрежи, но не от автора му.

Във въпросното заявление Василев разказва за търговско дело, свързано с КТБ, по което е бил избран за докладчик през май 2017 г. През септември със своя заповед Даниела Дончева, която е граждански съдия, е поела състава му с всички дела, включително и това за КТБ. В заявлението Василев си обяснява този факт с „нездравия интерес“, който председателката на САС е проявила към казуса с КТБ. Той отправи и обвинения в корупция.

След като случаят стигна до медиите, Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) започна проверка. Самата Дончева поиска да бъде проверена и от прокуратурата. Заключението на инспектор Александър Мумджиев беше, че са извършени нарушения и предложи на пленарния състав на ИВСС да поиска образуване на дисциплинарно производство срещу шефката на САС. Но със 7 на 2 гласа то беше отхвърлено.

Прокуратурата на свой ред не откри данни за извършено от Дончева престъпление. А преди дни Съдийската колегия отказа да образува дисциплинарно производство срещу нея по предложение на председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов.

Заради заявлението на Василев Даниела Дончева подава тъжба в СРС за обида и клевета. Делото е образувано на 27 април 2018 г.

На 18 май съдия Христина Гарванска с разпореждане прекратява производството и го изпраща на Върховния касационен съд за определяне на друг съд, който да го разгледа, като същевременно си прави и отвод.

Фактът, че тъжителят по делото е председател на Софийския апелативен съд, а съдията, срещу когото обвинението е предявено, е съдия в Софийския апелативен съд, представляват обективни обстоятелства, пораждащи основателно съмнение, че безпристрастността на съда по делото може да бъде накърнена, като съдията-докладчик като съдия от същия съдебен район бъде ненадлежно повлиян от този  факт. Поради това съдът по делото не отговаря на изискването на КЗПЧОС за обективна безпристрастност и за осигуряването на правото на справедлив съдебен процес, стабилността на съдебния акт и правната сигурност съдията следва да се отведе от разглеждане на делото“, пише съдия Гарванска.

Наред с обективните причини за отвода, тя изтъква и лични такива. Казва, че с Милен Василев се познават от дълги години и поддържат колегиални отношения, а Дончева ѝ е била съдия-наставник по време на стажа за придобиване на юридическа правоспособност.

На 28 юни Върховният касационен съд в състав Спас Иванчев (председател), Валя Рушанова и Христина Михова (докладчик) изпраща делото в районния съд в Пловдив. „Между градовете, където се намират местно компетентният и определеният от ВКС съд, са налице добри транспортни и комуникационни връзки, което не би затруднило призоваването и явяването на участниците в наказателното производство пред съда“, казва ВКС.

От определението на върховните съдии става ясно, че председателката на САС е поискала отвод на всички съдии от Софийския районен съд. „Като довод в подкрепа на това искане, тъжителката е посочила, че тя е административен ръководител на Софийски апелативен съд, а подсъдимият – съдия от същия съд /по-горестоящ орган на съдебната власт спрямо СРС/, поради което, който и да било съдия от апелативния район не е в състояние да представи гаранции, които в достатъчна степен да изключват всякакво основателно съмнение в безпристрастността на съда“, се казва в определението на ВКС.

Върховните съдии напомнят, че едно от основанията, при наличието на което ВКС има правомощието да промени местната подсъдност, е предвидено в чл. 43, т.2 от НПК – когато подсъдимият или пострадалият е съдия, прокурор или следовател от района на съда, на който делото е подсъдно. Тъй като законът не уточнява какво трябва да се разбира под район на съда, ВКС тълкува нормата и стига до извода, че следва да се разбира съд, в който се намира делото за разглеждане, съобразно стадия на съдебното производство, към момента на отправяне на искането за промяна на подсъдността.

Изложените в тъжбата на пострадалата Дончева обстоятелства относно мястото на извършване на престъпните деяния, определят Софийския районен съд, като компетентен да разгледа делото по правилата за местната подсъдност. Тъжителят – пострадалата Даниела Дончева, както и подсъдимият – Милен Василев, са съдии от състава на Софийския апелативен съд. Последният не е местно или функционално компетентен, съгласно правилата, визирани в чл. 35- чл. 45 от НПК, да разглежда наказателни дела от частен характер по редовния способ. Съобразно разпоредбата на чл. 424, ал.1 от НПК, САС е компетентен да се произнася по исканията за възобновяване на наказателни дела на основание чл. 422, ал.1, т.5 от НПК, когато съдебният акт по чл. 419 от НПК е постановен от районен съд или от окръжен съд като въззивна инстанция, с изключение на новите присъди. В този смисъл, присъда, постановена по дело от наказателно частен характер може да бъде обект на проверка по извънредния способ по глава ХХХІІІ на НПК, т.е. делото от частен характер, разгледано от СРС, да бъде подсъдно на САС. Конкретното дело е в първия стадий на съдебното производство, като възможността крайният съдебен акт, постановен по него, да бъде предмет на проверка по реда на възобновяването е изцяло хипотетична. Следователно, с оглед стриктното тълкуване на разпоредбата на чл. 43, т.2 от НПК, не може да се приеме, че тъжителят и пострадалият са съдии от района на съда, на който делото е подсъдно“, обясняват върховните съдии.

И заявяват, че с оглед особеното качество на Дончева, за да гарантира обективност, разглеждане на делото от  независим и безпристрастен съд, както и за да бъде осигурен бърз и справедлив процес, се налага промяна на местната подсъдност.

Очаква се Пловдивският районен съд да насрочи процеса.

Председателят на САС не коментира случая. Съдия Василев не беше открит за коментар.

15
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 август 2018 15:50
Регистриран

Аз съм медиатор.От моя кабинет НИКОЙ не излиза обиден или осъден.Та точно ВИЕ не сте врагове-всеки има своята гледна точка, която е важно да чуете, за да видите образите в цялост.Затова именно Вашият опонент Ви е необходим и няма да бъде отстрелян.
Опитайте…После ще ми благодарите…
В правото на ЕС има един значим постулат-за което се следва извинение, не се следва обезщетение.И е така…

КоУега
КоУега
21 юли 2018 11:47
Гост

Председателка?! Юристка?! Нотариуска?! Колеги, по-сериозно моля!

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
18 август 2018 15:41
Регистриран

Ама че смешка-ГОСПОДА И ГОСПОЖИ съдии от ВКС европейският?!Т.н.“особено качество“ на тъжителката не е посочено да е основание за отвод по чл.22, ал.1,т.1 до 6 ГПК.Но съжденията , че се нарушава КЗПЧОС са състоятелни-кога ще се научите, че правото на ЕС се прилага над националното дори когато се отнася за процедурни правила, свързани с предмета на делото.Не искам НИКОГО да обидя-най-малкото съдиите от великият ЕВКС, но се налага да съм честна с тях-бих ги обидила, ако лицемернича. Друго е важно-един Адвокат на 1.02.2017 г.е предявил съдебни дела три броя, срещу СРС, ГПК и ВКС-и до днес не им давате ход.Нещо… Покажи целия коментар »

малко инфо за големия съдия Красимир Шекерджиев
малко инфо за големия съдия Красимир Шекерджиев
20 юли 2018 19:25
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Гугутката
Гугутката
20 юли 2018 17:41
Гост

Брей, тия птиченца били много приказливи

Друг случаен минувач
Друг случаен минувач
20 юли 2018 15:21
Гост

Друго птиченце разбра, че върху тъжбата е сложен фалшив вх. N с дата 5.04 на РС Враца /от където е родом тъжителката/ с цел симулация, че тъжбата е подадена в последния ден на срока, като между 5.04 и 27.04 делото било пътувало до София :)))

Анонимен
Анонимен
20 юли 2018 15:27
Гост

Корупцията е навсякъде. А ние обикновените хора се надяваме на справедливо правораздаване.

Анонимен
Анонимен
20 юли 2018 18:25
Гост

А същевременно иска отвод на целия СРС? Защо ще иска отвод, ако е пуснала тъжбата във Враца?

Случаен минувач
Случаен минувач
20 юли 2018 14:42
Гост

Едно птиченце каза, че в ПРС делото е № 4241/18 на 17-ти нак. с-в, насрочено за 25.07 – 10:00.
Желаещите да заповядат – циркът е гарантиран.

Минко
Минко
20 юли 2018 13:28
Гост

Господа магистрати,

а нас, обикновените хора кой да ни защитава? Големи хора сте, имате и време и пари, за да се съдите. Кому е нужен целия този шум около вас?

Предприемач
Предприемач
20 юли 2018 13:24
Гост

Василев може да е прав, може и да не е, но не се прави така – да разлепиш, на практика, донос. Не защитавам никой от двамата, но си има ред за тези неща. Гледам на случая като собственик на дружество, което има служители. Ако някой от моите постъпи така, мале…

Ох, не знам, не знам
Ох, не знам, не знам
20 юли 2018 13:32
Гост

И аз не заемам страна. Но в случая това не е донос. Щеше да е, ако го е написал и изпратил до някого. Истината сигурно е някъде по средата.

Сашко
Сашко
20 юли 2018 12:56
Гост

Още когато ИВСС откриха нарушения трябваше да й образуват дисциплинарка.

Петров
Петров
20 юли 2018 12:36
Гост

Как пък изчисли колко точно да иска. Човек да го е страх да си отвори устата. Май няма да я огрее.

Възмутен
Възмутен
20 юли 2018 12:32
Гост

Даниела Дончева преди време просто иззе дела без причина. Тогава направо извади късмет, че изтече давността за търсене на дисциплинарна отговорност?