Висшият съдебен съвет (ВСС) да може да преценява дали да предостави кариерен бонус на бивш свой член, а не просто да формално да одобрява молбата му. Такова предложение за промяна в чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) е внесъл депутатът от ДПС Хамид Хамид.

В Народното събрание има два проекта за изменения в ЗСВ – единият предвижда създаване на информационна система на съдебното изпълнение, а вторият – на единен регистър на вещите лица. Те бяха приети на първо четене и обединени в общ проект.

В срока за предложения преди второто гласуване единствено Хамид Хамид е депозирал такова и то е по спорната тема за кариерните бонуси за членовете на ВСС.

Хамид предлага промяна в чл. 28, ал. 1 от ЗСВ, който претърпя редакция в началото на годината и в момента гласи следното: „При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България изборният член на Висшия съдебен съвет, подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора, на равна по степен или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт. Времето, през което лицето е било член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7“.

Преди промяната в закона от 2020 г., след изтичане на мандата им членовете на ВСС можеха да се върнат на само на длъжността, заемана преди избора им или на равна по степен. Но след нея те получиха правото да „изкачат“ едно стъпало в кариерата си, при това без ВСС  да може да преценява дали да повиши свой бивш колега, или не. Т.е. при получена молба за възстановяване на по-висока позиция, съветът действа в условията на обвързана компетентност.

Сега Хамид Хамид предлага чл. 28, ал. 1 от ЗСВ да гласи следното:

При изтичане на мандата или предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията на Република България изборният член на Висшия съдебен съвет, подал молба до съответната колегия в 14-дневен срок от деня на изтичане или предсрочно прекратяване на мандата, се възстановява на длъжността съдия, прокурор или следовател, заемана преди избора или на равна по степен. Изборен член на Висшия съдебен съвет, който отговаря на изискванията на чл. 164 и при наличие на положителна комплексна оценка „много добра“ от последното проведено атестиране преди избора по чл. 19-20, може да бъде назначен на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт. Времето, през което лицето е било член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7“.

Ако текстът бъде приет, на практика ще обхване всички членове на съвета. Първо – те всички вече имат поне 15 години юридически стаж, защото това е едно от изискванията, за да влязат във ВСС (чл. 17 ЗСВ). Т.е. това е с три години повече от изискуемия стаж за най-високото ниво в системата – върховен съд и прокуратура, за които трябват 12 години.

Що се отнася до оценката от атестацията, досега е известен само един случай на член на ВСС, който не е имал много добра и той беше в предходния състав на съвета.

Така единствената промяна, която ще възникне, ако бъде прието предложението на Хамид, ще е в предоставянето на възможност на ВСС да преценява дали да предостави кариерен бонус на бивш свой член, или не, както е в момента за съдебните инспектори (чл. 50, ал. 1 ЗСВ).

Предложението на Хамид Хамид идва в момент, в който казусът с кариерните бонуси за членовете на ВСС е в Конституционния съд.

Той беше сезиран от Пленума на Върховния касационен съд през май. Върховните съдии поискаха чл. 28, ал. 1 от ЗСВ да бъде обявен за противоконституционен с мотив, че с кариерните бонуси за членовете на съвета парламентът в разрез с основния закон е иззел компетентност на самия съвет, създал е необоснована привилегия и е нарушил престижа и авторитета на съдебната власт.

Делото вече е допуснато за разглеждане и по него са представени множество становища, но няма такова от ВСС. През юли, при опит да бъде изразена позиция, отвод си направиха членовете на съвета, които биха могли да се възползват от кариерните бонуси. Така „падна“ кворумът и становище не беше прието.

 

20
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Нешев
Нешев
12 август 2020 13:28
Гост

Бонус им дай и не ги мъчи

Filipa
Filipa
12 август 2020 13:28
Гост

Не ги е срам

Ananieva
Ananieva
12 август 2020 13:24
Гост

Колко привилегии още ?

Мавродиева
Мавродиева
12 август 2020 13:24
Гост

Е как да не предостави бонус. Трябва си

Не ги е срам
Не ги е срам
12 август 2020 13:20
Гост

Пак ли, бе! Оядоха се. Малко ли са им другите привилегии?

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:25
Гост

Винаги може още

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:16
Гост

Ще стане много интересно, ако този път ВСС излязат със становище.

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:20
Гост

Надали. Кой знае колко отвода ще има отново.

Asparuhov
Asparuhov
12 август 2020 13:25
Гост

Отводите ще са толкова много, че не е истина

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:14
Гост

Тоест да се направи промяна в закона така че да е в интерес на атестираните.

Zeta
Zeta
12 август 2020 13:26
Гост

Именно

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:08
Гост

Как пък така всички получават добри оценки при атестацията?

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:09
Гост

Субективно отношение просто.

Цветков
Цветков
12 август 2020 13:26
Гост

Е как да не получават положителни. Има си хас

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:02
Гост

Ако КС прекрати делото, защото текстът е „пипнат“, тогава ВКС отново трябва да го сезира, защото веднъж завинаги трябва да се сложи край на спора за кариерните бонуси. За мен е недопустимо да им се дава тази привилегия. Не стига, че взимат големи заплати, возят се с коли, измислиха им още някакви обезщетения, сега и ръст в кариерата. Не ги е срам.

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:00
Гост

Хамид е голям хитрец. Целта на предложението му е само една – да прецака делото в Конституционния съд и послушковците на ДПС във ВСС да може да се възползват от кариерните бонуси.

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 13:15
Гост

Е, как! Работят за себе си.

Filipa
Filipa
12 август 2020 13:27
Гост

Така е

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 19:38
Гост

И кои са тия послушковци, които се нуждаят от кариерен бонус?

Анонимен
Анонимен
12 август 2020 19:39
Гост

Поименно, ако обичаш!