Разводи, делби, спорове между съдружници, за наем или в етажната собственост – това са делата, от които може да започне въвеждането на задължителна медиация в България. Около това се обединиха участниците в кръглата маса „Задължителна медиация в полза на страните – възможности и приложно поле“, организирана от Висшия адвокатски съвет и Центъра за спогодби и медиация при Софийския районен съд и Софийския градски съд.

Те излязоха със заключителен документ, в който приеха, че споровете, по които е подходящо да се въведе задължителна медиация, са семейните, търговските, облигационните и делбените. Но предлагат, за да може да се подсигури качеството, тя да започне да се използва експериментално за определен период по неголям сегмент от всеки от четирите вида дела. Според участниците в кръглата маса от семейните спорове първо задължителна медиация може да се приложи по делата за развод и лични и имуществени отношения. От търговските за начало е добре тази процедура да се използва при спорове между съдружници. От облигационните бяха избрани споровете, свързани с договори за наем и между етажни собственици.

Освен това кръглата маса излезе с друго важно предложение – да се обмисли задължително участие на адвокат по тези спорове, с изключение на тези от договори за наем и в етажната собственост, както и постигнатите спогодби задължително да се приподписват от адвокат. А спогодбите, постигнати с медиация, да имат изпълнителна сила, ако са подписани не само от страните, но и от адвокатите им и от медиатора.

А адвокат да може да бъде назначаван и по реда на Закона за правната помощ, като държавата да се ангажира с финансирането.

Според участниците в кръглата маса, ако тези нововъведения бъдат приети от законодателя, трябва да се предвиди поне една година отлагателен срок за влизането на закона в сила.

Тема на обсъждане бяха и гаранциите за качеството на медиацията. Затова кръглата маса препоръча да се обмисли „въвеждането на допълнителен сертифициращ механизъм за медиаторите, които ще работят по спорове със задължителен елемент на медиация, който да се извършва от орган, различен от обучаващите организации“.

Електронен портал за медиация

Зам.-министърът на правосъдието Десислава Ахладова обяви, че ведомството работи по изграждането на централизиран електронен портал за медиация. Той ще дава възможност за провеждане онлайн на медиация. По думите ѝ на него ще има и аудио и видео, групови чатове и форуми, в които да се обменя информация по различни теми, свързани с медиацията.

„Порталът ще предоставя възможност на действащите медиатори да използват новите функционалности и ще улесни връзката им с потребителите на предоставяните от тях услуги“, каза Ахладова.

Председателят на Висшия адвокатски съвет Ралица Негенцова призова адвокатите да вземат дейно участие в процеса по медиация, като уточни, че в казусите свързани с правата на децата или делби, например, е необходимо участието и на адвокати, за да могат страните да вземат информирано решение.

Представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев пък посочи, че в над 10 съдебни райони в страната има програми за насърчаване на медиацията. И припомни, че ефективното ѝ прилагане ще намали забавянето на решаването на редица спорове и ще доведе до финансово облекчаване на гражданите.

Омбудсманът Диана Ковачева заяви, че има изготвени препоръки в тази връзка, включително и за законодателни промени, които ще изпрати на Министерството на правосъдието.

27
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
мнение
мнение
26 септември 2019 17:59
Гост

Няма как медиацията да е задължителна . Това е личен избор. Такава натпрапена медиация ще оскъпи процеса с паразитната фигура на задължителния медиатор, ще го удължи, усложни. В добавка -адвокатът ще иска хонорар както за пред съда-както е и сега, така и за пред медиатора. Дали ще ходиш на медиатор е личен избор. Не може държавата да решава вместо нтеб какво е добре за теб-да се съдиш с директен достъп до съд, ипреди това да ходиш при медиатор. страните са се опитали да се разберат доброволно, не са успели, и отиват на съд. никой няма право да решава вместо друг… Покажи целия коментар »

Иван адвокат
Иван адвокат
25 септември 2019 23:26
Гост

Безсмислено е в повечето случаи. Но има ефект в немалко. Все пак трябва да се стремим към нерегулирано взаимотношение един към друг – мисля, че на културни хора – не им трябва другарски съд.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 20:03
Гост

Боян Магдалинчев за сетен път е голословен.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 20:04
Гост

Така си е. Защо не извади статистика. Думите му звучат като реклама.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 20:02
Гост

Центъра за спогодби и медиация май са закъсали за авоари.

advokat
advokat
25 септември 2019 18:57
Гост

Най-лошият вариант ще бъде медиацията да стане задължителна, споразумението да има изпълнителна сила, но споразуменията да не се приподписват от адвокат. Тогава интересите на страните ще бъдат сериозно застрашени, защото ще има изпълнително основание непроверено нито от адвокат, нито от съд. Задължителната медиация трябва да е фаза след подаване на исковата молба в съда и да има възможност ищецът с исковата молба, респ. ответникът с отговора да заяви изрично, че не желае да се развива процедура по медиация, в който случай спорът да се решава по общия ред. Дори и задължителна като фаза, медиацията не може да бъде натрапена на… Покажи целия коментар »

Между редовете
Между редовете
25 септември 2019 18:54
Гост

И какво се оказа – десетки адвокати си дадоха парите за курсове по медиация, а като взеха тапии за медиатори, се оказа, че няма желаещи за услугите им. И какво измислиха – да задължат гражданите! Честито на печелившите. Сега ще плащаме допълнителна такса развод, такса делба…

Иван
Иван
25 септември 2019 18:55
Гост

Ами какво да кажа, адвокатите и те са хора, а хлябът е с пари…

Марковски
Марковски
25 септември 2019 19:52
Гост

Те достатъчно “ залебват“. Особено тези, които защитават престъпниците.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 19:51
Гост

Изключително лобистко предложение в полза на адвокатите.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 20:26
Гост

Грешите. Всеки нормален адвокат е против медиацията, защото така или иначе я прилага. Друго е за тези, които нямат клиенти и се чудят как да вземат някой лев. Получава се чудесна „хранилка“ за „правилни“ хора.

Реалист
Реалист
25 септември 2019 18:52
Гост

Всичко това означава, че е необходимо едно много по-високо ниво на обучение на медиаторите. Иначе задължителната медиация ще се превърне в един фарс и наистина ще бъде само хранилка.

Глупости
Глупости
25 септември 2019 18:49
Гост

Много е лесно да кажеш, че задължителното участие на адвокат е за да ти вземат паричките. Ама нали се сещаш, че ако няма някой професионалист да ти защитава интереса, може да ти вземат много повече парички.

Иванов
Иванов
25 септември 2019 18:51
Гост

На мен ми се вижа излишна медиацията при тези спорове. За да стигнат до дело, хората отдавна са се изпоскарали и няма да отстъпят и на йота, камо ли да стигнат до консенсус.

Войната на таеалежите
Войната на таеалежите
25 септември 2019 19:56
Гост

Да. Как виждате двама души, които се развеждат и са се хванали гуша за гуша да делят лъжички и панички, или еле да имат дете да се навият на медиация.

търговец
търговец
25 септември 2019 18:48
Гост

Споровете между съдружници на пръв поглед са благодатна материя за медиация, защото честно става въпрос много повече за проблеми в личните отношения отколкото за бизнесспорове, но може да имат грандиозни усложнения т.е. без адвокат няма как да стане.

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 18:18
Гост

медиацията никога няма да се получи в българия. тук манталитетът е да се биеш до дупка, да накажеш ответната страна. ако стане задължителна по някои дела, само ще се загуби време в опит за преговори, които няма да дадат резултат. трябва задължително да се предвиди колко сесии ще са задължителни преди страните да могат да се откажат от безсмисления опит да се спогодят

спасителят в ръжта
спасителят в ръжта
25 септември 2019 18:21
Гост

Не съм съгласен! Не са малко хората, които просто трябва да бъдат насърчени да поговорят и ще се намери решение, при което няма да стигат до съд. Българинът не е чак такъв катил както го изкарват. Все повече кантори насърчават клиентите си към споразумение, това е световна тенденция, а добрите адвокати у нас също го правят

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 18:42
Гост

спестяват се пари, това трябва да е основният стимул. трябва да се връща изцяло държавната такса и да се осигурява правна помощ. тази инвестиция си струва

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 19:59
Гост

И как точно ще накарат единият родител да се яви на медиация. Те не се явяват на първото дело, което е помирително само и само да правят сечено на бившата си половинка.

Иван
Иван
26 септември 2019 5:40
Гост

Помирително „дело“ няма от 10 години…

J,ek
J,ek
25 септември 2019 21:08
Гост

Много пъти съм писал същото – ако можеше да се „прихване“ на местна почва , медиацията отдавна да го е направила . Обаче не става и не става . Причината е първо манталитет и второ …..лоша уредба в закона . За да си сговорчив на медиация трябва да се страхуваш от евентуално неизгодно решение т.е. ОТ РАЗНОСКИТЕ . У нас разноските са ниски и длъжниците отлагат плащане . Законите на Манолова се чудят как да ги толерират – намалиха юрисконсултските възнаграждения , говорят за гражданска несъстоятелност , притискат банките и пр. и пр. Т.е. дават сигнали на длъжниците да не… Покажи целия коментар »

пантагрюел
пантагрюел
25 септември 2019 18:09
Гост

ключовият момент е държавата да осигури финансиране. никой няма да се бръкне за задължителен адвокат и ще им се подиграват и на медиацията и на всичко. осигурете на хората правна помощ и тогава да видим дали това с медиацията ще проработи

J,ek
J,ek
25 септември 2019 21:14
Гост

Един бизнес като не върви /а медиацията е бизнес в развитите държави/ и почва да търси …..държавата да плати сметката . Това са граждански отношения и не е работа на държавата да плаща , за да помирява съпрузи и селски тарикати. Тарикатите трябва да операт пешкира , а не да ги субсидират .

Анонимен
Анонимен
25 септември 2019 17:55
Гост

задължителната медиация някои адвокати я виждат само като хранилка

сак
сак
25 септември 2019 17:56
Гост

Каква хранилка, бе! Що за глупсот?! Много повече пари можеш да изкараш, ако клатиш едно дело на три инстанции, а не да догвоориш спогодба между страните.

дървото
дървото
25 септември 2019 17:54
Гост

Не казвам, че идеите не са удачни или че видовете дела не са най-подходящите, но с това задължително участие на адвокат, май ще изядат дървото!