Предложението за образуване на дисциплинарно производство срещу бившия зам.-председател на Софийския градски съд (СГС) Иво Дачев е обосновано с резултати от проверка, която не е извършена от компетентен орган. Това се казва в решението на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС), с което окончателно е потвърден отказът на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарка срещу Дачев.

Миналата година председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов внесе предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу бившите зам.-шефове на СГС Иво Дачев, Николай Димов и Петя Крънчева. Панов поиска те да бъдат наказани, като се мотивира с доклада на СГС от април 2017 г., от който става ясно, че през 2015 г. в градския съд са допуснати десетки нарушения на закона при искането и даването на разрешения за използване на СРС, включително и такива, довели до подслушване и следене на дипломати. Това установи проверка, разпоредена от тогавашния председател на СГС Калоян Топалов и извършена от двете му заместнички Даниела Борисова и Мина Мумджиева.

В предложенията Лозан Панов сочеше данни за извършени дисциплинарни нарушения по чл. 307, ал. 3, т. 3 от ЗСВ – действие или бездействие, включително нарушаване на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, което накърнява престижа на съдебната власт.

Съдийската колегия обаче отказа да образува дисциплинарки срещу тримата магистрати. Панов обжалва пред Върховния административен съд, който последователно отхвърли жалбите му и срещу трите отказа. Последното решение е по казуса с Иво Дачев, който вече е зам.-председател на Софийския апелативен съд и ръководител на Гражданското отделение.

Петчленният състав на ВАС с председател Таня Радкова и членове Илияна Дойчева, Любомира Мотова, Анелия Ананиева и Мартин Аврамов (докладчик) изтъква, че контролът и наблюдението на специалните разузнавателни средства е регламентиран в Закона за СРС и се осъществява от Националното бюро за контрол на СРС. Ако то установи неправомерно разрешаване на прилагането на СРС, трябва да сезира прокуратурата, както и да уведоми ВСС и министъра на правосъдието.

Съдът казва, че ЗСРС предвижда специална компетентност, ред за установяване на нарушения при разрешаване прилагането на СРС, както и сезиране на ВСС, които изключват общия ред за проверка на правомерността на действията на съдиите в тази област. ВАС приема за неоснователно позоваването на Лозан Панов на контролните функции на административния ръководител на съда, като подкрепя изводите на ВСС и на първата инстанция, че предложението за образуване на дисциплинарно производство е обосновано с резултати от проверка, която не е извършена от компетентен орган.

Пороците на акта, съдържащ констатации за дисциплинарни нарушения, са част от обхвата на преценката за надлежно упражняване на правомощието по чл. 312, ал. 1 ЗСВ. Независимо дали ще се приеме, че те засягат обосноваността или редовността на предложението за образуване на дисциплинарно производство, съществуването им е свързано с процесуалния въпрос за допустимостта на дисциплинарното производство, а не с елементите от фактическия състав на самата отговорност, който е материалноправен.
Данните, събрани при осъществената в противоречие със закона проверка, не могат да бъдат ценени при формирането на решение от дисциплинарнонаказващия орган относно наличието на предпоставките на отговорността на съдията. При тази изначална и еднозначна определеност на резултата от производството разглеждането на предложението за налагане на наказание по същество би било безпредметно“, заключава ВАС.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
13 юли 2018 19:28
Регистриран

Господа съдии от ВАС-„витиеватото“ Ви умуване не може да бъде споделено от никой Юрист в РБ.Г-н Панов се позовава на „действие и бездействие“,“нарушаване на етичния Къдекс… и престижа на съдебната власт“, което е от по-висш ранг и степен на значимост, поглъщайки онези основания, които извеждате от уж „проверка“не по установения ред-защото не се нуждае от доказване правен факт “ издаване на разрешения за СРС неправомерно „от председателя на СГС Вл.Янева тогава, когато този председател е осъден с влязла в сила присъда.Следователно, бидейки ИВО ДАЧЕВ зам.председател на същия съд и през същия период, и бездействието му и неетичното му поведение да… Покажи целия коментар »

Свидетел
Свидетел
13 юли 2018 14:28
Гост

Адмирации за решението на ВАС. В случая справедливостта възтържествува. А иначе Иво Дачев е един съдия-да откършиш от него. Докторската му дисертация се притупа тихомълком в Юридическия в гр.Русе, където декан на факултета е баща му.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
13 юли 2018 19:42
Регистриран

Е, тогава що търси там, където е недостоен.Да осъдят председателя на съд, а заместникът му-не, може да се случи само в майка България.Или греша-къде другаде.Познайте…А адмирациите за ВАС са си“ кървави кърпички.И справедливостта никъде,ами никъде не съществува точно във ВАС
Не искам да Ви обидя-Вашето мнение е значимо и за мене.Но моето е вярното.

Шест пъти "НЕ" !!!!!!
Шест пъти "НЕ" !!!!!!
13 юли 2018 13:00
Гост

Явно в ЗСРС има доста неуредици, които отварят вратички за измъкване от наказания.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2018 12:28
Гост

Панов пак удари на камък. С неговата упоритост да наказва магистрати си навлича много противници.

Anonimen
Anonimen
13 юли 2018 12:39
Гост

И все пак Иво Дачев си е за дисциплинарка, защото е в нарушение.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2018 11:58
Гост

Този се измъкна между капките.