С Указ № 195 от 16 март 2020 г. президентът на Румъния установи извънредно положение на територията на цялата страна за 30 дни от 16 март 2020 г. По време на извънредното положение някои граждански права са ограничени при условията, предвидени в указа.

1. Мерки относно разглеждането на граждански дела

По време на извънредното положение дейността на румънските съдилища продължава в случаи на особена спешност. В такива случаи, ако е възможно, съдилищата предприемат необходимите мерки за провеждане на съдебно заседание чрез видеоконференция и пристъпват към предаване на процесуалните документи по факс, електронна поща или други средства, които осигуряват предаването на текста на документа и потвърждение за получаването му.

Списъкът на делата, определени като особено спешни, се съставя от съответните съдилища (Върховният касационен съд и апелативните съдилища), а Висшият съдебен съвет трябва да даде насоки за гарантиране на единна практика. С решение №417 от 24 март 2020 г. Висшият съдебен съвет даде такива насоки, като сред делата, които подлежат на разглеждане, той посочи: делата, чрез които се дава защита на непълнолетни и малолетни лица; делата, по които е допуснато предварително изпълнение; обезпечителните производства; исканията за спиране на изпълнението на съдебните решения; всякакви други искания, които се отнасят до изключителни ситуации, които могат да се считат за особено спешни.

С цел да се осигури бързо разглеждане на делата, които се считат за спешни, съдилищата следва да спазват противоепидемичните правила, установени с решенията на Националния комитет за извънредни ситуации. По тези дела съдилищата могат да определят кратки срокове, включително от един ден за следващия или да отлагат заседанията по искане на страните, или служебно.

За случаите, които не се считат за спешни, разглеждането на делата е спряно напълно без да се изисква някакво процесуално действие от страните или съда (чл. 42, ал. 6 от Указа). Разглеждането на тези дела се възобновява автоматично, когато извънредното положение бъде прекратено, като в десетдневен срок съдилищата трябва да определят дати за нови открити съдебни заседания, за които страните да бъдат призовани.

Сроковете за обжалване се прекъсват за срока на извънредното положение, а след прекратяването му започват да текат нови срокове със същата продължителност. Изпълнението на съдебни решения продължава само в случаите, когато е възможно да се спазват здравните правила, посочени в указа.

2. Мерки относно разглеждането на наказателни дела

Дейностите по наказателно разследване ще се извършват само по отношение на случаите, посочени в указа, и на случаите, които прокурор приеме, че са спешни. Такива са: случаи, в които са постановени или предложени мерки за неотклонение; дела за защита на пострадали и свидетели; дела за прилагане на мерки за медицинска безопасност; дела, по които пострадалите са непълнолетни и малолетни; дейности по наказателно разследване, забавянето на които би застрашило получаването на доказателства или залавянето на заподозрения; предварителните изслушвания; случаи, които са спешни, предвид целта на националното извънредно положение; други спешни случаи, които прокурор приеме за такива.

Разглеждането на съдебни производства спира за времето на извънредното положение, с изключение на: спешни дела, приети за такива от съда или посочени в указа (тежки престъпления; мерки за неотклонение; обжалвания срещу постановена конфискация на имущество; международно съдебно сътрудничество; мерки за защита на пострадали и свидетели; дела, свързани с медицинска сигурност; престъпления срещу националната сигурност, тероризма или прането на пари).

Сроковете за съобщаване на решения, за подаване на жалби и произнасяне по жалби се прекъсват. Прекъсват се и сроковете за подаване на жалби по наказателни дела, с изключение на случаите, посочени в указа. След като приключи извънредното положение, ще започнат да текат нови срокове със същата продължителност. За времето на извънредното положение спира да тече давността за наказателно преследване в случаите, когато не се извършва наказателно разследване, и, когато наказателното производство е спряно.

Изслушването на лица, лишени от свобода, се извършва чрез видеоконференция. Спират публичните търгове за продажба на движими активи, конфискувани в наказателното производство.

Презюмира се наличие на съгласие за съобщаване на процесуални документи по наказателни дела по електронна поща. При необходимост, съдебните органи могат спешно по телефона да искат имейл на страните, на който трябва да се връчат документи.

Беше ограничено упражняването на определени права от лишените от свобода и задържаните, докато времето им за телефонни и онлайн разговори беше съответно увеличено.

3. Примери за практики във времето на коронавирус

През това време съдиите не са освободени от дейности, напротив, те изготвят актове, за които не е необходимо открито съдебно заседание. Усилията са ежедневни, извършват се повече от дома, не се провеждат само редовни открити съдебни заседания.

Румънската асоциация на съдийските форуми помоли румънския Висш съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Специалната телекомуникационна служба и всички съдилища да приложат широка и бърза електронизация в румънските съдилища.

На 27 март 2020 г. Апелативният съд в Тимишоара изслуша по WhatsApp заподозрян за кражба, вероятно заразен с коронавирус, и разпореди спрямо него да се изпълни мярката за неотклонение „задържане под стража“ в болница, за да не зарази ареста.

В контекста на мерките за борба с пандемията от коронавирус, на 30 март 2020 г. съдебните заседания във Върховния касационен съд се проведоха чрез видеоконференции от два кабинета на Върховния касационен съд. Системата беше внедрена от ИТ специалисти на Върховния касационен съд и работи без технически проблеми.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:33
Гост

Видеоконферентните разговори трябваше да се въведат като алтернатива още преди тази пандемия.

Димитър
Димитър
10 април 2020 13:34
Гост

Напълно съгласен! Така се спестяват и разноски по делата.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:31
Гост

Поне коронавирусът ще научи повечето как да ползват електронна поща или електронен подпис.

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:30
Гост

Вместо да глобяват хора, че си разхождат кучетата, да помислят редно ли е да се трупат хора в съдилищата? Вече има случаи на заразени магистрати в СРС и ВАС.

Унуфрий
Унуфрий
10 април 2020 12:03
Гост

Виждам, че и братята власи, подобно на нас, сами си създават съдебни драми без да се налага – зер толкоз века сме били една държава и сме на един акъл, а до 17-ти век са писали на кирилица, като от нас са получили и православието още по времето на покръстителя Борис – Михаил. Вечният въпрос защо власите се давят на края на Дунава ще продължава да стои. Така както продължава да виси със страшна сила въпроса – защо аджеба всички държавни и общински учреждения в момента продължават да работят на пълни обороти със съответните предпазни мерки /маски, ръкавици, шлемове –… Покажи целия коментар »

Dimitrun
Dimitrun
10 април 2020 11:34
Гост

Румънеца живее в измислена държава от Италианци и Французи с цел да имат и те някакъв сателит на Балканите

Кандерев
Кандерев
10 април 2020 11:34
Гост

Е те затова ги и толерират в Европа. От друга страна обаче са доста по-напред от нас

Тошков
Тошков
10 април 2020 11:35
Гост

Е, това е широка тема за дискусия. Като цяло преди да им създадат държава са племе от овчари, обикалящо по планините. После се съаздава тая държава, а тя преди е била по-скоро Молдова. Сега Молдова е една плюнка и Румъния е огромна. Като цяло няма логика да има такава страна, но питайте Франция и Англия.

наблюдател
наблюдател
10 април 2020 19:16
Гост

Обаче не са мърша като българите, както беше казал дядо Славейков, нали ? Само мърши като нас могат да позволяват да ги управлява един недодялан простак.

Хриси
Хриси
10 април 2020 13:28
Гост

Срещу тях да тичаме, не можем да ги стигнем.

Казанджов
Казанджов
10 април 2020 11:33
Гост

Добре е и нашия съд да се дигитализира. ПОсле това ще се използва.

Лалов
Лалов
10 април 2020 11:33
Гост

Румънската асоциация на съдийските форуми помоли румънския Висш съдебен съвет, Министерството на правосъдието, Специалната телекомуникационна служба и всички съдилища да приложат широка и бърза електронизация в румънските съдилища.

А интересно е, че тук това нещо не съм чул някой да помоли да се случи. Излиза, че в Румъния поне ще имат полза от положението, а тук няма да взмеме такива мерки

Тодоров
Тодоров
10 април 2020 11:32
Гост

Специалистите да кажат, но според мен се вземат кажи речи едни и същи действия в повечето европейски страни

Кирчева
Кирчева
10 април 2020 11:31
Гост

Според мен методите са сходни

Обретенов
Обретенов
10 април 2020 11:31
Гост

Сроковете за съобщаване на решения, за подаване на жалби и произнасяне по жалби се прекъсват. Прекъсват се и сроковете за подаване на жалби по наказателни дела, с изключение на случаите, посочени в указа. След като приключи извънредното положение, ще започнат да текат нови срокове със същата продължителност. За времето на извънредното положение спира да тече давността за наказателно преследване в случаите, когато не се извършва наказателно разследване, и, когато наказателното производство е спряно.

Ами тук не е ли така?

Иванов
Иванов
10 април 2020 11:29
Гост

Румъния отдавна ни е изпреварила

Кандерев
Кандерев
10 април 2020 11:29
Гост

За случаите, които не се считат за спешни, разглеждането на делата е спряно напълно без да се изисква някакво процесуално действие от страните или съда (чл. 42, ал. 6 от Указа). Разглеждането на тези дела се възобновява автоматично, когато извънредното положение бъде прекратено

Ами доста по-оперативно бих казал

Анонимен
Анонимен
10 април 2020 13:29
Гост

Обяснете го на ВСС. Те не мислят така явно.