Да бъдат закрити специализираните съд и прокуратура гласува днес правната комисия в парламента и прие на първо четене промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) (пълния текст на законопроекта виж тук) и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (пълния текст на законопроекта виж тук), внесени от „Демократична България“. Решението беше взето с 10 гласа „за“, два „против“ и пет „въздържали се“. Против бяха от ДПС, а ГЕРБ се въздържаха, всички останали партии бяха „за“.

Според преходните и заключителни разпореди на ЗСВ, Висшият съдебен съвет (ВСС) ще има един месец след влизането в сила на промените, да преназначи съдиите и прокурорите. Магистратите ще имат възможност да изберат къде искат да работят. Свободните места в тези органи ще се разпределят съобразно натовареността на останалите. Ако за някой съд има повече желаещи от местата, специална комисия от членове на Съдийската колегия на ВСС и от Наказателната колегия на Върховния касационен съд ще извърши подбор съобразно атестацията и актовете на съответния съдия. Ако спецмагистрат не посочи къде иска да работи, тогава ще се върне там, където е бил преди това.

По отношение на висящите пред спецсъдилищата дела в НПК се предвижда изцяло да отпадне Глава 31а „Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища“. Ако спецсъдът е започнал съдебното следствие по някое дело, то се „завежда“ по подсъдност към компетентния орган, но се разглежда от състава, който е дал ход. Що се отнася до досъдебните производства, те ще изпращат на компетентната прокуратура.

Измененията предвиждат и премахване на предварителните проверки и въвеждане на т.нар. двойно мнозинство в Пленума и Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

В тях е заложено за председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да могат да се избират само съдии от тези съдилища, които имат най-малко пет години стаж там. Избирането и съответно освобождаването им става с поне 17 гласа във ВСС, като от тях мнозинство трябва да имат и съдиите, избрани от съдии.

Аналогично се предвижда при вземането на решения от Съдийската колегия за кариерното развитие на съдия или за неговото дисциплинарно наказване, мнозинството да е от поне 8 гласа, като отново съдиите, избрани от съдии, трябва да са повече.

Освен че се премахват предварителните проверки, които сега могат да правят прокурорите, се предлага да се ограничи и срокът на командироването на обвинители до 6 месеца за година, а за всяко командироване ще се иска становище на Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия.

Наред с това в приетия днес проект на ДБ се предлагат да отпаднат и два текста от чл. 194 от НПК, които се отнасят до това, че разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, се провежда от особения прокурор, който може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура.

Правната комисия отхвърли проекта на Николай Хаджигенов от „Изправи се! Мутри вън“ за промени в ЗСВ, които дават възможност на магистратите да участват в избори като непартийни кандидати, излъчени от гражданска квота или като независими (повече виж тук).

Тя отхвърли и предложената от него в отделен законопроект промяна в НПК, с която се премахва сегашната Глава 26 от НПК и да се възстановява старата, според която ако са минали две години от привличането на обвиняем за тежко престъпление и една година в другите случаи, той може да поиска делото му да бъде внесено в съда (повече виж тук).

Споровете в комисията

Споровете в комисията започнаха с това, че преди обсъждането на измененията не са поискани становища от ВСС и от министъра на правосъдието, а това е задължително, когато се правят промени, засягащи съдебната власт. Министърът в оставка Десислава Ахладова дойде на заседанието и изрази позицията си срещу закриването на спецправосъдието.

Тя изтъкна, че е твърде рано да се твърди, че работата му не дава резултати в борбата срещу корупцията и посочи, че това твърдение не е подкрепено с данни от вносителите. Ахладова обаче изрази подкрепа за предложението за т. нар. двойно мнозинство във ВСС.

Дани Каназирева от ГЕРБ също отправи остра критика към законопроектите на ДБ и заяви, че са писани набързо с предизборна цел и ще доведат до прекратяването на десетки дела, тъй като в повечето състави в спецсъдилищата участват съдебни заседатели, а с разформироването на органите, те няма как да продължат работа по делата. „Вашите промени са изцяло лобистки. Искате 300 дела да започнат отначало“, каза тя на вносителите.

Така темата кой е лобист на какво е лобист беляза цялото заседание на правната комисия. Николай Хаджигенов беше попитан колко дела има в спецсъда и той заяви, че са десетки и се наложи Хамид Хамид от ДПС да обясни, че това не е конфликт на интереси. „Никой не предлага делата да бъдат прекратени, а да бъдат разгледани от справедлив съд. Аз съм лобист, лобист в полза на правото, лобист в полза на правосъдието“, каза Хаджигенов.

Хамид Хамид постави най-съществения въпрос в днешния дебат – има ли въобще парламентът време, за да приеме тези изменения, но не получи отговор. На теория след като ИТН днес светкавично върна мандата, до връщането му от парламентарната група, на която тепърва предстои да го даде президентът, има най-много 14 дни.

Крум Зарков от БСП подчерта, че партията подкрепя закриването на специализираните съдилища и прокуратури, но настоява то да бъде направено професионално, внимателно и прецизно. „Няма доверие в специализираните съдилища и прокуратури, а го няма, защото липсват резултати. Противниците на закриването трябва да спрат да наричат черното бяло, защото ги опровергава реалността“, каза Зарков.

Прокуратурата: Премахването на спецправосъдието е в интерес на организираната престъпност

По време на заседанието на комисията стана ясно, че прокуратурата е изпратила становище до правната комисия (пълния му текст виж тук). То е подписано от зам.-главния прокурор Красимир Филипова и в него се завява, че приемането на законопроектите на ДБ ще е сериозно отстъпление от постигнатия напредък на държавата в борбата с корупцията и би засегнало правата на магистратите в степен, изискваща промени на конституционно ниво. „Прибързани промени, без необходимото широко обсъждане с всички компетентни органи и без съответни кардинални промени в процесуалния ни закон, не биха могли да постигнат какъвто и да било ефект, освен отрицателен“, пише Филипова.

В становището се заявява, че всяка година резултатите от работата на Специализираната прокуратура (СП) се подобряват не само като статистика, но и като качество на работа. „Тази прокуратура заема ключово място в борбата с организираната престъпност и се определя като най-ефективната структура за наказателно преследване срещу корупцията по високите етажи на властта, както и по досъдебните производства за тероризъм и за шпионаж“, посочват от прокуратурата.

От държавното обвинение напомнят, че по дела на Специализираната прокуратура е „замразено“ имущество на стойност около 3 млрд. лева, което е „изключителен резултат не само в национален, но и в европейски мащаб“.

И изтъква, че проектите не съобразяват, че именно на Специализирания наказателен съд е възложено разглеждането на делата от компетентност на Европейската прокуратура.

„Закриването на специализираните съд и прокуратура се дефинира като политическа теза, споделяна и поддържана публично от редица обвиняеми и подсъдими по наказателни производства, наблюдавани от Специализираната прокуратура и разглеждани от Специализирания наказателен съд. Премахването им не би съответствало на обществения интерес и на очакванията на българските граждани за резултатност по делата за корупционни престъпления и организирана престъпност, но несъмнено би съответствало в пълна степен на интересите на организираната престъпност. Това поражда въпроса за засягане на независимостта на магистратите от специализираните органи на съдебната власт, защото закриването би било  намеса в работата им чрез политически механизми за влияние, се посочва в изпратеното до парламента становище“, пише в становището.

Прокурорите и следователите сезират европейски институции и посланици за измененията

Междувременно първо Камарата на следователите, а след това и Асоциацията на прокурорите излязоха със специални становища (становището на следователите виж тук, на прокурорите тук) по предлаганите изменения в НПК и ЗСВ, които изпратиха до президента Румен Радев и до председателката на парламента Ива Митева. От съсловните организации заявяват, че с тях има опасност да бъде погазена независимостта на съдебната власт и да бъде нарушен принципът на правовата държава.

Асоциацията и камарата информират българските власти, че ще сезират за това Европейската комисия, Европейския парламент, Венецианската комисия, Групата държави, борещи се срещу корупцията (GRECO) към Съвета на Европа, както и посланиците на държавите от ЕС, на САЩ и на Великобритания.

„Считаме, че съществува риск да бъде заличен постигнатия напредък на страната ни в областта на правосъдието и вътрешния ред“, заявяват следователите и изразяват увереност, че институциите ще защитят интересите на българските граждани и принципите на правовата държава и върховенството на закона.

По отношение на идеята за закриване на специализираните съд и прокуратура камарата напомня, че в доклада за върховенството на закона имаше положителна констатация за необходимостта от съществуването им, такава беше направена и в Независимия анализ на структурния и функционален модел на прокуратурата. Те изреждат серия от известни обвиняеми и подсъдими като Васил Божков, Цветан Василев, Пламен и Атанас Бобокови, Николай и Евгения Баневи, Ветко и Маринела Арабаджиеви и заявяват, че закриването на спецправосъдието е в техен интерес.

„Не по-малко безпокойство у нас буди внесената законодателна промяна в Наказателно – процесуалния кодекс за възстановяване на предходната правна уредба на глава XXVI от него, която уреждаше особено производството по разглеждане на делото в съда по искане на обвиняемия след изтичане на определен срок от привличането му в качеството на обвиняем – 2 години, когато е привлечен за тежко престъпление и 1 година в останалите случаи“, пишат следователите. Те определят връщането на глава 26 от НПК в стария ѝ вид като необосновано и подчертават, че то ще противоречи на правото на ЕС и припомнят решението на Съда на ЕС по дело C‑612/15. В него съдът в Люксембург заяви: „С оглед на изложените съображения член 325, параграф 1 ДФЕС трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, която въвежда процедура за прекратяване на наказателното производство като предвидената в членове 368 и 369 от Наказателно-процесуалния кодекс, доколкото тази уредба се прилага към производства, образувани за тежка измама или друга тежка форма на незаконна дейност, която засяга финансовите интереси на Съюза в митническата област. Националният съд следва да осигури пълното действие на член 325, параграф 1 ДФЕС, като при необходимост не приложи посочената правна уредба, но същевременно следи за спазването на основните права на обвиняемите лица“.

Според следователите възстановяването на глава 26 от НПК в предишната ѝ редакция е неоправдано от практическа гледна точка. „По редица досъдебни производства се изисква извършването на огромен обем от действия по разследването, включително и назначаването на експертизи, чието срочно приключване също зависи изключително от фактическата и правна сложност на конкретното дело. Същевременно стандартите за повдигане на обвинение са високи, но дори след привличането на обвиняем се налага извършването на множество следствени действия, с оглед доказване по безсъмнен начин на неговата вина. Понякога е обективно невъзможно приключването на досъдебното производство в указаните срокове въпреки положените интензивни процесуални усилия за това“, обяснява Камарата на следователите.

Асоциацията на прокурорите пък изтъква, че след внасянето на измененията са последвали „одобрителни изказвания и интервюта на едни от най-знаковите лица, които са засегнати от действията на специализираните съд и прокуратура, както и на Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество“. „Веднага след внасянето на законопроектите в деловодството на 45-то Народно събрание на Република България, подсъдими и обвиняеми лица като Цветан Василев (подсъдим заедно с още 17 лица за източването на 3.5 млрд. лева от фалиралата „Корпоративна търговска банка“ АД и укриващ се вече седем години в Република Сърбия) и Васил Божков (с повдигнати 19 обвинения и смятан за един от най-богатите българи, чийто бизнес е с криминален генезис), дадоха интервюта и отправиха видео обръщения в социалните мрежи, с които приветстваха предложените промени. Известно ни е, че по отношение на тези лица е блокирано имущество в огромен размер, дори в рамките на Европейския съюз“, пише в становището ѝ.

Прокурорите също акцентират на резултатите в работата на специализираните съдилища и прокуратури: „Безспорно работата на тези структури беше оценена като добър модел за борба с организираната престъпност и корупцията. Същите са едни от най-ефективните структури на Прокуратурата на Република България в борбата срещу този вид престъпност. В последната година беше ангажирана наказателната отговорност на редица знакови за българското общество фигури, за които от дълго време съществуваше общественото мнение, че са недосегаеми от гледна точка на българското правосъдие. Активността на българската прокуратура е безпрецедентна в периода след 1989 г. Бяха повдигнати обвинения на действащ министър и бяха неутрализирани редица организирани престъпни групи. Именно под ръководството на Специализирана прокуратура бяха проведени повечето от разследванията, уличили в шпионаж множество руски разузнавачи, ползващи се с прикритието на дипломати в посолството на Руската Федерация в София. Подкрепа за действията на българските правоохранителни органи демонстрираха представители на НАТО и ЕС“.

Асоциацията коментира и неприетите от правната комисия законопроекти на Николай Хаджигенов и заявява, че ако те и тези на ДБ бъдат приети, „ще бъдат застрашени устоите на правовата държава и върховенството на закона в страната, които освен фундамент за пълноценното функциониране на правовия ред в Европейския съюз, са и едно от върховните достижения на съвременните общества и неразделна част от всяка съвременна демократична правна система“.

50
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
&&&
&&&
02 май 2021 23:14
Гост

Да си отиват-безполезници. Едно приключило осъдително и потвърдено от вкс дело нямат. Стдебните помощници и другите връзкари от администрацията да си търсят работа, магистратите „ще ги устроят в сгс, сас“ и тн.

Евгени
Евгени
02 май 2021 12:07
Гост

Нямам мнение по темата за или против спец звената… Но не ми харесва нелигитимници и хора които осъзнават че няма да носят отговорност за действията си, да бъркат в толкова специфична тематика, така на юруш. Не мисля че за хората които ги вкараха в парламента с гласовете си е приоритет темата, нито съм чул нечия предизборна кампания да е говорела за това как ще махнат специализираните съдилища и прокуратури. При всички положения хаоса около спец производствата ще е от полза само за разследваните по тях.

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 21:19
Гост

Истината е ,че спецсъдилищатА трябва да се разделят от спецпрокуратурата Според мен спецсъда и СГП са най- добрата комбинация

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 11:05
Гост

Сега ще падне едно търкане на талончетата на Черепа.

Милен
Милен
29 април 2021 10:26
Гост

Браво на правната комисия. Отдавна беше време!
Напълно излишна и паразитна структура. За мен си остава и противоконституционна.

льольо
льольо
29 април 2021 8:42
Гост

Тоя франкенщайн спец съдилища когато и да ги махнат все ще е късно. Място специално направено за „наши“ хора.

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 8:05
Гост

Не бой се, Михайлова си идва при нас, у Врацо. Най- много да ти сложи минусче на долния коментар !

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 7:59
Гост

Оллле, съдията Михайлова при нас ли ще дойде. Трифонов ако си ги мисли тия, да знае, че ще има лют отпор!!!

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 7:47
Гост

Много показателно гласуване на кого са угодни специализираните структури. За първи път виждам нещо положително срещу порочните практики от новите власт имащи. Дано осъществят каквото обещават. Тези въздържали се какво искат да кажат: нямам идея за какво става дума, не ми пука или абе тъпо е ама да не чупим хатъра ДПС-то, че сме крали заедно и като си отворят устата и ще стане страшно?

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 7:46
Гост

По-голяма глупост и прибързаност рядко е имало. Закриването на спец съдилищата трябва да се случи, но не по този начин и не защото Христо Иванов и Гаджигенов са се събудили и са си рекли “ей го на, днес ще бъде”. Ефект би имало дори при промяна, която да позволи делата на лицата с имунитет, които напълно безсмислено бяха пратени там, се върнат в СГС, където им е мястото. Това ще бъде хем знаково, хем ще позволи малко повече мисъл да поникне във възпалените от безумен плам мозъци на вносителите на промените. Харесва ли им или не на горните ентусиасти, но… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 7:14
Гост

За административните съдилища съм съгласен. Мисля, че много са раздухали бройката им и сега е момента да се понамали малко техния брой.

льольо
льольо
29 април 2021 8:44
Гост

По-скоро трябва да им прехвърлят повече дела. Което мисля, че и направиха преди време мисля ..

Милен
Милен
29 април 2021 10:29
Гост

Тези структури, административните съдилища, са си необходими. Те се занимават с отделен клон на правото и си има голяма специфика при тях. Има ги в почти цяла Европа като самостоятелни съдилища. У нас бройката е голяма. Просто трябва да се окрупнят на апелативен или друг подобен принцип. Иначе имат доста дела.

закриване е недостатъчно!
закриване е недостатъчно!
29 април 2021 6:53
Гост

Закриване, а а за някои-арест, съд и затвор! Съдебната система стана на ОПГ, опасно за правовия ред. Отдавна трябваше джипката да е по адреси, и самозабравили се да бъдат пращани по етапен ред при Бай Ставри. Както се случи в Турция, Грузия, Румъния, Албания, Северна Македония. Само по тези ширини не се случва.

какво е това закриване с „преназначаване“. Те до портата не го искат, той иска в попската къща е казал народа.

Анонимен
Анонимен
29 април 2021 2:14
Гост

Удачна е обстановката и за закриване на административните съдилища. Касае се за паразитни структури, които спокойно могат да се прелеят като териториални отделения на окръжните съдилища.

ХХХ
ХХХ
29 април 2021 10:35
Гост

Административните не са за закриване. Има ги в държавите от ЕС и не само там. Те, за разлика от специализираните, си гледат дела по самостоятелен правен клон изцяло и са си ангажирани повече от окръжните. Материята е строго специфична и гледат всички дела по АПК. Материалноправните норми там са океан. Проблем е бройката им – големичка е и няма нужда на всяка паланка – съд. То и на окръжните съдилища бройката е големичка на фона на намалялото население последните 30 години. Специализираните съдилища ипрокуратурата обаче са изцяло паразитни и излишни структури. За мен – твърдо са и противоконституционни. Какво казал… Покажи целия коментар »

Густо майна филибето
Густо майна филибето
29 април 2021 1:06
Гост

Галка си е наш кадър.Ще я чакаме с почести.Само ни я върнете

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 23:08
Гост

Малко им е да ги закрият! Някои от тях, особено тези от спец. каскетурата са си мутри в червени тоги, също като баш боса си! Не реподбор, а разследване, съд и затвор!!! Заради идиотските им върхове в политическия слугинаж в последните 10г.прокуратурата стана за смях, от врати обществото от мисълта за търсене на правосъдие и доведе до днешното положение хората да виждат в тяхно лице овластени бандити с шеф-защитник на политическата мафия, която си плаща за това пазейки персоналния им състав, законодателно установен статус и институционално положение и правомощия далеч от вкякакви демократични принципи. Сега обаче идва времето за промяна… Покажи целия коментар »

Темелко
Темелко
28 април 2021 23:03
Гост

Напълно необяснимо е противопоставянето на съдиите от специализираните съдилища на тези от общите такива…необяснима е и тази жлъч към колегите, негативизма и неодобрението, и то заради какво, заради това че си вършат работата, заради това, че гледат дела и се произнасят с актове, така както всички останали, с изключение на факта, че едните са публично известни, а другите…другите са също толкова важни за страните извън липсата на медийното им осветляване…това противопоставяне, този конформизъм подкопава институционалното доверие и превръща неолиберализма във водеща философия, замаскирана от политически лозунги и демагогия….за Бога колеги, осъзнайте се, спрете се с това разединение и тази омраза,… Покажи целия коментар »

...
...
29 април 2021 7:01
Гост

Хич не е необяснимо, освен за теб…

Павката
Павката
29 април 2021 10:37
Гост

Напълно необяснимо беше създаването им. Т.е. обяснимо – за управляващите – да си разполагат с частни прокуратура и съд.

Прокопи
Прокопи
28 април 2021 22:46
Гост

Ушев, ставай, сдавай и се уволнявай.

897
897
29 април 2021 21:53
Гост

Прокопи,мълчи,и чепа ми смучи!

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 20:38
Гост

Как така кадрите от специализираните съдилища просто ще се прелеят към редовните? Това си е даване на законова привилегия и то точно на съдиите, към които са отправени уж укорите и заради които закриват съдилищата. Защото съдът не е сградата, а хората в него. Това какво закриване по- точно се явява, че не се сещам? Да запълнят местата, за които другите съдии чакат с години да се открият конкурси. и я ги огрее и тогава, я не. Тогава пак ще си имаме специализирано правосъдие, но без фасадата, която е имало досега. Съдиите от специализираните съдилища да се явяват на конкурси… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 20:49
Гост

Те пък в спеца едни кадри, да не казвам с какво да ги посочиш. По мекота на гръбнака и нагаждачество ги избираха. Такива вървят навсякъде.

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 18:47
Гост

Ушев и Галя Георгиева треперят, сън не ги лови вече. Готвят се за преназначение в САС с 4 заплати по-малко. Чувам, че са правили вуду магии за това НС да бъде разпуснато преди приемането на закона.

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 18:51
Гост

Ако стане така, ще стискаме палци Галя Георгиева да се падне в САС в един състав с Калин Калпакчиев. Определено ще ходя на всяко открито заседание на този състав. Шоуто ще е гарантирано!

ЗАКРИВАЙ!
ЗАКРИВАЙ!
28 април 2021 19:57
Гост

Чакай сега-при закриване е редно инсталираните да търсят призвания на друго място. А не да бъдеш преназначен. При частника като закрие звено не преназначава, а уволнява.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
28 април 2021 18:32
Гост

Видя се кой стои зад спецправосъдието и спеьпрокуратурата – Доган,Пеевски и Гешев

Павката
Павката
29 април 2021 10:40
Гост

Та то това си беше ясно още от самото създаване на тези паразитни структури.

ЗАКРИВАЙ!
ЗАКРИВАЙ!
28 април 2021 17:53
Гост

Дано на този парламент му стигне времето и успее да закрие-въпрос на примане на второ метене на текстовете в ЗСВ(разбирам,че тези текстове ще бъдат оспорени пред КС-а там вече нещата са на кантар). НАСТОЯВАМ инсталираните в спец правосъдието да бъдат уволнени(без изплащане на обезщетение),, а не преназначени-в частния сектор при закриване на звено си следва уволнение. Те са много способни, и като адвокати ще се справят перфектно нае свободния адвокатски пазар.

Мучев
Мучев
28 април 2021 17:36
Гост

Кретенщина

Bobi M
Bobi M
28 април 2021 17:36
Гост

Ксакво и е на главичка 26 от НПК

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 17:36
Гост

Дим и пушилка!
Докато сколасат да ги приемат на две четения в пленарна зала, Президентът ще ги е разпуснал с дата за нови избори. Няма време за никакво сериозно законодателство в 45-тото НС. Ще уредят липса на кворуми, тва-онва и нещата ще поприключат.

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 17:54
Гост

надявай се. Ама няма да стане. Време е извънредните съдилища да бъдат закрити.

Lalov
Lalov
28 април 2021 17:35
Гост

Останаха без работа

Николев
Николев
28 април 2021 17:34
Гост

Потресаваща мизерия

Kalinka
Kalinka
28 април 2021 17:34
Гост

Вяевам само в Слави

JJ Oper
JJ Oper
28 април 2021 17:33
Гост

Говежда работа

Mavri
Mavri
28 април 2021 17:32
Гост

Цирк

Хан Крум
Хан Крум
28 април 2021 17:24
Гост

Дойде времето на прабългарите. Да се върнем към корена си от Монголия. Славянките са само за разплод.

Годжи и неговата био дулсинея от Провадия
Годжи и неговата био дулсинея от Провадия
28 април 2021 17:22
Гост

Добре де, ами тия ора кво ша работат от тука нататъка. Вие ги изфръгате на улицата като псета,, а они са свикнале да душат по зададена от дресьора следа. Мръсници парламентарни, ка ви не е срам!

Анонимен
Анонимен
28 април 2021 17:16
Гост

Тази правна комисия ще направи такива безредици, че години след това няма да може да се оправим. Сигурен съм поне, че Божков и партия плащат добре на тези йористи от ИТН, ДБ и ИМВ.

Ееее
Ееее
28 април 2021 20:25
Гост

Ади бе

Коко Роко
Коко Роко
28 април 2021 17:10
Гост

Тука играта загрубя, топки трябват, за да я довършат. Чини ми се да ГИ откажат по някое време … пък ако ги закрият, лошо няма.

Незаинтересован
Незаинтересован
28 април 2021 17:00
Гост

А какво правим с военните и административните съдилища. Те също са специализирани, а и си прилагат закона,както им е угодно. Защо не се предвиди в ЗСВ обжалване на решенията на ВАС по чл.193,ал.8 ЗСВ пред 5-членен състав -3-ма съдии от ВКС и 2-ма от ВАС. Така ще има взаимен контрол при назначенията, особено във върховните съдилища. Защото сега само ВАС „кадрува“, нали.

Stratiev
Stratiev
28 април 2021 17:37
Гост

Може

Vergi
Vergi
28 април 2021 17:37
Гост

Вярно е.

ЗАКРИВАЙ!
ЗАКРИВАЙ!
28 април 2021 17:56
Гост

Всичко с времето си! Особено за паразитното военно правосъдие. Адм съдибища трябва да има, но военните -да бъдат закрити. също и следствието!

Дани
Дани
29 април 2021 10:43
Гост

Административните си гледат всичко в тяхната си материя. Там никой не им гледа някои от делата по специализирани съдилища.
Военните и специализираните са си за закриване само.
Административните – за окрупняване.