Важни промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК) прие правната комисия в парламента.

Тя обсъжда на второ четене проект за изменения в кодекса, като в дискусията активно участват председателят на Върховния административен съд (ВАС) Георги Чолаков, съдията от ВАС Теодора Николова и колегата ѝ Любомир Гайдов, който е и зам.-шеф на Асоциацията на българските административни съдии, както и професорите по административно право и процес Дончо Хрусанов и Иван Тодоров. При гласуването председателят на правната комисия Данаил Кирилов изслушва становищата им за всеки от текстовете и одобряването им почти винаги става след постигнат консенсус.

Едно от най-важните изменения, които комисията гласува, е в чл. 217 от АПК. Първоначално в проекта за изменения в АПК, сред чиито вносители е Кирилов,  най-общо се предлагаше да се въведе правило за разглеждане на административните дела от касационната инстанция в закрито заседание, освен ако съдът реши друго.

Правната комисия обаче даде приоритет на устното разглеждане на делата. Винаги в открито заседание ще се насрочват делата на петчленните състави на ВАС. А когато делото се разглежда от тричленен състав на ВАС, той ще решава дали това да става в открито или закрито заседание. Делото винаги ще се насрочва в открито заседание, когато някоя от страните поиска това.

Данаил Кирилов и колегата му от „Обединени патриоти“ Христиан Митев изтъкнаха, че сега заседанията пред ВАС протичат за минути и страните на практика имат възможност само да кажат дали поддържат или не касационната си жалба и отговора си.

С промените се дава възможност, ако и двете страни не желаят да се провежда открито заседание, и съдът не намира необходимост за това, такова да не се насрочва. Така ще се избегнат случаи, при които решението по делото се бави, само защото претовареният ВАС, който е длъжен да насрочи заседание, го прави за дата след половин или една година.

„За Асоциацията на българските административни съдии текстът е приемлив и балансиран. И дава възможност да избегнем насрочване за след една година по дела, които са сходни случаи, но те се бавят, просто защото трябва да ги насрочим“, заяви зам.-шефът на АБАС съдия Гайдов.

„Всеки ще може да си следи хода на делото и да види постановения акт. Но хората няма да чакат до 2019 г. за своя съдебен акт“, коментира и Хамид Хамид от ДПС.

Държавата и общините ще плащат такси за касация

Друга важна промяна, около която беше постигнат консенсус между мнозинството в комисията, доктрината и практиката, бяха таксите за касационно обжалване. Като вносителите сами намалиха значително размера на първоначално предлаганите от тях такси. И върховните съдии, и депутатите бяха единодушни, че действащите – 5 лв. за граждани и 25 лв. за юридически лица, са неадекватни.

Основният спор в комисията беше дали е необходимо размерът им да се фиксира в АПК или да остане в тарифа. Привърженици на действащата практика таксите да се определят в тарифа бяха от левицата. „Като сега е в тарифа, да питам Министерството на правосъдието защо от толкова години не са актуализирани“, коментира Христиан Митев. Той и Кирилов изтъкнаха, че вече са определяни размери на такси в ГПК по отношение на изпълнителното производство.

На заседанието стана ясно, че от приемането на действащия размер на таксите инфлацията е над 150%, а средната работна заплата е нараснала над 5 пъти.

Така депутатите приеха, че таксата за граждани, ЕТ, за държавните и общинските органи, за други лица, осъществяващи публични функции и за организации, предоставящи обществени услуги е 70 лв. За организациите тя ще е 370 лв. По делата за пенсионно, здравно и социално осигуряване таксите ще са 30 лв. за гражданите и ЕТ и 200 лв. за организациите.

Когато по делото има определяем материален интерес, таксата ще е 0,8% от него, но не повече от 1700 лв. Ако интересът е над 10 млн. лв. – таванът на таксата е 4500 лв.

Освен това изрично в АПК се записва, че не внасят такса гражданите, за които е признато от съда, че нямат достатъчно средства да я платят.

Таксите за разглеждане на административни дела от първата инстанция остават непроменени – 10 лв. за граждани и 50 лв. за юридически лица.

По време на заседанието беше изтъканото, че целта е да се спре злоупотребата с право на жалба без да се ограничава достъпът до съд.

За да се сложи край на практиката на държавните органи винаги да обжалват първоинстанционните решения, когато не са доволни от тях и така да натоварват касационната инстанция с излишни спорове, беше направена друга голяма промяна в АПК. За първи път беше предвидено, че държавата и общините ще плащат такси за касационно обжалване. Основен аргумент за промяната е равенството на страните в процеса, гарантирано от Конституцията.

„Тук определено става дума за равнопоставеност на страните“, подкрепи промяната председателят на ВАС.

Депутатите гласуваха срещу тази привилегия на администрацията и тя вече ще трябва да си плаща, както и гражданите, и фирмите, ако не е доволна от първоинстанционното решение. Срещу нея имаше възражения от Министерството на финансите и Комисията за защита на конкуренцията, които заявиха, че можело да бъде препятствано правото им на жалба, ако нямат достатъчно пари в бюджета си за съответната година.

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Илиана Савова
Илиана Савова
23 юни 2018 11:58
Гост

Не знам що за адвокат сте като дори правописа не знаете. Пише се „закрити“ заседания, а не „зъкрити“. И защо сте в такъв възторг, че няма да се явявате и да пледирате? В какво ще се изразява адвокатската защита и къде остава правото да бъдеш лично изслушан от съда и да представиш тезата си защо е нарушено правото, чиято защита търсиш?! Или и Вас, колега Ви блазни същото като съда – да си получавате заплащането без да полагате усилия в открито заседание? ВАС върви по пътя на ВКС, само че вместо недопустимост и по три дела на седмица, ВАС масово… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
21 юни 2018 16:28
Регистриран

Ама че смешка-няма нищо положително.Цяла Европа ври и кипи, като правата на гражданите се защитават чрез всички процедурни правила, задължителни са публичните заседания , като доказателствата се събират явно , намаляват се таксите, за да е достъпно правораздаването за всички.Нещо повече-винаги, дори и при наказателни производства, се провежда медиация така, че спорещите достигат сами до решението, вкл.и спорове в администрацията, която винаги е в нарушение, защото е там за да служи, а не да бъде някому“ началник“. .ПРАВОСЪДИЕТО НЕ СЕ КУПУВА И НЕ СЕ ПРОДАВА, г-н КИРИЛОВ-гражданите ни стават все по-бедни и се отказват да се борят за своите права.… Покажи целия коментар »

Петя
Петя
21 юни 2018 15:38
Гост

Това е едно чудесно начало!

Анонимен
Анонимен
21 юни 2018 15:23
Гост

Изключително положителни промени, крайно време беше да се вземат мерки в тази посока.

Кирил Коцев
Кирил Коцев
21 юни 2018 15:22
Гост

Подкрепям изменението, даващо възможност делото пред касационния съд да не се разглежда в открито заседание. Тази промяна ще облекчи натовареността на съда и ще намали времето за решаване на делата.

Иван Иванов
Иван Иванов
21 юни 2018 15:19
Гост

Промяната на таксите е положитлна промяна, която ще ограничи обжалването без правни основания за това.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2018 14:37
Гост

Крайно време беше да се актуализират таксите.
5 лв. е направо смешно – комисионната за банковия превод може да ти излезе повече….

Анонимен
Анонимен
21 юни 2018 14:29
Гост

Изключително наложителни промени. Поради инфлацията и увеличаването на доходите таксите станаха смехотворно ниски. Увеличението на таксите за съжаление също и символично. В КЗК увеличиха много повече ткасите например. Не може ВАС да се задръства от дела и да няма възможност да уеднаквява практиката си и да няма време да помисли върху решенията. Най-сериозното посегателство върху правата на гражданите и организациите е да има неправилни решения, които да ги засягат не със 70 лв., а с хиляди и милиони. Хубаво е, че има и закрити заседание, макар и при изпълнението на доста условия. Защото сега се падат по 50 сек. на… Покажи целия коментар »

Илиана Савова
Илиана Савова
23 юни 2018 11:49
Гост

Не знам що за адвокат сте като дори ппавописа не знаете. Пише си „закрити“ заседания, а не „зъкрити“. И защо сте в такъв възторг, че няма да се явявате и да пледирате? В какво ще се изразява адвокатската защита и къде остава правото да бъдеш лично изслушан от съда и да представиш тезата си защо е нарушено правото, чиято защита търсиш?! Или и Вас, колега Ви блазни същото като съда – да си получавате заплащането без да полагате усилия в открито заседание? ВАС върви по пътя на ВКС, само че вместо нендопустимост и по три дела на седмица, ВАС масово… Покажи целия коментар »

Пвтров
Пвтров
21 юни 2018 13:35
Гост

Конституцията позволява равенство на страните в процеса, но до сега това не се случваше. Добре, че приеха промените.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2018 13:32
Гост

Добре е, че са освободили от такси социално слабите.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2018 13:19
Гост

Таксите задължително трябва да са в тарифи.

пенчо славов
пенчо славов
21 юни 2018 13:14
Гост

Държавата да си плаща за обжалване бих определил като революционна промяна. Сега се злоупотребява, обжалва се на конвеир, без да се мисли и напук! Дано това да ги възпре. Дори да са смешни суми за администрацията като 70 лв. пак е нещо

Петрова
Петрова
21 юни 2018 13:17
Гост

Тия обжалвания са пълен парадокс. Вкарват се излишно в разходи.