Правната комисия на Народното събрание прие на първо четене промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), внесени от БСП, с които биха се разтоварили софийските съдилища.

Предлаганите изменения са в две насоки – исковете на потребителите да се предявяват само пред съда, в чийто район е постоянният им адрес, а делата за обезщетение на увредените срещу застрахователи да се гледат по постоянния адрес или седалището на ищеца, или по местонастъпване на събитието.

Промяната за застрахователните дела се прави с изменения в чл. 115, ал. 2 ГПК. Предложението е разпоредбата да придобие следната редакция: „Исковете за обезщетение по Кодекса за застраховането на увреденото лице срещу застраховател, Гаранционния фонд и Националното бюро на българските автомобилни застрахователи се предявяват по постоянния адрес или седалище на ищеца, или по местонастъпване на застрахователното събитие“.

Това изменение е обвързано и с промяна в чл. 119, ал. 2 ГПК, т.е. с възражението за неподсъдност. От БСП предлагат в кодекса да се регламентира, че не само възражението за неподсъдност на делото по местонахождение на недвижимия имот може да се прави до приключване на съдебното дирене в първата инстанция, но същата възможност да има за съда и страните и по искове срещу държавата и учрежденията ѝ, за потребителските и застрахователните дела.

Според проекта чл. 119, ал. 2 ГПК трябва да придобие следната редакция: „Възражението за неподсъдност на делото по чл. 108, ал. 2, чл. 109, чл. 113 и чл. 115, ал. 2 може да се прави от страната и да се повдига служебно от съда до приключване на съдебното дирене в първата инстанция“.

Промените бяха изготвени в началото на миналата година от софийски съдии. Тогавашният състав на ВСС ги подкрепи и прати на министъра на правосъдието. Сегашният състав на ВСС отново ги обсъди и пак ги предаде в министерството, където бе формирана работна група. На няколко заседания на Съдийската колегия обаче бе отбелязано, че предложенията не се приемат добре от някои членове на работната група. В крайна сметка проектът беше даден на БСП, която го внесе в парламента.

До момента са постъпили две становища. Едното е от Министерството на правосъдието, в което се казва, че има работна група за промени в ГПК, която обсъжда промени и в тези текстове. Другото е от ВКС, в което е изразена принципна подкрепа, макар да се отправят и някои забележки.

Същевременно 84 съдии от Софийския градски съд изпратиха писмо до Народното събрание и ВСС, в което канят на среща техни представители, за да изразят подкрепата си за измененията в ГПК.

Депутатите от ГЕРБ подкрепиха проекта, но председателят на правната комисия Данаил Кирилов възрази срещу начина, по който той е бил внесен.

Той обясни, че още през октомври м.г., когато бяха приети мащабни промени в ГПК, е бил обсъждан въпросът за промяна на подсъдността на тези дела. „Не взехме решение, защото и вие включително (към БСП – б.а.) не участвахте в подпомагането за вземане на такова решение. Ние като управляващи нямахме куража, щеше да е преждевременно, щеше да е решение на парче, щеше да се възприеме като силово наложена промяна. Да не бъркаме работните групи в МП. Само допреди две седмици имахме проект за изменения в ГПК, резултат на друга работна група в Министерството на правосъдието (той се отнася до синхронизиране на закона с еврорегламенти, включително по искове с малък материален интерес – б.а.). Тогава този проблем не беше спешен. Така лансирана законодателната инициатива събуди подозрение у мен, че е целева и преднамерена и дири политически дебат и една състезателност, която не е конструктивна и красива в законодателния процес“, заяви Кирилов.

Той добави, че за разлика от опозицията, ГЕРБ никога не е отказвала да се присъедини към идеи, изхождащи от съдебната система. Сега също ще бъдем обвинени, че решаваме един казус под натиск, без обсъждане, загърбвайки работната група в Министерството на правосъдието, където тече дебат, посочи Кирилов.

Той попита: „Кога СГС реши, че това е най-тежкият проблем, не е ли бил такъв и през януари. Защо ни поставяте в ситуация на натиск, предрешеност и предопределеност?“. Кирилов отново се обърна към БСП с думите, че би искал да се присъедини към инициативата им дори в процесуален законодателен план – за гледане в един ден. Но не ставало така, защото текстовете имали нужда от редакция.

Крум Зарков (БСП), който е един от вносителите на проекта, заяви, че е далеч от мисълта да политизира проблема. Поясни, че това е предложение на съдии и различни представители на ВСС, които се занимават с проблема с натовареността. Призна, че сега научава, че има работна група в МП, но призова депутатите да вземат решение по принцип.

На заседанието на правната комисия присъстваха членовете на ВСС Боян Магдалинчев, Даниела Марчева, Вероника Имова и Боряна Димитрова, както и съдиите от ВКС Емануела Балевска и Емилия Василева. От СГС беше Валерия Братоева, а Валя Гигова бе представителят на Висшия адвокатски съвет.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев призова всички да обединят усилия на професионална основа, без никакви политически моменти. Той благодари от името на 84-те съдии от СГС, които поискаха среща. Добави, че въпросът с неравномерната натовареност е основен въпрос за системата, заложен в концепциите на всички членове на съвета от този състав. Магдалинчев напомни, че разрешаването на този проблем е залегнал и в Актуализираната стратегия за съдебна реформа, пътната карта към нея, както и в доклада на Европейската комисия от януари 2017 година. „Следващата седмица един от въпросите, които ще бъдат поставени пред нас от мисията на ЕК, ще е за неравномерната натовареност. Изправени сме пред сложната дилема какво да правим с няколко съдилища в страната, как да разрешим наплива от дела. С предложенията правосъдието се доближава до хората, които имат нужда от това. Членовете на ВСС се солидаризираме с всичко, което ще решите“, каза Магдалинчев.

Даниела Марчева обясни, че има становища и предложения от съдиите в страната, готови да поемат част от тези дела. Тя добави, че не става дума за натиск и че проблемът с натовареността не е от вчера. Обясни, че гражданските и търговските отделения в СГС гледат 2.5 пъти повече дела от останалите окръжни съдилища. „Това означава забавено правосъдие и ирационалност на процеса. Щатът на СГС не може да бъде увеличен, за нови 80 бройки няма бюджет, няма и кабинети, в които да бъдат настанени. Предложенията за промени в ГПК, които се разглеждат от работната група в Министерството на правосъдието, са много, те са сериозни и до края на годината няма как да бъде приключена работата по тях“, заяви Марчева.

Тя защити предложената промяна в чл. 119, ал. 2 от ГПК, отнасяща се до възражението за неподсъдност. Според Марчева невъзможността съдът сам да приложи правилата за местната подсъдност ще блокира целения ефект.

И Вероника Имова подкрепи проекта. Тя поясни, че целият състав на ВСС цели да реагира адекватно и бързо. Добави, че е в интерес и на свръхнатоварения СГС, и на по-слабата страна, т.е. увредените лица по застрахователни дела. „Животът е по-силен от закона, законът трябва да следва живота, а не обратното. Да защитим обществения интерес, да не чакаме произнасянето на тази работна група, която месеци наред не може да формулира решения“, призова Имова.

Депутатът от ДПС Хамид Хамид заяви, че вместо да се говори за увредено лице, права на потребителя и справедливост, се обсъжда натовареността на съдилищата. Текстовете имат съвсем друга цел, да уредят други отношения, заяви той.

Крум Зарков отговори, че в случая „правата и интересите на увреденото лице и на задръстените съдилища съвпадат“.

Адвокат Валя Гигова изрази изненадата си от внасянето на проекта, защото в работната група в правосъдното министерство от два месеца се работи по текстове от ГПК. „Моделът на омбудсмана“ изглежда е много заразителен и видяхте последиците в ГПК – заповедното производство стана 50% исково, което съвсем блокира съдилищата. Социални съображения за изменение на този текст няма. И сега увредените лица могат да предявяват исковете си по своя постоянен адрес, но не го правят. Една от причините да не променяме текста миналата година беше регламентът за застраховането по седалището на застрахователя.

84 съдии са направили подписка. Представяте ли си 14 000 адвокати да го направят? Истинската причина е натовареността на съдилищата“, заяви Гигова.

Няма нищо лошо да разтоварим съда, въпросът е как и за чия сметка. Колко от тези дела са на ищци, които живеят в София? ¼ от населението е в столицата. Това ли е начинът за разтоварване? Ако пренесем делата из страната, ще се плащат разноски, вещи лица и т.н.“, посочи още Гигова.

Според нея въпросите за натовареността на съдилищата не се решават със законодателни промени, а с организационни мерки. Да не се окаже, че след 6 месеца, поради друг вид натовареност, ще разпратим и делата за недвижими имоти из цялата страна, каза адвокатката. И предложи работната група към Министерството на правосъдието да си довърши работата като се очаква до края на юни тя да излезе с цялостна концепция за изменение на местната подсъдност.

Изчакайте ни малко. И молим да получим информацията за ищците по застрахователни дела с адрес в София“, заключи Гигова.

80% от 1800 застрахователни дела са с ищци, които не живеят в столицата, веднага отговори Даниела Марчева.

Съдия Емануела Балевска от ВКС изрази личните си резерви към проекта. „Защо до днес мога да избера една подсъдност, а от утре няма да мога. Трябва да има други обяснения. Местната подсъдност е свързана и с ред случаи на международната подсъдност – кодекс за международно частно право и т.н. За ВКС няма никакво значение дали делата ще дойдат от 28 окръжни съдилища или от един съд. Но така няма да разрешим проблема с неравномерната натовареност“, заключи съдия Балевска.

Колежката ѝ Емилия Василева изрази малко по-различна позиция. Тя обясни, че повечето съдии от Търговската колегия на ВКС са на мнение, че безспорно предложенията са в полза на по-слабата страна, не само от финансова гледна точка, но и така делата им ще бъдат разглеждани по-бързо. „Безспорно натовареността е факт. Имаме обаче резерви по премахването на общата подсъдност и заради международната компетентност… но във всички случаи подсъдността по настоящ адрес трябва да присъства“, обясни Василева, която е един от авторите на становището на ВКС по проекта за промени на ГПК.

От името на СГС съдия Валерия Братоева обясни, че предложенията са още от миналата година, но тъй като съдебната власт няма законодателна инициатива, е разчитала държавата да ги припознае. Тя изтъкна, че и държавата, и увреденото лице имат интерес от бързо правосъдие. Поясни, че след като излязъл анализът за натовареността за 2017 г. съдиите са се обърнали към ВСС с настояване за спешни решения. „Ако с промяната на подсъдността правосъдието отиде там, където е увреденият, без да накърнява никакви права, ще се приближим до правилата в регламентите – препоръките им са по-слабата страна изрично да бъде защитена от правилата за компетентност. Да, целеният ефект е разтоварването на един натоварен съд, но зад това стои и неосъждането на държавата за мудно правосъдие. В няколко съдебни зали СГС не може да разглежда делата на цяла България. Да, има работна група в Министерството на правосъдието, аз съм участник в нея, но нещата вървят доста по-мудно. Тъй като в работната група се постигна консенсус за местната подсъдност, нека той бъде продължен с разглеждането на този проект в спешен порядък, а не да чакаме работната група. Тук нещата са изчистени в голяма степен“, заяви съдия Братоева.

След като изслуша всички, депутатът от „Обединените патриоти“ Христиан Митев заяви, че ще подкрепи проекта. „Мотивите са ясни, никой не крие, че се решават проблеми със свръхнатовареността на СГС, ясно е и че тези текстове не могат да бъдат приети без редакции. Кaтeгopичeн cъм, чe нacтoящият aдpec ĸaтo ĸpитepий зa пoдcъднocт нe тpябвa дa oтпaдa. Aз cъщo ceгa нayчaвaм, чe имa paбoтнa гpyпa, ĸoятo ce зaнимaвa c тeзи въпpocи, мoжe би e въпpoc нa ĸoмyниĸaция c Mиниcтepcтвoтo нa пpaвocъдиeтo“, посочи Митев.

След изказването му депутатите от правната комисия подкрепиха проекта. В гласуването не участваха само народните представители от ДПС, които междувременно бяха напуснали заседанието.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 15:15
Гост

Това е само прашинка-защо не премахнат чл.417,с който незаконно отнемат жилища на хората?

Xxx
Xxx
12 юни 2018 22:11
Гост

Само не разбрах дали спора по подсъдността ще се повдига по възражение на ответника. Ако е така, няма да има резултат от измененията, които се предлагат, тъй като софийските адвокати вече са си затвърдили позициите по този вид дела /по изключение според мен ще има адвокат от провинцията/, а и застрахователите са със седалище в София. Така и двете страни имат интерес делото да се гледа в София. Ако съдът не следи служебно за подсъдността ефект няма да има.

Анонимен
Анонимен
13 юни 2018 8:55
Гост

Основната промяна е , че съдът ще следи служебно за местната подсъдност – иначе наистина няма смисъл . Не виждам как и защо „софийски адвокати да са затвърдили позициите си“ по застрахователни дела . Тези дела не са сложни , нито има потребност от „софийски адвокати“ , за защита по за счупено ребро или счупена ключица . Такива дела винаги е имало . „Затвърждаването на позициите“ са всъщност криминални схема за набиране на клиенти , които са забранени от Закона за адвокатурата . Така са „затвърдени позициите“ от тези адвокати , че прибират на клиентите половината обезщетение . Време е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 юни 2018 19:00
Гост

Едни и същи манипулации и неразбирания всеки път . НЯМА РЕГЛАМЕНТ ,КОЙТО ДА РЕГУЛИРА МЕСТНАТА ПОДСЪДНОСТ ВЪТРЕ В БЪЛГАРИЯ. Регламентите касаят МЕЖДУНАРОДНАТА КОМПЕТЕНТНОСТ и никой не може да ни каже как ще си разпределяме делата между София и Благоевград . Това е суверенитет ! Как си представяте някой да каже на Германия дали да има федерално устройство и какви съдилища да създава и как да ги натоварва . Всъщност предложението няма да реши проблемите на СГС – първо делата на софиянци са си много , щатът е малък , няма зали и кабинети за СГС в Съдебната палата . При… Покажи целия коментар »

Мара
Мара
13 юни 2018 12:56
Гост

Забележете, колеги, че и преди, и сега, основните противници на тази промяна са двама съдии от ВКС /за които тази промяна няма никакво значение за работата им/- Белазелков преди, Балевска сега. Как се обяснява поведението на тези колеги, които стрелят по своите на практика. С пяна на уста защитават на практика интересите на застрахователи и адвокатски кантори. СРАМ!

Магистрат
Магистрат
12 юни 2018 17:58
Гост

Добре е, че колегите ще поемат част от делата. За сега в София сме изключително натоварени.

Минувач
Минувач
12 юни 2018 17:55
Гост

Струва чи се, че ГЕРБ са широко отворени за идеи. Особено, когато трябва да подкрепят Пеевски, ако може и със задна дата. Машала!