Предложението главният съдебен инспектор и инспекторите да получат кариерен бонус след приключване на мандата им не беше прието от правната комисия на Народното събрание при гласуването на второ четене на промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ).

Данаил Кирилов (ГЕРБ) и Емил Димитров-Ревизоро (Обединени патриоти) бяха внесли между първо и второ четене на законопроекта предложение членовете на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС) да могат да се връщат на по-висока позиция от заеманата преди избора им като преценката дали това да се случи е на съдебния съвет (повече за предложенията им виж тук). Но тази идея не срещна подкрепа в правната комисия и беше сериозно разкритикувана и от представителите на съдебната власт, които днес бяха на заседанието.

Съдията от Върховния касационен съд Галина Тонева обясни, че становището на върховните съдии е отрицателно по няколко причини.

Първата е, че така се заобикаля конкурсното начало. „Какво ще кажете на колегите, които от 20 години блъскат в системата, за да пълзят по стълбицата нагоре, явяват се на тежки конкурси и търпят усложнения, които им се създават, за да пълзят нагоре. Някои явно имат други виждания за израстване“, коментира Тонева.

Тя цитира и указа на президента Росен Плевнелиев отпреди няколко години, с който наложи вето върху някои изменения в ЗСВ, част от които бяха именно за осигуряване на кариерни бонуси на членове на ВСС и инспектори. „Привилегията трябва да бъде само по изключение и то в ситуации, в които обществената необходимост я налага. Каква е тя сега, не може да бъде установено от мотивите на законодателя. Не виждаме какви потребности ще задоволи тази промяна, когато се даде възможност на инспекторите да се качат нагоре. Това е кариерен бонус“, каза още Галина Тонева.

Освен това, добави тя, обстоятелството, че в ИВСС може да влязат и други юристи, не само магистрати, създава дискриминация спрямо едните за сметка на другите и това е нарушение на основни конституционни принципи.

Според нея от предлаганата редакция (на чл. 50 от ЗСВ) не може да се разбере в кой орган ще се върнат на работа бившите вече инспектори. „Така един следовател от окръжната следствена служба може да пожелае да бъде възстановен във ВКС – не знам как това би било прието като разумна разпоредба“, каза още Тонева.

Емил Дечев от Софийския градски съд на свой ред попита по какви критерии ВСС ще преценява кой инспектор да повиши и кой не. „Ще се вкараме в поредица от непрозрачни решения, които ще генерират скандали“, заключи той. И добави, че и без наличието на бонуси е имало хора, които от най-ниско ниво, са били съгласни да се пожертват и да се кандидатират за членове на инспектората и на ВСС. Дечев даде пример с предишния представляващ ВСС Димитър Узунов, който преди да влезе в съвета беше председател на районния съд в Сандански. Кандидатите не са били само от най-висшите инстанции и то без наличието на такъв кариерен бонус, обясни Дечев.

Председателят на правната комисия Данаил Кирилов отговори, че колективните органи не трябва да са място за пенсиониране, а в тях да се включват съдии, които са в средния етап от кариерното си развитие. „Но, за да стане това, трябва да дадем възможност да се развият. За ИВСС има и друг аргумент – той осъществява контролна дейност на магистратите. Би следвало да влиза в по-задълбочен конфликт с проверяваните субекти. Прави проверка на върховен съдия или прокурор, но я прави с ясното съзнание, че ще се върне като подчинен, с целия риск от това“, каза Кирилов.

„Така формулирана разпоредбата означава ли, че искате да елиминирате върховните съдии и прокурори. Как ще ги мотивирате да участват, като няма бонуси за тях?“, попита Галина Тонева.

С уговорката, че не е лично заинтересован от предлаганата промяна, Емил Димитров-Ревизоро заяви, че с възраженията явно се иска във ВСС и Инспектората да влиза само съдебната аристокрация. А „всички останали от плебса“ едва ли не да бъдат освобождавани от системата.

Но след разразилата се дискусия в крайна сметка правната комисия подкрепи текста на вносител, а именно след изтичане на мандата инспекторите да се връщат на длъжността, заемана преди избора или на равна по степен в органите на съдебната власт.

Предложението след предсрочно прекратяване на мандата на главния инспектор, новоизбраният да кара цял мандат от 5 години, а не да довършва започнатия, също беше посрещнато с възражение от страна на представителите на магистратите.

Според ВКС така се нарушава създадената неслучайно асинхроност на мандатите в различните власти – на депутатите, на ВСС, на тримата големи в съдебната система и инспекторите.

Галина Тонева изтъкна, че с тази промяна в ЗСВ се отварят вратите за мотивиране на главния инспектор и на инспекторите да освободят постовете преди изтичане на мандатите с обещания за кариерни бонуси, за да може всяко ново мнозинство в парламента да си формира екип.

Наред с това се нарушава балансът в попълването на състава на ИВСС със специалисти от различни направления.

Данаил Кирилов обясни, че Народното събрание трудно стига до успех в някои избори, защото трудно намира кандидати. „Кой ще се мъчи да подлага цялото си житие и битие на показ – фактически съжителства, апартаменти и т.н.?“, попита Кирилов.

Според Хамид Хамид с този похват се постига по-малката политическата зависимост, защото различни парламенти избират различни мнозинства в колективен орган.

„Става по-шарено“, обобщи Кирилов.

Така предложението при предсрочно прекратяване на мандата на главен инспектор и инспекторите да започва да тече изцяло нов мандат за следващите беше прието единодушно от правната комисия.

Правната комисия единодушно прие и предложението кадровите решения на Висшия съдебен съвет, без тези по дисциплинарни производства и за приемането на подзаконови нормативни актове, да се обжалват на една инстанция във Върховния административен съд.

И по тази идея имаше възражения. Председателят на Съюза на съдиите Калин Калпакчиев призна, че няма спор, че в ЗСВ има противоречие кои актове подлежат на едноинстанционно и на двуинстанционно обжалване и че не се съмнява, че предложението цели да се внесе яснота.

Но мотивите, че с него ще се ускорят конкурсните процедури, ще има по-голяма предвидимост на актовете на ВСС по кариерни въпроси и че обжалването на актовете на ВСС затрудняват този процес, намира за необосновани.

„Обжалването на процедурите на две инстанции е някаква гаранция за това, че допуснати понякога грешки от ВСС, касаещи изчисления и точки в атестациите и нарушения в конкурсната процедура ще бъдат разрешавани“, каза Калпакчиев.

По думите му не е много точен аргументът, че само обжалването бави конкурсите. „По наши наблюдения, голямото забавяне на конкурсите е в процеса на атестиране и в самото провеждане на конкурсите“, заключи той.

Данаил Кирилов обясни, че предложението е направено изцяло с оглед процесуална икономия, бързина, за подпомагане на целия процес по кандидатстване и за цялостно разтоварване, което парламентът предприе за Върховния административен съд. „Ако имате някакви притеснения и подозрения, запазвам си правото по-нататък да обсъдим отново въпроса, когато имаме и по-точен брой на делата срещу решения на ВСС“, каза още Кирилов.

Правната комисия прие и друго предложение за изменение в ЗСВ – в конкурсните комисии да не участва член на Комисията по атестирането и конкурсите, а само действащи магистрати и един хабилитиран преподавател по правни науки.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
janny
janny
27 март 2019 10:53
Гост

ех бонуси, бонуси, мине се не мине година – две и все се загрижат кой какво щял да прави след бурна кариера във всс и инспектората, ми заплата като на върховен съдия дето я къткат 5 години, ми служебната кола, ми рахата без дела, хайде стига

janny
janny
27 март 2019 10:49
Гост

ех бонуси, бонуси, мине се не мине година – две и все се загрижат кой какво щял да прави след бурна кариера във всс и инспектората, ми заплата като на върховен съдия дето я къткат 5 години, ми служебната кола, ми рахата без дела, хайде стига

ewy
ewy
26 март 2019 20:30
Гост

Ако се приемат кариерните бонуси , то ВКС и ВАС ще са „абонирани“ за бивши членове на ВСС и Инспектората . След 3-4 превъртания в тези органи , върховните инстанции ще са „оборудвани“ с политически мекерета и връзкари до 2050 г . Честито на останалите съдии , които бъхтат по 30 години в „системата“.

Анонимен
Анонимен
26 март 2019 19:42
Гост

Поздравления за изключителната аргументация на Галина Тонева. Тези промени биха мотивирали главният инспектор и инспекторите да освободят постовете преди изтичане на мандатите.

бонус-малус
бонус-малус
26 март 2019 17:50
Гост

ех бонуси, бонуси, мине се не мине година – две и все се загрижат кой какво щял да прави след бурна кариера във всс и инспектората, ми заплата като на върховен съдия дето я къткат 5 години, ми служебната кола, ми рахата без дела, хайде стига

Мечо Пух
Мечо Пух
26 март 2019 19:38
Гост

Колкото повече, толкова повече.