Правната комисия прие на второ четене промените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които от 1 юли 2024 г. се въвежда електронизация и централизирано разпределение на заповедните производства и използва „отварянето“ на кодекса, за да върне стария ред за връчване на адвокатите.

На среднощно заседание депутатите възстановиха предходното съдържание на чл. 51 ГПК и премахнаха така и не заработилата му актуална редакция, която предвижда връчване на адвокатите само през Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП).

Както „Лекс“ писа, прочитът на някои съдии на действащия чл. 51 ГПК доведе до проблем – те приемаха, че следва да се връща само лично на адвоката, но не и на негов колега или сътрудник в кантората. С връщането на старата редакция на чл. 51 ГПК този проблем се преодолява. Премахването на действащия текст на чл. 51 ГПК обаче заличава една от промените, която щеше да е от голяма полза на адвокатите – възможността да заявяват, че отсъстват за до 60 дни годишно, за да не им се връчва през тези периоди, защото тя е уредена именно в тази разпоредба.

Зад връщането на старата редакция застават председателите на двете върховни съдилища Галина Захарова и Георги Чолаков, както и Софийската адвокатска колегия.

Ето какво гласи приетият текст на чл. 51 ГПК:

Чл. 51. (1) Връчването на адвокат става лично в неговата кантора или на всяко място, където той се намира по служба. Връчването в кантората може да се извърши на всяко лице, което работи или сътрудничи на адвоката. При удостоверяване на връчването връчителят посочва името и качеството на получателя.

(2) Адвокатът не може да откаже получаването на съобщението на своя доверител, освен след оттегляне на пълномощното по реда на чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както и когато от пълномощното недвусмислено личи, че не се отнася за инстанцията, за която е призоваването. Отказът на адвоката да приеме съобщението се отбелязва в разписката и се удостоверява с подписа на връчителя. Отказът не засяга редовността на връчването.

(3) Връчването на адвокат може да се извърши и само електронно на посочен електронен адрес за връчване по реда на чл. 38, ал. 2.

Първоначалното предложение преповтаряше буквално стария текст на чл. 51 ГПК и съдържаше и още една алинея, която предвиждаше „Когато в адвокатската кантора не може да бъде намерено лице, което да получи съобщението, връчителят залепва уведомление по чл. 47, ал. 1. Второ уведомление не се залепва“.

Цвета Рангелова от „Възраждане“ обаче изтъкна, че това поставя сериозен проблем. „В по-голямата си част канторите на адвокатите в провинцията не са в сгради с портиери. Моят офис е на партера на една улица и няма контрол, ако призовкарят залепи уведомление и ако някой го скъса, аз ще се считам уведомена и така ще предам интересите на клиента си“, каза тя.

„Не ми се е случвало, но се замислих за това залепване. Залепването на уведомление за професионален участник в съдебната система е доста странно, защото на адвоката можеш да му връчиш в съда, на улицата, на всяко място, където го свариш. Чувала съм от колеги за пропуснати срокове поради залепване. Адвокатът получава множество съобщения и книжа и ми се струва доста опасно“, коментира зам.-председателят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова.

Така депутатите решиха да отпадне възможността за залепване на съобщението.

С приетите изменения в ГПК от 1 юли 2024 г. се въвежда електронизация и централизирано разпределение на заповедните производства. Те предвиждат заявленията за издаване на заповеди по чл. 410 и чл. 417 от ГПК да може да се подават електронно, а разглеждането им да се разпределя между съдиите от цялата страна.

В измененията е заложено заявлението и приложенията към него да се подават по електронен път чрез електронен формуляр, достъпен в Единния портал за електронно правосъдие (ЕПЕП). Електронното подаване на заявлението е само възможност за гражданите, които ако предпочетат могат да го направят и на хартия. За всеки, представляван от адвокат, държавата и общините, както и кредитни и финансови институции, включително тези, извършващи събиране на вземания срещу потребители, застрахователни и презастрахователни дружества и търговци, които извършват доставка на енергия, газ или предоставяне на пощенски, електронни съобщителни или водоснабдителни и канализационни услуги, нотариуси и частни съдебни изпълнители обаче е предвидено само е-подаване.

Започне ли производството с подаване на заявление чрез ЕПЕП, ще продължава изцяло по електронен път, като при посочен имейл, съдът ще изпраща на него и издадената заповед. Освен това се предвижда издаване на изпълнителен лист в електронна форма.

32
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Име
Име
22 януари 2023 10:10
Гост

Пак не се разбираме – тръгва дело и трябва да се плати такса, всичко е точно, пари има евентуално, евентуално не, но когато се подава молба в съда, тя не се случва веднага, а се издават указания, правят се уточнения – именно в това е въпросът. Да се даде поне 1 месец срок на адвоката да си направи справка, да помисли и обмисли, такива светкавични адвокати не познавам, имам 22 годишен стаж, над предела на човешките възможности. Досега не съм имал объркано дело или нещо недомислено, приятно е да се работи творчески, а не с галоп. Разбира се – когато… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
22 януари 2023 12:10
Гост

Ако като адвокат не можеш да си изчислиш предварително държавната такса или не знаеш, че се прилага пълномощно, или не можеш да изложиш ясно обстоятелствата, на които почива искът, и да отправиш точен петитум, а чакаш всичко това да ти го укаже съда и да ти даде 1-месечен срок, какъв адвокат си?

Анонимен
Анонимен
22 януари 2023 15:11
Гост

Не съвсем. Специално в СРС не постъпват много искови молби с предварително внесена държавна такса, но в никой случай не мога да обвиня колегите адвокати за това. Поради начина, по който е написана, действащата редакция на чл. 72 ГПК /от 2017г./ поражда най-различни тълкувания по въпроса кога интересът е един и кога- различен, и какво изобщо представлява „интерес“. Някои приемат, че това е материалният интерес по делото, следователно цените на обективно съединените искове се сборуват, други – че един интерес е налице, когато вземанията произтичат от един общ факт /напр. главница и лихва по договор/, но ако има няколко договора,… Покажи целия коментар »

Цвете Лилия
Цвете Лилия
21 януари 2023 14:06
Гост

Странно е, че на управляващите от ВАдС част от проблемите на адвокатите им изглеждат страннно, че дори и не си го крият! Докога?!

Хари
Хари
20 януари 2023 15:18
Гост

Много добра новина.

Заки
Заки
20 януари 2023 15:04
Гост

Връчването на адвокатите само през Единния портал за електронно правосъдие беше абсурдно решение.

Петров
Петров
20 януари 2023 15:05
Гост

То поне и този портал да работеше като хората.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2023 14:47
Гост

Работи и то по добре от хората.

Анонимен
Анонимен
21 януари 2023 14:46
Гост

Напротив НЕ АБСУРДНО. Лесно и удобно за двете страни. В ЕПЕП адвоката не може да шакалкави кога да ву се връчи, става точно и ясно. Няма я хартията, не се ангажират призовкари и т.н.
ТОВА Е ЕЛЕКТРОНО ПРАВОСЪДИЕ.

Любител
Любител
20 януари 2023 13:38
Гост

Задължиха ни да направим регистрации в ЕПЕП и системата за сигурно електронно връчване. И нищо, за което не са ви адвокатите виновни. 24 години как живеем в 21 век, и се прилагат практики от времето на Княжество България.

Име
Име
20 януари 2023 13:00
Гост

Адвокатите бавим призовките максимум 20 дена, не повече, освен това – ходим непрекъснато в съда – поне 1-2 пъти седмично, което си е достатъчно за да ни „хващат“ – аз колега освен от корпоративните – не съм виждал да бави призовки, да увърта. Едно дело не се бави заради призовките, има други начини да се отлага, няма да стане нищо да се отложи освен това. Когато нямаш работа – ще бързаш да я свършиш. Клиентът плаща за обем работа, не на време. А ако искаш отлагане – отлагай с медицинско, защо ще се криеш от призовкаря. Освен това – призовкаря… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 13:27
Гост

Проблемът е основно при решенията, колега, и то не масово, но съществува. Адвокатът винаги може да види съдържанието на съдебното решение, защото е публично, но процесуалните срокове не текат, докато не му бъде връчено. Когато решението е неизгодно за представляваната страна, тогава започва криеницата.

Име
Име
20 януари 2023 20:04
Гост

Вие знаете ли – че Ленин е бил адвокат по трудови дела, при това – успешен, каква ми е мисълта. Само Ленин може да вземе да напише в 14-дневен срок въззивна, по силите на обикновен човек е да осмисли с няколко дни едно решение – както казвате – недоволни клиенти, да се видят да поговорят и след това да изпишат жалбата – нормално е поне 20 дена да се дадат, тоест – не сме гении адвокатите. И други примери за гении има – но аз не мога да напиша касационни за 2-седмици, а съдът ги е мислил с месеци. Тоест… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 януари 2023 14:53
Гост

Напротив бавите колеги. Все немагат да бъдат открити или се договаряте.
Те не могат да тръгнат първоначално, А ПОСЛЕ СЛЕДВАТ БОЛНИЧНИТЕ И Т.Н.

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 11:55
Гост

Какви са тия глупости, че на адвоката можели да му скъсат уведомлението. А на ответниците – физически и юридически лица и на подпомагащите страни не могат ли? Възприема се аргумент за цялостно премахване на връчването чрез залепване на уведомление, но се премахва само за адвокатите. Въпросът за несигурността на връчването чрез уведомление винаги се е поставял и винаги се е приемало, че при всичките му несъвършенства, по-добър вариант не е измислен. Сега изведнъж се приема, че способът е несигурен, затова трябва да отпадне само за адвокатите. Какво като адвокатът е професионален участник в процеса, професионалните участници не могат да шиканират… Покажи целия коментар »

Име
Име
20 януари 2023 20:08
Гост

Късали са ми – при това съм на една улица със съда, въпреки това – мина някой или просто слабо лепило, както и да е. Шантава работа е с призоваването, около 30 процента дела са – фиктивно връчени призовки, но хората вече не се интересуват. Приемат съдбата си каквато е – ако ще да им вземат апартамента, особено ЧСИ като вършат нещата.

Но съдът е щадящ – но колко да е щадящ.

Анонимен
Анонимен
22 януари 2023 12:18
Гост

Досега не е имало нередовно или спорно връчване чрез ЕПЕП. Но там не може да се шиканира. Така че проблемът идва от адвокатите, които, както се видя, имат сериозно лоби в НС.

Дискриминация
Дискриминация
20 януари 2023 10:16
Гост

Значи на всеки обикновен гражданин, на всяка фирма може да се лепи уведомление, но лобито на адвокатите в НС каза, че точно за тях било рисковано

В момента са нищожен брой случаи, но самата опасност при укриване да ти лепнат дисциплинираше малкия брой недобросъвестни адвокати. А сега, ако почнат да се укриват, какво прави другата страна?

Хубаво поне че не приеха другия лобизъм на „Възраждане“, при това зле скалъпен: ако назнача майка си и баща си за пълномощници и дори само един от тях се разболее, делото да се отлага, а с идващият път се разболява другият…

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 9:36
Гост

Лекс, пак не сте доразбрали, но това е оправдано в среднощния хаос. Не от 1.07.2023 г., а от 1.07.2024 г. влизат в сила промените, но за чл. 51 влиза в сила в деня на публикуване в ДВ. Не и баш тъй, че се връща стария ред за връчване на адвокати. Сегашната калпава разпоредба на чл. 51 буквално предвиждаше, че адвокатите се призовават САМО електронно чрез ЕПЕП, което е уникална глупост – а ако не може /както е сега/ или не е регистриран в ЕПЕП , въпреки че е длъжен по чл. 50а ЗАдв, то как да се призове адвоката –… Покажи целия коментар »

ПиХ
ПиХ
20 януари 2023 11:07
Гост

е, сега няма жива сила, която да накара адвокатите да се заявят за електронно връчване, браво

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 12:17
Гост

То и досега нямаше. Затова е и изменението – за да не се налага всички да заобикалят една мъртвородена норма.

Рони
Рони
20 януари 2023 9:32
Гост

Определено положението е тотално омазано. Ще стават проблеми

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 9:32
Гост

Тотално безумие

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 8:55
Гост

Олееее, как може да си мислят за залепване на уведомлението. Такива поразии можеха да станат

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 8:51
Гост

А кога ще влязат в зала, ще има ли време да се приемат окончателно

Анонимен
Анонимен
20 януари 2023 8:56
Гост

Някъде видях сряда, но знае ли човек

Слънце
Слънце
20 януари 2023 8:31
Гост

Според мен се нарушават принципите за достъпност до съд и равнопоставеност на страните. Общо казано физическите лица ще имат по-широки права и ще могат да сезират съда електронно и на хартиен носител, а юридическите лица само по електронен път, за мен това нарушава принципа за равнопоставеност на правните субекти. Освен това задължението за електронно дело по силата на това, че същото е по иск на юридическо лице как ще се разпространи и върху физическите. Представям си едно ТД харесало имота на някой възрастен човекq който и хабер си няма от елетронно правосидие. Имам и други въпроси, но здраве да е.

OMG
OMG
20 януари 2023 8:19
Гост

Еее, ама връщането не е ли отложено за догодина, за да има време да се върне към действащия ред? 😀

Развръзката
Развръзката
20 януари 2023 8:15
Гост

Уж искахме без тази процедура да сме в крак с Европа, сега пак се отдалечихме от Европа. Как във Франция примерно преди да се приеме даден закон или промени в него, една година се събира информация, обсъжда се и т.н., а в България нещо на някой си му е хрумнало, докато чете вестника или рови в нета и айде утре да го гласуваме и приемаме. Простотия до шия.

....
....
23 януари 2023 14:04
Гост

Когато виждането на председателя на правната комисия е, че дигитализацията „трябва да става в съкратени срокове, и много бързо и силово.“ няма как да развръзката да е положителна… https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/3146/steno/7048 „ПРЕДС. РАДОМИР ЧОЛАКОВ: Аз, колеги, като съм председател, имам ли право примерно да направя реплика сега на господин Балачев, като човек? (Смях и оживление.) Правя Ви реплика, господин Балачев. Според мен Вие изобщо не разбирате цялостната концепция. То и аз, между другото, дълго време не я разбирах, но започвам да я разбирам. Цифровизацията, дигитализацията е неизбежна и трябва да става в съкратени срокове, и много бързо и силово. В редица закони… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
20 януари 2023 8:05
Гост

Една напред и две назад…Какво неочаквано има?

ДАНЪЧЕН
ДАНЪЧЕН
20 януари 2023 7:55
Гост

Продължението, съобщенията, вероятно също ще бъдат в електронен вид, хахаха.

Може да приемат и да идем на Марс, но не сме готови.