Десетгодишната абсолютна давност за паричните задължения на физически лица, която вече повече от четири месеца предизвиква полярна обществена дискусия, изненадващо беше въведена от парламентарната правна комисия. Това стана днес на заседание, огласено в последния момент, с единствена точка в дневния му ред – обсъждане на второ четене на внесените през юни от депутати от ГЕРБ и Обединени патриоти промени в Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

То беше свикано в отсъствието на председателката на комисия Анна Александрова, която е в болница с тежка форма на COVID-19.

Всички гласувания бяха единодушни, а обсъждането на законопроекта продължи по-малко от 30 минути.

Приетата днес от комисията разпоредба на нов чл. 112, с която в ЗЗД се въвежда непозната до момента в българското частно право абсолютна давност, гласи следното: „С изтичането на десетгодишна давност, се погасяват парични вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, освен когато задължението е отсрочено или разсрочено“.

Като изрично са въведени шест изключения за вземания, за които тя не се прилага. Те са:

  1. от търговската дейност на еднолични търговци или на физически лица – съдружници в дружество по чл. 357 ЗЗД;
  2. за непозволено увреждане;
  3. за неоснователно обогатяване;
  4. за издръжка;
  5. за трудово възнаграждение;
  6. за обезщетения по Кодекса на труда.

Както става ясно, към първоначално предложените две изключения са добавени още четири.

Депутатите обаче направиха и още изменения в първоначално предложения текст – предвидиха, че за абсолютната давност ще се прилагат две разпоредби на ЗЗД, които се отнасят до познатата обща давност – чл. 115 и чл. 118.

Това означава, че абсолютна давност няма да тече между близки роднини – родители и деца, съпрузи, настойници, попечители, за вземания на дружество срещу управителя и най-вече – докато трае съдебният процес за вземането.

За нея ще важи и правилото, че ако длъжникът изпълни задължението си след изтичането ѝ, той няма да има право да иска обратно платеното, макар и в момента на плащането да не е знаел, че давността е изтекла.

Един от големите въпроси, които се поставят още от внасянето на предложението за промени в ЗЗД, беше дали абсолютната давност ще се прилага за заварените случаи, като според много юристи това би било недопустимо обратно действие и следователно противоконституционно.

Според правната комисия обаче такъв проблем няма и в ЗЗД беше приета следната преходна разпоредба: За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от деня на образуването му, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“.

Това изглежда са три различни хипотези за началния момент на давностния срок – според това дали за вземането има съдебен процес и дали за него вече тече изпълнително дело.

На фона на това правната комисия реши да намали първоначално предложения vacatio legis и предвиди, че промените в ЗЗД, въвеждащи абсолютна давност за задължения на физически лица, ще влязат в сила не след 6, а след 3 месеца от обнародването им в Държавен вестник.

Дискусията 

Дебат по разпоредбите със сблъсък на мнения нямаше. Евродепутатът Емил Радев и водещият заседанието на комисията и вносител на законопроекта Христиан Митев (Обединени патриоти) дадоха разяснения по предложенията и отговориха на малкото въпроси на депутати от БСП.

Отначало Филип Попов от левицата заяви, че според него не е ползотворно бързането с такъв законопроект, още повече, че председателката на комисията отсъства и допълни, че приемането на измененията ще има „тежки, сериозни последици“. Но декларира, че той и колегите му от БСП ще подкрепят промените и така и направиха.

В залата на комисията присъстваха 8 нейни членове, но всички разпоредби бяха приети с 18 гласа „за“, тъй като отсъстващите бяха заявили какъв е вотът им.

Красимир Ципов от ГЕРБ припомни, че до парламента бяха изпратени множество становища „за“ или „против“ въвеждането на абсолютна давност. „Смятам, че успяхме да постигнем своеобразен консенсус да бъде премахната фигурата на т. нар. вечен длъжник“, заяви той.

Евродепутатът Емил Радев започна изложението си с това, че вчера е бил обсъден доклад на работна група от Европейския парламент, която беше в България заради множеството петиции с оплаквания за неравноправни клаузи при ипотечните кредити у нас. „Една от препоръките е да бъдат отменени възможностите в България да има вечни длъжници. Останахме единствената държава в ЕС, в която това е възможно“, каза Радев.

Всъщност точната препоръка в доклада след проверката е „да се направи допълнителна оценка на възможността за коригиране на положението чрез въвеждане на механизъм за опрощаване на задължения на добросъвестни длъжници след изтичането на определен период от време“.

Радев посочи, че заради това, че хората у нас остават длъжници доживот, много от тях предпочитат да емигрират или да отидат в сивата икономика. „Даже един длъжник да почине, ако наследниците му приемат наследството, ще продължат да дължат. Лихвите са сериозни, разноските по изпълнителните дела са доста сериозни и това увеличава дълга с течение на годините. Имаше опасения, че с шиканиране на съдебния процес може да изтече 10-годишната давност и затова направихме препратката към чл. 115, б. ж ЗЗД. Така гарантираме, че няма да има злоупотреби от длъжници и че правата на кредиторите са надлежно защитени“, каза той. И допълни, че с изключването на приложението на абсолютната давност за търговците е защитен и търговският оборот.

„Мисля, че текстът е доста балансиран и ви моля да го подкрепите“, заключи Радев.

На въпрос на Явор Божанков от БСП за отрицателните становища на работодателски и бизнес организации, че подобна промяна ще има негативен ефект за икономиката, Митев отговори, че именно затова са направени промени в първоначалните предложения и е уредено, че абсолютната давност няма да тече докато трае съдебният процес за вземането.

„Не смятам, че ще се стигне до негативни ефекти и даже би се стигнало до провизиране на част от задълженията към банките“, каза той.

Кристиан Вигенин от левицата попита защо срокът за влизане в сила на новите разпоредби е намален от 6 на 3 месеца, при положение, че е имало становища да бъде още по-дълъг. „Тъй като вкарахме няколко гарантиращи текста – чл.115, б. ж ЗЗД и сложихме гаранционни клаузи за висящите производства“, отговори му Емил Радев.

 

80
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Аман от нахални жени
Аман от нахални жени
15 ноември 2020 3:16
Гост

Е не тук ми изглежда че пише и вездесъщата леля Гигова защитаваща асоциацията на Банките . Тя е на всяка манджа мерудия , но доста стара мерудия ……

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 22:24
Гост

Някой по компетентен може ли също да коментира изложената теза от Иван по долу, звучи наистина логично и няма да е за никой изненада, ако нашите скъпи управляващи са оставили такава вратичка. Той написа: „Всичко на пръв поглед всичко изглежда чудесно. Лошото е, че е оставена вратичка при висящите изпълнителни производства, която в масовия случай ще даде възможност за рестарт на абсолютната давност за следващите 10 години. Ако давността ще започва от датата на завеждане изпълнителното производство се дава възможност на кредиторите в рамките на тези 3 месеца до влизане в сила на абсолютната давност, да прекратят действащите стари производства… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 22:34
Гост

От деня на влизане в сила на изпълнителното основание ще тече абсолютната давност, ако взискателят си прекрати изпълнителното дело по заварените случаи.

Милен
Милен
12 ноември 2020 22:58
Гост

Може ли на малко по прост български, че аз пак нищо не разбрах 🙂

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 23:54
Гост

А ако след години си прекрати изпълнителното дело,чрез перемция или след 2 годишният срок, но образуват дело наново от кога се взима началната дата за абсолютната давност?

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2020 0:22
Гост

Е, оставете и за съда конкретните случаи. Вече има солидна съдебна практика за перемпцията, за общата давност и за взаимовръзката между тях, която практика няма основание да не се приложи и по отношение на абсолютната давност, поне доколкото не противоречи на новия институт. Но трябва да се гледат и обстоятелствата във всеки конкретен случай.

Иван
Иван
13 ноември 2020 10:08
Гост

Ако го прекрати обаче сега или малко преди влизане в сила на поправките за абсолютната давност и образува ново изпълнително дело /ако не е приложима общата 5 годишна погасителна давност разбира се/изглежда, че на практика абсолютната давност ще започне да тече от деня на образуване на новото ИД, независимо че дългът е от преди 20 години примерно и колко изпълнителни дела е имало за него, поне съгласно текста цитиран в статията. Не съм капацитет по темата, просто се опитвам да разсъждавам логически.

Росен Димитров
Росен Димитров
13 ноември 2020 9:36
Гост

Казаното от Иван не е съвсем вярно. Това е така защото законът ще предвижда следното „За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от деня на образуването му, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането“. Тоест ако има образувано изпълнително дело през 2012 г. давността ще изтече през 2022 (При висящо изпълнително производство давността започва да тече от деня на образуването му, съгласно закона). Това ще е така независимо,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2020 9:55
Гост

Благодаря за отговора! Значи все пак има малка вратичка чрез която кредиторите ще се опитат на старо дело да стартират нова 10 годишна давност? На много места ще им мине номера и на практика няма да е 10 годишна давност, а вечна давност отново..

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2020 11:23
Гост

По-логично е срокът да се брои от образуване на първото по ред изпълнително дело, но ако то е прекратено – от съдебния акт. Това съответства на разума на закона и на факта, че кредиторът е имал вземане, годно за принудително изпълнение, още при образуване на първото изпълнително дело. Така няма как да се злоупотреби от взискателя толкова лесно.

georgi
georgi
12 ноември 2020 15:57
Гост

въпросът ми е дали автоматично ще се изчисти цкр-то или трябва да се води дело?

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:18
Гост

Това не е абсолютна, а втори вид дълга относителна погасителна давност.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 21:41
Гост

Не е така, тъй като абсолютната давност няма да подлежи на спиране и прекъсване след като вземането бъде признато за ликвидно от съда и в хода на изпълнително производство. Двата срока ще текат паралелно (при възможност за прекъсване и спиране на класическата давност обаче), като погасяването на ликвидното задължение ще се осъществява в следната поредност – чрез изпълнение (доброволно или принудително), а ако няма такова и ако е налице бездействие на взискателя в съответните срокове – чрез класическата 3/5 годишна давност, а ако ликвидното вземане се окаже хем несъбираемо в дългия абсолютен 10-годишен давностен срок, хем непогасено с обикновената давност,… Покажи целия коментар »

АнонименАдвокат
АнонименАдвокат
12 ноември 2020 12:20
Гост

Не се прави така – има много измами със заеми – примерно между роднини и приятели – после се покриват с години – имам такива случаи. В някои случаи – давността е полезна, но по-скоро е валидно при Банките и други видове заеми. А да се наложи на заварени случаи – доста е примитивно. За да е прецизно, трябва да се прави се амнистия на дълговете, при това на базата на редица показатели, например има ли имущество на свое име, досегашното му поведение и ред други – които пък са доста условни и хипотетични, но – така се реже направо… Покажи целия коментар »

Любител
Любител
12 ноември 2020 10:49
Гост

Дано ! Ако банките спазват прокламираният от самите тях принцип на отговорно банкиране, не биха имали проблем със събирането на дълговете. Пък и има доста случаи напоследък, при което обезпечени вземания не се събират, защото законната лихва е по-доходна от лихвите по кредитите. Следващата стъпка е да се даде възможност при цесия на пакет от вземания, всеки длъжник да може да се освободи от задължението си, като плати пропорционалната част от платената по цесията цена ведно с разноските.

Илиев
Илиев
12 ноември 2020 9:44
Гост

Най-после над 1 млн Българи ще си отдъхнат от иззедниците!
НЕКА РЕВА НА БАНКИ И КОЛЕКТОРИ ДА ЗАПОЧНЕ СЕГА!
Дойде и вашия ред да фалирате 🙂

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 14:25
Гост

От чисто научно любопитство ми е интересно каква картинка се явява във вашата глава, когато призовавате банките да фалират? Същите тези банки, в които са вашите пари и парите на държавата. Може би очаквате, че ще се отворят едни трезори с огромни метални врати пълни с пачки, злато и скъпоценни камъни като пещерата на Али Баба и над 1 милион онеправдани българи ще влязат в тях и всеки ще вземе своето дължимо обезщетение за немотията, в която са го поставили изедниците? След това всички ще сме богати и ще си дърпаме Фераритата по новия участък Чирпан – Стара Загора. Наистина,… Покажи целия коментар »

ВЛК
ВЛК
12 ноември 2020 14:35
Гост

Колекторите няма да фалират. Но ще почнат да бият.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2020 21:55
Гост

Всъщност за колекторите нещата не се променят особено. Поне за онези от тях, които изкупуват погасени по давност вземания ситуацията остава същата. Няма значение дали вземането е погасено с обикновената или абсолютната давност. Законът приравнява последиците на абсолютната давност с тези на обикновената. Погасените вземания ще продължат да съществуват, но само като естествени права. Така че колекторите няма много от какво да се оплакват. Постигнат е баланс в закона на различните интереси.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 21:47
Гост

На тарикатите ще им опростят дълговете, а банките ще вдигнат лихвите на редовните длъжници. Пак галят лошото дете и наказват доброто. Банката никога не е на загуба. Всичко е на гърба на потребителя. Но не и на три ката.

фэтЙБфлтфБ
фэтЙБфлтфБ
12 ноември 2020 7:50
Гост

Важно е НС какво ще „въведе“ окончателно и какво ще видим „въведено“ в ДВ.

Аха
Аха
11 ноември 2020 22:15
Гост

Колко платени банкови и колекторски тролове има тук не е истина!
Много добър закон, най после нещо и за народа. Това трябваше да стане отдавна! Абсурдно е да теглиш кредит с ипотека за примерно 50.000 но за нещастие фалираш, съдят те, ЧСИ ти продава ипотекираният имот за 15000, останалите 35000 от главницата ти ги търсят,но междувременно след 1 година са станали с лихви, такси и т.н 200.000лв
Ако го няма този закон, спокойно до края на дните ти имаш да връщаш към 20.000.000 милиона с лихвичките. Невъзможно е да изплуваш!
Ето на това трябва да се сложи край драги тролове!

ВЛК
ВЛК
12 ноември 2020 11:07
Гост

A какъв е проблемът като тръгнеш да фалираш да си продадеш сам жилището на пазарна цена, преди да го прави ЧСИ?! Гасиш предсрочно и даже ще ти останат пари. Или щото българинът чака винаги ножът да опре до кокала и после всички са му криви?

Елица
Елица
12 ноември 2020 15:02
Гост

Проблемът е, че е ипотекирано.

Филопат
Филопат
12 ноември 2020 15:05
Гост

За срока на ипотеката банката става собственик и ти не можеш да продаваш.

Човек чел ЗЗД поне веднъж
Човек чел ЗЗД поне веднъж
12 ноември 2020 15:22
Гост

Господи…

Иван
Иван
11 ноември 2020 22:02
Гост

Всичко на пръв поглед всичко изглежда чудесно. Лошото е, че е оставена вратичка при висящите изпълнителни производства, която в масовия случай ще даде възможност за рестарт на абсолютната давност за следващите 10 години. Ако давността ще започва от датата на завеждане изпълнителното производство се дава възможност на кредиторите в рамките на тези 3 месеца до влизане в сила на абсолютната давност, да прекратят действащите стари производства – например по силата на закона при бездействие от 2 и повече години и да образуват нови, и о чудо, „абсолютната давност“ се рестартира за следващите 10 години, независимо че изпълнителният лист по дълга… Покажи целия коментар »

Васил
Васил
11 ноември 2020 22:51
Гост

Дори да е така, пак си остава и другата давност – обикновената. И тя в масовия случай ще е изтекла. А и знаете ли колко струва всеки кредитор да си образува нанова всички изпълнителни дела? Пожелавам им успех. ЧСИ ще ги посрещнат с отворени обятия (и джобове:)

Aсен
Aсен
12 ноември 2020 0:46
Гост

„За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо“ За мен това означава че дори и от 2003 да е дълга, през 2013 трябва да приключи по давност без значение колко нови дела ти образуват, но може и да не съм прав?

Илиев
Илиев
12 ноември 2020 9:36
Гост

Принципно е точно така

Човек
Човек
11 ноември 2020 19:41
Гост

И като отмениха спирането да давността в изпълнителното производство беше същият вопъл, същият стон. Свърши ли светът? Спряха ли кредитирането? Изчезнаха ли събирачите? Напроти, бизнесът се нагоди и събирането се засили, че иначе лошо. Та така и за абсолютната давност.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 19:55
Гост

Бизнесът се нагоди към това да не може да си вземе парите от хората, които не му плащат. След това му се наложи да се нагажда и към това да плаща на същите тези хора разноските по делата, които водят срещу него за недължимост на погасените вземания, веднага щом изтекат 5те години и длъжниците изпълзят от мишите дупки, в които са се крили от съда и съдебните изпълнители. В крайна сметка това излезе на гърба на хората, които плащат. Та така и с абсолютната давност.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 20:20
Гост

Щом фирма може да не плаща-след фалит, и гражданин трябва да може при невъзможност да занулява дълга. След фирмен фалит фирма законно не плаща дълг, занулява се-чл 739 ал 2 ТЗ. Като филира туристическа фирма гражданите, платили и неполучили екскурзии, и недобрали се до застраховката изтърпяха длъжниковия фалит-кредиторите граждани поеха за своя сметка последиците от фаалита на длъжника си-фирма. Или личен опит: фалира фирма за дограма, и съответно аз като кредитор не можах да си реализирам правата за безплатен гаранционен ремонт при проблем с дограмата в гаранциионния срок, и си го платих на друга фирма. Така,че щом гражданин, ако е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 21:18
Гост

Няма да ми стигне нито мястото, нито вечерта, за да изброя всички разлики между производството по търговска несъстоятвлност и абсолютната давност. Накратко характерното за приключването на производството по търговска несъстоятелност, е че преди да се стигне до него има цяло производство, в което се гарантират /доколкото е възможно/ правата на кредиторите. В абсолютната давност има единствено гаранция, че длъжникът никога няма да си плати дълговете, които няма пречка да продължава да трупа. Закон за несъстоятелността на физическите лица трябва да има, но не и абсолютна давност

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 18:50
Гост

Ще се облагодетелстват неправомерно стотици хиляди не добросъвестни длъжници, които с години работят в сивия сектор и задълженията остават непогасени с години. Наличието на такъв лесен механизъм за освобождаване от задължения ще стимулира още повече сивия сектор и играта на котка и мишка между кредитор и кредитополучател. Решението на проблема със свръхзадлъжнялостта е в един добър и балансиран закон за така наречения частен фалит. При който имаш възможност да се освободиш от натрупаните задължения при определени условия, но търпи и съответните негативни последствия от това. Така си стимулира да направиш максималното за да възстановиш усвоените средства и в краен случай… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 18:29
Гост

Тъкмо си мислиш, че няма начин България да стане по-кофти място за правене на бизнес, и те вземат та въведат абсолютна давност за граждански вземания. Хайде да я преизбират Партията вече, че до март месец ще стгнем до всеобща дългова амнистия.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 18:39
Гост

Като правиш съмнителен бизнес, нормално да не те кефи абсолютната давност. Друго си е да се раздават кредити от банки с огромна лихва, а после да искаш наследниците на починалия кредитополучател хем наследения имот, хем лихвата, хем главницата.Че по веригата и колекторчета, и ЧСИ.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 19:04
Гост

Разбира се, всеки бизнес е съмнителен – някакви хора правят някакви сделки, дават ти някакви неща, после искат да им плащаш за тях. Мошеници и спекуланти. Колко по- чисто и безсъмнено е само да получавам, без да си плащам сметките. Не стига че им живея.

Смешен плач
Смешен плач
11 ноември 2020 19:08
Гост

Крокодилски сълзи. Ходете да правите бизнес в развитите западно европейски държави. Упсс, то и там има абсолютна давност, че и закони за личен фалит. Еми, остава ни тогава Африка. Довиждане, няма да ни липсвате.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 19:25
Гост

Интересно е само когато всички отидат да правят бизнес другаде, кой ще плаща заплати, но дайте това да не го мислим сега.

Смешен плач
Смешен плач
11 ноември 2020 20:14
Гост

Разплакахте ме… Откъде ли плащат данъци във всички държави в ЕС с въведена отдавна абсолютна давност? Сигурно затова са по-зле от нас.Заради лошата абсолютна давност. ☺☺☺

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:25
Гост

Сега ще има масов рев и сополи от банки, колектори и ЧСИ. Той вече започна, всъщност.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 21:52
Гост

Камарата на ЧСИ подкрепи официално и категорично абсолютната давност, колекторите реват срещу нея и затова текстовете се промениха…

Анонимен
Анонимен
13 ноември 2020 19:20
Гост

Камарата на ЧСИ подкрепи уж абсолютната давност, ама поиска да й вкарат едни таксички за доброволно изпълнение, за да се включат ЧСИ в тоя процес. Айде сиктир, колекторските фирми си възлагат изптлнителните дела на ЧСИ и двата субекта са облагодетелствани.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2020 20:31
Гост

Напълно съм съгласен-хайде сиктир на колекторите и на тяхната безгранична наглост!
От давността колекторите губят страшно много и правят всичко възможно тя да не се приеме. ЧСИ също губят, но я подкрепиха официално и мотивирано, защото не е нормално цял живот да се изпълнява срещу длъжника.
От КЧСИ поискаха край на вечните длъжници, а твоите шефове – да нямат край терора и скубенето на хората!
Хайде сиктир!

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:13
Гост

Тези нещо са скарани с мисленето. Не днес, а по принцип.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:12
Гост

Пълен парадокс е абсолютната давност да се прилага за заварените случаи.

Knowledgeable
Knowledgeable
11 ноември 2020 18:25
Гост

Иначе ще можем да започнем да я прилагаме едва след 10 г., т.е. все едно нищо не сме направили.
Проектът може и да сработи с измененията, най-вече това, че абсолютнната давност няма да тече, докато трае съдебният процес. Това е много позитивна промяна.

Анонимен
Анонимен
12 ноември 2020 13:31
Гост

Закона в случая няма обратно действие!

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:09
Гост

За такъв сериозен законопроект само 30 минути. Всичко е било решено предварително.

Василев
Василев
11 ноември 2020 17:15
Гост

Какви 30 минути! От 20 години се предъвква това. Последни останахме в цивилизования сват.

срам
срам
11 ноември 2020 16:49
Гост

Това е абсолютно малоумие, подобен институт няма място в частното право! Където отива равнопоставеността на страните – единият взема и получава закрила от 10 години, а другият … духа супата! Кой ще дава кредити при това положение, бе, депутатчета?

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 16:50
Гост

така е колега, пак станахме рай за длъжниците. да върнат и стария изпълнителен процес и ще стане като преди 15 години. да питам аз умника Радев в коя държава с абсолютна давност има и защита на единственото жилище и несеквеституемост въобще

Срам
Срам
11 ноември 2020 16:53
Гост

Отново либистки прокарвания.

Auro
Auro
11 ноември 2020 16:59
Гост

Настъпаха ли ви на болното място пишман кредитори, алчни колектори събиращи вземания на по 15+ години, купени за жълти стотинки! Един въпрос с повишена трудност – този закон не е угоден на банки, бързи кредити, колектори, съдебни изпълнители и т.н. За какво лоби говорите??? Кой е лобирал?Най-после нещо в полза на народа.

$$$
$$$
11 ноември 2020 16:02
Гост

Уважаеми адвокати, вие най-много трябва да стискате палци това да се приеме окончателно. Задават се десетки хиляди дела с хонорари за вас.

Ник
Ник
11 ноември 2020 17:06
Гост

Колекторите трябва да бъдат атакувани със стотици и даже хиляди искове. С техните кaмъни по тяхната глава. Лапането свърши!

Вътрешен
Вътрешен
11 ноември 2020 16:01
Гост

Чий го дири евродепутатът Радев в тукашната правна комисия? Явно той е авторът на тези промени и много държи да ги прокара бързо, бързо. А за славата на Радев като подмолен лобист и … айде да не продължавам, всички знаем. Щом той е внесъл нещо, значи е крайно съмнително.

Възмутен
Възмутен
11 ноември 2020 15:53
Гост

Това е много голям лобистки скандал. Див популизъм – също, безправие и некомпетентност. Оставка!

Смешен плач
Смешен плач
11 ноември 2020 15:56
Гост

Да не ви секна многохилядната заплата от колекторска фирма? Време е.

Анонимен 1
Анонимен 1
11 ноември 2020 15:41
Гост

Дано се приеме окончателно. Нагледахме се последните години на отказване от абсолютната давност в последния момент при гласуване в парламента. Този път трябва решимост до последно. Формулировки те са добри – ясно са посочени изключенията, ясни са и заварените случаи. Балансът на интересите е намерен. Хайде стига вече колектори да събират вземания на по 10-20 години!

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:04
Гост

Е, къде точно видяхте баланса в тази а-симетрия?

Василев
Василев
11 ноември 2020 17:13
Гост

Koe e „асиметрично“??? Няма да се прилага за търговски дружества, еднолични търговци, за непозволено увреждане, неоснователно обогатяване, издръжка, трудови и други обезщетения… Само едни физически лица остават, и то, ако не е отсрочено или разсрочено задължението. А и още нещо – Уж е абсолютна давност, а е уредено да спира, докато трае съдебният процес за установяване на вземането, т.е. избегнати са всякакви възможности да се каже, че се цели насърчаване на злоупотребите. В крайна сметка става дума и за цели 10 години!!!Бъдете честни – баланс има и законът е добър

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 15:28
Гост

Най-после! Сега да мине и в зала на второ четене и на тази десетилетна мъка да се сложи край. Последни останахме в ЕС.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:05
Гост

Това няма да ни изкара в челните редици. Вервайте ми.

Шнуров
Шнуров
11 ноември 2020 15:17
Гост

Добро решение

Kalinka
Kalinka
11 ноември 2020 15:17
Гост

Много добре. Поздрави за решимостта

Манов
Манов
11 ноември 2020 15:16
Гост

Хубаво, че издръжките са извадени от общото. Не бива да има давност там

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 15:16
Гост

Ще изпържат някого. Хитро е

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 15:15
Гост

На практика кредните фирми и да ви звънят за разсрочване, не им вдигате. Задължението ще си падне само

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 15:14
Гост

Също така изненадващо ще бъдат изметени от управлението тия същите

Vergi
Vergi
11 ноември 2020 15:13
Гост

Не свикнахте ли, че така процедират драгите управляващии

анонимен
анонимен
11 ноември 2020 15:13
Гост

Не искам да звуча като онези юристи, които мислят, че ако се пипне ЗЗД България ке падне, но този текст е шамар за оборота и здравата логика на гражданското право като цяло.

Има много други текстове за пипане по специалната част на ЗЗД, но предвид качеството на новото законодателство няма да давам идеи.

EU member
EU member
11 ноември 2020 15:54
Гост

Стига смешки! Изключенията и „спирането“ не правят от това абсолютна давност в истинския смисъл. Но все пак е нищо. А ако това е „шамар“ за оборота, в цивилизования свят отдавна са „шамаросани“. Шамар е за мързела, безхаберието и лесните печалби от колектори.

Каменов
Каменов
11 ноември 2020 15:12
Гост

Кликата така управлява. Ударно се вземат важни закони и решения

Demireva
Demireva
11 ноември 2020 15:12
Гост

Те са се наговорили предварително. Какво обсъждане да има

Господин
Господин
11 ноември 2020 15:49
Гост

Кой ви даде пари, депутати прости!?

Крива логика
Крива логика
11 ноември 2020 15:59
Гост

Глупав въпрос. Ако им бяха дали пари от банки, дружества за бързи кредити и колектори, нямаше да приемат този закон. Щом са го приели – не са ги взели.

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:07
Гост

А кой ги избра?

Анонимен
Анонимен
11 ноември 2020 17:06
Гост

Естествоно. Един дол дренки са всички.