Правителството одобри днес последните предложения за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), с които се въвеждат глоби до 20 000 лева за действителните собственици на фирми, които не предоставят на собствените си дружества подходяща, точна и актуална информация за себе си и подробни данни за притежаваните от тях права.

Предложените изменения бяха направени от министъра на финансите Владислав Горанов в началото на месеца, като целта на законопроекта е с него да бъдат въведени изискванията на новата Директива (ЕС) 2018/843. С нея пък беше изменена директивата за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Пълният текст на законопроекта

Законопроектът беше публикуван за обществено обсъждане дни, след като на 31 май приключи кампанията за обявяване на действителните собственици на фирмите и след две изменения на ЗМИП само за месец.

Както „Лекс“ вече писа, с предлаганите изменения за действителните собственици на учредените у нас юридически лица и други правни образувания се създава задължение да предоставят на собствените си фирми и на определените в тях лица за контакт „цялата информация, която е необходима, за изпълнение на задълженията по чл. 61, 62 и предходните алинеи“.

Въпросните разпоредби задължават фирмите да получават, да разполагат и да предоставят в определените по закон случаи подходяща, точна и актуална информация за физическите лица, които са техни действителни собственици, включително с подробни данни за притежаваните от тях права. Те са длъжни да я предоставят при поискване на финансовото разузнаване в ДАНС, както и на другите органи с компетентности по ЗМИП, в определения от тях срок.

Ако действителните собственици не предоставят тази информация, те ще бъдат наказвани с глоби от 1000 до 10 000 лева, а при повторно нарушение санкцията ще е от 2000 до 20 000 лева. Освен това, глобите ще бъдат налагани всеки месец до предоставянето на информацията.

Размерът и механизмът им са същите като на санкциите, които заплашват юридическото лице, което не подаде в срок заявление за това кои физически лица са реалните му собственици.

С проекта се урежда какво се случва, ако се установи, че декларираната информация за действителните собственици, не съответства на тази вписана в регистрите. Законопроектът предвижда, че „се уведомява прокурорът и му се предоставят всички материали”. Дружествата, които установят такова несъответствие при проверка на клиентите си, също ще са длъжни да уведомяват държавното обвинение.

В тези хипотези, „се преценява и сезиране на компетентния да разпореди промяна на вписаните обстоятелства съд“, гласи още новата ал. 13 на чл. 63 от ЗМИП.

От правителството съобщиха, че с проекта се доразвиват и част от мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари, които включват комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация и тяхното съхраняване, оценка на риска от изпиране на пари, разкриване на информация за съмнителни операции, сделки и клиенти, контрол върху дейността на задължените субекти и обмена на информация.

„Приемането на предложения законопроект ще позволи на страната ни да прилага с повишена ефективност задълженията си към Европейския съюз, произтичащи от Директива (ЕС) 2018/843 и ще бъде изпълнена мярката от одобрения от правителството План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз“, посочиха от правителството.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Ще видим
Ще видим
27 юни 2019 10:29
Гост

Много ми е интересно сега г-н Делян Пеевски как ще встъпи в новата си роля на лакмус. Защото той ще е лакмус за ефективността на действие на новите глоби. Ако неговите фирми почнат да отнасят глоби – работи, ако не отнасят – значи е поредният нормативен акт, приет само защото ЕС така е казал и ние замазваме очичките на комисията.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2019 17:24
Гост

Този закон е като всички останали. Бърза се, не се мисли и после по три промени в година на един нормативен акт. Чудничък е този парламент.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2019 16:13
Гост

Абсолютно правилни промени. Който е изряден, няма от какво да се притеснява.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2019 16:10
Гост

Напълно глупави и излишни изменения. Чудят се как да събират пари от хората.

Анонимен
Анонимен
26 юни 2019 16:11
Гост

Ти не четеш ли за задълженията ни към Европейския съюз? Или пак трябва да отнасяме глоби.