Министерският съвет одобри днес промените в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), с които бяха предложени „бонуси“ с по-ниски глоби при сключено споразумение или ако бъдат платени бързо.

Проектът беше огласен за обсъждане преди една година, а една от основните промени в ЗАНН предвижда сключването на споразумение между наказващия орган и нарушителя. В такъв случай той ще плаща 70% от минимално предвидената глоба за нарушението. Ако не е предвиден минимум, санкцията ще се определя „по договаряне между страните“, но не трябва да е повече от 70% от половината от максимума.

Предложение за споразумение ще може да прави нарушителят – в 14-дневен срок от връчване на акта, както и наказващият орган след получаване на преписката. Срокът обаче е инструктивен и неспазването му няма да води до незаконосъобразност на постигнатото по-късно споразумение.

Проектът предвижда и четири хипотези, при които няма да може да се сключи споразумение: за повторно извършено нарушение; за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизане в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид; в случай, че деянието съставлява престъпление; когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката.

Споразумението ще има последици на влязло в сила наказателно постановление, което не подлежи на съдебен контрол и затова е предвиден и извънреден способ за проверка законосъобразността му чрез възобновяване на административнонаказателното производство.

Глобата по споразумението ще се плаща в 14-дневен срок, а в случай, че не бъде платена, то ще се разваля и ще се издава наказателно постановление.

Със споразумението ще се постига съгласие между страните дали деянието е нарушение, каква е правната му квалификация, от кого е извършено и дали е извършено виновно, като е възможно, когато е съставен акт за няколко нарушения, споразумение да се сключи само за някое от тях. Изрично е регламентирано, че признанието за него не може да се използва като доказателство за вината му за другите нарушения.

Мотивите за промяната са, че с нея ще се ускорят делата, ще се разтовари съдебната система и ще се завишат събиранията на държавни вземания.

Другият предвиден „бонус“ е плащането на 80% от глобата, ако нарушителят не обжалва наказателното постановление и плати в 14-дневен срок. Ако обаче наред с глобата, му бъде наложено и друго наказание, той ще може да обжалва наказателното постановление в тази му част.

В проекта е въведено и съкратено производство в ЗАНН, както и задължение за наказващия орган да изложи мотиви за вида и размера на наложената санкция. Уредена е и възможност за връчване на наказателното постановление чрез изпращане на съобщение до персонален профил, регистриран в информационната система за сигурно електронно връчване, която е модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Предвижда се също при противоречива или неправилна практика по приложението на ЗАНН да се произнасят съвместно съответните колегиите на ВАС и ВКС. Разширява се и кръгът на имащите право да инициират тълкувателна практика на върховните съдилища, като се включват Министерският съвет, всички министри и колективни органи на власт, създадени със закон и отговарящи за изпълнението на съответния нормативен акт, посочват от правителството.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Симеонка
Симеонка
15 юли 2020 17:19
Гост

Браво на правителството.

Чоки
Чоки
15 юли 2020 17:17
Гост

Добре е всичко това. Обаче много малък срок са дали. Само 14 дена.

ася
ася
15 юли 2020 17:18
Гост

Е ти колко искаш. С това протакване до никъде няма да се стигне.

Росен
Росен
15 юли 2020 17:03
Гост

Много положителни промени. Трябва да се разграничат коректните платци от останалите.

Рони
Рони
15 юли 2020 17:00
Гост

Браво. От кога ги чакаме тези промени.

анонимен
анонимен
15 юли 2020 16:38
Гост

Много се извинявам, сигурно безумно тъп въпрос задавам, но някой може ли да ми обясни при пътни нарушения как споразуменията за по-ниски глоби кореспондират с идеята за промени в ЗДвП, с които се предлага пътният полицай да установява нарушения, да налага глоби и да отнема шофьорски книжки с един прост фиш

Рики
Рики
15 юли 2020 16:59
Гост

Не са го дообмислили нещо в това отношение.

Чичко
Чичко
15 юли 2020 16:30
Гост

Не ми се струва реално чиновника да седне да се разбере с гражданина. Мисленето по тези ширини е друго – по-добре държавата нищо да не получи, отколкото човекът да плати по-малко и един вид да се отърве.

Marko
Marko
15 юли 2020 16:31
Гост

Мда, така е. Докато тъпите, необразовани и незаинтересовани чиновници осмислят за какво става въпрос… просто ще се откажат да се занимават. Хубавото е, че инициативата е у глобения.

Фина
Фина
15 юли 2020 17:06
Гост

Именно за това трябва да си променим мисленето. Крайно време е.

Скепсис
Скепсис
15 юли 2020 16:25
Гост

За съжаление както вървят нещата, на този парламент няма да му стигне времето да приеме подобни полезни промени, защото не са им приоритет.

Che
Che
15 юли 2020 16:26
Гост

И на следващия парламент няма да са му и те така ще си отече работата и държавата ще стои с дупки в бюджета, вместо да си събере глоби и санкции за стотици милиони левове.

Гиги
Гиги
15 юли 2020 17:10
Гост

С промените се надявам нещата да се подобрят.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 16:28
Гост

Ох, айде чул те Господ!

Ники
Ники
15 юли 2020 17:08
Гост

То вече е време този парламент да се смени.

Мислител
Мислител
15 юли 2020 16:24
Гост

Браво, европейска работа, но нещо не ми се вярва да проработи тук. Например, ако имаш невръчен фиш от КАТ и не знаеш за него, отиваш на границата и там те спират и те карат да платиш при изтекъл срок за споразумение. Какво правим?

Лили
Лили
15 юли 2020 17:13
Гост

Пиеш една стидена вода.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 16:19
Гост

Този ЗАНН брадяса… Сега от НС кий знае какво ще излезе

123
123
15 юли 2020 16:26
Гост

Ще се включат сега умовете в правната комисия и гледай какво става, пък и що не с преходни и заключителни и други теми да засегнат.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 16:12
Гост

Далеч по-работеща тактика от изнудването на границите.

7878
7878
15 юли 2020 16:12
Гост

Че то това не е лошо, бе… Къде е уловката?

Анонимен
Анонимен
15 юли 2020 16:15
Гост

Пари трябват-там е уловката. Плащаш бързо и безпроблемно, не ги товариш с изпращане на преписки по съдилища и прочие. Н екомандироват служители за дела. Просто събират кинти.

Кирил
Кирил
15 юли 2020 17:15
Гост

Като дължиш, ще плащаш. Това е положението.