Правилото, че ако имаш стаж за пенсия, можеш да се пенсионираш една година преди да си навършил възрастта и тогава до живот ще получаваш с по-ниска пенсия е оспорено в Конституционния съд (КС) от омбудсмана Диана Ковачева (пълния текст на жалбата виж тук).

Тя настоява КС да отмени една дума – „пожизнено“, от чл. 68а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Разпоредбата гласи: „Лицата, които имат изискуемия осигурителен стаж по чл. 68, ал. 2, могат по тяхно желание да се пенсионират до една година по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1. Пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено“.

Според омбудсмана този текст противоречи на няколко разпоредби на Конституцията  – чл. 6, ал. 1 и ал. 2 и чл. 16, както и чл. 4, ал. 1 и ал. 2 и на преамбюла.

До Диана Ковачева са изпратени множество сигнали и жалби на граждани, които търсят съдействие срещу този „дискриминационен“ и „несправедлив“ текст в КСО, който ги „наказва“ до края на живота си да получават с 4,8% по-малка пенсия, при положение че имат необходимия осигурителен стаж, но са се пенсионирали с една година по-рано.

„Разбира се, като обществен защитник приветствам идеята за предоставяне на възможност на гражданите да упражнят право на пенсия по-рано от предвидената за това възраст, но намирам, че така приетата редакция на разпоредбата, освен че не допринася за защитата на правото на труд, противоречи на принципа на правовата държава и поставя гражданите, избрали да се възползват от възможността, в по-неблагоприятно положение от други граждани“, пише омбудсманът до КС.

Тя обяснява, че има други хипотези на по-ранно пенсиониране, при които по-малката сума се получава до навършване на изискуемата възраст, а не пожизнено – например преживелите съпрузи и лицата, които имат право на професионална пенсия. „Т.е. в нашето право все пак е познат и друг механизъм за определяне размера на пенсиите в хипотезата на предсрочно пенсиониране“, посочва тя.

И напомня, че пенсиониралите се по реда на чл. 68а КСО всъщност са изпълнили изцяло условието за натрупан осигурителен стаж, но са поставени в по-неблагоприятно положение от тези, които са и навършили възрастта.

„Независимо че чл. 16 от Конституцията постулира гарантирането и защитата на труда от закона, на практика се допуска положеният от гражданите труд, за който са удържани осигуровки, да не получи пълноценна нормативна защита. Възможно е дори пенсиониралите се при условията на оспорената разпоредба да имат и повече осигурителен стаж от придобилите право на пенсия съгласно чл. 68 от КСО, макар да не им достига до година от възрастта за пенсиониране. С определянето на пожизнено намалена пенсия поне част от времето, в което са осъществявали трудови или служебни задължения, остава без гарантираната от Конституцията защита“, заявява омбудсманът.

Пред КС тя сочи, че въпреки добрите намерения на законодателя за оказване на социална подкрепа на гражданите, останали без работа и доходи в годината, преди да навършат възрастта за пенсия, това да получават до живот по-малка пенсия е не само несправедливо, но и не е в защита на правата на гражданите и на практика ги ощетява.

Тя подчертава, че това, че човек сам избира дали да се пенсионира по-рано е проява не толкова на свободна воля, а на стечение на неблагоприятни обстоятелства.

„Тъй като „пожизнено“ по смисъла на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 означава „до края на живота“ на пенсионера с намалена пенсия, това е прекомерно тежко за понасяне и не отговаря на изискванията за справедливост като общочовешка ценност, която Конституцията изрично признава“, пише омбудсманът до КС.

И сочи, че „пожизненото“ получаване на по-малка пенсия е и непропорционално, и несправедливо.

„Намаляването на размера на личната пенсия от ранното пенсиониране би било достатъчно справедливо с недостига на осигурителен стаж на осигуреното лице с продължителност до една календарна година, но нейното изплащане  пожизнено в намален размер противоречи на принципа за справедливост и за равенство на гражданите пред закона през следващите години, когато пенсионерът е продължил да работи, получавал е трудови доходи, правел е осигурителни вноски, това време е признавано на общо основание за осигурителен стаж и размерът на пенсията е увеличаването чрез нейното осъвременяване по чл. 100 и преизчисляване на общо основание по чл. 102 от КСО“, обяснява Диана Ковачева.

КС образува дело и за докладчик по делото е определен Красимир Влахов.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Почти всеки Българин
Почти всеки Българин
12 юли 2021 9:40
Гост

По „стечение на неблагоприятни обстоятелства“ в България трябваше да се пенсионирам още на 20 години!

Екс експерт по осигуряването
Екс експерт по осигуряването
05 юли 2021 22:33
Гост

А госпожа Ковачева дали се замисли чисто математически по въпроса, защото ако на лице му бъде определен размер на пенсията 500 лева /примерно/, ще му бъдат удържани по 24 лева на месец /4,8%/, или за една година вместо 6000 лева, ще му бъдат изплатени 5712 лева. Само че, за да компенсира НОИ тази изплатена сума за една година до навършване на възрастта, трябва това лице да получава пенсия 20 години. Освен това, в България е тенденция да се получава пенсия плюс заплата, което госпожа Ковачева едва ли е съобразила. Интересно е чии интереси ще бъдат обслужени.

Анонимен
Анонимен
06 юли 2021 20:06
Гост

Искате да кажете, че е най-добре хората да измират в идеалния вариант, малко преди да придобият право на пенсия, та НОИ да не е назад с парите? Та това е герберастко!

Спасова
Спасова
09 юли 2021 20:06
Гост

А вие изчислявали ли сте математически, колко внася човек на който не му достига стажа и как за няколко месеца при минимална пенсия вече си е възстановил парите, които е внесъл.

Георги
Георги
24 септември 2021 10:12
Гост

А какъв е проблема да отпадне възрастта за хората с над 40 години осигурителен стаж, че не мога да се сетя?

Kalinka
Kalinka
05 юли 2021 13:19
Гост

Не се изненадвам от желанието да се разгледа този казус.

Анонимен
Анонимен
05 юли 2021 13:19
Гост

Ковачева е далеч по-кадърна от Манолова в тази си роля. Манолова искаше само да си прави реклама преди кметските избори, като омудсман и да натиска Артекс да и дават безплатно имоти. И понеже това не се е случио, сега тя натиска фирмата да фалира.

Анонимен
Анонимен
05 юли 2021 13:18
Гост

Дано има резултат от това. Да видим. Надявам се.

Цветков
Цветков
05 юли 2021 13:18
Гост

За мен трябва да падне изначално годината за пенсиониране, защото е страшно много.

Бориславова
Бориславова
05 юли 2021 13:18
Гост

За мен след 57 години не би трябвало да има нужда да работи човек. Трябва да се пенсионира. Но те се чудят как да го направят така, че да умрем ако може, но не и да ни дават пенсии.

Ужас
Ужас
05 юли 2021 13:49
Гост

Направо ще се ходи с памперси на работа. Натам вървят нещатя.

RisteV
RisteV
05 юли 2021 13:17
Гост

То трябва да се оспорва и закона, че трябва до 65 години да работим. Кой нормален човек на 65 години може да работи? И то ако е специалист някъде ще седи да работи с една камара млади хора на 20 години? Това са пълни глупости. Това е правено за да ходят хората да работят, като охрана или касиерки някъде и едвам да се справят.

Емил
Емил
05 юли 2021 13:16
Гост

Не е редно да си с малко пари, защото си се пенсионирал година по-рано.

Десислава
Десислава
05 юли 2021 13:16
Гост

Толкова, ама толкова сме далеч от Германия по това отношение, че няма на къде.

Anonimen
Anonimen
05 юли 2021 13:50
Гост

Ние от коя правова държава ли не сме далеч?

Zeta
Zeta
05 юли 2021 13:15
Гост

Права е омбудсманката

Димо
Димо
05 юли 2021 13:14
Гост

Ще чакам решението с нетърпение.

Бързаков
Бързаков
05 юли 2021 13:15
Гост

По-скоро се въоръжи с търпение, че КС не са от най-експедитивните.

Анонимен
Анонимен
05 юли 2021 13:12
Гост

Какви справедливост и равенство на гражданите пред закона?

Сотир
Сотир
05 юли 2021 13:13
Гост

Обикновено се използва двойният аршин.

Вики
Вики
05 юли 2021 13:09
Гост

Абсурдно е да се допуска човек да живее с пожизнено намалена пенсия.

Anonimen
Anonimen
05 юли 2021 13:06
Гост

Разпоредбата противоречи на принципа на правовата държава! Че ние такава ли сме?

Стоил
Стоил
05 юли 2021 13:04
Гост

Поредната недомислица в Кодекса за социално осигуряване.

Спасова
Спасова
09 юли 2021 20:02
Гост

Има хора навършили пенсионна възраст без необходимият стаж. При закупуване на стаж от една година и при получаване на минималната песия парите, които са платили се възвръщат за няколко месеца. А тези които имат стаж са допринасяли към всички фондове, внасяли са и данък общ доход и накрая да плащат до живот. Техният принос е много по-голям от тези на които не им достига стаж и се налага да го купуват. Това, че накрая са останали без работа и се възползват от КСО ги обрича да плащат цял живот. Толкова пари се изсипаха за подпомагане на хора във вразка с… Покажи целия коментар »

Дачева
Дачева
14 септември 2021 15:09
Гост

Не е справедливо. Съпругът ми има 40 години и 3 месеца осигурителен стаж, но му остават още 2 години за навършване на необходимата за пенсиониране възраст. Има различни заболявания и операции, които обаче не са „достатъчни“ за ТЕЛК. Обсъждаме възможността за пенсиониране 1 година по-рано. Като чета условията, по- точно процента намаление до живот, смятам, че това е дискриминация. Не е обмислено, не е съобразено с приноса на тези хора към фондовете. Това е нарушаване на правата на гражданите положили толкова години труд. Подигравка с хората. Трябва да се промени срока на намалението на получаваната пенсия до навършване на изискуемата… Покажи целия коментар »