Шефът на Регионална дирекция „Охрана“ – София Александър Манчев е глобен с 2000 лева, защото отказа да изпълни съдебно нареждане да организира конвой на задържан до гробищата, за да погребе майка си (пълния текст на определението виж тук).

Случаят, за който „Лекс“ разказа, след като съдия Мирослава Тодорова от Софийския градски съд (СГС) написа отворено писмо до правосъдния министър Десислава Ахладова, трябваше да доведе и до промени в конвойната дейност, които Ахладова разпореди и по информация на „Лекс“ вече са изготвени и предстои да бъдат огласени.

Оказва се обаче, че директорът на РД „Охрана“-София продължава да не разбира защо е бил длъжен да изпълни съдебното нареждане да се конвоира задържан за погребението на майка му.

А до него се стигна, след като български гражданин беше задържан миналата година, тъй като срещу него имаше производство по изпълнение на присъда в Албания, където е бил осъден за кражба. Делото в СГС е разгледано от съдия Тодорова, която получила молба от задържания да му бъде разрешено да присъства на погребението на майка си на 5 декември 2020 г., която починала след боледуване от COVID-19. Още на 3 декември съдия Тодорова разреши задържаният да бъде изведен от затвора и конвоиран до Централните софийски гробища, като в определението си напомни решението на съда в Страсбург по делото „Вецев“, с което България беше осъдена, защото затворник не е бил пуснат на погребението на брат си поради липса на процесуален ред.

Определението веднага е било изпратено до затвора в София и до РД „Охрана“. На следващия ден шефът на затвора Десислав Трайков отговаря на съда, че е направил „анализ на определението и настоящата специализирана нормативна уредба“ и така станало видно, че затворът не е компетентен да конвоира задържания. В писмото си той казва, че извършвали конвой на задържаните само до лечебни заведения и специализирани болници.

„Въпреки нашето желание да изпълним определението Ви на основание ЗСВ изпадаме в невъзможност. Подобен отговор следва да получите и от органите на ГДО“, пише Трайков.

Часове по-късно съдът действително получава аналогично писмо и от Манчев:

„Съгласно чл. 391, ал. 3, т. 6 от ЗСВ ГД „Охрана” конвоира обвиняеми и подсъдими, за които се иска или е постановена мярка за неотклонение задържане под стража, или лица, изтърпяващи наказания в местата за лишаване от свобода, до органите на съдебната власт. В случая Централните софийски гробища не се явява орган на съдебната власт и следва да отправите Вашето разпореждане към друг компетентен орган“.

Заради отказа съдия Тодорова наложи на Александър Манчев максималната глоба от 2000 лева за неизпълнение на разпореждане на съдия, която той обжалва. В жалбата си той пише, че не му е била дадена възможност да даде обяснения, не била посочена и разпоредба от Закона за съдебната власт (ЗСВ), въз основа на която било наредено конвоирането, глобата му по чл. 405 от ЗСВ била наложена с определение, а не с разпореждане или постановление и подчертава, че извеждането на затворници се постановява само от прокурор при изключителни причини, а за обвиняеми и подсъдими нямало такава хипотеза. Манчев отново твърди, че колегите му конвоират задържаните само до органи на съдебната власт, какъвто гробищният парк не е и добавя, че практиката в такива случаи била конвоят да се извършва от МВР.

В определението, с което тричленният състав на СГС с председател и докладчик съдия Тодорова потвърждава глобата на Манчев, на първо място се казва, че компетентен да се произнесе по молбата на задържания е тричленният състав, който постановява определения по всички въпроси на делото. След това тя обяснява, че когато съд постанови глоба по чл. 405 от ЗСВ за неизпълнен акт, това не означава, че правното основание за санкцията трябва да е само по ЗСВ.

„През призмата на съдебните правомощия това означава, че неизпълненият съдебен акт трябва да е постановен от компетентен съд, назначен по реда на ЗСВ, на когото делото е възложено… Посочената съдоустройствена основа на съдебната компетентност се предпоставя, поради което не се изисква, за да бъде валиден, съдебният акт да се позовава на нея, както не се налага и да препраща към правилата за конституционната организация на съдебната власт“, обяснява съдът.

След това съдия Тодорова напомня, че ЗСВ създава правилата, по които се осъществява организацията на съдебната дейност, а самото функционално съдържание на съдебните правомощия се урежда в процесуалните закони и именно те предвиждат правните основания за издаването на съдебните актове. В определението си тя пояснява, че делото е било за трансфер на осъден и в правомощията само на съда е да реши дали временно да го освободи от затвора, за да присъства на погребение.

Съдия Тодорова подчертава, че тъкмо в осъдителното решение на съда в Страсбург срещу България за отказ на властите да пуснат обвиняем на погребение, ЕСПЧ е приел, че българският съд е трябвало да прецени дали да бъде разрешено присъствието му (повече за решението на съда в Страсбург виж тук).

За невъзможността на Манчев да даде обяснения, съдът посочва, че той два пъти е изложил тезата си – с писмото и с жалбата срещу глобата.

„Писмото на регионалния директор обаче не се явява извинително основание и не води до извод, че следва да отпадне административнонаказателната му отговорност, защото той не е имал нито правно основание, нито правомощие да откаже изпълнението на съдебния акт“, категоричен е СГС и в определението си отново заявява, че нито държавната администрация, нито дори друг съд може да преразглежда решения въпрос, а още по-малко – да влиза в спор с решаващия съд.

След това градският съд изтъква, че именно заради това е предвидена и глоба за неизпълнение на разпореждане на съдия, а за по-тежки случаи и наказателна отговорност.

„Изтъкнатото базисно правно положение е достатъчно, за да се приеме, че след като е постановен съдебен акт по делото от компетентния да го разгледа съд, за жалбоподателя не е съществувала възможност с оглед конституционния принцип по чл. 4, ал. 1 на правовата държава да влиза в спор по правото с решаващия съд“, се казва още в определението.

В него съдия Тодорова изтъква и още принципи на правовата държава, като пояснява, че го прави заради евентуални бъдещи подобни рискове. Тя обяснява, че след като съдът е посочил, че на задържания трябва да се съдейства, за да бъде защитено основното му право на личен и семеен живот, това несъмнено означава, че позоваването на другите правни актове е основателно само доколкото те не противоречат на конвенционалната защита на основното човешко право. След това СГС казва, че Манчев е изходил от изначално грешната предпоставка, че може да преценява дали съдебният акт, който той трябва само да изпълнява, го овластява да осигури защитата на основното право, като се е фокусирал само върху актове, които познава, каквито са законът и правилникът за работа на ГД „Охрана“.

„След като в разглеждания случай съдът е посочил йерархията на приложимото право и се е позовал на конкретно осъдително решение на ЕСПЧ по идентичен с процесния казус, настояването от страна на жалбоподателя, че основните начала на Република България за същността на правораздавателната дейност и правните норми от актове от по-висок ранг следва да отстъпят пред неговото собствено разбиране за правомощията му по ЗСВ, ЗИНЗС и ППЗИНЗС е противоправна проява на правен нихилизъм“, пише СГС.

В определението изрично е посочено също, че в случая съдът дори не е наредил на РД „Охрана“ да изпълнят принуда, а съдействие за защита на основно човешко право, макар че и в двата случая дирекцията не може да оспорва приложението на закона от съда. Съдия Тодорова заявява, че и в правомощията на дирекцията е конвоирането на хора за нуждите на правосъдието, а в случая съдът е преодолял празнотата в закона за изрично конвоиране на задържани за участие в погребения на близки чрез аналогия, която не води нито до ограничаване на права, нито недопустимо разширява компетентността на ГД „Охрана“. СГС определя отново като несъстоятелна тезата на Манчев, че дирекцията конвоира лица само до органи на съдебната власт, а гробищата не били такъв, като казва, че компетентността остава същата и не се влияе от административните адреси.

„Дори обаче да се абстрахираме от вулгаризацията, която се постига с подобно изместване на централния въпрос, несъмнено е ясно, че този довод от разглежданата жалба на практика показва, че жалбоподателят няма съмнение, че задържаните лица с висящи дела са конвоират именно от ГД „Охрана“, пише съдът.

За да остави и максималния размер на глобата за директора, градският съд посочва, че с неизпълненото съдебно нареждане са настъпили тежки правни последици и за доверието в правосъдието, и за осъдения, който безвъзвратно е бил лишен възможността да присъства на погребението на майка си.

„Неизпълнението на съдебния акт за конвоиране на лишен от свобода на погребение представлява опасна демонстрация на незачитане на принципа на правотата държава (върховенството на правото)“, пише в заключение СГС.

Определението не е окончателно и Манчев може да го обжалва пред Административния съд София-град.

69
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пеевски трол
Пеевски трол
05 май 2021 10:41
Гост

Колеги, номера с незаконосъобразния акт не мина, Шиши каза при това положение да се фокусираме върху личността на съдийката в опит да я дискредитираме.

Анонимен
Анонимен
06 май 2021 10:38
Гост

Да ти казва Шиши и Боко на теб, другите си имат собствени глави.

Анонимен
Анонимен
06 май 2021 17:54
Гост

Тя малко ли е дискредитирана? Явно e, щом гербавите тролчета я защитават с йористически и не толкова, аргументи. Трябвало е първо да се запознае с нормативната уредба, уреждаща конвойната дейност, преди да напише в съдебен акт неизпълняеми глупости. Че и да участва в състав, разглеждащ жалбата срещу този акт. Герберастии.

Пикел
Пикел
05 май 2021 7:52
Гост

Кога и съдия Мирослава Тодорова ще научи по “ трудния начин”, че има независимост на властите и не е нейна работа изпълнението на наказанията… да си припомни какви отвратителни престъпници останаха ненаказани, заради нейните забавяния на дела… когато види в мола с какви очи гледа жертвите …

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 10:33
Гост

Съдия Тодорова е изключително ерудиран юрист. Нищо общо с карикатури като Каскета или Барни Ръбъл примерно. Но също така и независим и затова е недолюбвана от задкулисието в съдебната ни система, което постоянно си търси повод да я „опраска“.

Re:
Re:
06 май 2021 0:21
Гост

Верно ли? Беше от моя курс. Така че, познавам я доста добре. Освен това, след като Доковска й е … адвокат … всичко останало е безсмислено да коментираме. Ерудирана казваш. Ерудирано си е намерила ерудирана адвокатка!

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 14:49
Гост

Самият факт, че съдия участва в състав, пред който се гледа жалбата срещу негов акт, прави акта на състава порочен.

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 15:32
Гост

Хммм, как и на кого ще се оплачите от поведението на съдия от районен съд Елин Пелин, Берковица…Етрополе /с един съдия/, БЕЗ да се налага да обжалвате техен акт?Към кой негов колега ще се обърнете?

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 15:57
Гост

В случая става въпрос за СГС, т.е. съд с окръжен ранг. С доста повече от един съдия.

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 17:12
Гост

Напълно съм съгласен! Да, така е! Не коментирам ОС или СГС!
Написаното е във връзка с твърдението…“Самият факт, че съдия участва в състав, пред който се гледа жалбата срещу негов акт, прави акта на състава порочен.“

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 17:23
Гост

Ами точно такъв го прави, порочен. Или е много правилно и законосъобразно това- съдията да си издаде акт, а после в тричленен състав да е докладчик в делото, което решава дали жалбата е основателна, или не? Най-малкото е предубеден, защото вече се е произнесъл. И мотивирал. А акт, постановен дори и само със съмнение за пристрастие на някой от състава, е всичко друго, но не и правилен и законосъобразен. А именно порочен. И става още по-грозна картинката, ако е необжалваем. Като адвокат би трябвало да сте се сблъсквали с такива неща.

Немарчев
Немарчев
04 май 2021 12:36
Гост

Размечтан каскетолог, прав си! А #КОЙ предложи, търпи и лансира за министър кадри като пернишката калинка-блондинка, която е допуснала това меко казано безобразие. Безобразие е цялото управление и онова което наричаме държава! Всеки ден се сблъскваме с такива безобразия. Между другото Мирослава Тодорова е същата стока, но от друг тип. Поръчкаджийка завършила все пак ЮФ на СУ.

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 15:09
Гост

Точно съдия Тодорова е изключително качествен юрист. Но за съжаление на задкулисието – независим, поради което се опитаха да я смачкат. И все още я „опраскват“ подлогите на Доган сарай във ВСС.

Смачкана Мира
Смачкана Мира
05 май 2021 10:29
Гост

Добро чувство за хумор.

Размечтан каскетолог
Размечтан каскетолог
04 май 2021 9:23
Гост

Ех, кога ли ще дойде най-щастливият ден, когато чекисти досущ като от времето на Сталин ще започнат да арестуват наред, а когато съд разпореди незабавно освобождаване, те винаги ще правят анализ на компетентността на съда и в резултат на това никога няма да се съобразяват с актовете му. Пък защо само чекисти – кака Сийка, леля Калинка или дори най-низшестоящата служителка на гише ще може да тълкува закона и изцяло по свое усмотрение ще може да решава дали да се съобрази със съда или не.

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 10:34
Гост

Щастливия ден ще дойде, когато изчезнат незаконосъобразните съдебни актове. Всеки практикуващ адвокат е виждал такива, за съжаление.

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 15:11
Гост

Незаконосъобразни съдебни актове, отменяни от горна съдебна инстанция, има дори в най-развитите и демократични държави. Докато съдебни актове, незачитани от администрацията, има само в банановите и каскетните републики, уважаеми г-н Пеевски трол.

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 16:09
Гост

Без да Ви титулувам „уважаеми“, дори и в практиката на върховните съдилища има незаконосъобразни актове. Това, че не подлежат на обжалване, не ги прави законосъобразни. Май Вие тролите, колкото да се драска там нещо. За пример мога да Ви дам едно решение на ВКС, според което парите не можели да бъдат предмет на обсебване. Ето и пример: решение № 345 от 11.04.2007 г. на ВКС по н. д. № 881/2006 г., III н. о., докладчик зам.-председателят на ВКС Румен Ненков, според което паричните средства като заместими вещи /които не са и не могат да бъдат индивидуализирани/ поначало не могат да… Покажи целия коментар »

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 17:19
Гост

„В един от бровете на Адв.преглед от тази година има решение на Трето НО- докладчик Румен Ненков, в което пише така “ „Парите като заместими вещи не могат да бъдат предмет на обсебване. Гражданският иск в наказателния процес може да бъде разгледан и съответно уважен само на деликтно основание. Чл. 206 НК. Чл. 45 ЗЗД Чл. 84 и сл. НПК Решение №345/11.04.2007 г. по н. д. № 881/2006 г. на ВКС, III н. о. Докладчик зам.-председателят на ВКС Румен Ненков“ В по-старата практика на ВКС няма проблем акта на противозаконно имуществено разпореждане да има за предмет парични знаци, върху които… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 17:33
Гост

Зависи от ценните книги. Те са много видове. А за пари- категорично ДА, могат да се обсебват. Опита си го има всеки, моят е основно в наказателното правораздаване. Но тук се отклоняваме от темата. Може ли да има незаконосъобразен съдебен акт, който не подлежи на обжалване? Отговорът е ДА- може, не само може, ами и съшествуват много такива. Като тоя, коментиран тук, в тази тема. Началникът на съответното звено, работещ в система на обвързващи го правни норми, длъжен ли е да изпълнява такъв съдебен акт? Не, не е. Защото, изпълнявайки го, ще наруши поне няколко норми, с които е обвързан.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 18:02
Гост

Имах предвид не цената на иска, а разноските, поправям се. И отново хубав ден, или по-скоро хубава вечер 🙂

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 20:53
Гост

Тука са се разписали все запознати, можещи и знаещи йористи. Умници, как началникът на съответното структурно звено да изпълни съдебен акт, след като самият акт е постановен в разрез с много други нормативни актове? Например вътрешноведомствените и задължителни за началника? А между другото, съдия Мирослава Тодорова не беше ли оная, която оправда евроатлантическия фекалий Асан Генов за поругаването на паметник? Или не? Защото ми изглежда познат поръчкаджийско-евроатлантическия речник..

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 8:02
Гост

Да не са закрили Кафяво-правен свят или Шиши да е спрял парите, че всички негови тролове са се преориентирали в този сайт

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 14:50
Гост

Парите от Шиши направиха такива съдии.

Хахаха
Хахаха
03 май 2021 18:16
Гост

Надявам се министър Ахладова да чете …
Подчинените на министъра на правосъдието, не изпълняват съвсем съзнателно актове на съда …
В държавната администрация е насадено висленето, че ако искат ще изпълнят задължения и/или актове на съда, защото не носят никакна отговорност.
Председателя на ВАС скоро писа по темата, ако’ че е про-властимащите, които и да са те

По-дълго хаххахахахахахахаххаха
По-дълго хаххахахахахахахаххаха
03 май 2021 21:09
Гост

Много хубаво, ама ако съдебния акт противоречи на нормативни актове, тогава как? Някой в служебната йерархия да се навие на дисциплинарна отговорност, за да изпълни порочен съдебен акт?Хайде гражданските юристи да не се бъркат в наказателното, че става много голямо хахаххахахахахха.

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 9:18
Гост

Хайде По-дълго хахаха…..ТО, да се замисли върху глупостта си! ЗАЩОТО, трябва да ЗНАЕ -„Лош ЗАКОН, но ЗАКОН!“ И няма АБСОЛЮТНО никакво значение дали казуса е касае гражданска или наказателна материя! ИМА постановен съдебен акт! ИЗПЪЛНЯВА СЕ или ОБПЖАЛВА, а до като бъде отменен НЕ СЕ КОМЕНТИРА или ТЪЛКУВА а ИЗПЪЛНЯВА! Крив или прав, постановил го е СЪДИЯ от БЪЛГАРСКИ СЪД! ИЛИ утре всеки ще си тълкува съдебно решение на принципа „-Според Иванчо и кафето!“ Ако ми е кеф изпълнявам?!… Въпроси?

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 9:20
Гост

обЖалва

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 10:36
Гост

Колега, тук не става въпрос за закон, а за съдебен акт в разрез с правни норми. Колкото и да се плюе върху този началник с пагони, той не може да изпълни „нещо“, което противоречи с нормите, регулиращи службата му. Тук гафът е на съдията, с изготвянето на такъв съдебен акт.

Съдия
Съдия
04 май 2021 15:12
Гост

Решението на съдията е правилно като махнем грандоманщината в него. Виновни са министрите на правосъдието, дето не направиха читави правила за конвоиране. А с глобата Тодорова направо е прекалила.

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 16:11
Гост

Според мен е прекалила и като не се е отвела при обжалването.

Срам и позор
Срам и позор
03 май 2021 18:15
Гост

За кухите каскетно-милиционерски лейки вътрешноведомствените актове и заповеди имат по-голяма тежест от всички съдебни решения, конституции, конвенции и права на човека по света. Явно въпросният индивид трябва лично да преживее подобна трагедия, от която да страда цял живот, защото „царят дава – пъдарят не дава“. А в „белите“ държави такива гьонсурати биват немедлено уволнявани, вместо с цялата си наглост да се жалят и то забележете до кой – до този, чийто актове въпросният нагъл индивид не зачита! Когато трябва да изпълни съдебен акт – не зачита върховенството на съда, но когато трябва да се жали опира до него!

Чъпя лешници
Чъпя лешници
03 май 2021 20:26
Гост

Именно и Вие спадате към инвалидно неграмотни личности! Милиционерите нямат нищо общо със служители на ГДО и ГДИН, каквито са тези отговорни за охраната и конвоя на посоченото лице. Но от къде да знаеш, важно е да нареждаш… Лешник… 😁

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 9:28
Гост

Я пак! Лешник такъв! … Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2016 г.) (1) Служители в Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ и в териториалните и служби са: 1. държавни служители, които пряко осъществяват дейности по изпълнение на наказанията или на мярката за неотклонение задържане под стража; 2. държавни служители; 3. лица, работещи по трудово правоотношение. (2) За държавните служители по ал. 1, т. 1 се прилагат разпоредбите относно държавната служба в Закона за Министерството на вътрешните работи, доколкото в този закон не е предвидено друго. (3) Статутът на държавните служители по ал. 1, т. 2 се урежда със… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 10:41
Гост

Е, и? Всичко изписано с толкова ентусиазъм означава, че със Закона за МВР се урежда структурата, йерархията и т.н. на ГДИН. Това прави ли служителите на ГДИН служители на МВР, т.е. милиционери бре, умнико 🙂

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 12:02
Гост

БРЕ, УМНИКО, прокурорите и съдиите в СпНС прави ли ги специални?
Хайде да не спорим!
Достатъчно аргументи ще имат и двете страни, а аз САМО ще посоча, че поведението им демонстрира полицейски функции! Или пак няма да се съгласите?!…

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 14:56
Гост

Служителите на ГДИН не са полицаи. Недейте да спорите, щом не желаете. Паралелът между служители в една структура (съдебната) и служители в две различни структури (МВР и МП) е същият, като прилагането по аналогия на наказателното право от г-жа Тодорова. Поведението демонстрирало полицейски функции.. ужас. Значи всички бодигардчета по дискотеките също са „милиционери“. Все пак ще бъда благодареб, ако изложите нещо в подкрепа на казуса, съдия да участва в състав, който гледа жалба по негов акт. Ако не сте запознат, в НПК си има разпоредба за отводите и лееееко се различава от тази в ГПК. Със здраве 🙂

Янев
Янев
03 май 2021 16:06
Гост

„в случая съдът е преодолял празнотата в закона за изрично конвоиране на задържани за участие в погребения на близки чрез аналогия“ Съдът разполага ли с подобни правомощия в наказателния процес? Решенията на Съда в Страсбург имат ли пряко действие и то простира ли се извън рамките на конкретния казус, без да е необходимо да се извършат съответните изменения в националната нормативна система? Следва ли едно явно незаконно и произволно разпореждане на съдия, непочиващо на правно основание да бъде безусловно изпълнявано? Не е ли нарушен един от основните принципи на всички видове съдебен процес – принципът за непредубеденост на членовете на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 20:55
Гост

Откога в наказателното право и процес има аналогия, еваси и малоумната поръченска теза..

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 9:36
Гост

като в определението си напомни решението на съда в Страсбург по делото „Вецев“, с което България беше осъдена, защото затворник не е бил пуснат на погребението на брат си поради липса на процесуален ред. КРБ:Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат. …… (4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат. Я сега някой да прочете ЕКПЧ! Или защото не харесвате лицето постановил този съдебен акт, нека… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 май 2021 16:58
Гост

Отказът да изпълниш съдебен акт, който вменява на длъжностно лице да извърши нарушение, или да превиши правомощията си, не е нито административно нарушение, нито престъпление! Това с ЕКПЧ може да е много модерно за плямпане, но в случая е точно вятър на устата.

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 17:30
Гост

А тук пише нещо друго!
НАКАЗАТЕЛЕН КОДЕКС

Раздел III.
Престъпления против правосъдието

Чл. 296. (Изм. – ДВ, бр. 92 от 2002 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 27 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 102 от 2009 г., в сила от 22.12.2009 г., доп. – ДВ, бр. 41 от 2015 г., в сила от 06.07.2015 г.) Който попречи или осуети по какъвто и да е начин изпълнението на съдебно решение или не изпълни заповед за защита от домашното насилие или Европейска заповед за защита, се наказва с лишаване от свобода до три години или глоба до пет хиляди лева.

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 1:21
Гост

Прочети го още веднъж. Решение, или заповед. А не определение, или разпореждане. Хайде да не се упражняват граждански адвокати в наказателната сфера.

Анонимен
Анонимен
06 май 2021 17:59
Гост

Lawyer-чето не е адвокат, а обикновен герберастки трол.

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 15:34
Гост

А началника на затвора защо не е глобен?! Той първи отказва да изпълни разпореждането! До кога двойни стандарти?!
Д.Т. как и кога ще плаща?!

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 9:44
Гост

ЗАЩОТО конвоя НЕ Е на негово подчинение! ЗАКОН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА Глава втора.МИНИСТЪР НА ПРАВОСЪДИЕТО … Чл. 10. (1) Министърът на правосъдието осъществява общо ръководство и контрол върху дейността по изпълнение на наказанията. (2) Министърът на правосъдието: 1. провежда държавната политика в наказателно-изпълнителната област; 2. организира взаимодействието с държавни органи, органи на местното самоуправление и неправителствени организации, чиято дейност има отношение към изпълнението на наказанията; 3. определя условията, реда и организацията на договорните отношения с юридически лица, както и формите и областите им на приложение; 4. определя показатели и критерии за разпределяне на средствата за… Покажи целия коментар »

До Жокера
До Жокера
03 май 2021 11:47
Гост

Дайте да си кажем истината. Жокер, ние дето не сме от богоизбраните на др. Доковска и с-ие съдийки /Мирослава Тодорова и група/ или на Баце – пернишката блондинка, калинка и пуцаджийка, и по съвместителство министърка, ли не знаем какво представлява към момента онова което се нарича правосъдие – политически слугинаж; навеждания със съдебни актове към силните на деня; правна самодейност като качество; мотиви от „Война и мир“; чувство за недосегаемост поради липса на всякакъв контрол; несменяемост която се разбира и третира като недосегаемост; семейственост; връзкарство; бързина на правораздаване с първа космическа; префинена перфидна корупция посредством правилните правни кантори на чуждата… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 11:43
Гост

Разпореждането е незаконно. Воденето на гробища, на маникюр и пр. е несъвместимо с изолацията, която изисква мно задържане под стража. А разпорежданията за преместване на задържани лица се дават и изпълняват в определени от ЗИНЗС случаи. Вярно е, че има решение на ЕСПЧ, но то не е намерило отражение в ЗИНЗС, а законът е над съда. Утре, ако Мирослава Тодорова разпореди задържаният да бъде разстрелян разбира се, че началникът на Оз охрана не трябва да го изпълнява това и пак по една единствена причина – законът е над съда. Помислете за това преди да препикавате човек, който съвестно си върши… Покажи целия коментар »

Сттт
Сттт
04 май 2021 9:00
Гост

Да поставяте погребение на майка наравно с ходене на маникюр, внушавайки еднакво социално и емоционално значение на двете, е кощунство. Да сравнявате настоящият казус с примера за разстрел е пошло и грубо преувеличение. Да не разбирате същината на казуса и да защитавате тезата на ГД чрез буквоядство с избрани разпоредби от норм. уредба, без да имате реален поглед върху обхвата и йерархията на същата, е некадърен опит да оправдаете господин директора. „Законът е над съда“ и всеки да започне да пренебрегва влезли в сила присъди/решения по частните си случаи, защото за загубилата страна, съдът всякога е издал незаконен акт? Гениално,… Покажи целия коментар »

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 10:04
Гост

Много точно! Адмирации Сттт!

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 май 2021 1:13
Гост

ако за момент успеете да изключите емоционалната част за маникюра и майката, ще се наложи да признаете, че определението не може да е влязло в сила два дни след постановяването му, защото може да бъде обжалвано. съответно доводът за „влезли в сила“ е неприложим. отделно може да бъде разгледана хипотезата за обжалване преди датата за изпълнение. от текста става ясно, че разпореждането е постановено на 3.12, а погребението е било за 5.12. ако на дата 4.12 разпореждането е обжалвано, то ще има или няма да има правна сила? п.п. и не забравяйте в праведния си гняв срещу „лелката зад гишето“,… Покажи целия коментар »

Lawyer
Lawyer
04 май 2021 10:01
Гост

Пишещи ТУК – може би не знаете, но ЗАКОНЪТ е изкристализиралия морал на обществото! „Справедливост, морал и правосъдие.” Справедливостта, морала и правосъдието са градивните частици, основата върху които е изградена държавата. Те са резултат от традициите на древните общества и историята на всеки един народ . Също така те са критерии за допустимото отношение между хората и регулират взаимоотношенията им. Те не лишават човека от свободата, а изграждат ценностна система, която определя същността ни. Моралът, както и законът, могат да бъдат приложени само към определено общество. След законът, моралът е втори и следващ позитивното право източник на правото в страните… Покажи целия коментар »

Жокера
Жокера
03 май 2021 11:13
Гост

Добре, че се надигна шум и стана „лакърдия“ от този случай, иначе за обикновените казуси от същото естество, на които не им се дава такава гласност, едва ли има „справедлив“ завършек с патосна критика за наличието на правен нихилизъм и вулгаризация на правото.

Тръгвам си!
Тръгвам си!
03 май 2021 10:26
Гост

Докато се карат #КОЙ е по-по-най – цената я плаща не само този задържан, но всички ние! Само остойностено по номинал „съдебното кривосъдие“ ни струва вече близо 1 млрд. на година. Без „екстрите“. И сега #КОЙ е виновен? Тодорова или Ахладова, дето спала и неконтролирала милиционерите на нейно подчинение /двете много Главни дирекции са на нейно подчинение/. Защо този милиционер е още на работа и не е на трудовата борса? И двете са „топ“ съдийки – едната наказана за това, че забравила на трупчета сума ти дела, а другата като най-умна и красива, с диплом от ЮЗУ, е винаги вярна… Покажи целия коментар »

само минавам
само минавам
03 май 2021 10:18
Гост

Тодорова не е по-горе от милиционерската фуражка! Хвани единия, удария другия. Ахладова през последните години къде е била и каква е тази блондинка-калинка?! Съдийка завършила ПУЦ и по съвместителство министърка на кривосъдието на Баце! Пък после ПАК защитавайте тезата колко са съдиите – светци, и колко лоши са гешевтарите! Всичко е едно. Когато се говори за съдебна реформа, да е съдебна реформа, а не прокурорска реформа! Където прокурорите, там и съдиите! Забравих какви ги вършеше Тодорова! И защо я наказаха и понижиха в СРС. Ако имаше грам достойнство, щеше да напусне. Но уви, всички съдии и прокурори ще седят като… Покажи целия коментар »

Пижо Пендин
Пижо Пендин
03 май 2021 10:17
Гост

Пагоните като почнат за разсъждават по закони обикновено се получават такива неща … същата работа с глобите по границата. Онея просто толкова си могат или по-скоро не могат повече.

ACAB
ACAB
03 май 2021 10:02
Гост

Трайков е отговорил в стил: искам, ама нямам желание.

OMG
OMG
03 май 2021 9:29
Гост

Това са вкоренени дълбоко порочни разбирания за правото и йерархията. Забележете, че според господин жалбоподателя, каквото му каже прокуратурата е закон, но по отношение актовете на съда, той видите ли, може да разсъждава. Ами да пита и прокурора дали да ги изпълнява.

анонимен
анонимен
03 май 2021 9:54
Гост

като пита, да не мислиш, ме има 100% гаранция за отговора

Simeon Ivanov
Simeon Ivanov
03 май 2021 9:12
Регистриран

По нищо не изглежда да се е научил, ама дано се случи. Иначе, това е покъртително беззаконие и шапкарщина.

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 9:32
Гост

Ако плати глобата от джоба си, може и да запомни.

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 9:11
Гост

Един и същи орган налага глобата и разглежда жалбата срещу нея. Говори ми за правова държава…

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 9:17
Гост

Я пак прочети и може и да разбереш.

Vito
Vito
03 май 2021 9:36
Гост

Определението може да се обжалва пред АССГ, какъв ти е проблемът с правото?

Анонимен
Анонимен
05 май 2021 10:41
Гост

В определението с което налага глобата пише – може да се обжалва пред СРС, а в определението, с което я потвърждава – пред АССГ. За последно?

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 9:37
Гост

с тая функционална неграмотност- никакъв шанс да разбере

анонимен
анонимен
03 май 2021 9:57
Гост

Да здраствует болгарска милиция! Самая гуманная милиция в мире!

2333
2333
03 май 2021 10:07
Гост

Не е фатално, просто да вдене, че трябва да изпълнява каквото му се нареди.

Анонимен
Анонимен
03 май 2021 20:59
Гост

Глупак с 5-6 коментара, затова сме на положение африканска държава, защото 11 години нагли герберасти учат тъпаци като теб, че трябва да изпълняват, каквото им казват. Тоя началник поне е показал малко мисъл, а ти какво изака тук? минимум 20 коментара и по 30 плюса под всеки. Герберастче наакано.