Тежката бюрокрация с пращане на десетки писма между институции, за да може нуждаещ се да получи правна помощ, която често се бави толкова, че я обезсмисля, ще отпадне. Това поне предвижда промяна в Закона за правната помощ (ЗПП), предложена от Министерството на правосъдието.

С нея Националното бюро за правна помощ (НБПП) няма да изисква вече на хартиен носител нужната документация от други институции, а ще я събира служебно. По този начин не само отпада задължението на нуждаещите се от помощ да събират документи, но и много по-бързо ще могат да я получат.

Изискването е за събиране на различни документи от няколко институции, защото с тях се доказва дали гражданинът отговаря на условията за получаване на правна помощ. Тя се дава само на хора, които получават или отговарят на условията за социални помощи, помощи за отопление, ако са настанени в социални институции или ползват техни услуги, както и на граждани с доходи до линията на бедност.

Досегашната дългогодишна практика на бюрото е, когато заявителят за правна помощ не е представил документ за наличието на някое от условията, то да я изисква служебно от съответното ведомство на хартиен носител. Става дума за кореспонденции с Агенцията за социално подпомагане, Националния осигурителен институт, Националната агенция за приходите, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията. Бюрото изпраща писма, а след известно време институциите отговарят в надлежно оформени хартиени документи.

Бюрокрацията логично води до забавяне на процедурата, а в мотивите към законопроекта се казва, че това забавяне често обезсмисля и самото предоставяне на правна помощ. Това се случва, когато процедурата се проточи толкова, че да бъдат просрочени сроковете за защита на права, заради които човекът е потърсил помощта.

Новото предложение предвижда електронен обмен на данни между бюрото и компетентните ведомства чрез системата REGIX към Държавната агенция „Електронно управление“. Бюрото за правна помощ се е присъединило към системата и вече има осигурен реален достъп до данни от регистри и справки от масивите на НОИ, НАП, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Агенцията по вписванията.

Друго предложение за промяна в закона касае консултации и подготовка на документи за завеждане на дело. В такива случаи решението също ще се взема от председателя на бюрото. Според вносителите, така ще се следва принципът на несменяемост на адвоката от консултацията до процесуалното представителство по делото, включително и ще се избегне формализмът с откриването на нова процедура за правна помощ от съда за самото процесуално представителство.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
22 юни 2018 15:50
Гост

Бюрокрацията цари на всякъде. Една от причините наистина е изискването на хартиен носител.

Петя
Петя
22 юни 2018 15:52
Гост

Абсолютно съм съгласна. България е изостанала много в това отношение. Хората вече използват изкуствен интелект, а ние още се ровим в бумаги.

Анонимен
Анонимен
22 юни 2018 15:56
Гост

Дано промените да се приемат. Този закон отдавна трябваше да бъде променен.

Георгиев
Георгиев
22 юни 2018 16:01
Гост

И какво като институциите оформят отговора надлежно. Като не спазят сроковете не може да получиш правна помощ. Трябва да има комуникация между отделните учреждения. В противен случай хората са ощетени.

безплатната правна помощ е ПЛАТЕНА
безплатната правна помощ е ПЛАТЕНА
22 юни 2018 18:13
Гост

Правната помощ, предоставяна от НБПП за правна помощ НЕ Е БЕЗПЛАТНА за клиента, освен по изключение. Като бъде осъден правноподпомогнатия е осъждан да плати към НБПП безплатната правна помощ. Никъде по света го няма това-клиентът дса заплаща безплатната правна помощ, служебната защита по света е на разноски на държавния бюджет, без значение дали клиентът ще го осъдят. Само в България служебната правна помощ е платена, като масово адвокатите лъжат клиента си,че правната помощ е безплатна, и да не питат много-много-щото за безплатно не се полага да задават много въпроси, но накрая, след споразумението с прокурора(което е почти неизбежно) идва сметката… Покажи целия коментар »