На 73 години почина проф. Дончо Хрусанов. Той е загинал в катастрофа заедно със съпругата си адвокат Дочка Хрусанова.

„Кончината на проф. Дончо Хрусанов и адвокат Дочка Хрусанова е огромна загуба за цялата българска правна и академична общност. Техният живот оставя дълбока диря в сърцата на всички, докоснали се до обаятелните им личности“, написаха от Центъра за обучение на адвокати, член на чийто управителен съвет беше професорът.
Опелото на проф. Хрусанов и адв. Хрусанова ще бъде на 5 май (сряда) от 14 ч. в църквата на Боянските гробища.

В продължение на 40 години проф. Дончо Хрусанов беше преподавател в Катедрата по административноправни науки в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Става асистент по административно право и административен процес през 1975 г., а доцент през 1993 г. и остава до края на живота си отдаден на административното право.

През 2003 г. става професор в Катедрата по административноправни науки на Юридическия факултет на Софийския университет и на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Има специализации в Германия, Белгия, Гърция и САЩ.

През годините Дончо Хрусанов многократно беше избиран за заместник-декан, а впоследствие и два пъти за декар на ЮФ на Софийския университет – от 1995 г. до 2003 г. От 1992 г. до 1994 г. е декан на Юридическия факултет на Великотърновския университет, а от 2006 г. до 2010 г. ръководи Катедрата по публичноправни науки там

Проф. Хрусанов е автор на един от проектите за Конституция на България през 1991 г.

Бил е член на Правния съвет към президента на от 2001 до 2011 г. Член на Консултативния съвет към председателя на 40-то Народно събрание. Арбитър в Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата. Член на Изпълнителния съвет на Фонд научни изследвания към Министерството на образованието младежта и науката. Член на Съюза на юристите в България .

Проф. Хрусанов е носител е на „Почетния знак със синя лента на Софийския университет „Св. Климент Охридски.

Поклон пред светлата му памет!