Петчленните състави на Върховния административен съд вече са постоянно действащи.

Със заповед на председателя на съда Георги Чолаков към двете колегии са формирани по девет постоянни петчленни състава. Те са образувани при спазване на принципа на старшинството на съдиите измежду състава на Първа и Втора колегия на ВАС.

Съдиите-докладчици ще се избират чрез системата за случайно разпределение на делата, като така на практика на случаен принцип ще се избира и съставът, уточняват от съда.

Със заповедта са определи и правила за заместване на магистрати, когато членовете-титуляри по обективни причини отсъстват.

По този начин за определяне на постоянните петчленни състави във Върховния административен съд ще бъде постигната по-голяма предвидимост и прозрачност при разглеждането на делата, посочват от ВАС.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
колега
колега
08 юли 2019 21:43
Гост

БРАВО! САМО ЗА ГОДИНА ВРЕМЕ ТОЛКОВА ЦЕННИ ЧАКАНИ ПРОМЕНИ.

Добре
Добре
08 юли 2019 13:42
Гост

Правилно е, разбира се, да са постоянно действащи. Само да не дойде г-н Кирилов ненадейно и да не почне да разпитва как и защо.

Anonimen
Anonimen
08 юли 2019 11:16
Гост

Прозрачността при разглеждането на делата е необходима, за да не се губи доверието на хората в правосъдието ни.

Anonimen
Anonimen
08 юли 2019 11:47
Гост

Но не е достатъчна. Хората не вярват в правосъдието ни по редица други причини.

Anonimen
Anonimen
08 юли 2019 11:14
Гост

Чолаков както винаги организира работата на ВАС перфектно.