“Сиела Норма” организира семинар на тема:

12 мерки за избягване на санкции за нарушения на Регламент (ЕС) 2016/679 – Общ регламент за защита на личните данни (GDPR)

Лектор на семинара ще бъде адв. д-р Цветослав Митев, специалист с дългогодишен опит в областта на ИТ право, защита на данните, конкурентно право, корпоративно и търговско право и др., преподавател по право на ЕС в УНСС и вписан към Холандската адвокатска колегия.

Семинарът ще се състои на 22 февруари (четвъртък) в зала “Партер” в офиса на “Сиела Норма” в град София, бул. “Владимир Вазов” 9

Програма

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 10:45 Работна сесия – Панел I

Практически мерки при въвеждането на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

10:45 – 11:15 Кафе-пауза

11:15 – 12:30 Работна сесия – Панел II

Перспектива и допълнителни въпроси, касаещи прилагането на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679.

12:30 – 12:45 Почивка

12:45 – 13:30 Работна сесия – Дискусия

Такса за участие: 80 лв. (без ДДС) / 96 лв. (с ДДС)

(вкл. работни материали и кафе-пауза)

За повече подробности и записване посетете този адрес.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви