Независимо ли е следствието и от кого? Възможно ли е следователите да станат съдии-следователи и именно те да разследват главния прокурор? Противоречи ли на Конституцията подчиняването им на прокуратурата? Това са част от въпросите, които на практика съдържа внесено от депутатите от ГЕРБ искане за тълкуване на основния закон в Конституционния съд (КС). Това е станало в последните часове преди разпускането на Народното събрание (пълния текст на искането виж тук).

Искането е за тълкуване на чл. 117, ал. 2 от Конституцията, която гласи: „Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона“.

ГЕРБ задава на КС следния въпрос: В понятието „независимост на съдебната власт“ (чл. 117, ал. 2, изречение първо), освен независимост на съдебната власт от другите две държавни власти – законодателна и изпълнителна, и функционалната независимост на всеки отделен съдия, съдебен заседател, прокурор и следовател (чл. 117, ал. 2, изречение второ), включва ли се и институционална, организационна и йерархична независимост между трите органа, включени в системата на съдебната власт – съд, прокуратура и следствие?“.

Самите доскорошни депутати обясняват, че искат това тълкуване, защото Народното събрание (явно бъдещото) ще се занимава с реформиране на съдебната система, което ще засегне баланса между съда, прокуратурата и следствието и вероятно и структурата на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Както е известно разпуснатият вчера парламент прие на първо четене два различни варианта на механизъм за разследване на главния прокурор. Първият, предложен от служебното правителство, е съдия с ранг на върховен да бъде назначаван за прокурор, за да разследва главния. А вторият, предложен от „Възраждане“, е следствието да бъде извадено от шапката на прокуратурата и то да разследва обвинител №1. От искането става ясно, че ГЕРБ клонят към варианта на „Възраждане“, защото въпросите им са фокусирани именно върху следствието и статута му.

Според ГЕРБ има две възможни тълкувания на чл. 117, ал. 2 от Конституцията:

Вариант № 1: Конституционната норма гарантира независимостта на съдебната власт от другите две власти – законодателна и изпълнителна, както и функционалната независимост на съдиите, съдебните заседатели, прокурори и следователи при изпълнение на техните задължения, но не съдържа задължителни предписания по отношение на вътрешната организационна и йерархична подчиненост между органите, включени в системата на съдебната власт. Всяка от отделните структури може да бъде подчинена на друга структура.

Вариант № 2: Като гарантира независимостта на съдебната власт, конституционната норма има предвид и съдържа в себе си всички форми на независимост, а именно:

  • независимост на всеки от органите в структурата на съдебната власт и на съдебната власт в нейната цялост от законодателната и изпълнителна власти
  • функционална независимост на представителите на съдебната власт – съдии, съдебни заседатели, прокурори и следователи, които при изпълнение на задълженията си са длъжни да се съобразяват само и единствено със закона
  • организационна и йерархична независимост на всеки от елементите/органите на съдебната власт един спрямо друг.

В искането се напомня, че преди 1944 г. е имало съдии-следователи, подчинени на съда, както и че при обсъждането на проекта за действащата Конституция, те са наречени само „следователи“ след езикова бележка на Йосиф Петров. Той казва: „ Уважаеми дами и господа народни представители, аз не съм юрист и няма да говоря по същността на нещата. Само езиково искам да направя една бележка. Говори се за съдии и за съдии-следователи. Съдията е съдия, защото съди и отсъжда, а следователят не съди и не отсъжда, а само събира доказателства, които представя на съдията. Затова не бива да има съдия-следовател, а само следовател.“

„Впечатляващо е, че нито един народен представител не е схванал концептуалната разлика между „съдия-следовател“ и „следовател“ и да обърне внимание, че тази малка, стилистична промяна води на практика до отказ от един завършен в себе си модел за изграждане на органите на съдебната власт и ролята на следствието в нейната структура, като в следствие на това се открива широко поле за бъдещи междуинституционални напрежения“, коментират това развитие на събитията от ГЕРБ.

В искането са цитирани серия от изказвания от дискусията по приемането на главата „Съдебна власт“ в основния закон (с цялата дискусия можете да се запознаете тук). Впечатление прави това на тогавашния главен прокурор Мартин Гунев: „Струва ми се, че следствието не може да бъде самостоятелно. То може да бъде или към съда със съдии-следователи, или към президентството, или към министерството на правосъдието. Най-малко следователите могат да бъдат към прокуратурата, защото тогава Прокуратурата ще стане четвърта власт. … Процесуалните норми ще решават въпроса“.

От изказванията на депутатите във Великото народно събрание ГЕРБ прави следните изводи: Първо, че ВНС е искало да уреди статута на следствието като самостоятелен орган в съдебната власт. Второ, че първоначалната идея е била следствието да бъде обвързано със съда, но в хода на дебатите тя е била изоставена и статутът на следователя „е оставен в неопределено положение“. Трето, идеята следствието да бъде подчинено на прокуратурата е отхвърлена като недемократична. Четвърто, че въпросът за представителството на следователите във ВСС е останал неизяснен.

От ГЕРБ припомнят какво се случи със следствието през последните 30 години, за да се стигне до сегашното му положение – да е подчинено на прокуратурата, а неговият единствен представител във ВСС да е член на Прокурорската колегия.

„Ако при едни нови изменения на Конституцията, предприети от Обикновено народно събрание, Висшият съдебен съвет бъде закрит и бъдат създадени два самостоятелни Съвета – съдийски и прокурорски, може да се окаже, че подчинението на следствието на прокуратурата ще бъде окончателно и безвъзвратно циментирано. Което поставя резонния въпрос дали едно такова изменение на Конституцията само по себе си не би било противоконституционно?“, пишат представителите на ГЕРБ.

Според тях през 2009 г. следствието е подчинено на прокуратурата заради напрежение около дейността му, но е имало „конвенция за мълчание“ между политиците и въпреки съмнение за противоконституционност на това разрешение, не е бил питан КС. „За този подход народът ни има подходяща поговорка, съдържаща думите „бълха“ и „юрган“, която с оглед на сериозността на настоящото Искане ще спестим, но която неминуемо изниква в съзнанието“, коментират от партията на Бойко Борисов.

В искането се развива виждането, че ако статутът на следствието не е бил „деградиран до нивото на спомагателен орган на прокуратурата“ сега „някои животрептущи въпроси, като например: „Кой да разследва главния прокурор?“ или: „Кой да преследва корупцията по високите етажи на властта?“ нямаше да съществуват и щяха да са се решили от само себе си“. Според ГЕРБ тези въпроси биха намерили адекватен отговор и ако следствието бъде включено в структурата на съда.

„…за нас остава релевантен въпросът дали следствието не би могло да премине на подчинение на съда, което би ни върнало към кохерентния модел на съдебна власт в Закона за устройството на съдилищата от 1898 г.? Иначе казано, ако е възможно следствието да бъде подчинено на прокуратурата, защо да не бъде допуснато то да бъде подчинено на съда?“, пишат от партията до КС.

Като посочват, че другият вариант е следствието да има напълно независим статут.

И искат от КС да изясни каква е била волята на ВНС за статута на следствието, а от там за структурата на ВСС.

За докладчик по делото е определен Филип Димитров.

46
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
ето как се правят реформите
ето как се правят реформите
08 февруари 2023 11:19
Гост
помня много отдавна
помня много отдавна
06 февруари 2023 15:10
Гост

Така, ще се опитам да припомня някои неща. До 1995г разследването беше в МВР /Главно следствено управление/, през 1995 под предлог независимост, премина към съдебната система, създаване на Нац. следствена служба, после закриването й, и откриване на терит. такива/, за да се стигне до важната 2006г. Дотогава цялата дейност по разследването беше само в следствието, до 2006, когато голяма част от разследването премина в МВР и на практика беше подчинено на Министъра на МВР. Следствието остана безпризорно няколко години и после беше прибрано от прокуратурата. Правилно се пита, защо има два вида разследващи. Е затова е, заради реформата от 2006г,… Покажи целия коментар »

АБЦ
АБЦ
04 февруари 2023 18:53
Гост

Следствието и разследването в МВР трябва да се обединят в нова структура, нещо като Агенция по разследване. Няма как между тези два органа да има “планина” от разлики, въпреки че НПК казва друго. Всички знаем, че са единици следователите, които си разбират от работата. Не е нормално съдии да искат да станат следователи.

Така е
Така е
04 февруари 2023 20:01
Гост

Не разбирам защо има разследващи органи в МВР и разследващи органи в Минист. на правосъдието? Според мен, трябва да има samo един разследващ орган с повече фукции и правомощия. Категорично разследващите полицаи нямат място в МВР!

Хамид Хамид
Хамид Хамид
04 февруари 2023 16:10
Гост

Хамид Хамид и Гешев ?

Разследващ полицай на ВИС
Разследващ полицай на ВИС
04 февруари 2023 13:17
Гост

comment image

Разследващ полицай Йосич
Разследващ полицай Йосич
04 февруари 2023 12:54
Гост

comment image

Разследващ полицай Кацамунски
Разследващ полицай Кацамунски
04 февруари 2023 12:51
Гост

comment image

Разследващ полицай Мунчо
Разследващ полицай Мунчо
04 февруари 2023 12:43
Гост

comment image

Защo
Защo
04 февруари 2023 12:23
Гост

Само да попитам тези, на които не им е ясен статута на следствието. Един следовател за една година разследва средно по 3 досъдебни производства, а един разследващ полицай – 100. За тази работа, един следовател получава средно по около 5000 лева заплата, а един разследващ полицай – 1500 лв. Следователите работят по около 20 престъпления от НК, а разследващите по останалите-400. Функционалните им задължения и процесуални правомощия са напълно еднакви. Качеството на работа няма да коментирам-всички го знаят. Вместо да реформирате следствието, обърнете внимание на тези, които реално провеждат разследването в Бъргария-разследващите полицаи! Защо се занимавате със следователите, които разследват… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 12:26
Гост

Следствието е придатък на Каскетурата. Няма как следовател да разследва шефа си.

Статистика
Статистика
04 февруари 2023 20:02
Гост

12 минуса от 12 следователи!

Анонимен
Анонимен
06 февруари 2023 9:20
Гост

2 процента, ама в тия два процента е съсредоточен полтическия и икономическия интерес- затова им обръщат толкова голямо внимание!!!

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2023 12:16
Гост

Жалка картинка е Гешев… като се сетя какви безумни искания внасяше в КС, особено това за Спецсъда. Сега господарите му по същия начин…

Мутри вътре
Мутри вътре
04 февруари 2023 11:49
Гост

Каскета е пътник, а бай Ставри чака. Само отлагат неизбежното.

Име
Име
04 февруари 2023 3:52
Гост

Какво е Прокуратурата – навремето имаше имотни измами, при социализма – също, говоря за новата Конституция и се оправяхме и чрез Прокуратурата, имотът е помощник на гражданина, защитавахме си имотите и чрез Прокурори. Както и чрез „спящи“ искове – това – гражданските адвокати, цивилисти.

Направо – Ярослав Хашек да дойде.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 23:47
Гост

Само като се сетя КС как позорно отсвири Каскета и Тиквата при закриването на поръчковия спецсъд… сега няма да е нещо различно

ОПГ „Каскет и Тиква“
ОПГ „Каскет и Тиква“
03 февруари 2023 16:19
Гост

Римейк на филма „Спасяването на редник Гешев“

Най- сетне нещо умно и от ГЕРБ
Най- сетне нещо умно и от ГЕРБ
03 февруари 2023 14:35
Гост

Аз пък мисля, че има и историческа традиция и европейския модел е да има съдия- следователи ! Или е най- лошия случай следствието да е независимо и със своя квоата във ВСС както е със две съдилища

Барни Ръбъл
Барни Ръбъл
03 февруари 2023 16:27
Гост

Който реши да използва думите „умно“ и „ГЕРБ“ в едно изречение, нека първо се сети за последния министър на правосъдието от ГЕРБ, да се прекръсти и да замълчи.

Адвокат Алеко Константинов
Адвокат Алеко Константинов
03 февруари 2023 20:41
Гост

Хайде сега , то пък министъра на ГЕРБ Христо Иванов и то 2 пъти много умен и убав, барабар с БезНадеждната си Йорданова , а за Крум Сорбоната явно и вино е въбще последните 15 години и ГЕРБ и другите министри са все срам

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 23:44
Гост

Проф. Янаки Стоилов, Христо Иванов и Крум Зарков не могат по никакъв да се мерят с Барни Ръбъл. По герберастка олигофрения.

Дамм
Дамм
03 февруари 2023 13:35
Гост

Следователите имаха много по-големи правомощия по стария НПК. С новите изменения те снаха много зависими от прокуратурата. Прокурорът му указва какви въпроси да задава, какво да разпитва, какво да разследва. А не е правилно. Трябва промени в НПК. Следователят да има повече правомощия! И повече процесуална независимост! Един следовател трябва да има и много широка обща култура, усет за разследване и т.н.

Стоил
Стоил
03 февруари 2023 13:04
Гост

Чакаме решението!

Геро
Геро
03 февруари 2023 13:04
Гост

Ще си почакаме доста.

Барни Ръбъла
Барни Ръбъла
03 февруари 2023 13:08
Гост

Ако въобще го допуснат за разглеждане.

Фики
Фики
03 февруари 2023 13:02
Гост

Хич не се учудвам, че нито един народен представител не е схванал концептуалната разлика между „съдия-следовател“ и „следовател“.

Възмутен
Възмутен
03 февруари 2023 13:03
Гост

Те схващат само, когато трябва да прокарват лобистките си закони.

Кики
Кики
03 февруари 2023 13:01
Гост

Излагат се тотално. Това искане е съшито с бели конци.

Михаил
Михаил
03 февруари 2023 13:00
Гост

Въобще не ме изненадва това питане.

Лазар
Лазар
03 февруари 2023 13:00
Гост

Нали трябва да се застъпят за гуруто си.

Айседора Дънкан - Дзержинская
Айседора Дънкан - Дзержинская
03 февруари 2023 12:57
Гост

Г-н юрисконсултът на телевизията Р. Чолаков сега открива правото и се радва на себе си. Съдия-следователят по френската система просто разследва и нищо повече. Той извършва предварителното следствие, а не съдебното. Под ръководството на прокурора. Прокурорът ръководи и той решава, какви доказателства да се съберат, за да докаже обвинението. Затова е господар на предварителното производство, т.е. на предварителното разследване. А онези действия на прокурора, които ограничават индивидуалните права на човека подлежат на съдебен контрол. Прокурорът обвинява въз основа на доказателствата събрани от следователя. Адвокатът защитава, а съдът решава. Чети бе, Ръдомире. Иначе се получава простотия с претенции за многознайковщина, което… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 18:29
Гост

Колега, прочетете повечко за ролята на съдия-следователя преди да коментирате и раздавате присъди за глупост и умност. Ако прокурорът не сезира съдия-следовател, той извършва и ръководи разследването. Ако обаче сезира съдия-следовател, съдия-следователят поема разследването и в зависимост от резултата го прекратява или предава на съд. Да, извършва предварително следствие, а не съдебно. Но май само това е правилното от изложението Ви. Иначе доста претенци демонстрирате.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 12:24
Гост

Това не е сериозно питане, а пореден опит за спасяване на кожата на покровителя на българската мафия с каскета. А питането е отправено от представителите на мафията в НС.

ЕСЕ
ЕСЕ
03 февруари 2023 11:10
Гост

Това есе, под формата на питане, трябва да бъде оставено без разглеждане. Геният на ажиотажите на ГЕРБ се е напънал, но е сътворил едно правно нищо

Барни Ръбъла
Барни Ръбъла
03 февруари 2023 11:27
Гост

КС не се ли е произнасял вече по този въпрос поне по няколко дела? И аз не виждам много смисъл от това питане.

Друг е въпросът, че с него се цели решаването на конюнктурен въпрос от тясно политически характер, което в дългосрочен план може да създаде повече проблеми, отколкото да реши такива.

Въпрос
Въпрос
03 февруари 2023 11:01
Гост

Правен свят, защо изключихте коментарите под „хрониките“ от частно-официалното посещение на Гешев в САЩ? Да не би някой да напише за изрязването от снимките на пресцентъра на ПРБ на Хамид Хамид или пък да попита как така при частно посещение Гешев подарява плакети на прокуратурата, действията му се отразяват от пресцентъра на държавното обвинение и участва в чисто политически форуми? Ако това посещение е частно, то не следва при отразяването му да се пише какво прави главният прокурор в САЩ, а лицето Иван Гешев от село Мирково да си пуска на личния профил снимки от преживяванията си там.

Уточнител
Уточнител
03 февруари 2023 11:21
Гост

„Кацпер Плажински публикува снимки от конференцията, на която е обсъждана руската агресия в Украйна.“ /Дневник/ Там са Хамид Хамид и Гешев. От ОФ-то на Радев, включая БСП и ДБ, не са там щото не посмяха ОФИЦИАЛНО да помагат. Остана само смешката на Киро – „Аз спасих Украйна“

Лично мнение
Лично мнение
03 февруари 2023 10:54
Гост

Независимо следствие по аналогия с ВАС и ВКС, но в прокурорската част на съдебната власт. Добре е и част от МВР с разследващи функции да бъде при следователите.
Следователи в съдебната част – ще настане голям „бой“ с ВАС и ВКС. Може и това да е цел.

Епизод пореден
Епизод пореден
03 февруари 2023 10:46
Гост

Спасяването на закусващия зад океана, епизод пореден

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 10:30
Гост

По какъв начин следстието ще се зачисли към съда, когато те осъщестяват различни функции в наказателния процес. В други държави може да има подобен модел, но той там следствието не е част от съдебната власт. Разбира се, че най-удачно е да бъде към прокуратурата или самостоятелно, но не и към съда. При самостоятелност има възможно за извършване на процесуални действия, които да подлежат на одобравяне от съд, но сега не е по-различно. Другото положение какво означава? Следствието да събира доказателства, които съдът сочи? Само да одобрява законността на действията си? Не ми става ясно с подобно трактовки какво се цели… Покажи целия коментар »

Ненавист
Ненавист
03 февруари 2023 10:27
Гост

Въпросът е в добросъвестността при използването на разследващите органи, най-важно е да не се използват за политически цели от властимащите, видяхме такова фиаско миналата година, заради това трябва да им се гарантира независимост, сега искат главния прокурор да се разследва от специално одобрен списък от МВР министъра, а как ще се гарантира тяхната независимост, при условие, че МВР също е в условията на субординация, че и предварително подбрани, по не знам си какъв критерий!?! Е поне с тези искания до КС се дава яснота на спорни въпроси!

Смехурко
Смехурко
03 февруари 2023 10:49
Гост

„най-важно е да не се използват за политически цели от властимащите“

“Ние сме съдебната власт, Лозане!”

Проскубания бухал
Проскубания бухал
03 февруари 2023 10:25
Гост

После тези били посредствена партия, точно така се прави сериозна реформа- първо питаш, после променяш.

Уточнител
Уточнител
03 февруари 2023 10:59
Гост

„Преюдициално запитване — Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси…“

Същото е, но на някои не им изнася.

Анонимен
Анонимен
03 февруари 2023 12:21
Гост

Това не е сериозно питане, а пореден опит за спасяване на кожата на покровителя на българската мафия с каскета. А питането е отправено от представителите на мафията в НС.