От 2022 г. подаването на годишните финансови отчети (ГФО) става безплатно. Това да се регламентира с промени в Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел предлагат 19 депутати от ГЕРБ, начело с Красимир Ципов (пълния текст на законопроекта виж тук).

В момента всяка фирма и юридическо лице с нестопанска цел плаща такса от 40 лв. за вписване на отчета или 20 лв., ако подаде заявлението по електронен път.

Всяка година средно 350 000 търговци, фондации и сдружения подават ГФО. Като около 282 000 от тях го правят по електронен път. Така миналата година само за вписването им държавата е получила над 8,4 млн. лв. С отпадането на таксата тези пари остават в бизнеса.

Промяната, предлагана от ГЕРБ, е свързана с това, че предстои Агенцията по вписванията да стане единна входна точка, т.е. ГФО вече ще се подават само пред нея, а не и в Националния статистически институт. Това се очаква да стане в началото на 2022 г. Затова и в проекта се предлага именно оттогава да отпаднат не само таксите, но да се случи и друго важно облекчение за бизнеса – фирмите да спрат да подават заедно с годишния си финансов отчет покани за свикване на общо събрание или протоколи за провеждането му, с които сега доказват, че той действително е приет.

Както „Лекс“ писа, това задължение ще отпадне за малките и средните предприятия (повече за промените, с които се регламентира това, можете да прочетете тук).

Вместо да прилагат документи за общото събрание, фирмите ще подават декларация. В нов §5 от Закона за търговския регистър се записва: „Обстоятелството, че актовете по чл. 38, ал. 1 от Закона за счетоводството са приети от общото събрание на съдружниците или акционерите или от съответния орган, се удостоверява само с декларацията по чл. 13, ал. 4“. Това е т. нар. декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове, която и в момента се прилага към заявленията.

За да се „изчисти“ бързо опашката от невписани ГФО в проекта се предвижда, че това правило ще се прилага и за „неприключилите производства по подадени заявления за обявяване на годишни финансови отчети и годишни доклади за дейността към датата на влизане на закона в сила“.

Прави се и промяна, с която се разширява кръгът на лицата, които могат да заявяват за вписване ГФО в Търговския регистър. Предложението е то да може да се прави и от „изрично упълномощено лице, като упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка на подписа на упълномощителя“, а не както е сега от съставителя на отчета с нотариално заверено пълномощно.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Стефан Ламбов
Стефан Ламбов
14 март 2020 19:29
Гост

Дали най- сетне на някой / и извън парламента, няма да му светне, че годишните финансови отчети/ ГФО, публикувани в ТР, не са равни / еднакви с подаваните в Статистиката, респективно в НАП годишни отчеги за дейността/ГОД. Наблюдавайки какво ежегодно публикува счетоводната колегия в ТР към АВ, микро- част от нея усеща разликата между ГФО и ГОД. Камо ли служителите на Агенцията да разбират въпросния проблем! Иначе не трябва да има спор, че ГФОБ и ГОД трябва да бъдат уеднаквени. С други думи, не само да няма разлика между тях, но отчетът да бъде само един! И подаването му да… Покажи целия коментар »

pemla hill
pemla hill
28 февруари 2020 9:23
Гост

Take Help Via Using Verizon Wireless Support Number

Whenever you face any issues related to Verizon devices, then without keeping second thought in your mind just take the assistance of our technical experts who will surely direct you in a very suitable manner to eliminate your queries from the root. So make a call at Verizon Wireless Support Number and get in touch with these experts as soon as you wish to see the homepage issues of Google resolved.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 16:06
Гост

Поканите за свикване на общо събрание, както и протоколите са си фиктивни в повечето случаи.

Стоян
Стоян
27 февруари 2020 16:08
Гост

Естествено! Няма да си губим времето с формалности. На мен като собственик счетоводителят ми ги пише. Аз само разписвам.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 15:59
Гост

Айде, умре чудесен сезонен бизнес за хиляди адвокати без работа.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 16:05
Гост

И за нотариусите с безумното изискване за заверка.

наблюдател
наблюдател
27 февруари 2020 17:20
Гост

За твое сведение в сравнение със счетоводителите които подават отчети и други упълномощени лица, адвокатите са нищожно малко. Не знам къде те стяга чепика глупако.

психо
психо
27 февруари 2020 22:43
Гост

А теб шапката, умнико?

не е за вярване
не е за вярване
27 февруари 2020 15:59
Гост

Като го приемат, ще повярвам. Не е за вярване да се откажат от над 8,4 млн. лева?! Те АВ я имат за златна кокошка, която не скубят, атя скубе бизнеса.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 15:58
Гост

За НСИ трябва да отпадне веднага, няма никаква причина и логика в това изискване.

анонимен
анонимен
27 февруари 2020 15:57
Гост

Майка ми ще е много доволна. Счетоводител е в счетоводна фирма и ГФО им отнема много време 🙂

Тони
Тони
27 февруари 2020 17:53
Гост

Само че, подаването на ГФО в Търговския регистър няма да отпадне.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 15:57
Гост

Ето такъв вид популизъм обичам, а не обиколки по места и декларации.

Чочо
Чочо
27 февруари 2020 15:55
Гост

Дори не беше нужно да го прогнозират за чак след две години.

Чавдар
Чавдар
27 февруари 2020 16:04
Гост

Хубавите работи стават бавно 🙂

Човек
Човек
27 февруари 2020 15:53
Гост

Най-после нещо разумно и човешко, направо не мога да повярвам.

Анонимен
Анонимен
27 февруари 2020 15:55
Гост

Чакай да видим каква нова такса ще въведат за компенсиране на тази…

Иван
Иван
27 февруари 2020 15:52
Гост

Чудесно предложение. Но надали ще се приеме. Всяка година от ГФО-тата постъпват много средства в бюджета.

вътрешно инфо
вътрешно инфо
27 февруари 2020 15:55
Гост

Ще ще, ГЕРБ го предлагат. Това е направено, за да не минава пред Министерски съвет и за по-бързо

вътрешно инфо
вътрешно инфо
27 февруари 2020 15:57
Гост

И да добавя – трябваше да стане много по-рано, но НСИ прецака нещата. Сега най-после се работи по единната входна точка, ма ще трябва време и затова чак от 2022

анонимен
анонимен
27 февруари 2020 15:58
Гост

НСИ много неща прецаква, както стана ясно тия дни

Предприемач
Предприемач
27 февруари 2020 15:51
Гост

А, стига, бе!