Пленумът на Върховния касационен съд (ВКС) отложи избора на членове на Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия и прие правила, по които да се протича процедурата. Според тях членовете на КАК се избират, разпределени по материя в съотношение, определено в решение на ВСС.

Днес Пленумът трябваше да попълни състава на комисията, която се състои от 19 души – шестима кадровици и 13 магистрати, като двама се избират от Върховния административен съд, а 11 – от ВКС. През лятото Пленумът на ВКС избра шестима, а днес трябваше да посочи още петима свои колеги като се търсеха наказателни съдии. Но върховните съдии са решили първо да си изработят правила, по които да протича изборът.

Според правилата до 1 юли на текущата година председателят на ВКС изпраща на шефовете на апелативните, окръжните, военните съдилища и Специализирания наказателен съд писма за възможността за подаване на заявления за участие в процедурата. Информация за това се публикува и на сайта на ВКС.

Всеки съдия, който отговаря на законовите изисквания, може да подаде, не само лично, но и по електронен път и или по факс, заявление за съгласие да бъде избран за член на КАК до 6 юли. Към заявлението се прилагат документи за ранга, като по закон се изисква той да е „ВКС и ВАС“. В същия срок всеки съдия от ВКС може да направи писмено предложение с приложена декларация за съгласие на кандидата и документите за длъжност и ранг.

Всички заявления и предложения се публикуват незабавно на вътрешния сайт на ВКС, а на публичната му част – имената на кандидатите.

Към избор се пристъпва, ако присъстват повече от половината от съдиите от ВКС, решението се взема с обикновено мнозинство. Гласуването се извършва електронно, като кандидатите са подредени по материя и азбучен ред. В случай, че повече съдии, съобразно броя в съответните квоти, са получили необходимото мнозинство, за избрани се считат тези, които са получили най-много гласове. Ако при вота не е постигнато необходимото мнозинство за избора, тогава той се насрочва за друга дата, но не по-късно от 20 септември.

Председателят на ВКС определя срок до 10 септември за подаване на документите при повторна процедура.

През лятото в КАК влязоха петима граждански съдии – Любка Андонова и Жанин Силдарева от ВКС, Анелия Маркова и Албена Александрова от Софийския градски съд, Веселка Узунова от Окръжен съд – Бургас, както и търговският съдия Женя Димитрова от Окръжен съд – Варна. Анелия Маркова и Любка Андонова и сега са членове на Комисията по атестирането и конкурсите.

Сега кандидатите са гражданският съдия Мая Христова (ОС-Варна) и наказателните съдии Мина Топузова (ВКС), Асен Попов (ОС-Варна), Радка Дражева (ОС-Сливен), Яна Димитрова (СРС) и зам.-шефката на Апелативния специализиран наказателен съд Петя Колева.

Около нея възникна проблем, защото хора на ръководни длъжности не могат да участват в процедурата. Самата тя е подала оставка в края на юни, но все още не е гласувана, защото няма свободно място, на което да бъде назначена като редови съдия. Затова във вторник Съдийската колегия, а днес Пленумът на ВСС по спешност откри едно място в АСНС, на което да бъде назначена Колева като редови магистрат. Това вероятно ще стане на заседанието на колегията във вторник. Така Колева ще има шанс да участва в процедурата за КАК.

Шестимата кандидати няма нужда да подават нови заявления. Пленумът на ВКС обаче даде шанс и на други желаещи да подадат документи, като срокът за това е 28 септември. След това вече ще бъде насрочен Пленум за избор на членове на КАК.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Мунчо
Мунчо
21 септември 2018 11:47
Гост

Пълна излагация.

Учуден
Учуден
21 септември 2018 10:52
Гост

Кой използва факсове вече?

Анонимен
Анонимен
20 септември 2018 18:12
Гост

Нищо особено не виждам в правилата. Трябваше да спазят срока по процедурата.

Мишев
Мишев
20 септември 2018 18:06
Гост

Не виждам защо хора на ръководни длъжности не могат да участват в процедурата. Те биха били много полезни за КАК.

Анонимен
Анонимен
20 септември 2018 18:24
Гост

В случаят Петя Колева ще допринесе наистина много за работата на комисията.