Кой преназначава магистрати с щата им от един съд или прокуратура в друг на същото ниво – съответната колегия или Пленумът на Висшия съдебен съвет? Този въпрос вече за втори път се поставя на вниманието на членовете на съвета, като те не могат да постигнат единна позиция по него.

Всичко започна с предложение на съдийската комисия по натовареност магистрат да бъде преместен от районния съд в Стара Загора в Софийския районен съд. То беше внесено за гласуване на заседанието на Съдийската колегия във вторник, както до момента винаги е процедирала комисията. Тогава обаче Драгомир Кояджиков заяви, че преназначаването на съдия с щата му трябва да стане след одобрението на Пленума на ВСС. За да мотивира тезата си, той даде за пример решение на съвета от лятото на тази година, когато по предложение на Прокурорската колегия обвинител е бил преместен от една районна прокуратура в друга. С 6 на 4 гласа неговата идея беше подкрепена от Съдийската колегия и така днес на вниманието на Пленума беше представено заявлението на въпросния съдия да бъде преместен по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Стара Загора в СРС. Законовата разпоредба гласи: „В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на броя на заетите длъжности в тях съответната колегия на Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите“.

Даниела Марчева обаче остро възрази срещу това тълкуване на закона. „Прецедент е да се гласува на Пленум на ВСС процедура по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Разпоредбата изрично предвижда, че съответната колегия разкрива и преназначава без конкурс магистрати. Решението за това е единно, а не всяко действие да се гласува отделно. Нормата на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ е специална по отношение на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, според който Пленумът определя броя на съдиите, прокурорите и следователите във всички съдилища, прокуратури и следствени отдели съобразно степента на натовареност. В случая има преназначаване на съдия с щата“, каза Марчева.

Тя напомни, че Съдийската колегия е взела няколко решения за преместване на съдия с щат без това да минава през Пленума на ВСС. Припомни и целта на измененията в Конституцията и Закона за съдебната власт отпреди три години, а именно прокурори да не кадруват за съдии и обратното.

Атанаска Дишева изцяло подкрепи тезата на Даниела Марчева. „Не става въпрос за обща компетентност на Пленума, а за специална компетентност на колегията. Вярно е и че решенията на сегашния състав на Съдийската колегия по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ никога не са потвърждавани от Пленума. Той няма качеството на горестоящ орган по смисъла на административното право по отношение на която и да е колегия. ЗСВ не допуска дублиране на функции дали един въпрос да бъде разрешен от Пленума, или от колегия. Нормите са ясни. Но дори и да беше горестоящ орган, то пак изземването на компетентност от висшестоящ административен орган води до нищожност на неговото решение по смисъла на административното право“, посочи Дишева. И предложи точката да остане без разглеждане поради липса на компетентност на Пленума.

Даниела Марчева добави, че ако пленарният състав на ВСС гласува преместването, то това поставя в риск процедурата, защото имало човек с правен интерес да обжалва.

Красимир Шекерджиев напомни, че практиката на предходния състав на съвета е била предложенията за преназначаване на магистрати да бъдат гласувани от пленарния състав, какъвто подход са възприели и колегите им от Прокурорската колегия.

Той призова Пленумът да гласува в подкрепа на предложението, защото такава е била волята на мнозинството в Съдийската колегия.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков също изрази принципното си разбиране, че тези въпроси са от компетентността на съответната колегия, а не на пленарния състав. Той обаче уточни, че за конкретния случай си прави отвод.

С уговорката, че изцяло споделя тезата на Даниела Марчева и Атанаска Дишева, Цветинка Пашкунова призова колегите си все пак да вземат решение по заявлението за преназначаване на съдията, а не да отлагат разглеждането на въпроса.

С 13 на 3 гласа Пленумът отхвърли предложението на Дишева точката от дневния ред да остане без разглеждане и със същия резултат подкрепи преназначаването на магистрат от Стара Загора в СРС.

 

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Кеф
Кеф
10 октомври 2019 17:56
Гост

Ей как се радвам всеки път когато хубавата прокурорка е на преден план на някоя снимка.

Калинофил
Калинофил
10 октомври 2019 17:57
Гост

Калина стана име – синоним на парашутист в държавата. Наслаждавайте се на калинките, докато ги има.

Мнение
Мнение
10 октомври 2019 17:54
Гост

Най-добре е да не се дава много власт на колегиите, а нещата да минават през Пленума. Че прокурорите нещо и без това са ътръгнали по лош път.

недоумение
недоумение
10 октомври 2019 17:06
Гост

не мога да разбера на какво основание въобще има спор по разпоредба, в която ясно е казано от кого се взема решението. в този съвет поне има хора, които разбират от административно право и когато говорят, трябва да ги слушат – ей, Чолаков, Дишева, ама не, понеже предишните правили една глупост, понеже прокурорската колегия я правила, я и ние сега да я направим!

анонимен
анонимен
10 октомври 2019 17:20
Гост

Точно така. Макар и започната, една порочна практика винаги може да бъде преустановена. Но ми прави впечатление, че май всички проблеми тръгват от Прокурорската колегия. Именно с нейните гласове и принципът за уседналост бе разтълкуван в противоречие с това, което иска да каже законодателят.

Така е
Така е
10 октомври 2019 17:58
Гост

Хем всичко е ясно, хем всички са съгласни, обаче пак спорят.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2019 14:44
Гост

Добре, че отхвърлиха предложението на Атанаска Дишева. Иначе магистратът още щеше да си стои в Стара Загора. А в СРС имат голяма нужда от хора. Там натовареността е изключително голяма.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2019 15:53
Гост

Така и не разрешиха проблема с натовареността на колегите.

анонимен
анонимен
10 октомври 2019 17:05
Гост

Въпросът е принципен. Няма никаква пречка този човек да почака до вторник и колегията да го прехвърли. Но това трябва да стане при спазване на закона. И в никакъв случай не споделям мнението, че Пленумът преназначава по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ. Това е от изключителната компетентност на колегията.

една българска майка
една българска майка
10 октомври 2019 17:19
Гост

ама не може от съображения за целесъобразност да се нарушава законът! този ВСС показва много ниска правна култура при много казуси. има двама-трима, които са си дали зор да прочетат ЗСВ, които им е основният закон за дейността, другото са приказки по посока на луната на една българска майка

Друга българска леля
Друга българска леля
10 октомври 2019 18:00
Гост

Така е като се избират по квоти от разни институции, външни за системата.

горда българска баба
горда българска баба
11 октомври 2019 11:08
Гост

Или според ангажиментите, които поемат. Българската майка явно много обещания е раздавала и е време да ги изпълнява.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2019 14:39
Гост

Георги Чолаков изразява мнение, обаче си прави отвод. Поне да се аргументира.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2019 14:39
Гост

И мен ме учудва реакцията му. Явно има лично отношение към магистрата.

анонимен
анонимен
10 октомври 2019 17:12
Гост

Не точно към магистрата, а по принцип винаги когато стане дума за кадрови въпроси от района на Стара Загора и Нова Загора той си прави отвод. Има близки там.

Анонимен
Анонимен
10 октомври 2019 14:37
Гост

Права е Даниела Марчева . Ако преместването се прави от Пленума има възможност процедурата да се обжалва.

анонимен
анонимен
10 октомври 2019 17:14
Гост

Права е, и аз така мисля. Както винаги членовете на ВСС четат съдебния закон като дявола евангелието. Развращават правото. Бесен съм. И силно се надявам казусът да стигне до Върховния административен съд.

Гост
Гост
10 октомври 2019 20:51
Гост

И какво,като стигне до ВАС? ВСС,СК не изпълнява решенията на ВАС. Справка скандалния (скандален заради упоритостта на отделни членове на ВСС) „външен“ конкурс за три Апелативни съдилища. На три пъти СК на ВСС беше осъдена,(решенията за отказ за назначаване,бяха отменени като незаконосъобразни,дори по едното бе обявена нищожност), но конкурса още не е приключил-и това продължава ЧЕТВЪРТА! година?!