Съдийската колегия ще разгледа във вторник писмото на магистрати от Апелативния специализиран наказателен съд, в което се оплакват от институционален натиск във връзка с проверката, разпоредена от председателя на Върховния касационен съд Лозан Панов заради делото срещу бившата кметица на „Младост“ Десислава Иванчева и заместничката ѝ Боряна Петрова.

В петък 11 от съдиите от АСНС, начело с председателя Георги Ушев, изпратиха до Пленума на Висшия съдебен съвет искане за становище по допустимостта на проверката, започнала ден по-рано в апелативния спецсъд. Тя е на цялостната организация и дейността на съда по всички дела, които е гледал до момента за изменение на мерките на Иванчева и Петрова. Проверката трябва да установи колко такива дела са били образувани от задържането на подсъдимите през април, администрирането на документите от страна на първоинстанционния спецсъд и постъпването им в апелативния, регистрирането и образуването на делата, изборът на съдия-докладчик и на членовете на съдебните състави, както и сроковете за произнасяне.

Разпореждането на подобна проверка е правомощие на председателя на ВКС, регламентирано в чл. 114, ал. 1, т. 9 от Закона за съдебната власт. Той предвижда, че шефът на върховния съд „извършва лично или възлага на съдия от Върховния касационен съд проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища“.

От АСНС искат от Висшия съдебен съвет становище дали е допустима проверка, която включва и неприключило производство. Става дума за последното дело за промяна на мерките на Иванчева и Петрова, които съдия Иво Хинов от спецсъда пусна под „домашен арест“, а прокуратурата протестира и се чака краен акт на апелативния спецсъд.

Писмото на съдии от АСНС беше включено в дневния ред на Пленума за днешното заседание. Още при докладване на точката представляващият ВСС Боян Магдалинчев заяви, че въпросът е от компетентността на Съдийската колегия.

Тогава думата взе председателят на ВКС Лозан Панов. Той изчете правомощията на Пленума, залегнали в чл. 30, ал. 2 от точка 1 до точка 20.

После заключи, че не вижда „правомощие Пленумът да се произнася по въпроси, свързани с професионалната насоченост на съдиите“. Не открива и възможност прокурорите да имат такива правомощия.

Апелативният специализиран наказателен съд все още е в структурата на съдилищата. Писмото на колегите не е адресирано по компетентност. Предполагам, че са се заблудили от препоръките на и.ф. ръководителя на Специализираната прокуратурата, на и.ф. ръководителя на Апелативната специализирана прокуратура и на двама наблюдаващи прокурори“, каза още Панов. И добави, че ще внесе писмото на заседанието на Съдийската колегия във вторник.

А после заключи: „В конкретния казус бих искал само да напомня, че съдът е арбитър, не проявява единомислие с прокуратурата и не се превръща в орган по осъществяване на наказателна политика на държавата, когато нарушава фундаментални принципи в наказателния процес“.

Боян Магдалинчев отвърна, че още в самото начало е казал, че писмото е от компетентността на Съдийската колегия.

А главният прокурор Сотир Цацаров заяви, че няма да цитира текстове от закона, защото е убеден, че колегите му във ВСС го познават. И добави, че всички членове на Прокурорската колегия са категорични, че поставеният въпрос не е от компетентността на Пленума и ще подкрепят той да бъде внесен именно в Съдийската колегия.

Затова предложи да се вземе следното решение – оставя без разглеждане писмото и го внася по компетентност в Съдийската колегия.

Цветинка Пашкунова допълни, че няма спор кой следва да разгледа поставените въпроси и призова към материалите за вторник да бъде добавена и заповедта на Панов за извършването на проверката в АСНС, „защото няма как да преценим дали има намеса в работата на съда, ако не знаем какво съдържа тя“.

Така единодушно беше решено въпросът да бъде отнесен към СК на ВСС като бъдат включени всички материали, имащи връзка с писмото.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
06 декември 2018 12:41
Гост

Проверката по неприключило производство е пълен абсурд.Панов с неговите волни изпълнения…

Двоен аршин
Двоен аршин
06 декември 2018 12:23
Гост

Панов като е за правомощията му говори, а като го питат за изявленията му относно зависимостта на съдебната система, мълчи или направо напуска заседанията.

Анонимен
Анонимен
06 декември 2018 12:20
Гост

Сложна ситуация. Надявам се ВСС да вземат разумно решение.