На 8 декември ще се проведе писменият изпит по външния конкурс за районните съдилища. Кандидатите ще трябва да се явят в 9 ч. в зала 292 в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Конкурсът за първоначално назначаване беше обявен на 8 май тази година. Свободните места са шест – две в районния съд в Лом и по едно в Провадия, Велинград, Средец и Козлодуй.

Кандидатите бяха 109, като от тях само трима не бяха допуснати до участие в писмения изпит, на който се проверяват знанията по право на ЕС и в областта на правата на човека и уменията за практическо прилагане на теоретичните знания.

На самият изпит не се допуска внасянето на компютри, мобилни телефони и други технически средства, кандидатите могат да ползват само нормативни актове, но не и съдебна практика. Ако у някого от кандидатите бъдат открити електронно устройство или наръчници с практика и тълкувателни решения, той ще бъде отстранен от изпита.

До устен изпит ще бъдат допуснати онези кандидати, които получат оценка не по-ниска от много добър „4,50” на казуса и теста, определена като средноаритметична от оценките на казуса и теста.

Миналата седмица Съдийската колегия избра и членовете на конкурсната комисия. Жребият определи в нея да влязат наказателната съдийка Радка Дражева, която е и част от Комисията по атестирането и конкурсите, гражданските съдии Карамфила Тодорова (СГС), Татяна Митева (ОС-Ловеч) и Бисера Максимова-Иванова (ОС-Търговище), както и проф. Йонко Кунчев, преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет. За резервни членове на конкурсната комисия бяха избрани съдийката от Наказателната колегия на ВКС Мина Топузова, която е и член на КАК, гражданският съдия Теодора Димитрова (ОС-Шумен) и доц. Бойко Рашков, преподавател по наказателно право в УНСС.

 

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
31 октомври 2018 13:14
Гост

Много са свалили летвата, 4.50 е ниска оценка. Само за шест места при това.

Местен
Местен
31 октомври 2018 13:07
Гост

При тези заплати дори и за най-виското районно ниво, при стандарта на живот в тези градове – затова има толкова много кандидати. Който го изберат за съдия, ще си живее много добре.

Anonimen
Anonimen
31 октомври 2018 13:23
Гост

Napravili sa si smetkata.

Петко
Петко
31 октомври 2018 13:04
Гост

Много забутани са тези свободни места.

Някой
Някой
31 октомври 2018 13:04
Гост

Ама квартирата ще е евтина, а работата – лека.