На 16 юли ще се състои писменият изпит в конкурса за първоначално назначаване на следователи. Това реши днес Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС).

Той ще започне в 9 ч. в зала 292 в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Беше избран и състав на конкурсната комисия – Младен Петров, Мария Андреева, Татяна Шарланджиева и Ивелина Христова от Националната следствена служба, както  и доц. д-р Юлиана Матеева от Варненския свободен университет. За резервни членове бяха определени Илия Илиев от НСлС и доц. д-р Ралица Костадинова от НБУ.

Свободните места за следователи са осем – три са в следствения отдел на Софийската градска прокуратура, две са в Бургас и по едно са в ОП-София, Ямбол и Военно-окръжната прокуратура.

Допуснатите кандидати са 144.

На писмения изпит се проверяват уменията на кандидатите за практическо прилагане на теоретическите знания, чрез решаване на казус в съответния правен отрасъл, както и знанията по право на Европейския съюз и в областта на правата на човека чрез тест. Може да се използват нормативни актове, но не и съдебна практика.