Лавина от законопроекти заля парламента още в първия му ден. До днес те са 23 и техни вносители са депутати от „Има такъв народ“ (ИТН), БСП, „Демократична България“ (ДБ) и „Изправи се! Мутри, вън!“ (ИМВ).

Рекордьори с 14 законопроекта са от ДБ. Както „Лекс“ писа, първата им законодателна инициатива беше за промени в Конституцията (повече виж тук), но последваха и серия предложения за изменения в други закони.

Закриване на спецправосъдието и на КПКОНПИ

Закриване на специализираните съд и прокуратура, премахване на предварителните проверки и въвеждане на т.нар. двойно мнозинство в Пленума и Съдийската колегия към Висшия съдебен съвет. Това са основните промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ) (пълния текст на законопроекта виж тук) и съответно в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (пълния текст на законопроекта виж тук), които предлагат от „Демократична България“. За намеренията на коалицията в тази насока съобщи Христо Иванов още в първия ден на новия парламент.

Предвижда се за председатели на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да могат да се избират съдии от тези съдилища, които имат най-малко пет години стаж там. Избирането и съответно освобождаването им става с поне 17 гласа във ВСС, като от тях мнозинство трябва да имат и съдиите, избрани от съдии.

Аналогично се предвижда при вземането на решения от Съдийската колегия за кариерното развитие на съдия или за неговото дисциплинарно наказване, мнозинството да е от поне 8 гласа, като отново съдиите, избрани от съдии, трябва да са повече.

Освен че се премахват предварителните проверки, които сега могат да правят прокурорите, се предлага да се ограничи и срокът на командироването на обвинители до 6 месеца за година, а за всяко командироване ще се иска становище на Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия.

И не на последно място – предвижда се закриването на специализираните съд и прокуратура. Според преходните и заключителни разпореди на ЗСВ, ВСС ще има един месец след влизането в сила на промените, да преназначи съдиите и прокурорите. Магистратите ще имат възможност да изберат къде искат да работят. Свободните места в тези органи ще се разпределят съобразно натовареността на останалите. Ако за някой съд има повече желаещи от местата, тогава специална комисия от членове на СК на ВСС и от Наказателната колегия на ВКС ще извърши подбор съобразно атестацията и актовете на съответния съдия. Ако спецмагистрат не посочи къде иска да работи, тогава ще се върне там, където е бил преди това.

По отношение на висящите пред спецсъдилищата дела в НПК се предвижда изцяло да отпадне Глава 31а „Особени правила за разглеждане на дела, подсъдни на специализираните съдилища“. Ако спецсъдът е започнал съдебното следствие по някое дело, то се „завежда“ по подсъдност към компетентния орган, но се разглежда от състава, който е дал ход. Що се отнася до досъдебните производства, те ще изпращат на компетентната прокуратура.

Наред с това от „Демократична България“ предлагат да отпаднат и два текста от чл. 194 от НПК, които се отнасят до това, че разследването по дела за престъпления, извършени от главния прокурор или негов заместник, се провежда от особения прокурор, който може да възлага отделни действия по разследването на следовател от следствения отдел в специализираната прокуратура.

Изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество, предложени от ДБ, предвиждат разформироване на комисията в този ѝ вид и разделянето ѝ на две, както беше преди 2018 г. Т.е. една комисия за противодействие на корупцията и санкциониране на конфликт и на интереси и друга за конфискация. Освен това с проекта се стеснява предметът на отнемане от държавата до имуществото, представляващо средство или облага от незаконни дейности. Прагът, над който започва производство за конфискация – т.е. сумата, с която се разминават законните доходи и реалното имущество се завишава на 250 000 лв. Освен това се предвижда, че комисията образува производство за конфискация, когато може да се направи обосновано предположение, че конкретни имуществени права са средства и облаги от незаконни дейности (пълния текст на законопроекта виж тук).

Администрация и пътища

В промени в Закона за административните нарушения и наказания от ДБ предлагат да се регламентира изрично, че никой не може да бъде санкциониран за това, че не е представил изискуем документ, ако е получил отказ (включително и мълчалив) за издаването му (пълния текст на законопроекта виж тук).

Отпадане на изискването за поставяне на печат върху документи на хартия е задачата на проекта за промени в Административнопроцесуалния кодекс, внесени от коалицията. Това се предвижда и в свързани изменения в ДОПК, Закона за счетоводството и много други (пълния текст на законопроекта виж тук).

Изменения в Закона за електронното управление регламентират централизирана система за управление на всички е-регистри в държавата (пълния текст на законопроекта виж тук). А с промени в Закона за администрацията се урежда създаването в централната администрация на две длъжности – секретар по информационните технологии и секретар по информационна сигурност (пълния текст на законопроекта виж тук). С промени в Закона за митниците се предвижда автоматично издаване на т. нар. EORI номер (пълния текст на законопроекта виж тук).

В Закона за автомобилните превози да отпадне изискването за разрешение от общината за такситата, да се уреди и друг начин на измерване на пробега им, а не само с апарат, и да се разграничат тези, които може да хванеш на улицата и чрез поръчка на диспечер (пълния текст на законопроекта виж тук). Т.е. да действат и у нас т. нар. услуги за споделено пътуване, като „Юбер“.

Премахване на т. нар. син контролен талон и данните за точките на шофьорите да се съхраняват в е-регистър на МВР пък целят предложените от ДБ изменения в Закона за движението по пътищата (пълния текст на законопроекта виж тук).

С промени в Закона за пътищата пък се предлага специален регламент за камерите на пътната агенция и използването им за следене на нарушители (пълния текст на законопроекта виж тук).

Промените в Закона за гражданската регистрация целят българите в чужбина, които нямат постоянен адрес у нас, да бъдат вписани в регистъра на населението в избран от тях областен град или район, а ако не посочат сами такъв – в столичния район „Средец“  (пълния текст на законопроекта виж тук), както и да могат да общуват по е-път с българската администрация.

Изборни правила и социален пакет

Както е известно, ИТН предложиха промяна в Закона за политическите партии, с която субсидията се намалява на 1 лев на глас (пълния текст на законопроекта виж тук).

Те както и ИМВ, и ДБ внесоха и заявените от тях предложения за изменения в Изборния кодекс. В някои отношения идеите им се припокриват, например с осигуряване на алтернатива за гласуване по пощата на българите в чужбина, но по други въпроси се разминават (какво предлагат ИТН виж тук, какво – ДБ тук и какво ИМВ – тук).

БСП пък се представи в първия ден с пакет от социално насочени законодателни изменения. В Закона за местните данъци и такси се предлага яслите и детските градини да станат безплатни (пълния текст на законопроекта виж тук). Промени в Кодекса за социално осигуряване пък регламентират преизчисляването на пенсиите, отпуснати преди 2017 г. (пълния текст на законопроекта виж тук).

БСП внася и един напълно нов закон – за възрастните хора (за такива се приемат навършилите 65 години), за който обяснява, че цели да им гарантира пълноценен и активен живот (проекта виж тук). Освен това от левицата предлагат еднократна помощ за всяко второ и трето дете на родители, осигурени за две години преди раждането, от 10 минимални работни заплати. А еднократната помощ за ученици от 250 лв. да не се дава само за тези в първи клас, а и за втори, трети и четвърти (промените в Закона за семейни помощи за деца виж тук).

29
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
20 април 2021 9:14
Гост

Дните на Ушев и Галя Георгиева са преброени.
Добре дошли в САС като редови

897
897
19 април 2021 22:06
Гост

Като гледам кой е председател на правната комисия в парламента или иде да ревна….то бива пародия, бива,ама това на нищо не прилича..

Анонимен
Анонимен
19 април 2021 21:43
Гост

Добре че беше специализираната прокуратура да влезе в нашия малък град, иначе още щяха да се вихрят мутрите

Анонимен
Анонимен
19 април 2021 20:27
Гост

Има уникални попадения в тези законопроекти. Не Велико Народно Събрание им трябва, за да се изпълнят, а Великото Пришествие!

Анонимен
Анонимен
19 април 2021 16:40
Гост

Ако следваме нормалната житейска логика и предизборните обещания, то би следвало поне по отношение на закриване на специлизираното правосъдие да се постигне мнозинство над 130+ депутатски гласа

Темелко
Темелко
19 април 2021 19:07
Гост

Знаете, че това е невъзможно, въпросът за специализираните съдилища никога не е стоял на дневен
ред, защото това не се решава от суверена пряко, а е резултат от наднационални изисквания и ангажименти!Тези законопроекти са поредния див популизъм, които вече се превръща във формат „фишинг мейл“

Адв
Адв
19 април 2021 22:03
Гост

Иска ти се,ама НЪЦ!

Анонимен
Анонимен
19 април 2021 16:20
Гост

Законопроекти с три подписа. Това е много сериозно.

Симеон
Симеон
19 април 2021 14:56
Гост

Еднократната помощ за всяко второ и трето дете на родители, осигурени за две години преди раждането е факт отдавна в много бели държави.

Стефан
Стефан
19 април 2021 14:32
Гост

Напълно логични изменения в Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

Филипов
Филипов
19 април 2021 14:26
Гост

Подлрепям закриването на специализираните съд и прокуратура.

Лили
Лили
19 април 2021 14:27
Гост

Бухалките на Гешев.

Филип
Филип
19 април 2021 14:11
Гост

Ей, престарават се от самото начало.

Hari
Hari
19 април 2021 14:13
Гост

Така е защото нормативната ни уредба е под всякаква критика.

Крис
Крис
20 април 2021 6:57
Гост

Не, така е защото правните им познания са под всякаква критика! Доста глупави предложения, без да са памислили какво ще последва.

Людмил
Людмил
19 април 2021 11:23
Гост

Интересни предложения. Предполагам и ще се приемат де.

Каменов
Каменов
19 април 2021 11:23
Гост

Изглежда честно да се намали субсидията.

Re:
Re:
19 април 2021 11:44
Гост

Напротив! Контрол трябва да се осъществява. А не като сега. Липсва най-важното – контролните механизми и систевма на държавата, начело с една коренно различна във всяко отношение Сметна палата. Всичко това са палеативи. И кьорфишеци са симулиране на активност по досегашния тертип с марката „ГЕРБ“.

Kalinka
Kalinka
19 април 2021 11:22
Гост

Работата е там, че като ще имат субсидия от 1 лев, то ще искат повече пари от бизнес кръгове да им финансират кампаниите, с цел обещания после да им изпълняват услуги в парламента. Но от друга страна това се случва и сега.

Malinka
Malinka
19 април 2021 11:54
Гост

Контрол. Контрол трябва! Действен със санкции. Върху партиите и в частност върху субсидиите им! При това от единствено възможния държавен орган за това по международните стандарти. ВОИ, ама нещо коренно различно от това което имаме. Със съд и финансова прокуратура. Нов закон за Сметната палата или Кодекс за контролната система и дейност в публичния сектор.

Spiro
Spiro
19 април 2021 14:16
Гост

Винаги е имало по някой депутат, който чадъросва такъв тип хора.

Джош
Джош
19 април 2021 11:22
Гост

Да видим какво ще стане. На практика могат да приемат вече всичко.

Беноа
Беноа
19 април 2021 11:21
Гост

Казват, че можело ако идеш в секция, въпреки, че не си се регистрирал да гласуваш в този град, в който живееш, а трябва да галсуваш в родния си град, можело от секцията да ти извадят документ на място, да го разпишеш и да гласуваш на място веднага! Без заявление в община, без предварителни срокове без глупости.

Чочо
Чочо
19 април 2021 14:19
Гост

Е, това е безумие. Нали така можеш да гласуваш няколко пъти.

Zeta
Zeta
19 април 2021 11:20
Гост

Те както и ИМВ, и ДБ внесоха и заявените от тях предложения за изменения в Изборния кодекс. В някои отношения идеите им се припокриват, например с осигуряване на алтернатива за гласуване по пощата на българите в чужбина, но по други въпроси се разминават

Дано стане един лев тая тъпата субсидия!

Стаматова
Стаматова
19 април 2021 11:19
Гост

С промени в Закона за пътищата пък се предлага специален регламент за камерите на пътната агенция и използването им за следене на нарушители

И аз мисля, че с камери лесно могат да се следят нарушители. По-ефикасно имам предвид.

Десислава
Десислава
19 април 2021 11:17
Гост

Щеше да е хубаво ако не беше предизборно. Защото ГЕРБ няма да го подкрепят за съставяне на кабинет и това е ясно на всички. Слави ако е казал, че няма да прави правителство, то трета партия няма която да направи правителство и реално отиваме на нови избори. Та в някаква степен си правят предизборната кампания в парламента.

Fernandinho
Fernandinho
19 април 2021 11:16
Гост

Абе то определено за толкова години управление се вижда, че има какво да се промени и много партии искат да направят точно това.

Gerova
Gerova
19 април 2021 11:15
Гост

Не са издържали. Имат толкова много идеи.