Парламентът пише закони по спешност, без обсъждане, под обществен натиск и в реакция на конкретни дела, а знанията на върховните съдии са използвани само когато подкрепят виждането на депутатите.

Това са част от изводите в доклада на Върховния касационен съд (ВКС) за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2019 г.

В него председателят на ВКС Лозан Панов критикува практиката на Народното събрание да се внасят спешни законопроекти, които не са обсъждани с обществеността и магистратите, като това става обикновено в резултат на трагични инциденти и обществен натиск или заради изрично желание за реакция срещу съдебен акт по конкретно дело.

В доклада е даден пример с поправката в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), с която беше изключено съкратеното съдебно следствие за умишлено убийство, като се казва, че ползите от него не са само за извършителите, но и за пострадалите, защото много по-бързо се стига до окончателен съдебен акт. Друг пример е предложението за промяна в НПК, с която да бъде допуснато възобновяване на делата за предсрочно освобождаване. Предложението беше направено след случая с предсрочно освободения от затвора австралиец Джок Полфрийман. Искане за възобновяване на делото отправи миналата година и главният прокурор, но ВКС едва днес се произнесе, като отказа възобновяване.

Председателят на ВКС пише, че за поредна година Висшият съдебен съвет (ВСС) и съдилищата чакат от парламента автентично тълкуване на измененията в НПК и Закона за съдебната власт (ЗСВ), отпреди 3 години, свързани с публикуването на съдебни актове. Неясно оттогава е дали трябва да се публикуват неокончателни актове, в които е постановена ефективна присъда и кога да става това.

На следващо място Лозан Панов отбелязва, че парламентът търси върховните съдии в законодателната си дейност, но се вслушва в аргументите им само когато съвпадат с техните.

„Съдиите продължиха да бъдат ангажирани с подготвяне и изпращане на становища по различни законопроекти. И в този доклад се налага да подчертая, че много често те са искани от Върховния касационен съд съвсем формално, като мнението на върховните съдии, когато то не е в подкрепа на предлаганите законови промени, напълно се игнорира независимо от професионалните, компетентни и убедителни аргументи“, пише в доклада.

За пример е посочено отрицателното становище на Пленума на ВКС по проекта за изменение на ЗСВ, свързан с т.нар. кариерни бонуси за членовете на ВСС.

Според Панов промяната показва конюнктурното отношение към проблемите на съдебната система и тенденциозно несъобразяване със становището на ВКС. В доклада е отбелязано, че кариерните бонуси за членовете на ВСС дават извънредна привилегия, несъвместима с принципите на една демократична и правова държава. Изключването на една група магистрати от принципа на конкурсното начало, според върховните съдии е лишено от разумна и правна обосновка, нарушава баланса за справедливост сред магистратската общност, действа демотивиращо и поставя под съмнение персоналната независимост на привилегированите.

„Осигуряващо непрозрачен кариерен растеж и на избраните от парламентарната квота членове на ВСС, различен от установеното към този момент за всички магистрати конкурсно начало, визираното поощрение позволява пряко вмешателство на политическата класа при формиране персоналния състав на всички органи на съдебната власт и посяга на независимостта ѝ“, се посочва в доклада.

В него Лозан Панов пише още, че членовете на ВСС не трябва да получават такива бонуси, защото по време на мандата си не са магистрати, не подлежат на атестация и не подобряват квалификацията си, а в същото време получават най-високите заплати в съдебната система.

„Участват и в редица проекти, финансирани или съфинансирани от ЕС, за което свое участие получават съответното, значително по размер, възнаграждение. На идващите от друго населено място изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят и безплатни квартири“, се казва в доклада.

Въпроси във ВСС – за идеи за реформи, жилища и командировки 

Докладът за дейността на съдилищата беше приет единодушно от Висшия съдебен съвет, но предизвика разнопосочни дискусии. Бяха поставени въпроси, които не са засегнати в него, включително и дали в някои свои аспекти той представя вярно фактологията. Дискусията във ВСС включи теми като ведомствените жилища и командироването на магистрати, които са членове на Съюза на съдиите.

Тя обаче започна с питане от Даниела Марчева към Лозан Панов за това как според него трябва да бъде решен проблемът с неравномерната натовареност на магистратите, за която се говори в доклада.

„Това е проблем, който е известен от години, но не виждам вашето становище и предложение за разрешаването му“, каза тя и изтъкна, че ВСС предприема конкретни стъпки, но тя не знае каква е позицията на Панов. Като специално подчерта: „Питам за конкретното ви становище. Как трябва да осъществим реформата на съдебната карта – с обединение или закриване на съдилища или друг начин? Изпадам в искрено недоумение, когато се прави критика, а не се дава нищо насреща като предложения. Добре е да бъдем конструктивни, а не само да критикуваме“.

Председателят на ВКС отговори, че към всеки съд трябва да се подхожда различно и той например подкрепя дейността по реформа на военното правораздаване.

Боряна Димитрова подчерта ролята на самия Панов като председателстващ Съдийската колегия за дневния ѝ ред и че той може да го прави така, че да следва дневния ред на съдилищата. Тя обаче постави друг въпрос – какво е направил той за намаляването на натовареността на самите върховни съдии, за която всяка година в докладите се констатира, че не е нормална.

Лозан Панов отговори, че делата във ВКС намаляват през последните години. „Тенденцията е видна и последователна, но не се случва с темпото, което ни се иска. Дали биха могли да се намалят още повече делата – да, но това преминава през законодателни промени. Там е разковничето“, каза той.

Възражение на Евгени Диков, който ръководи Комисията по управление на собствеността на ВСС, обаче отвори съвсем друга дискусия – за ведомствените жилища. Той възрази срещу коментар в доклада, който гласи: „На идващите от друго населено място изборни членове на ВСС, за разлика от всички останали магистрати, се предоставят и безплатни квартири“. И заяви, че никой не ползва безплатно жилище, а има нормирани цени за наем на ведомствените апартаменти и те са еднакви за всички магистрати.

Това доведе до дебат дали не трябва докладът да бъде коригиран, но стана ясно, че всъщност това изречение в него е просто цитат от становище на Пленума на ВКС за изменения в Закона за съдебната власт. Стигна се до там министърът на правосъдието Данаил Кирилов да обяснява, че членът на предишния ВСС Димитър Узунов е бил под наем в хотел „Шипка“, като е плащал около 500 лв. на месец, които сам си е договорил.

Министърът обаче заяви, че се включва в заседанието на ВСС само за да постави на Лозан Панов въпрос, по който да му даде време да се подготви преди докладът му да бъде обсъден в парламента.

„Колко съдии са били командировани през 2019 г. по всички способи? Колко са членове на Съюза на съдиите, за да мога да преценя вярно или невярно е, че в търговските отделения на Софийските градски и апелативен съд както и в Търговската колегия на ВКС са предпочитани магистрати членове на тази съсловна организация. Тези факти не са достижими за мен по друг начин. Отпадна декларирането на членството в съсловни организации“, каза Кирилов.

Атанаска Дишева подчерта, че Комисията за защита от дискриминация се е произнесла, че декларирането на членството в съсловни организации е дискриминационно. „Опасявам се, че подобно искане от министъра би нарушило забраната за дискриминационно отношение“, каза тя.

Даниела Марчева обаче попита: „Не е ли дискриминация и ако са командировани само съдии от една съсловна организация?“.

А Панов отговори на министъра, че има публичен регистър на командированите и той може да се информира от там.

 

14
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Пепо
Пепо
28 май 2020 14:22
Гост

Дето викаше един спортист от Азарбайджан май беше – Добре де какво правиш там? Защо си в Азарбайджан?
– Чакам гювеча братче!

Лимоновски
Лимоновски
28 май 2020 14:22
Гост

Депутат да си му е майката

Тодор Р
Тодор Р
28 май 2020 14:21
Гост

Вие смятате ли, че депутатите могат да направят нещо смислено? Лъчо Мозъка примерно само чака да трябва да се гласува нещо и бяга в коридорите да се обади да пита какво трябва да гласува. Той не мисли. Той не е сложен там за да мисли

Казаджов
Казаджов
28 май 2020 14:21
Гост

А какво да правят депутатите? Нали трябва да запазят честта на партията издигнала ги

Папуляш
Папуляш
28 май 2020 14:20
Гост

Лозан Панов е пич!

Десислава
Десислава
28 май 2020 14:20
Гост

Да, защото се бърза да не се каже, че депутатите не правят нищо. Веднага след трагедия за 3 дни реагират с нов закон. Мислен недомислен, няма значение

Саливерстров
Саливерстров
28 май 2020 14:19
Гост

Лозан Панов ги е УНИЖИЛ!

Анонимен
Анонимен
28 май 2020 16:03
Гост

Безспорно се е унижил с глупостите, които говори безкрай и с лобистките си изказвания.

тикволог
тикволог
28 май 2020 18:22
Гост

Илюстрирай твърдението си с примери. Иначе ще си помисля, че си от шайката ибрикчии на султана-тиква.

До тикволог
До тикволог
29 май 2020 6:37
Гост

На теб ли ще дава примери бе? Седни си на д-то изкарай 5-годишния курс по право в университета и тогава ще разбереш за какво говори. Не скачай като разгонен петел, че си смешен

Василева
Василева
28 май 2020 14:19
Гост

Точно заради нежеланието на депутати и министри да слушат критика, те гонят читавите хора и те после на свой ред искат да правят партия. Затова тук имаме купища партии и партийки.

Николов
Николов
28 май 2020 14:18
Гост

Оо, Панов. Тия същите депутати знаят как да те разкарат и да не слушат такива коментари по свой адрес

Анонимен
Анонимен
28 май 2020 14:18
Гост

Голямо откритие.

Кирилова
Кирилова
28 май 2020 14:18
Гост

В него председателят на ВКС Лозан Панов критикува практиката на Народното събрание да се внасят спешни законопроекти, които не са обсъждани с обществеността и магистратите, като това става обикновено в резултат на трагични инциденти и обществен натиск или заради изрично желание за реакция срещу съдебен акт по конкретно дело.

Ето защо Панов не е удобен и му скроиха шапчицата да го махнат от ВКС и да държи Съдебната