Народното събрание окончателно гласува промените в десетки закони, с които регламентира мерките, които ще действат след отмяната на извънредното положение. Дебатът в Народното събрание продължи над 8 часа.

Всички изменения е предвидено да влязат в сила от 14 май 2020 г., а за сроковете по делата, които бяха спрени, а трябва да започнат да текат след 13 май, е предвидена специална отсрочка от 7 дни след обнародването на измененията в Държавен вестник.

Окончателно приетата от депутатите разпоредба гласи: Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на този закон в „Държавен вестник“.

Още два месеца – до 13 юли, ще важи забраната за налагане на запори на банкови сметки на физически лица, както и върху пенсии и заплати.

Депутатите обаче все пак разблокираха частично принудителното изпълнение и гласуваха, че след края на извънредното положение ще може да се извършват публични продани и въводи във владение срещу юридически лица. В закона за извънредното положение беше записано следното: „До два месеца след отмяната на извънредното положение срещу физически лица се спират всички обявени публични продани и въводи във владение, обявени от държавните и частните съдебни изпълнители, след което се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски. По искане на физическото лице, направено преди изтичането на срока по изречение първо, публичните продани, съответно въводите във владение се насрочват наново, като не се дължат такси и разноски“.

Както „Лекс“ писа, след края на извънредното положение отпада специалната закрила за длъжници по банкови кредити, защото те вече имат възможност да се възползват т. нар. частен мораториум, който обявиха банките. Тя обаче остава за тези, които дължат на фирмите за бързи кредити и на колектори. Ето какво гласи приетата от депутатите разпоредба (чл. 6 от закона за извънредното положение): „До два месеца след отмяната на извънредното положение при забава за плащане на задължения на частноправни субекти, длъжници по договори за кредит и други форми на финансиране предоставени от финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, с изключение на дъщерните дружества на банките, включително когато вземанията са придобити от банки, финансови институции или трети лица, не се начисляват лихви за забава и неустойки, задължението не може да бъде обявено за предсрочно изискуемо и договорът не може да бъде развален поради неизпълнение“.

„Мисля, че това са най-важните разпоредби за защита на длъжниците и мисля, че са справедливи“, коментира министърът на правосъдието Данаил Кирилов.

Той възрази на настояването на БСП защитата по чл. 6 от закона за извънредното положение да бъде запазена в пълен обем – т.е. и по отношение на банковите кредити и обясни, че изрядните длъжници вече могат да се възползват от мораториума на банките.

Кирилов обаче направи важен коментар за адвокатите и ЧСИ и призна, че държавата е останала в дълг на двете професии.

„Смятам, че с тези три норми (чл. 5, ал. 1 и 2 и чл. 6 от закона за извънредното положение – бел ред.) постигнахме защита на длъжниците и по време на извънредното положение, и през следващите два месеца. Знаете ли кои останаха незащитени – ЧСИ и адвокатите. Да, спрямо тези две правни съсловия останахме длъжници. Включително и аз, като пряко ангажиран с взаимодействието с ЧСИ и нотариуси. Смятам обаче, че и законодателят, и изпълнителната власт ще намерим справедлив способ и форма за по-дълъг период да предприемем компенсационни мерки и спрямо тези съсловия“, каза министърът на правосъдието.

Още два месеца ще продължат да действат всички нови възможности за работодателите, които бяха въведени във връзка с извънредното положение, като тези, които бяха регламентирани в Кодекса на труда, ще важат и при обявена извънредна епидемична обстановка (ИЕО). Освен това през 2020 г. 60 дни неплатен отпуск ще се признават за осигурителен и трудов стаж.

Именно тя ще замени извънредното положение и беше предмет на спорове в пленарната зала. Дебатът започна с припомняне за индианците, едрата шарка, чумата, откриването на Америка и други реминисценции за епидемии, поразили човечеството преди векове. Всички те бяха сравнявани с коронавируса и едни лекари сред депутатите твърдяха, че старите зарази са много по-опасни от него, а други изтъкваха, че за първи път е поразен целият свят.

Както „Лекс“ писа, предвижда се ИЕО да може да обявява само Министерският съвет по предложение на здравния министър, което пък ще е подкрепено с анализ на държавния здравен инспектор и при наличието на един от 8 критерия (повече за правомощията на здравния министър и за новата извънредна епидемична обстановка виж тук). В закона беше записано и какво е извънредна епидемична обстановка. Окончателното определение гласи, че такава е „налице при бедствие, предизвикано от заразна болест, което води до епидемично разпространение с непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите, предотвратяването и преодоляването на което изисква извършване на повече от обичайните дейности по защита и опазване живота и здравето на гражданите“.

Въпреки своеобразното обвързване с бедствие, в пленарната зала отново се проведе дебат за това дали Конституцията допуска да се ограничава влизането в страната или придвижването в нея, когато е обявена извънредна епидемична обстановка. Това накара Данаил Кирилов коментира, че ако на опозицията толкова не ѝ харесва, че Министерският съвет ще обявява ИЕО, може да се върне първоначалното предложение на правителството тя да се въвежда от здравния министър. „Ако искате да питаме и Конституционния съд, а после да обясним на хората защо се бавим с мерките. Да се върнем към текста на вносител, в който решението е по-оперативно, а и на опозицията ще ѝ по-лесно да установи, чия глава ще иска“, каза той.

След 8 часа дебат зам.-председателят на парламента Емил Христов изказа благодарност към председателката на правната комисия Анна Александрова, която „изнесе“ цялото заседание.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
НИКОЛАЙ
НИКОЛАЙ
16 май 2020 19:20
Гост

ПЪЛНИ ИЗМИШЛИОТИНИ ДОКАТО ИМА ЧСИ И БЪРЗИ КРЕДИТИ И МАФИЯ ОПРАВИЯ НЯМА ДА ИМА

реплика
реплика
13 май 2020 7:34
Гост

Какво имаме да им защитаваме на ЧСИ-тата?
Защитават л исе връзкари, турени на усилен зоб, от кратка временна диета?
Какво ще ,му стане на някой, който е лапал стотицихиляди на месец, ако спре да лапа 2 месеца?
Най-много да му стане тъжно, защото за лапането живее. Но нито ще е гладен,. нито бездомен, нито ще потъне в дълг.

чоки
чоки
12 май 2020 23:48
Гост

Анна Александрова си заслужи поздравленията.

психоЛог
психоЛог
12 май 2020 23:50
Гост

Работата с ресурсни субекти е изключително сложна и тежка.

шиши делиянов
шиши делиянов
12 май 2020 23:40
Гост

Депутатите обаче все пак разблокираха частично и отново си свършиха работата частично.

Възмутен
Възмутен
12 май 2020 19:15
Гост

Популизъм и предизборни сметки от началото до края.

Адв.
Адв.
12 май 2020 19:15
Гост

А, краят не се вижда.

Човек
Човек
12 май 2020 19:12
Гост

Цялото законотворчество по време на извънредното положение показа качеството на депутатите – изключително ниско в всякакъв смисъл.

Нефен
Нефен
12 май 2020 19:14
Гост

Всичко идва от Главата, какво искате от човек, който си сменя мнението през пет минути.

123
123
12 май 2020 19:11
Гост

Икономиката, глупаци!

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 23:22
Гост

То няма такава. Само импорт, без експорт.

стачка
стачка
12 май 2020 19:10
Гост

Язък, че не можехме да обявим стачка, че съдът не работеше, ама като заработи и пак няма нищо, казвам ви – да се вдигнем на стачка! Да видят какво е живот без адвокати!

Дулитъл
Дулитъл
12 май 2020 23:25
Гост

Извънредното положение изисква извънредни мерки. А и е по добре живот без адвокати отколкото адвокати без живот.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
12 май 2020 19:10
Гост

Дани, Дани, адвокатееее! Позлатиха те, бе, братее!

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 18:57
Гост

хайде, Дани, да видим, че си адвокат и то не като действаш пристрастно, а действаш безпристрастно. Ти добре знаеш, че имаш колеги, които два месеца не могат да си хранят семействата, да си издържат канторите. аз лично давам собствени спестявания.

адвокат
адвокат
12 май 2020 18:59
Гост

Явно си колега адвокат… а не ЧСИ, а ДК и за тях се е угрижил…. Но къде беше, когато колегите писаха писма, оставиха ни да плащаме данъци все едно за нас няма извънредно положение. Не дават достъп до тъпото 60 на 40 даже

Иван
Иван
12 май 2020 20:09
Гост

А защо от Висшия Адвокатски съвет не подпомогнат Софийска адвокатура?.Адвокатурата е самоиздържаща се по Конституция

проданите
проданите
12 май 2020 18:54
Гост

Какво се печели от това, че не се извършват публични продани? Поставям този въпрос изначално. За да се стигне до продан, значи има влязло в сила съдебно решение, правото е установено и не може да бъде пререшено. Какво става като се спре проданта – кредиторът, човек с доказано вземане не може да си вземе парите, ами ще си ги вземе накрая, но го бавите и него поставяте в сложна и недопустима ситуация. Защо не се мисли, се чудя. И не, не съм ЧСИ, защото ако бях ЧСИ сигурно щеше да ми отърва спирането на проданите, защото кой знае дали ще… Покажи целия коментар »

sirius
sirius
12 май 2020 18:55
Гост

Какво го мислиш, сега отново ще е далавера да купиш от ЧСИ, като се провали първият търг, ще купиш евтинко на втори 😉

Анонимен
Анонимен
12 май 2020 18:51
Гост

До тук ми изглежда приличен закон. Във всеки случай по-добре от това, което четох първоначално. Големият въпрос е, че липсват реални мерки за икономическа подкрепа.

кирилов, кирилов
кирилов, кирилов
12 май 2020 18:47
Гост

Длъжник си, Кирилов, длъжник си! Срам е това отношение към хора, които си плащат данъците и осигуровките и имат огромен принос към държавата

празно самопризнание
празно самопризнание
12 май 2020 18:50
Гост

Ох това ми прилича на кухо самобичуване. Какви ще са последиците от това самопризнание? Прогнозирам никакви. ББ никога няма да позволи помощи за двете професии, към които от години се насажда омраза, а когато ножът опре до кокала, всички ги търсят. Без нас сте за никъде!