Парламентът единодушно освободи Георги Гатев като зам.-председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства (НБКСРС).

Дискусия нямаше. Единствено Славчо Велков от БСП настоя Гатев да бъде поканен в пленарната зала и „ако се наложи или има желание“ да бъде изслушан.

Председателят на парламентарната комисия за контрол на СРС Димитър Лазаров от ГЕРБ обаче направи предложение в обратния смисъл. „Колегата Велков направи същото предложение и на заседание на комисията. Колегите мотивирано го отхвърлиха, тъй като е налице е влязъл в сила административен акт, с който е потвърдено отнемането на допуска на Георги Гатев до класифицирана информация. Ако решим да го поканим, значи да поканим и останалите участници в цялата тази процедура, за да се обсъждат мотивите на съда, а решението на Върховния административен съд е класифицирана информация“, каза Лазаров.

Със 67 гласа „за“, 73 „против“ и 22 „въздържал се“ депутатите решиха, че няма да допуснат Гатев в залата. Искането той да бъде поканен подкрепиха само представителите на БСП и ДПС.

След това председателката на парламента Цвета Караянчева прикани депутатите към изказвания, но никой не пожела да вземе думата. Последва гласуване, при което със 111 гласа „за“ и нито един „против“ и „въздържал се“ парламентът прекрати правомощията на Гатев като член на НБКСРС.

До освобождаването му от поста се стигна след като през лятото на миналата година от прокуратурата огласиха информация, че Георги Гатев е съдействал на трима обвиняеми магистрати (прокурорите Димитър Захариев и Росен Каменов и съдията Светлозар Георгиев – б.а.) да подадат в бюрото заявления за проверка дали са подслушвани незаконно. В съобщението се твърдеше, че с един се срещал лично, а двама не си написали молбите сами, а това е станало на компютъра на административния секретар на бюрото. Така не бил спазен установеният ред, а като последица ДАНС взе решение да отнеме допуска на Георги Гатев.

Законовите основания за това, посочени от ДАНС в решението си, са чл. 40, ал. 1, т. 6 и 8, във връзка с чл. 41, т. 4 и чл.42, ал.1., т. 2 от Закона за защита на класифицираната информация. Те означават, че агенцията приема Гатев за ненадежден от гледна точка на сигурността и го определя като ненадежден за опазване на тайна. Освен това е установила данни, че осъществява дейност, насочена срещу обществения ред и факти и обстоятелства, които биха дали възможност да бъде изнудван. Държавната комисия за сигурността на информацията (ДКСИ) потвърди решението на ДАНС.

Гатев обжалва пред Върховния административен съд, който потвърди  отнемането на допуска му до тайни. Достъпът до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ е изискване за заемане на длъжността на член на бюрото за контрол на СРС. Отнемането му пък е основание за предсрочно прекратяване на мандата.

По закон Народното събрание трябва до един месец да избере нов зам.-председател на НБКСРС. Дали това ще се случи обаче не е ясно, тъй като в края на годината така или иначе изтича петгодишният мандат на всички членове на бюрото.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви