Единодушно Народното събрание прие на първо четене измененията в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се предлага промяна на подсъдността на потребителските и застрахователните дела. 110 депутати подкрепиха проекта, внесен от БСП. Нямаше нито един „против“ и „въздържал се“.

В проекта се предлага исковете на потребителите да се предявяват само пред съда, в чийто район е постоянният им адрес. A делата за обезщетение на увредените срещу застрахователи да се гледат по постоянния адрес или седалището на ищеца, или по местонастъпване на събитието. Т.е. да отпадне възможността подсъдността да е по седалището на ответника. По този начин би се стигнало и да разтоварването на Софийския градски съд и Софийския апелативен съд.

Целта на законопроекта е да се осигури лесен, евтин и ефективен достъп до правосъдие на лицата, претърпели увреждане, когато имат спорове със своя застраховател“, заяви днес депутатът от БСП Крум Зарков, който е един от вносителите на проекта.

Той напомни, че общият принцип за определяне на компетентния съд (исковете да се гледат от съда по седалището на ответника), води до там, че дела, които нямат нищо общо със София, се концентрират в столицата, защото там е седалището на застрахователите. Дело за катастрофа на Петолъчката на сливналия се гледа в столицата, каза още Зарков. Вследствие на това до София пътува не само пострадалият, но и експерти, свидетели и други участници в процеса, което на свой ред води до забавяне на делото, трудности при изясняване на фактическите обстоятелства, които трябва да обуславят изхода на делото, както и до оскъпяването му, стана ясно от думите на вносителя.

Крум Зарков напомни, че с измененията в ГПК от миналата година се даде възможност на ищците да избират – дали делото да се гледа по адреса на ответника, техния адрес, по местонастъпването на застрахователното събитие.

Това обаче не дава резултат. Причините делата да са в София са комплексни – субективни и обективни. И това е проблем. Освен, както вече разяснихме – практическа насоченост, лесно, бързо и качествено да се гледат делата, с тази промяна ще се постигне и по-равномерното натоварване на различните съдилища, което е основен елемент от Актуализираната стратегия за реформа на съдебната система, многократно е изписвано в концепциите на сегашните членове на ВСС, то е и обект на наблюдение от ЕК“, каза още Зарков.

По думите му мащабът на проблема е впечатляващ и за да се обоснове, цитира статистика – повече от половината дела в гражданското отделение в СГС са застрахователни. В САС този вид производства са 1/3 от общия брой граждански дела. Около 80% от делата са от ищци, чиято адресна регистрация не е в София, каза още Зарков.

И добави, че промяната на подсъдността ще допринесе сериозно за разтоварването на софийските съдилища и натоварване на други, които нямат толкова много дела, а това на свой ред ще се отрази добре и на съдебната система, и на гражданите.

Той благодари на колегите си от правната комисия и специално на председателя Данаил Кирилов, който експедитивно внесе проекта за обсъждане. „И без да прибързваме, да го придвижим напред, постигайки текстове, които са в интерес на граждани и съдебна система“, пожела Крум Зарков.

Данаил Кирилов от своя страна напомни, че подобни предложения са били обсъждани в края на миналата година, когато бяха направени мащабни промени в ГПК. „Тогава в големия дебат не взехме решение за промяна на подсъдността по този начин, по който е предложено сега. Това беше така, защото си давахме сметка за плюсовете и недостатъците на това решение по отношение на разпределението на делата. Вярно е, че тук се появи нов факт, който има съществено значение – за пръв път видяхме точните числа по отношение на броя на гражданските дела в СГС, които са по застрахователни искове и искове за обезщетение. Този размер клони към половината. Аз също признавам, че останах изненадан от сериозността на проблема“, посочи Кирилов.

Той посочи, че си обяснява големия брой дела за обезщетения и за застрахователни искове с доверието в правосъдието. „Страните отиват в съда, когато нямат друг начин да решат споровете си. Това е негативна прогноза, която ние, хората, които работим в тази област, направихме преди 15 години. Тя е показателна за това, че при всички положения не трябва да спираме с усилията да укрепваме доверието в съдебната система“, каза още Кирилов.

Той напомни, че стремежът в правната комисия е бил тази тема да не се политизира и колегата му от БСП Крум Зарков се опитал да бъде последователен в този ангажимент.

В средите на магистратите обаче не се забелязват такива тенденции. Доказателство за това е, че 84 съдии от СГС подписаха искане, с което настояваха правната комисия и ВСС да се явят в посоченото от тях време в Съдебната палата за дискусии. Няма да коментирам това искане от формалната страна, откъм съотношението в Конституцията и правни принципи. Винаги сме се отнасяли максимално отговорно към всяко едно заявление от страна на магистратурата, без значение как се представя – дали като петиция, изявление или правно становище, изразено в съдебен или тълкувателен акт. Смятаме, че трябва да се продължи с тенденцията да се работи за укрепване на институциите и независимостта на съдебната система. Разчитаме, че тази система ще отговори с реципрочност и ще прояви ревнивост при спазването и прилагането на закона“, заяви още Данаил Кирилов.

Той посочи, че по текстовете в ГПК ще се работи още, за да получат най-добрата и коректна редакция.

Но бе категоричен, че въпросите за натовареността не бива да се решават частично и отделно, а иска да види цялостната картина, да види изработена карта за натовареността и разпределението на делата.

И Христиан Митев („Обединени патриоти“) също заяви, че проблемът с натовареността не следва да се решава на парче. Но той разглежда проекта за промени в ГПК, от една страна като решаване на проблемите с натовареността на СГС, а от друга като облекчаване на пострадалото лице. Митев каза, че текстовете имат нужда от прецизиране – например за разширяване на възможността за искове не само по постоянен адрес, но и по настоящ, както предлагат и от ВКС. Каза още, че предложението възражение за неподсъдност да може да се прави до приключване на делото на първа инстанция може да създаде проблеми. И тази промяна, по думите му, се нуждае от изчистване.

И двете цели на предлаганите промени са положителни и легитимни. Още минатата година обсъждахме такива предложения. Не стигнахме тогава до конкретни решения, надявам се сега да имаме такива“, заключи Христиан Митев.

 

 

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
За един приятел питам
За един приятел питам
20 юни 2018 13:14
Гост

Оказвали ли са съдии от ВКС натиск върху колегите си от градския съд за измененията в ГПК?

читател
читател
20 юни 2018 21:10
Гост

Не , не са оказвали никакво въздействие !!!
Все им е едно от къде идват делата – нали са все на „Витоша“ 2, ет.4

Прокурор
Прокурор
20 юни 2018 13:07
Гост

Господин Кирилов, нищо лично, но доверието в съдебната ни система не само е разклатено, а е на изчезване. Тепърва чернодрешковците има да градят авторитет.

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
20 юни 2018 13:13
Гост

Нашите съдии винаги ще бъдат зависими от политиците. За това трябва да се прилага правото на ЕС и да се сезира Конституционния съд с питания относно очевидна неправилност.

Anonimen
Anonimen
20 юни 2018 13:04
Гост

Много добре, че исковете на потребителите ще се предявяват само пред съда, в чийто район е постоянният им адрес. Така колегите от София ще се разтоварят от дела. А и в провинцията не е толкова натоварено.

Петрова
Петрова
20 юни 2018 12:58
Гост

Браво! Този път явно никой от депутатите не е бил заспал.