Още четирима съдии бяха повишени в Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС). Това са Галина Иванова, Десислава Добрева и Ивайло Младенов от Софийския апелативен съд (САС), както и Анна Вълканова от Софийския градски съд (СГС).

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) ги назначи днес на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт (ЗСВ), който дава възможност за повишаване по вече приключен конкурс.

Конкурсът за Търговската колегия на ВКС започна през 2019 г., но едва през юли тази година на обявените четири места бяха назначени Людмила Цолова, Мадлена Желева, Анжелина Христова-Борисова и Васил Христакиев.

Междувременно обаче са се освободили още четири места и днес на тях бяха повишени следващите в класирането.

СК на ВСС освен това реши да допусне предварително изпълнение на решението за назначаването на новите попълнения в ТК на ВКС.

С това обаче въпросът с този конкурс не приключи. Комисията за атестирането и конкурсите (КАК) беше предложила други три бройки в Търговската колегия на ВКС да бъдат попълнени също по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

Става въпрос за местата, които през октомври 2019 г. с решение на Пленума на ВКС бяха прехвърлени от Гражданската в Търговската колегия. Това стана при висящи към онзи момент конкурси точно за тези две колегии.

Решението на Пленума на ВКС на няколко пъти беше обсъждано от Съдийската колегия, но до днес тя нямаше становище по въпроса как точно да запълни прехвърлените три бройки. В общи линии кадровиците се обединиха около мнението, че ще вземат окончателно решение, когато се стигне до финала на един от двата конкурса. Но Върховният административен съд отмени този за Гражданската колегия и остана само за ТК на ВКС.

И тъй като вече започна назначаването по чл. 193, ал. 6 от ЗСВ, днес въпросът отново намери място в дневния ред на СК на ВСС.

Предложението на КАК обаче не срещна подкрепата на мнозинството от кадровиците.

Според Вероника Имова тези три бройки трябва да бъдат запълнени в конкурса за Гражданската колегия. Тя поясни, че СК на ВСС взема решение за определяне на свободните места и тяхното усвояване до приключване на конкурса и в рамките на него никой, дори и Пленумът на ВКС не може да управлява конкурсните бройки до попълването им, това е правомощие на Съдийската колегия.

Председателят на ВКС Галина Захарова направи свое тълкуване на законовите разпоредби. Тя изтъкна, че ЗСВ борави с термините „свободни“, „освободени“ и „новоразкрити“ бройки. И посочи, че в конкретния случай е очевидно, че не става дума за нито една от трите хипотези, като допълни, че в свои актове ВАС многократно е тълкувал що е то свободна, освободена и разкрита бройка. Захарова не се съгласи и със становището на вече бившите зам.-председатели на ГК и ТК – Светла Димитрова и Дария Проданова, които в писмо до ВСС заявиха, че решението на Пленума на ВКС представлява фикция, че бройките трябва да се приемат за новоосвободени за нуждите за конкурса за Търговската колегия.

„Не мога да се съглася с тези съображения, защото считам, че въпросът за приложение на чл. 193, ал. 6 ЗСВ е неделимо свързан с резултатите от конкурса. А конкурсът е различен и строго индивидуален по материя и се провежда за двете колегии поотделно. Затова мнението ми е, че тези три бройки, прехвърлени от ГК в ТК следва да се заемат по реда на нов конкурс за Търговската колегия на ВКС, след като приключи процедурата по обжалване на решенията за назначаване по сегашния“, поясни Захарова. Според нея прехвърлянето на бройки от една колегия в друга в хода на висящи конкурси не би могла да се възприеме като прецизна практика и даде за пример решение на общото събрание на окръжния съд в Добрич, който през лятото е прехвърлило две места от гражданското в търговското отделение при висящ конкурс. Шефката на ВКС допълни, че има и съображения от административен характер, но те нямали общо с правните аргументи и заради това ги спести.

Атанаска Дишева възрази на съображенията и на Имова, и на Захарова.

Тя заяви, че ЗСВ в чл. 193, ал. 6 борави с израза освободена длъжност „в орган на съдебната власт“, а не „в съответна материя“. „Законът има предвид, че за целите на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ меродавно е освобождаването в „орган на съдебната власт“, каза Дишева.

После се спря на правомощията на общите събрания на съдилищата и на пленумите на ВКС и ВАС. И заяви, че им е предоставена възможност да разпределят съдиите в отделенията и колегиите и точно това е направил Пленумът на ВКС с прехвърлянето на трите бройки, преценявайки натовареността, „за да може съдийското самоуправление да бъде използвано в истински смисъл и съдиите да могат да регулиран собственото си натоварване“.

„Председателят на ВКС няма право да ревизира решението на Пленума. Къде тогава отива волята на Пленума на ВКС и становището му за натоварване. Може или не може и кога да бъдат заети тези бройки – това е въпрос, който Съдийската колегия следва да реши“, каза Дишева. И заяви, че не е разбрала допълнението за трудностите от административен характер.

„В нито един момент не съм считала и не считам, че със своето тълкуване за свободни за свободни, освободени, разкрити и новоосвободени бройки, която терминология подложих на тълкуване, съм заявила намерение за пререшаване на въпроса, решен от Пленума на ВКС. Компетентността в тази насока не подлежи на съмнения и спорът не би следвало да се отклонява в тази посока. Погрешно съм разбрана за намерения за ревизиране на решението. Прехвърлянето на бройките не означава автоматично възможност за тяхното заемане по чл. 193, ал. 6 ЗСВ. Те следва да бъдат изяснени в нов конкурс. В закона не се използва термина „по материя“, а „орган на съдебната власт“ и това е така, защото разпоредбата се отнася за всички конкурси, а не само за ВКС, където има деление на колегии“, отговори Галина Захарова.

А що се отнася до административните трудности, то шефката на ВКС обясни, че една от тях е, че новите съдии няма къде да бъдат настанени.

Дишева обаче продължи като заяви, че по време на изслушването на Захарова при избора на председател на ВКС, била заинтригувана от грижата ѝ за големия брой командировани магистрати. По думите ѝ сега, ако бъде отхвърлено предложението на КАК, колегията ще позволи на командироването на тези три свободни места да продължи за необозримо бъдеще. И каза още, че тези командировани сигурно са настанени някъде.

„Не искам да влизам в излишни спорове. Няма командировани на тези места. А загрижеността ми за командироването на съдии не е само за Търговската колегия, а изобщо за цялата страна и е на принципна основа. Не можах да разбера подхвърлянето на тази забележка – персонално отношение към моето мнение ли е или по някакви други съображения“, отвърна Галина Захарова.

Председателят на ВАС Георги Чолаков заяви, че няма да подкрепи предложението на КАК, като се присъедини към становището на Захарова и заяви, че прехвърлените места от ГК в ТК се явяват новооткрити и трябва да бъдат обявени за заемане чрез нов конкурс.

Той обаче обърна внимание на решението на общото събрание на съда в Добрич. И заяви, че на 6 юли е обявено класирането в конкурса за гражданските отделения, а на 8 юли – за търговските отделения в окръжните съдилища. Общото събрание на ОС-Добрич се събира на 15 юли и решава да прехвърли две бройки от ГО в ТО. Чолаков попита, когато се стигне до назначаването на магистрати, класирани под чертата, какво ще прави Съдийската колегия, в кое отделение ще повиши съдиите. „Защо не се разбраха по-рано или се играе с оглед хората, които са класирани. И при тях ще процедирам по същия начин – тези бройки ще бъдат нови за ОС-Добрич и след като така са решили, няма има решения за класираните под чертата“, заяви Чолаков.

В крайна сметка мнозинството в СК на ВСС реши, че трите места в ТК на ВКС няма да бъдат запълнени по реда на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ.

22
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
НеЕтичен НеМагистрат
НеЕтичен НеМагистрат
29 септември 2022 2:45
Гост

Интерсно. Настроенията явно са били за нов конкурс, а не за повишаване на резервите от предишния. Дишева пак ги е пресякла, но този път и мнозинството е заело страната разума, а и на закона реално. А щеше да им хареса на някои да бъдат командировани определени „заслужили“, вместо „незаслужилите“ от предното класиране. И после да се тегли още няколко години един нов конкурс.

Coolmans120
Coolmans120
28 септември 2022 14:25
Гост

For portals for patients, the first and most essential thing you’ll require is a computer and an internet connection. Create a user account that is customized within the program to access medical services on your own.
Visit here: Ascension Patient Portal

odcelebrate
odcelebrate
11 октомври 2022 10:06
Гост

There is truth to some of the criticism. Justice departments and prosecutor’s offices are attracting the next phrazle generation. Edna just joined the VKP at a young age, but her family has always been very supportive of her endeavors.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 15:36
Гост

Успех на колегите.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 15:33
Гост

Някои от коментарите са точни. Върховните съдилища и прокуратури станаха пристан за синове и дъщери. Една наскоро отиде във ВКП млада и то, ама през цялата й кариера роднината й здраво я подкрепяше.

Тити
Тити
27 септември 2022 14:34
Гост

Успех в бъдещето им поприще.

ВЪРХОВНИЯ СЪД СА СЕ СЪСТОИ ОТ 12 СЪДИИ!
ВЪРХОВНИЯ СЪД СА СЕ СЪСТОИ ОТ 12 СЪДИИ!
27 септември 2022 12:04
Гост

И още колко ще се разсрастват разните там Върховни съдилища? Ми направо го направете Върховния съд от 1000 съдии, клонингът му-от още толкова, и всички да са доволни-хилядите инсталирани и роднините им. Категорично е аномалия във Върховните съдилища да има инсталирани стотици Върховни съдии, подпомагани от администрация , инсталирана нерядко на шуробаджанашки принцип. Ето статия за роднинството във клонигът на Върховния съд. За сравнение-Бразилия е държава с над 200 000 000 население. И има един Върховен съд от… 11 съдии, съдебни помощници-нямат. Този съд гледа всякакви дела-почти всяко дело в Бразилия може да стигне до Върховния съд, а е и… Покажи целия коментар »

За роднинството в съда
За роднинството в съда
27 септември 2022 12:11
Гост
Каменов
Каменов
27 септември 2022 11:57
Гост

Е от 2019 досега какво правихте, бе ?

Мики
Мики
27 септември 2022 14:29
Гост

Бавенето на тези конкурси е пословично.

Николов
Николов
27 септември 2022 11:57
Гост

Успех

Мишев
Мишев
27 септември 2022 11:56
Гост

От 2019 до 2022. Добре е.

Лазар
Лазар
27 септември 2022 14:30
Гост

Те, хората сигурно са забравили, че са участвали в конкурс.

Арнаутов
Арнаутов
27 септември 2022 11:55
Гост

Интересно ще е какво ще стане. Дано са качествени.

Симо
Симо
27 септември 2022 14:33
Гост

Надявам се. Защото е обществена тайна, че във ВКС цари шуробаджанащина.

Малона
Малона
27 септември 2022 11:55
Гост

Пожелавам голям успех на всички. Дано се справят добре.

Калимера
Калимера
27 септември 2022 11:55
Гост

Това ВСС стана хипер активно в последно време. Явно се видя, че няма да има други, които да сменят този състав на ВСС.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 11:54
Гост

Пожелавам им успех. Да работят в името на демокрацията, а не на автокрацията.

Мавродиев
Мавродиев
27 септември 2022 11:54
Гост

Определено е радващо, че са повишени готини и можещи хора

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 15:43
Гост

Знаещи и можещи????? Повишени са главно командировани от по няколко години, които надлежно са си изплатили спечелването, а и са заработили доста парички и за себе си- странично, от грантовете.

Чепилов
Чепилов
27 септември 2022 11:52
Гост

Желая им успех и попътен вятър

Шипев
Шипев
27 септември 2022 11:52
Гост

Браво на тях