Още двама души – действащ нотариус и адвокат, са допуснати до участие в конкурса за нотариуси, чиято първа част – писменият изпит, ще се проведе в неделя.

Министърът на правосъдието Цецка Цачева издаде заповед, с която участниците в конкурса се увеличиха до 679. Допуснати до него вече са нотариусът от Брезник Ивайло Миладинов и адвокатът от София Майкъл Ел-Тал. Миладинов не е единственият действащ нотариус, който се явява на конкурса. Още десетина негови колеги са избрали този начин, за да опитат да сменят района си на действие, научи „Лекс“.

Отначало те не бяха в списъка на кандидатите с редовни документи, но след като са подали жалби пред Върховния административен съд (ВАС), той е преценил, че отговарят на всички условия за участие в конкурса.

Майкъл Ел-Тал не е бил допуснат, тъй като не е представил декларация, че няма друго гражданство освен българско, швейцарско, или на държава от ЕС или такава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

„Действително такъв документ по делото не е представен“, констатира и тричленен състав на ВАС (Мариета Милева, Любомира Мотова и Славина Владова), но заявява:

„Декларация в този смисъл не се изисква и след като са налице доказателства, че жалбоподателят е български гражданин и отговаря на останалите условия, предвидени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност (ЗННД), то не са налице основания за включването му в списъка на кандидатите с нередовни документи“.

ВАС посочва, че в чл. 8, ал. 1 ЗННД не е включено изрично изискване кандидатите за нотариус да са граждани само на изброените държави. „Аргумент в този смисъл е разпоредбата на чл. 3 от Закона за българското гражданство, който предвижда, че български гражданин, който е и гражданин на друга държава, се смята само за български гражданин при прилагането на българското законодателство, освен ако в закон е предвидено друго. В случая ЗННД не предвижда изискване само за българско гражданство, както това е направено в Закона за съдебната власт или в Закона за Конституционния съд“, пише ВАС. И посочва, че допълнителен аргумент, че Ел-Тал е вписан като младши адвокат в София.

Казусът на първоначално недопуснатия до конкурса Ивайло Миладинов е разгледан от състав с председател доскорошния шеф на ВАС Георги Колев и членове Мариета Милева и Славина Владова.

На Миладинов е отказано участие, тъй като Министерството на правосъдието е приело, че не е удостоверил с документи за минимално изискуемия юридически стаж от 3 години. „В действителност такива документи са представени по преписката“, заявява ВАС.

Той констатира, че Миладинов е представил копие от служебна карта на нотариус, издадена през януари 2009 г., както и осигурителна книжка, че е правил вноски от февруари 2009 г. до януари 2017 г. Така съдът приема, че може да се направи извод, че Ивайло Миладинов има необходимия юридически стаж.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Харалампи Петров
Харалампи Петров
31 октомври 2018 10:39
Гост

Ако имате нужда от българско гражданство, познавам подходящия човек.

Сещам се
Сещам се
31 октомври 2018 10:54
Гост

Да, обаче срещу 5000 евра не си върши работата като хората. Документите не са автентични. А и сега е малко на топло.

Анонимен
Анонимен
31 октомври 2018 10:35
Гост

Голям наплив. Чак и адвокатът ще си сменя професията.

Минувач
Минувач
31 октомври 2018 10:44
Гост

Сладка службица, ама вече стана пренаселено с нотариуси в София.