Пленумът на Висшия съдебен съвет откри и веднага спря до произнасянето на Конституционния съд процедурата за избор на специалния прокурор, който ще разследва обвинител №1 и неговите заместници.

Както е известно, с промени в Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт беше въведена фигурата на прокурор, разследващ главния прокурор и неговите заместници. Според тях изборът се осъществява от Пленума на ВСС, който в тримесечен срок от обнародването на измененията трябва да открие тази процедура – т.е. до 26 май.

На 24 февруари обаче президентът Румен Радев сезира Конституционния съд за част от разпоредбите в НПК и ЗСВ (виж тук).

На 9 март Конституционният съд допусна искането за разглеждане.

Заради това днес Пленумът на ВСС, по предложение на Прокурорската колегия, реши, че трябва да спази законовите разпоредби и да открие процедурата, но я спря на основание чл. 54, ал. 1, т. 4 от Административнопроцесуалния кодекс, според който „Административният орган спира производството, когато Конституционният съд е допуснал разглеждането по същество на искане, с което се оспорва конституционосъобразността на приложим закон“.

Дебат по въпроса нямаше, членовете на съвета единствено изчистиха неяснота в образеца за кадрова справка за кандидатстване в процедурата.

Малко по-късно Пленумът на ВСС прие становище за противоконституционност на оспорените от президента разпоредби от НПК и ЗСВ за въвеждането на фигурата на разследващ главния прокурор и регламентирането на неговата дейност пред КС.

Както „Лекс“ писа, кадровиците посочват, че текстовете от НПК и ЗСВ противоречат на няколко разпоредби от Конституцията – на независимостта на съдебната власт и в частност на главния прокурор и държавното обвинение (чл. 117, ал. 2 от КРБ); на чл. 126, ал. 2 от основния закон, според който обвинител №1 осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори; на принципа за равенство на гражданите пред закона и недопускане на привилегии, основани на лично и обществено положение (чл. 6, ал. 2 от КРБ); на забраната за създаване на извънредни съдилища (чл. 119, ал. 3 от КРБ) (повече виж тук).

Становището, изготвено от правната комисия, бе единодушно подкрепено от Пленума.

Даниела Марчева напълно се съгласи с доводите в становището. Но добави и свои. Според нея промените в НПК и ЗСВ противоречат и на чл. 5, ал. 1 от Конституцията – принципа за върховенството на закона като обясни, че се въвежда нова правна фигура, която не е прокурор по смисъла на основния закон, тя е извън структурата на държавното обвинение, а съгласно чл. 126 от КРБ структурата на прокуратурата е в съответствие с тази на съдилищата.

Марчева заяви, че е нарушен и принципът в чл. 1, ал. 2 от КРБ, според който цялата власт произтича от народа, тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в основния закон.

С промените в структурата на съдебната власт, без да са в правомощията на обикновено Народно събрание, пряко се нарушава принципът на правовата държава в чл. 4, ал. 1 от КРБ – не само липсва конституционен статут на този особен прокурор, но това води до ограничаване и отменяне на определени конституционни правомощия. Съгласно Решение №11 от 2020 г. на КС всеки прокурор има правомощие да разследва главния прокурор. След като на всеки е признато това правомощие, няма как да бъде иззето и дадено със закон, без изменения в Конституцията, на конкретен прокурор“, каза Даниела Марчева.

И тя е на мнение, че тази фигура е комична, както я определиха някои специалисти, поканени от КС да дадат правно мнение по конституционното дело. По думите на Марчева тази комичност произлиза от това, че логиката, вложена във въвеждането на особения прокурор, трябва да се приложи и спрямо него, т.е. и той трябва да бъде надзираван и разследван. Марчева заключи, че подходът на законодателя е несериозен, а всичко се решава на принципа „Всеки проблем има име, фамилия и адресна регистрация“, думи, които се приписват на Йосиф Сталин.

Атанаска Дишева заяви, че не е съгласна с част от аргументите на Марчева, но обясни, че ще сподели съображенията си само ако ВСС реши да ги добави към становището, изготвено от правната комисия. Но след като Даниела Марчева обясни, че не иска такова нещо, ВСС единодушно подкрепи изготвената от комисията позиция по конституционното дело.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
nobody001
nobody001
09 април 2021 18:57
Гост
Анонимен
Анонимен
08 април 2021 12:53
Гост

Важното е, че са спазили законовите разпоредби 🙂

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 12:51
Гост

Вторият по големина цирк след тези в НС.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 12:52
Гост

Тъжно е за съжаление…

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 12:48
Гост

До кога ще се плюнчат с този разследващ? Той е напълно излишна фигура.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 12:50
Гост

Дори да изберат стойностен човек, съм сигурен, че няма да смее да разследва каествено Гешев. Или поне ще потули резултатите.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 12:48
Гост

Излагат се. То се очакваше да реагират така.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 13:29
Гост

Е как да реагират, бе професоре? Да продължат процедурата ли, бе тикво?

След този позор - време за оставка и затвор!
След този позор - време за оставка и затвор!
08 април 2021 11:23
Гост

Страх тресе кочината! Подлогите на Доган сарай във ВСС хем трябва да изберат послушен разследващ Гешев прокурор, за да замажат очите на Брюксел, хем ги страх, че може въпросния разследващ да не го изберат те и Гешев да трябва да ходи при бай Ставри… по личен въпрос.

AnimalMan
AnimalMan
08 април 2021 10:16
Гост

Нормално. Батак е цялата работа.

Камавинга
Камавинга
08 април 2021 10:16
Гост

Смях в залата!

Агов
Агов
08 април 2021 10:16
Гост

Пълна излагация е цялата карикатура от година насам

Темелкова
Темелкова
08 април 2021 10:15
Гост

Какви ли не драми и тревоги се случиха от това, че Домусчиев стана толкова близък с Борисов.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 10:15
Гост

Назначаването на разследващ главния се прави, защото сега Гешев е на мястото на главния, но истината е, че ако се вземе такова решение, то после ще си има последици с години. Когато Гешев няма да е главен.

Анонимен
Анонимен
08 април 2021 10:14
Гост

Нма смисъл от такъв човек бе, трябва Гешев да не е на мястото на главен прокурор. Толкова е просто.

Харизанов
Харизанов
08 април 2021 10:14
Гост

Абе да се оправят бе. Какво ме интересуват тези маргинали!

Бени
Бени
08 април 2021 10:13
Гост

Не сме изненадани. Наистина това е очаквано.

Филип
Филип
08 април 2021 10:13
Гост

Голяма работа са свършили.