От 1 февруари подаването на жалби до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) ще може да се прави до 4 месеца след окончателното национално решение на казуса.

Това напомниха днес от Министерството на правосъдието и посочиха, че промяната е регламентирана още миналата година в Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи. Правилото влезе в сила на 1 август 2021 г., но за да се даде възможност на потенциалните жалбоподатели да се запознаят с него, беше предвидено, че ще започне да действа 6 месеца след влизането в сила на протокола, т.е. от 1 февруари 2022 г. нататък.

Досега срокът за подаване на жалби в съда в Страсбург беше 6 месеца. Бъдещите жалбоподатели трябва да имат предвид, че при несъобразяване с новия по-кратък срок това ще доведе до обявяване на жалбата им за недопустима от съда, напомнят от министерството.

Изменението на срока няма обратна сила и не се прилага за жалби, при които окончателното вътрешно решение е взето преди привеждането на новото правило в действие (член 8 § 3 от Протокол № 15).