Регламентирането на видеоконференциите за съдебни заседания за изслушване на устните заседания и условията за използването на квалифициран електронен подпис, що е то пилотно дело и актуализиране на образци на документи, полезни за страните – това са част от промените в Процедурния правилник на Общия съд на Европейския съюз, които влизат в сила от 1 април.

Целта на измененията е да се оптимизира съдебната дейност във времево отношение по-специално като изясни или опрости някои разпоредби. Тези изменения отговарят и на някои нужди, каквато е възможността да се използва видеоконференция в съдебните заседания за изслушване на устните състезания. Измененията спомагат също за проактивното управление на делата и са съобразени с развитието на правната уредба относно защитата на личните данни на физическите лица“, обясниха от съда.

И допълват, че промените на правилата изясняват, допълват или опростяват някои разпоредби и ще се ограничат по-специално случаите на отстраняване на нередовности в писмените изявления .

Видеоконференция

В правилника си Общият съд предвижда възможността да се използва видеоконференция за съдебните заседания за изслушване на устните състезания, като в това отношение приема правна уредба и технически изисквания. От съда уточняват, че видеоконференцията се оказала от същественото значение за осигуряването на непрекъснатост на съдебната дейност през периода на Ковид кризата. Искането за използване на видеоконференция, може да бъде подадено от представител, който е възпрепятстван да участва физически в съдебното заседание „по здравни причини, по съображения за сигурност или по други сериозни съображения“ (член 107а от Процедурния правилник). Техническите условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да се участва в съдебните заседания чрез видеоконференция, са уточнени в Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник.

Електронен подпис

През 2022 г. Общият съд започна да прилага електронния подпис към своите решения и определения. В това отношение Практическите разпоредби по прилагане на Процедурния правилник на Общия съд уточняват условията за прилагане на квалифицирания електронен подпис към неговите съдебни актове и правилата за трайно и сигурно съхраняване на електронните оригинали на тези документи.

Във връзка с делата

В чл. 71а от Процедурния правилник е уредено понятието „пилотно дело“. Всъщност този текст уточнява случаите, при които сред висящите дела, които повдигат един и същ правен въпрос, едно от тях се определя за пилотното дело, а другите се спират. Предоставят се нови гаранции: пилотното дело се разглежда с предимство, а страните по спрените дела се изслушват след възобновяване на делата им.

Разпоредбата на чл. 106а от Процедурния правилник пък ще даде възможност на Общия съд да провежда общи съдебни заседания за изслушване на устните състезания по няколко дела, ако между тях има сходство, при това независимо дали са изпълнени условията за съединяване на дела.

Други новости

В правилника си Общият съд е взел предвид и развитието на правната уредба за защитата на личните данни на физическите лица в Европейския съюз. В неговия процедурен правилник вече се прави ясно разграничение между третирането на личните данни на физическите лица (чл. 66) и това на данни, които не са лични (чл. 66а). Ако някой иска да не се разкриват данни, може да подаде отделна писмена молба още с подаването на съответния процесуален документ, за да се избегне преждевременното им разпространяване по интернет, припомнят от съда.

Наред с това Общият съд актуализира и поредица от полезни за представителите на страните документи като контролен лист – искова молба или жалба, образец на резюме на основанията и основните доводи, изтъкнати в исковата молба или жалбата, контролен лист — съдебно заседание за изслушване на устните състезания, съобщение за неразкриването на лични данни пред обществеността в съдебните производства.

Бяха изготвени и нови документи, за да се подпомогнат представителите на страните при подготовката на съответните искови молби и жалби (предоставяне на примерни образци на искови молби и жалби) и за да им се дадат насоки, когато се допусне да пледират чрез видеоконференция (Практически препоръки към представителите, които пледират чрез видеоконференция)“, уточняват от съда.

След публикуването им, промените в правилника ще бъдат достъпни тук.

 

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
kamapax530
kamapax530
03 април 2023 13:44
Гост

I will keep posting more important posts on my Website for all of you. Please give your support and love.

Great Clips Prices

Анонимен
Анонимен
01 април 2023 14:08
Гост

Ще има ли включени въпроси от него в тестовете по ПЕС… 😛

Николай
Николай
31 март 2023 13:20
Гост

Естествено, че видеоконференцията е от същественото значение.

Лазар
Лазар
31 март 2023 13:20
Гост

Така се прави в белите държави.

Гери
Гери
31 март 2023 13:18
Гост

Добре е, че са актуализирали тази поредица от полезни за представителите на страните документи.

Димо
Димо
31 март 2023 13:18
Гост

Това безспорно улеснява работата.

Anonimen
Anonimen
31 март 2023 13:12
Гост

Положителни промени, няма спор.

Хари
Хари
31 март 2023 13:13
Гост

Надявам се това да помогне за да се оптимизира съдебната дейност във времево отношение.

Нина
Нина
31 март 2023 12:03
Гост

И таз добра.

Банов
Банов
31 март 2023 12:03
Гост

Добре, че са се сетили

Андреев
Андреев
31 март 2023 12:02
Гост

Там тия неща се уточняват овреме, а тук?

Мавродиев
Мавродиев
31 март 2023 12:02
Гост

Ние кога ли ще влезем в Европа. Изключвам географски…

Филип
Филип
31 март 2023 13:13
Гост

Надали ще е скоро.

Чулев
Чулев
31 март 2023 12:01
Гост

Добре е, че са уточнили някой основни неща.

Манов
Манов
31 март 2023 12:01
Гост

Ох, това с личните данни е такава остаряла тема. Още си мислим, че някъде данните ни са защитени и ако не сме казали изрично да имат достъп до тях, то няма никой да има право да ги достъпи. Само да кажа, че в системата на Виваком примерно, като се обадите и ви питат някакви уточняващи въпроси уж за да удостоверят кой сте, то те още с вдигането на слушалката вижат кой сте, какви тарифни планове имате, къде живеете и куп други неща. Включително и кога сте гледал порно канали. Просто за да не ни плашат ни питат въпроси за да… Покажи целия коментар »

Михаил
Михаил
31 март 2023 13:15
Гост

Преди време бяха хакнали „Мобилтел“ и изтекоха маса ЕГН-та.

Джино
Джино
31 март 2023 11:58
Гост

ма как така може да ми разпространявате личните данни и ако не искам това да се случи да го опиша. Кой иска да му се разпространяват данните в интернет?

Камелина
Камелина
31 март 2023 11:57
Гост

Добре е, че са регламентирали правила за употребата на видеоконференция. Защото видяхме с пандемията какво се случи.

Мавродиев
Мавродиев
31 март 2023 11:56
Гост

Моля, пишете по-къси изречения или така наречените „прости“ изречения. По-лесни са за възприемане. Сложните изречение, които продължават цял абзац не са приятни

Ivanov
Ivanov
31 март 2023 12:02
Гост

Юристите са свикнали да четат и разбират такива изречения. Но за обикновените граждани не е точно така.

Симеон
Симеон
31 март 2023 13:17
Гост

За мен няма нищо сложно в сложните изречения.Ако Ви е толкова трудно, разделяете си ги на няколко прости.