От понеделник – 12 април, започва приемът на документи в конкурса за първоначално назначаване в районните прокуратури. Свободните места са 25 – шест в Бургас, по три в Монтана, Шумен и Силистра, по две в Благоевград, Враца, Самоков и Кърджали и по едно във Видин и Хасково.

Документи ще се приемат до 23 април, включително. Заявленията за участие може да се подават само по пощата чрез лицензиран пощенски оператор, с известие за доставяне (обратна разписка) в деловодството на Висшия съдебен съвет на адрес – София, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12.

Към заявлението за участие, всеки желаещ да стане районен прокурор, трябва да приложи подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, че не страда от психическо заболяване; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ стажа по чл. 164 за длъжността; попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на ВСС, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

При подаване на документите по пощата, определяща е датата на пощенското клеймо при изпращането. Чрез известието за доставяне (обратната разписка) кандидатите ще получат информация, че документите им са вече в деловодството на ВСС. Участниците ще бъдат уведомени за входящия си номер при публикуване на списъците за допустимостта. Към заявлението всеки кандидат трябва да посочи актуален телефон за контакт, за да може да има обратна връзка с него в случай на нередовни или непълни документи в хода на проверката.

Обръщаме внимание на участниците в конкурсите за младши магистрати 2021 г., които желаят да участват и в конкурса за първоначално назначаване, че същите не могат да се ползват от представените документи в процедурата за младши магистрати и следва да представят пълен комплект с документи и по текущия конкурс, по реда им, описан в заявлението“, уточняват от ВСС.

 

19
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
advokatTROL
advokatTROL
10 април 2021 22:48
Гост

Заплатата е прилична – престижна е работата, но напоследък няма толкова престъпност – намалява – това прави скучно ежедневието, така е и в ресторантският бизнес, няма клиенти нещо, въпреки разхлабването на мерките.

Пожелавам успех на кандидатите, иначе ви чака – конкурс в Агенция по вписванията, трябва да се почне отнякъде.

Гери
Гери
09 април 2021 14:32
Гост

Като са се хванали за притежаваните от кандидата нравствени качества…

Кики
Кики
09 април 2021 14:33
Гост

Те и за Гешев казваха, че е особено нравствен и етичен, ама явно са се пообъркали нещо.

Симо
Симо
09 април 2021 14:30
Гост

Много документи им изискват.

Пепи
Пепи
09 април 2021 14:31
Гост

Естествено. Така и трябва да е.

Анонимен
Анонимен
09 април 2021 14:29
Гост

Само 25 са местата. А със сигурност ще има доста кандидати.

Асен
Асен
09 април 2021 14:29
Гост

Нормално.

Ели
Ели
09 април 2021 12:40
Гост

Дано да няма спънки при избора.

Фики
Фики
09 април 2021 12:41
Гост

По време на пандемия всичко може да се очаква.

М. Кирилов
М. Кирилов
09 април 2021 11:07
Гост

Успех

Анонимен
Анонимен
09 април 2021 11:07
Гост

Дано всичко бъде наред и изберат хората

Анонимен
Анонимен
09 април 2021 14:27
Гост

Късмет им желая.

Анонимен
Анонимен
09 април 2021 11:06
Гост

Късмет на явилите се. Да изберат достойни хора.

Иванов
Иванов
09 април 2021 11:06
Гост

Желая успех на кандидатите

Унчев
Унчев
09 април 2021 11:06
Гост

Да се надяваме, че ще се изберат най-после.

Темелкова
Темелкова
09 април 2021 11:06
Гост

Пожелавам успех на явилите се

Димитрова
Димитрова
09 април 2021 11:04
Гост

Видин си има нужда от такъв. Няма спор.

Englishman
Englishman
09 април 2021 11:04
Гост

Ами дано изберат добри кадри

Фреди Ф
Фреди Ф
09 април 2021 11:03
Гост

Страхотно