Два пъти отлагана и накрая отменена. Това е съдбата на Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“, която служебното правителство, ръководено от проф. Огнян Герджиков, прие през 2017 г. (пълния ѝ текст виж тук). За трите години след приемането ѝ тя така и не влезе в сила, а преди месец беше окончателно отменена от Министерския съвет.

Сега никога невидялата бял свят наредба е предмет на дело във Върховния административен съд (ВАС). Преподавателят по право от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ Толик Генчев е поискал съдът да обяви за незаконни постановленията, с които на 28 май 2020 г. Министерският съвет отмени приетия от служебния кабинет нормативен акт.

Какво отмени правителството

Основната промяна, която се правеше с новата наредба, беше, че се отменяше задочното обучение по „Право“. Именно премахването на тази форма на обучение в юридическите факултети стана причина за отлагането на няколко пъти на влизането ѝ в сила, тъй като беше обявено за дискриминационно (повече можете да си припомните тук).

Освен това с наредбата „Герджиков“ се въвеждаха и допълнителни хорариуми за някои от задължителните дисциплини. Този по административно право се разделяше на 100 часа обща част и 60 часа особена част (при 150 часа общо в момента), вещното право трябваше да се учи 90 часа (а не 75, като сега), международното публично право – 105 часа (а не 90), наказателно процесуалното право – 165 часа (135 сега), данъчното право  – 105 часа (75 часа в момента), правото на Европейския съюз – 120 часа (вместо 75).  Беше залегнало и че студентите по „Право“ задължително ще учат чужд език.

Новата наредба даваше възможност за откриване на специализирани магистърски програми за юристите. Тя предвиждаше и много по-гъвкав и модерен подход за приемните изпити. Ако в момента старата наредба (действаща от 1996 г., пълния ѝ текст виж тук) фиксира, че студентите по „Право“ се приемат чрез писмени конкурсни изпити по български език и по история на България (тази година по изключение заради епидемията от COVID-19 приемът стана с резултатите от матурите), то новата залагаше друго. „Конкурсните изпити проверяват нивото на владеене на българския книжовен език, хуманитарната култура и аналитичните способности на кандидатите“, предвиждаше тя.

Защо юридическото образование е от общонационално значение

В жалбата си до ВАС Толик Генчев заявява, че с отменената наредба се е извършвала съществена реформа в юридическото образование в България. И посочва, че то засяга не само студентите и преподавателите в университетите в юридическите факултети, а има общонационално значение. Той подчертава, че съдебната власт се осъществява само от юристи, а тя защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата, а правосъдието е в името на народа. Процесуалното представителство по пълномощие също може да се извършва единствено от хора с висше юридическо образование.

„Това поставя високи обществени изисквания за качеството на юридическото образование, тъй като правата и законните интереси на всеки гражданин могат да бъдат засегнати от държавната политика в тази сфера“, пише той в жалба си.

И допълва, че регулацията и предприеманите реформи по отношение на юридическото образование трябва да се основават на принципите на законност, предвидимост и прозрачност. „А в случай, че те са нарушени – всеки гражданин следва да има право на жалба пред съда за защита на своите права и законни интереси, които са или могат да бъдат засегнати“, заявява Генчев.

Погазен ли е Законът за нормативните актове

В жалбата си до ВАС преподавателят по право заявява, че при отмяната на наредбата са нарушени няколко изисквания на Закона за нормативните актове. Не е извършена предварителна оценка на въздействието (чл. 20 ЗНА). Нарушен е и чл. 26, ал. 2 ЗНА, според който в процедурата по изработване на проект на нормативен акт се провеждат обществени консултации с гражданите и юридическите лица, а преди да приеме постановлението си за отмяна на наредбата на 28 май 2020 г. Министерският съвет не е направил това. Освен това проектът на постановлението за отмяна не е публикуван на Портала за обществени консултации.

„Смятам, че всяка промяна в сферата на юридическото образование трябва да бъде предхождана от широка обществена дискусия в съответствие със Закона за нормативните актове, в рамките на която да се проведе широк обществен дебат за проблемите и евентуалните разрешения на образованието по специалност „Право“. В подобно обществено обсъждане своите мнения могат да изразят преподаватели, студенти, практикуващи юристи, както и представители на различни специалности и организации“, заявява Генчев в жалбата си.

И подчертава, че качественото висше образование по „Право“ е предпоставка за доброто нормотворчество и справедливото правораздаване, а то може да бъде постигнато чрез квалифициран анализ и обществена дискусия.

Делото във Върховния административен съд е насрочено за 10 ноември 2020 г. и всеки, който има правен интерес, може да се присъедини към него до началото на устните състезания.

49
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 12:28
Гост

Не само образованието по право в задочна форма е излишно. В редовна форма местата и факултетите трябва да се намалят. Първата година е излишна, пълна с предмети, които само запълват хорариумите на разни преподаватели, като реално нещо правно започва да се учи в 3.курс. преспокойно могат да реорганизират и изчистят програмата и всичко необходимо да се усвои за 4 години. Друг е въпросът,, че трябва да се вкара и малко практика. Не е нормално човек да завърши без да е писал искова молба, обвинителен акт и т. Н.

Владимир
Владимир
13 юли 2020 18:56
Гост

Като стана дума за ЮФ на ПУ, какво мнение би изказал автора на публикацията относно въведени за обучение на някои „задължителни“ дикзиплини като „Право на Държавната служба“ с 45 лекционни часа, но реално се преподават не повече от 20 часа литературно четене, също „Интелектуално и авторско право“ и „Криминология“ – преподавана с педагогически метод на литературно четене.
Това са все примери които потвърждават отдавна въведения принцип да се натрапват за задължително обучение дисциплини според лектор който ще ги преподава за да му се“върже“ норматива така необходим за безсрочния трудов договор и „академичната титла“.

Knowledgeable
Knowledgeable
20 юли 2020 21:50
Гост

Извинете, колега, но правото на интелектуалната собственост е много съществена материя, с която рано или късно се сблъсква всеки гражданскоправен юрист; според мен трябва да бъде преподавано даже по-задълбочено, отколкото в момента.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 15:48
Гост

Здравейте, само за информация – адм.д. № 5414/2020 г. на ВАС е образувано по повод жалбата.
И искам само да кажа – според мен основното, за което става дума е едно широко и ползотворно обществено обсъждане на Наредбата за висшето образование по специалност „Право“. В рамките на такава дискусия ще се изразят мненията „за“ и „против“ задочното обучение, както и становища по други въпроси. Важното е да проведе такава дискусия, в която да се вземат решения за реформиране на юридическото образование.
Пожелавам успех!

Юрист
Юрист
13 юли 2020 15:11
Гост

Новата наредба беше отменена единствено и в угода на Софийския университет. Същият в продължение на три години съзнателно неглижираше новата наредба и използва всичките си възможности за влияние тя да бъде отменена. Знам, че повечето сега ще скочите срещу това, което казвам, но така ще покажете само колко не сте запознати със случая. Наребата беше изцяло бламирана от СУ, това трябва да се знае и да се каже ясно! СУ е един от университетите които не си мръдна пръста да реорганизира изпитите си и програмата си с оглед новата нормативна уредба. Нали се сещате защо – защото не искаше. СУ… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:05
Гост

Напълно вярно е това, аз лично бях свидетел как един професор от СУ след една публична защита звънеше по тел. за да каже за новата наредба, че не е удачна и че с махането на задочното по право, се прецаквали дознателите, които учели второ „вишо“ Право, сега нямало да могат да станали „юристи“ и т.н.. Всякакъв коментар е излишен просто…. Нали ходят по сто университета и само пари са им в главите.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 12:28
Гост

И какво му е на задичното точно, че искате да го махате – колегите по-долу точно ви го казаха, има хора, които не могат да си позволят 6 години да не работят, докато ходят на лекции. А как само сте св загрижили за нивото на новите колеги, смешно е. Като изключим магистратите, пазарът определя кой, колко струва, не вие. Ако искате направете изпита за адвокати 1 месец от 10 нива и 50 години стаж за вписване. Просто кастата си пази хляба, това е.

Ст.
Ст.
13 юли 2020 12:59
Гост

Защото никъде по света няма задочно по Право. Както и няма никъде задочно по медицина. Това е сериозна наука, а не да я учиш докато работиш на някое кафе или бензиностанция.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 13:45
Гост

правото е една от най-надценените „сериозни“ науки, а сравняването му с медицината е направо смешно. Ако искат реална реформа – да не губят времето на студентите 6 години?????? в кой век живеете. Макс 3 за бакалавър, 1 една специализация и младите да работят. Иначе е жалка история, излизаш на 26 без грам стаж, но с големите претенции. Наборите ти имат вече по 4-5 години стаж, някой са вече мениджъри :), ти трябва да стажуваш за без пари в някоя канторка, за да се докажеш и малко от малко да влезеш в час.

Георги
Георги
13 юли 2020 13:59
Гост

Искам да ти дам 100 лайка за този коментар.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:06
Гост

Кат нямаш акъл дай и 200 000 лайка. Ама тва ич не означава, че си прав /освен в твойта чутура/.

Георги
Георги
14 юли 2020 9:46
Гост

Не е нужно да се тръшкаш като ощипана булка. Правото е надценена специалност. После е е обективно обезценена и обезличена. А след това е безперспективна. Май не си наясно, че в XXI век нещата са малко по-различни от нещата, които са били актуални по времето на баба ти, която тъй сладкодумно ти е обяснявала, че да завършиш право е постижението на постиженията. Има нови бизнеси, има нови технологии, дигиталният свят се развива все повече и и повече. Възможностите в тези сфери са неограничени и изключително доходоносни. Новите професии не са само обслужващи, а подтикват амбициозните да се запознават с множество… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 17:04
Гост

Колко си прав!!! 🙂

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 15:57
Гост

Бе човек! Именно в това е проблема! Обучението не е качествено дори за редовното обучение,камо ли за задочното дето ходят 2 или 3 пъти в семестъра. как ще научиш за три години дисциплини за 5 години? За практиката съм съгласен, но това си го решава всеки един ЮФ поотделно. да мислиш къде кандидатстваш все пак. Някои университети имат много добри практики – по съдилища и прокуратури, отделно правни клиники. Другото което говориш е нелепо – като гледаш в паниците на останалите, завършвай нещо друго и ставай на 26 млад „меринджей“ щом мислиш че така се случват нещата в живота. Супер… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:32
Гост

Точно защото съм я учил пет години в СУ тая „наука“, затова и го казвам това – разводнено е всичко, безсмислени изпити, абсурдно разхищение на капацитета на студентите да зубрят на професора великия труд, ако попаднеш на читав асистент нещо практически да ти покаже – супер, ако ли не, трябва сам да се спасяваш. А за некачественото образование си прав, но се замисли 3 години ли искаш да са, или абсурдните 6, защото материалът, който ще обхванеш е същият. А това за паничката направо изби рибата, разбира се, че младите трябва да се ориентират къде са спрямо другите. Нямаш си… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:44
Гост

Няма как да сравняваш Правото с Ай титата или други науки. Като искаш почвай в СофтУни и сега като юрист, взимай тапиите за всички нива, ставай ай ти и почвай да програмираш. Никой не те е спрял. Това не означава, че правото трябва да го правим като софтуерно инженерство, нещата са много различни. Дали си ме разбрал е друг въпрос.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 17:35
Гост

От целия ми пост за това ли се хвана, примерът ми беше младежите да не са коне с капаци, ами да им щракат умовете, да знаят къде да се позиционират в живота и къде съм сравнявал дисциплините, ама то защо ли да се учудвам, като повечето юристи са си буквоядци. Както и да е, уклон в живота няма нужда да ми даваш, аз съм се реализирал като юрист. Нещо по същество ще кажеш ли или ще ме пращаш да ставам айти, замахнал си да кажеш нещо умно, ама си пропуснал проблемът, който съм поставил. Нищо не се променило в обучението… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 14:36
Гост

Аз уча второ висше „Право“, задочно обучение и определено не работя на „някое кафе или бензиностанция“,а в голяма корпоративна структура и Правото ми служи и в работата.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 15:21
Гост

И аз уча второ висше – „Право“, но работя в държавната администрация. Дали не е логично служител да надгражда, предвид позицията, която заема и работи с нормативни актове!? Смятам, че е доста тесногръдо разсъждение тази специалност да се изучава единствено редовно. Трябва да се знае, че животът днес е доста по-различен в социален план от 70-те, когато проф. Герджиков е учил в университета, а и след това. Ако остане само редовната форма означава, че онези, които работят, няма да могат да посещават изцяло лекциите и какво качество в обучението ще доведе това?! Тази специалност намира приложение и извън съдебната власт… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:08
Гост

В държавната администрация, тия дето им е първо висше Право са супер неадекватни и пълни слуги на шефовете си /на 95%/, а за тези с 2-ро висше нямам желание и да си представям даже. Надграждайте, колкото си щете, но не забравяйте, че дипломата не значи нито знания, нито умения, а само къс хартия.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 20:35
Гост

Предметът на спора се измества!

Анонимен
Анонимен
14 юли 2020 17:13
Гост

Ох, колко гладни адвокатчета намирисват тук…

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:13
Гост

Учи, ако искаш трето висше „Богословие“ и то ще ти послужи ежедневно в морален аспект. Ако не работиш като юрист, т.е. не ти е основната работа това, другото което ползваш са само откъслечни знания за основната ти работа в „корпоративната структура“ – ако е банка, нещо да поназнайваш от принудително изпълнение по ГПК или от несъстоятелност, малко облигация, малко вещно. Това не те прави юрист, още по-малко пък сериозне такъв. Такъв си само по диплома. Сериозната юридическа проблематика в „корпоративната ти структура“ няма да я дадат на тебе, а на Дирекция „Правна“ или на външни кантори.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 16:02
Гост

Много си далеч от реалността, само това ще ти кажа, за да не си губя времето. А твърдението ти, че „….пазарът определя кой, колко струва, не вие“, е приложимо за някъде другаде, ама не и за България. Явно не си си търсил работа като юрист или бачкаш някъде с връзки. Асо си пък адвокат, тва за „пазара“, просто си го избий от главата.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 10:48
Гост

Поредната недомислица от страна на служебното правителство, ръководено от проф. Огнян Герджиков.

колега
колега
13 юли 2020 18:28
Гост

Впечатлението ми от служебното правителство, ръководено от професор Герджиков, са отлични. За 3 месеца напр. борбата с контрабандата беше успешна и хазната отчете добри приходи.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 10:03
Гост

Новата наредба беше с много полезни неща – напр. отмяната на задочното обучение по Право. Отмениха наредбата съвсем целенасочено – с едно измислено и купено становище на паразитите от КЗДискр, че това било „дискриминация“ /???????/, което е пълна глупост. Истината е, че големите преподаватели по Право се уплашиха от намаляващата бройка студенти, както и от това, че с премахването на задочното обучение, ще намалее баничката със сиренце. Трябва да отбележоим обаче, че имаме крещяща нужда от реформа в юридическото образование и това не може повече да се отлага, тъй като положението е нетърпимо. Огромен брой юристи, голяма безработица сред юристите,… Покажи целия коментар »

Десислава
Десислава
13 юли 2020 8:57
Гост

Еми и аз не съм ОК с това да се ходи задочно

Жаклин
Жаклин
13 юли 2020 10:42
Гост

Формата на обучение не е фактор за качеството му. Има много съвестни студенти от провинцията, които просто трябва да работят за да се издържат.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 15:59
Гост

Като има нужда да работят младежите от провинцията – да работят, редовното обучение не е пречка да работят!!

Фараон
Фараон
13 юли 2020 8:57
Гост

Това е доказателство, че ако нямат воля няма да приемат нито един закон. Виж ако ще национализират лотарията, тогава много бързо се действа

Димитриев
Димитриев
13 юли 2020 8:56
Гост

Много тихо и кротко е отменено това предложение. Защо?

Englishman
Englishman
13 юли 2020 8:56
Гост

БЕ защо в тая България все умуваме и се чудим как да измислим топлата вода бре? Толкова ли не може да се вземат ясни решения на база на опита на западните страни

Filipa
Filipa
13 юли 2020 8:55
Гост

Няма как да накарате всички да ходят на лекции, като може да им се налага да работят. Най-умните идват от бедните семейства, а на тях им се налага да работят.

Кики
Кики
13 юли 2020 10:43
Гост

Абсолютно. Когато не ти е поднесено на тепсия, трябва да се бориш за хляба си.

Ivica
Ivica
13 юли 2020 8:55
Гост

Герджиката е малко смешен, но определено е доста начетен.

Лили
Лили
13 юли 2020 10:44
Гост

И какво му е смешното точно?

Qюфте
Qюфте
13 юли 2020 8:54
Гост

Абе стига бе. ЩЕ станат и държавните университети, като НБУ ли? Само мамини синчета, които плащат яко пари и им дават готови дипломи и те обаче все пак киснат в НБУ, за да „ходят на лекции“ , а в същото време не ходят на работа.

Геро
Геро
13 юли 2020 10:45
Гост

Нов български е пародия на висше учебно заведение. Там всичко опира до пари.

Spiro
Spiro
13 юли 2020 8:53
Гост

И защо така тихомълком го отмениха

Неман
Неман
13 юли 2020 8:52
Гост

Ето и въпроса какво като някой нещо прави или не прави в правителството, като след него ще дойдат такива, които ще отменят всичко. Ако няма приемственост не става

интереси на факултетите
интереси на факултетите
13 юли 2020 8:50
Гост

Това е излобирано от факултетните ръководства, нали сте наясно? Друг е въпросът, че надали са лобирали да се погази ЗНА

адвокатът с ватенката
адвокатът с ватенката
13 юли 2020 8:48
Гост

Поздравления за колегата от Пловдив! Аз дори не бях разбрал, че това се е случило скрито покрито зад историята с приемане с матура.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 8:46
Гост

Не подкрепям идеите на проф. Герджиков срещу задочното обучение. То е шанс за хора, които работят честно да учат без да бягат от лекции и упражнения или да рискуват работата си, за да ходят във факултета. Не може ЮФ да се напълни само с деца на хора с високи доходи, които могат да ги издържат. Това обаче не значи да се постъпва така с нормативен акт и тихомълком да се отменя. Както някой написа, това е част от битката за правова държава

12345
12345
13 юли 2020 8:40
Гост

Бедни ми, проф. Герджиков, ако съм на Вас, първи бих се присъединил към това дело

към всички юристи
към всички юристи
13 юли 2020 8:43
Гост

Всъщност, колега, правовата държава започва именно от ЮФ и всеки от нас, тук в този форум, може да се присъедини. Ако залеем съда с молби, ще покажем, че ни пука и държим на правото, на обучението във факултетите и на законосъобразното приемане на нормативните актове.

напред
напред
13 юли 2020 8:38
Гост

Обществено обсъждане на нормативен акт? Ко беши туй нещо? Правителството размахва голямата секира и не му дреме от нищо. Браво на колегата! Напред в битката за законност!

Мики
Мики
13 юли 2020 10:46
Гост

Това правителство е за смяна.

Анонимен
Анонимен
13 юли 2020 8:36
Гост

Не, че е голяма реформа, ама все е нещо. Можеше да отменят само разпоредбата за задочното и да се приключи, а не да бастисват цялата наредба