Съдебна ваканция тази година няма да има. Това да се регламентира в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, предлагат трима депутати от ГЕРБ (пълния текст на проекта виж тук) – Красимир Ципов, Емил Христов и Анна Александрова.

На практика 10 дни след като той стана факт, те предлагат ревизия на серия от разпоредбите в него. В мотивите се посочва, че промените „отговарят в значителна степен на обществените очаквания“ и се налагат заради предстоящото удължаване на извънредното положение, а в тях са отчетени становищата и бележките, постъпили в Народното събрание.

Една от новостите е, че изрично със закон се урежда, че през 2020 г. чл. 329, ал. 1 от Закона за съдебната власт не се прилага, т.е. няма да има съдебна ваканция.

Предлага се и различен подход по отношение на делата, които ще се разглеждат по време на извънредното положение и законът директно препраща към решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, в което са изброени.

Предложението е в него да се запише: „За срока от 13 март 2020 г. до отмяната на извънредното положение спират да текат процесуалните срокове за страните по съдебни, арбитражни и изпълнителни производства, с изключение на сроковете по производствата, посочени в решение на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, обнародвано в „Държавен вестник“, по производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки, по глава шеста от Закона за концесиите и по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“. Т.е. въвежда се изискване решенията на колегиите да бъдат публикувани в Държавен вестник.

Освен това изрично се регламентира, че до отмяната на извънредното положение откритите съдебни заседания, включително заседанията на Комисията за защита на конкуренцията, може да се провеждат от разстояние, „като се осигурява пряко и виртуално участие на страните и участниците в процеса, съответно производството, а за проведените заседания се изготвя протокол“.

Прави впечатление и предложението за значително „орязване“ на мораториума върху сроковете, който беше въведен със закона за извънредното положение – чл. 3, т. 2.

В момента той предвижда, че спират да текат „давностните и други срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват или прекратяват права или се пораждат задължения за частноправните субекти, с изключение на сроковете по Наказателния кодекс и Закона за административните нарушения и наказания“

Сега депутатите от ГЕРБ предлагат тази формулировка да бъде изоставена и да се предвиди, че спират „давностните срокове, предвидени в нормативни актове, с изтичането на които се погасяват права на частноправните субекти“. Т.е. от една страна няма изключение по отношение на НК и ЗАНН, но от друга се оказва, че няма да спират сроковете, с които се пораждат задължения за гражданите и бизнеса, а само тези, с които се погасяват права.

Освен това с проекта се предлага сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, които бяха спрени от 13 март 2020 г., да продължат да текат.

Как точно ще стане това опитва да отговори §9 от законопроекта. Той регламентира, че те ще продължат да текат след изтичането на три дни от обнародването на промените в Държавен вестник.

Драматична промяна в концепцията на законодателя обаче настъпва по отношение на общото правило за всички останали срокове, които изтичат по време на извънредното положение. Ако досега законът (чл. 4) най-общо предвиждаше, че те се удължават с един месец от отмяната на извънредните мерки, сега е избран съвсем друг принцип – този на уважителните причини и на индивидуалния подход към всеки случай.

„Когато частноправен субект не може да упражни право или изпълни задължение в нормативно или административни определения срок по уважителни причини, компетентният орган може въз основа на мотивирано искане да определи нов срок, който започва да тече след отпадане на причините“, предлагат да се приеме депутатите от ГЕРБ.

Като изброяват и кои причини са уважителни: „задължителна изолация (карантина), хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ, отсъствие от страната по време на извънредното положение или други непредвидени обстоятелства за физическите лица, включително представляващи юридически лица“. Какво са непредвидени обстоятелства, може ли да се приеме самата епидемия от коронавирус и последвалото я извънредно положение за предвидимо, тепърва се очаква да се изясни в парламентарната дискусия.

Без последици от забава, но само за кредити и лизинги

Голяма промяна претърпява и текстът от закона за извънредното положение, който на практика освободи всички частноправни субекти от последиците от забава на плащане.

Сега депутатите предлагат да се регламентира, че това „облекчение“ ще е само за договорите за кредит, лизинг, факторинг и форфетинг. Ето какво предвижда внесеният от тях нов чл. 6 от закона: До отмяната на извънредното положение не се прилагат договорните последици от забава за плащане на задължения на частноправни субекти по договори за кредит и други форми на финансиране (факторинг, форфетинг и други), предоставени от банки и финансови институции по чл. 3 от Закона за кредитните институции, включително в случаите, когато вземанията са придобити от други банки или финансови институции, и по договори за лизинг, както и не се прилагат предсрочна изискуемост, разваляне на договор и изземване на вещи“.

Проектозаконът предвижда още да бъде удължен срокът за подаване на имуществени декларации от магистратите и всички, които заемат висши публични длъжности. По закон те трябва да подадат декларациите си до 15 май, а сега предложението е това да стане до един месец от отмяната на извънредното положение, което се очаква да бъде удължено до 13 май.

В петък правната комисия ще обсъди на първо четене проекта за промени на закона. А заседания на парламента ще има същия ден следобед и в понеделник.

Насрочените за тази седмица заседания бяха отложени, след като стана ясно, че депутатът от ДПС Хасан Адемов е дал положителна проба за коронавирус. Всички народни представители бяха изследвани, а днес стана ясно, че двама депутатите от ГЕРБ са дали положителни проби – шефката на групата на ГЕРБ д-р Даниела Дариткова и Даниела Малешкова. От партията съобщиха, че двете се чувстват добре и ще се подложат на доброволна карантина за 28 дни в домовете си. Двете няма да участват в предстоящите заседания както на парламентарните комисии, така и в пленарните заседания.

Днес председателският съвет се събра, за да реши как ще работи отсега нататък парламентът. Депутатите ще заседават в пленарната зала, а гласуването ще се провежда по групи.

37
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
03 април 2020 10:09
Гост

А какво правим с декларациите до ИВСС? Срокът за подаването им изтича на 14 май.

Магистрат
Магистрат
03 април 2020 9:26
Гост

Не знам, на мен ми се струва, че продължаване на спиране на работата е прекомерно. Знам, че много колеги ще скочат, но ние не сме богоизбрани- няма пречка да се гледат делата, които се гледаха през съдебната ваканция-издръжка, трудови, дела със задържани лица. Освен това следва да се образуват дела и да се обявяват актове

Закон и ред
Закон и ред
03 април 2020 10:45
Гост

И за мен е притеснително спирането на работата , още повече , че НЯМА НИКАКВА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДНОВЯВАНЕТО . Учените го казаха – с карантираната само разтегляме епидемията във времето , а не я избягваме . Т.е. пак ще се срещнем с болни страни и с голяма вероятност ще се разболеем . Тогава какво чакаме ? Да ни купуват защитни костюми и да почваме ; или да караме по скайп.

недоволен
недоволен
02 април 2020 21:54
Гост

въобще не трябва да има съдебна ваканция – коя администрация има такава?

Пешо
Пешо
03 април 2020 0:56
Гост

Администрациите може и да нямат, но съдилищата имат почти във всяка страна. Не сравнявай съда с някаква мижава администрация…

недоволен
недоволен
03 април 2020 1:59
Гост

що бе Пешо, с какво е по-различна?

обективен
обективен
03 април 2020 9:01
Гост

Съдът в една мижава държава (или останките от държавността) с мижаво правораздаване (справка-брой дела в ЕСПЧ) не заслужава съдебна ваканция !

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 20:01
Гост

Ето го нагледното доказателство за качеството на законотворчеството у нас – приема се закон и след 2 седмици драстични промени. Никаква предвидимост, никаква правна грамотност. После се очаква доверие в НС. Само създават допълнителен хаос, защото като започнат да се прилагат тези норми от съдилищата ще настане анархия.

Закон и ред
Закон и ред
02 април 2020 20:44
Гост

Спокойно , както се казваше в един вечно актуален съветски виц „Единственото спасение от идиотското законодателство на СССР е още по-идиотския начин , по който се прилага“ ….

удължете срокомете по ЗДДФЛ
удължете срокомете по ЗДДФЛ
02 април 2020 19:31
Гост

В проекта не е предвидено да се удължат сроковете за подаване на данъчни декларации по ЗДДФЛ. Защо? Да се изпозаразят хората ли целят, като отидат точно сега в данъчните служби? Всякакви срокове са удължени, удължени са и сроковете за данъците на фирите, но не и за данъците на гражданите по ЗДДФЛ. Да се удлъжат тези срокове, не пращайте хората сега в офисите на НАП.

воистину
воистину
04 април 2020 0:27
Гост

защо да се облажават разни маргинали, нека да се гърчат и да дават пари. за да се раздават после на калпак за Великия Страдащ туроператор, и тарикатите с невърнати кредити.

Съдията Дред
Съдията Дред
02 април 2020 19:19
Гост

Ясно беше , че съдебна ваканция няма да има . Това , което бих предложил е да се създаде възможност въззивният съд /ако няма изрично искане на страните/ да се произнася в закрито заседание по въззивните жалби . Не само с оглед корона-вируса , а и по принцип, няма никакъв смисъл да се чака провеждане на о.с.з пред СГС или САС след половин или една година ако страните нямат доказателствени искания или съдът не е допуснал служебно доказателства . Преклузиите по ГПК предполагат , а и на практика се случва , че страните повтарят като развален грамофон едни и същи… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 21:13
Гост

Може да има нововъзникнали обстоятелства и свързани с тях доказателства, които страните няма как да знаят при подаването на възз. жалба.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 22:33
Гост

При нововъзникнали обстоятелства може да се води нов исков процес – няма СПН за тях. За новооткрити доказателства по стари обстоятелства пък важи чл. 303, т. 1 ГПК – нека и бабите във ВКС да имат малко работа, няма само въззива да се гърчи я.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 22:38
Гост

На 1000 въззивни дела да се намери едно с подобни новооткрити след жалбата обстоятелства и/или доказателства. Не си струва заради едно дело, останалити 999 да се гледат в открито заседание. Има си друго способи за защита, вкл. чл. 303 ГПК.
Трябва да гледаме голямата картина, а не като дребнави баби-мърморици заради бълхата да горим и юргана…

Защо да не се гледат в з.з.?
Защо да не се гледат в з.з.?
03 април 2020 9:49
Гост

Не виждам пречка нововъзникнали/ новооткрити обстоятелства да се въведат с писмена молба в срок до обявяване на решението, а при наличието на такива да се насрочва о.с.з. Така и при необходимост от събиране на доказателства.

Като адвокат си признавам, че на въззивки и касации разказвам като развален грамофон сто пъти изложеното из разни защити и жалби, и ми е много досадно. 😉

Закон и ред
Закон и ред
03 април 2020 10:37
Гост

А пък на съда му е много интересно ;)) То се вижда , че всичко е копи-пейст . Но това следва и от ГПК , защото нови доводи просто не се допускат ….

Закон и ред
Закон и ред
03 април 2020 10:35
Гост

Ако има нововъзникнали – да ги заявят до момента на произнасянето . Иначе по тази логика въобще не трябва да даваме ход по същество на въззивно дело и винаги да чакаме нещо да възникне ….

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 18:38
Гост

Интересно ми е след края на всичко това дали съдилищата ще се разтоварят от дела.

Пич
Пич
02 април 2020 18:40
Гост

Не ми се вярва. СРС може и да изплува малко, но върховните – едва ли, защото на тях най-малко им дреме за правосъдие в срок.

Съдията Дред
Съдията Дред
02 април 2020 19:30
Гост

Да се разтоварят от дела ??????????? Ще има ПОТОП ОТ ДЕЛА както винаги е било при икономическа криза . Например, трудовите дела бяха намалели , а сега ще почне борба за всеки неизплатен лев , опити да се прецака работодателя и пр. После се почва с просрочия по кредити , неплатени сметки за ток и парно , лизинг , наеми и пр. Тъкмо хората бяха почнали малко от малко да си плащат сметките и сега просто няма да могат . Ужас ще настане в съда и както винаги най-тежко ще е в СРС и другите районни съдилища ….

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 18:37
Гост

А какво става с отпуските, през зимата ли ще ги взимат хората? Май съдебната ваканция ще се превърне в Коледна.

сега трябва да си в отпуск!!!
сега трябва да си в отпуск!!!
02 април 2020 19:33
Гост

Сега се взимат отпуските! Сега. А не да не ходите на работа, а да не сте в отпуска. Тарикатско, а.

Анонимен
Анонимен
12 април 2020 15:10
Гост

явно не сте запознат за работата в съда изобщо, ето защо говорите и глупости, това сега е глътка въздух за всички от много дела и заседания, а после ще е такъв наплив, че преумората ще е до немай къде и тази глътка въздух сега няма да компенсира предстоящото…., но това не се разбира от такива извън системата…..

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 18:33
Гост

Ето, всички, които плачат, че нямат работа заради карантината, ще си възстановят загубите – адвокати, ЧСИ, вещи лица и т.н.

адвокат
адвокат
03 април 2020 9:06
Гост

E, ако приемем, че клиентите на адвокатите имат пари. Проблемът е, че след краха на икономиката, който следва, малцина ще си позволят този лукс.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 18:31
Гост

И пак ще има забавени решения и мотиви, въпреки че съдиите сега имат два месеца да ги напишат.

Човек
Човек
02 април 2020 18:30
Гост

То и сега е своеобразна съдебна ваканция, какво ревете за другата?

999
999
02 април 2020 18:32
Гост

Страшна ваканция е да гледаш дела по скайп

Байков
Байков
02 април 2020 18:28
Гост

Ау, това е голям удар по туризма и потреблението, защото работещите в съдебната система са от малцината, чиито доходи не са засегнати, а по традиция пътуват и харчат много през лятото.

Мммхм
Мммхм
02 април 2020 18:30
Гост

Горките гърци, а?

OMG
OMG
02 април 2020 18:27
Гост

Затова ли го удължиха това положение с един месец? Защото не могат да напишат читав закон до 13 април.

Койчо
Койчо
02 април 2020 18:26
Гост

Споко, ВСС ще върне ваканцията по някакъв начин.

Fredy
Fredy
02 април 2020 18:24
Гост

От какъв зор? А своите ваканции отменят ли?

123
123
02 април 2020 18:25
Гост

Спокойно, отпуските остават, засега.

Анонимен
Анонимен
02 април 2020 18:33
Гост

Колега, колкото по-малко работят депутатите, толкова по-малко вреди нанасят, така че нека са във ваканция колкото може по-дълго. А за съдебната ваканция си беше ясно, че така ще стане, защото краят на извънредното положение не се види, ама няма да е 14. 05., а по-скоро някъде през лятото по оптимистични прогнози.

воистину
воистину
04 април 2020 0:21
Гост

Истината казвате. Май най-лошата последица на извънредното положение ще бъде народът да види, как може депутатите да не работят, и животът да продължи с укази, заповеди и решения на ВСС.