Действието на новата наредба за адвокатските регистри, с която трябваше да бъде въведена електронна комуникация вътре в адвокатурата, да се отложи с един месец, предлага Висшият адвокатски съвет (ВАдС) (проекта за промяна в наредбата виж тук).

Наредба № 3 от 20 ноември 2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри (с пълния ѝ текст можете да се запознаете тук) трябваше да влезе в сила от 1 април  2021 г. ВАдС сега предлага това да стане от 1 май 2021 г.

Причината е, че съветът още не е избрал фирма, която да провери сигурността на новите информационни системи на адвокатурата.

„Към настоящия момент не са завършили процедурите по тестване за сигурност и надеждност на електронните регистри, поради което е необходимо срокът за влизане в сила да бъде удължен с един месец, за да се гарантира, че ще има достатъчно време за приключване на техническите процедури и безпроблемно стартиране на работата на електронните адвокатски регистри“, обясняват от съвета.

И подчертават, че трябва да бъде проверена сигурността и надеждността на информационната система,  преди да се премине към изцяло електронни регистри в адвокатурата.

Сигурността на информацията в системата е от голямо значение не само за самите адвокати, но и за множеството институции, които ще получават електронно информация от адвокатските регистри. Сред тях са Висшия съдебен съвет, т.е. цялата съдебна власт, както и Агенцията по вписванията, Националната агенция за приходите, Националното бюро за правна помощ.

С новата наредба се регламентира възможност адвокатите да подават всякакви заявления до колегиите и до ВАдС по електронен път. Освен това ще се водят електронни досиета на всеки адвокат и за всяко дружество.

Адвокатските регистри са публични. „Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща адвокатските регистри, за целите на справка по извършените вписвания, заличавания и обявявания, но не и до приложените документи, въз основа на които е извършено вписването, заличаването, прекратяването, отразено в публично оповестената информация от адвокатските регистри“, предвижда още наредбата.

17
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
play solitaire
play solitaire
05 март 2021 8:49
Гост

Thanks for sharing your precious time to create this post, It so informative and the content makes the post more interesting. really appreciated.
play solitaire

Любител
Любител
02 март 2021 16:47
Гост

21 години чакаме да влезем в 21 век.

Адвокат
Адвокат
02 март 2021 14:10
Гост

По-добре отлагане с един месец, отколкото без сериозна проверка на техническата сигурност на регистъра.

Кирил
Кирил
02 март 2021 12:52
Гост

Хората от от кога си въведоха електронна комуникация, а ние отново протакваме.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 12:48
Гост

Излагация

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 12:48
Гост

Не се изненадвам

Мики
Мики
02 март 2021 12:48
Гост

A, дано стартирането на работата на електронните адвокатски регистри да е безпроблемно.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 12:47
Гост

Причината е, че съветът още не е избрал фирма, която да провери сигурността на новите информационни системи на адвокатурата

Бавни

Demireva
Demireva
02 март 2021 12:47
Гост

Добре

Fernandinho
Fernandinho
02 март 2021 12:47
Гост

Е много важно

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 12:53
Гост

Да му мислят те.

Моолов
Моолов
02 март 2021 12:46
Гост

За мен няма нужда да се чака

Lalov
Lalov
02 март 2021 12:46
Гост

Нищо изненадващо. бавни са

Дробчев
Дробчев
02 март 2021 12:45
Гост

Тикви

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 12:54
Гост

Излагат се тотално.

Анонимен
Анонимен
02 март 2021 12:39
Гост

И до кога ще чакаме фирмата, която да провери сигурността на новите информационни системи?

Пепи
Пепи
02 март 2021 12:40
Гост

Както вървят нещата може пак да отложат електронната комуникация.