Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри на процедура за преместване на седем съдии в Гражданското отделение на Софийския градски съд и на трима в Специализирания наказателен съд. Предложението е на комисията за натовареност.

След предварително проучване се оказало, че по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт може да бъдат преместени магистрати от пет съдилища – по един от окръжните съдилища в Перник, Кюстендил и Добрич и по двама от Варна и Шумен. Иначе желаещите да дойдат да работят в столицата са били общо десет души, но след анализ на данните за натовареността, броя съдии и специализацията на делата в окръжните съдилища, комисията е преценила, че три от заявленията не следва да бъдат удовлетворявани.

В спецсъда пък са поискали да отидат шестима магистрати, но комисията е решила, че трябва да са трима от окръжните съдилища във Враца, Благоевград и Монтана. Отхвърлила е заявленията на един военен съдия и на негов колега от окръжен съд, където работят 10 души, а има принципно решение да не се оставя орган от това ниво с по-малко от 10 съдии.

Предложението за откриване на процедура по чл. 194, ал. 1 от  ЗСВ е мотивирано с голямата натовареност на СГС и СНС. През 2017 г. средната по щат по постъпили дела за окръжните съдилища е била 7.46 броя дела, а в градския съд 15.26 дела. Данните за спецсъда сочат, че за миналата година натовареността по щат е била 31.14 дела месечно. Но в този съд се разглеждат само първоинстанционни наказателни общ характер дела и частни наказателни дела, затова сравнението с останалите окръжни съдилища ще бъде по-скоро условно, отбеляза Даниела Марчева, председател на комисията.

Тя успокои магистратите от Софийския районен съд, които в края на миналата година изразиха притеснението си, че с откриване на процедурата за преместване по чл. 194, ал. 1 от ЗСВ ще се препятства тяхното кариерно израстване, защото когато се увеличава щатът по този начин, тогава няма да има достатъчно места, които да бъдат обявени на конкурс.

Марчева отбеляза, че това няма как да се случи, защото наскоро Пленумът на ВСС откри седем нови бройки в СГС, отделно има пет свободни и всички те ще бъдат обявени за заемане чрез конкурс.

„Най-малко 50 щатни бройки трябва да бъдат разкрити в СГС, за да се изравни с останалите окръжни съдилища. Това няма как да се случи, най-малкото заради бюджетни ограничения. Затова комисията предлага от една страна откриване на процедурата за преместване, а ще бъде обявен и конкурс за повишаване“, обясни Марчева.

Предложението за спецсъда е минало и през Комисията по атестирането и конкурсите, но там не е събрало необходимото мнозинство. Вероника Имова обясни, че това се дължи на факта, че комисията заседава с намален състав. Иначе тя е подкрепила идеята, защото спецсъдът е натоварен.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Минко
Минко
23 октомври 2018 17:40
Гост

Преместването на съдии не може да реши проблема напълно, но все пак е крачка напред. Трябва сериозно прекрояване на съдебната карта.

Милена
Милена
23 октомври 2018 17:36
Гост

Намаленият състав на КАК създава пречки за решаването на проблема със свръхнатовареността.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2018 17:04
Гост

Много полезно начинание.

Анчо
Анчо
23 октомври 2018 17:07
Гост

И все пак трябваше да помислят първо за СРС, където колегите изнемогват.

Анонимен
Анонимен
23 октомври 2018 20:59
Гост

Съчувствие към съдиите от СРС , но схемата с командироване на съдии от провинцията в СРС, след което да се командироват съдии от СРС в СГС не сработи ….Вместо да си налягат парцалите и да гледат как да се отърват от СРС , съдиите в този съд трябва да искат и да наложат на ВСС да направи необходимите реформи ….и то не след 5-6 години , а до няколко месеца ….Да спре работа СРС е все едно да спре „Пирогов“. След две седмици половината проблеми на СРС ще са решени ……но трябва единство и решителност , а не кариеризъм и… Покажи целия коментар »

Мара
Мара
23 октомври 2018 23:32
Гост

Преди месец откриха процедура по чл.194 за СРС.