Отказите за образуване на досъдебно производство да подлежат на съдебен контрол. Такава промяна в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) предлагат от БСП (пълния текст на законопроекта виж тук).

Тя ще е в чл. 213, където от левицата предлагат да се регламентира първо, че уведомяването на пострадалия, наследниците му и подателя на сигнала за отказа ще става с изпращане на препис от постановлението.

Предложението на БСП е в 7-дневен срок от получаването на преписа, те да могат да обжалват отказа пред съответния първоинстанционен съд. Той ще се произнася в закрито заседание в едномесечен срок по обосноваността и законосъобразността на постановлението за отказ.

Като ако го отмени, ще връща делото на прокурора със задължителни указания по приложението на закона.

Определението ще може да се протестира и обжалва пред още една инстанция в 7-дневен срок от съобщаването му. Тя ще се произнася в състав от трима съдии, отново в закрито заседание.

От БСП предлагат да се регламентира, че при повторен отказ за образуване на досъдебно производство постановлението може да се обжалва само при нови съществени доказателства.

Преди да се обърнат към съда, пострадалият, наследниците му и подателят на сигнала, ще могат да поискат да бъде извършена и вътрешна инстанционна проверка на постановлението за отказ в самата прокуратура.

Именно контролът от горестоящия прокурор в момента е единственият, който се извършва при отказ за образуване на разследване.

Лидерът на БСП Корнелия Нинова мотивира предложението на партията така: „Знаете, че много време в българското общество се води дискусия за необходимите промени в съдебната власт, за правомощията на прокуратурата и главния прокурор. Затова днес внасяме предложение, което ще онагледя с един пример: отказите на прокуратурата да образува досъдебно производство. Това означава, че ако някой подаде сигнал до прокуратурата и тя откаже да образува досъдебно производство по различни причини – субективни, икономически, политически, лобистки, този процес приключва. Той е затворен в рамките на прокуратурата и до главния прокурор. Това създава чувство за несправедливост у хората и предпоставки за произвол. Ето защо принципно и от доста време ние отстояваме налагането на контрол върху действията на прокуратурата. Внасяме предложение този контрол да се осъществява от независимия български съд“.

По думите ѝ така ще се създаде рамка, в която няма да се допускат произволни действия и злоупотреби от страна на прокурори.

Тя посочи, че БСП ще търси подкрепа от останалите парламентарни групи. „Ще търсим разговори с колегите. Отворени сме и търсим подкрепа, защото това е вече изключително необходимо на българското общество„, заяви Нинова.

Депутатът от ГЕРБ Красимир Ципов обаче заяви, че е резервиран към това предложение, като изтъкна, че и сега има съдебен контрол над много актове на прокуратурата. „Въведе ли се и съдебен контрол над отказите за образуване на досъдебно производство, нека те да отговорят ще има ли възможност съдът да се занимава с нещо друго освен с това да контролира всеки един акт за образуване или отказ за образуване на наказателно производство“, коментира Ципов.

18
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гост
Гост
16 февруари 2020 22:58
Гост

Някой знае ли кога ще се гласува законопроекта?

Ужас
Ужас
29 ноември 2019 16:14
Гост

Това предложение показва пълната липса на доверие в независимостта, обективността и професионализма на прокуратурата.

Съгласен
Съгласен
29 ноември 2019 16:15
Гост

Така е, сега съдът ще бъде коректив на коректива, който самата прокуратура трябва да бъде спрямо сигналите на гражданите.

Йорданова
Йорданова
29 ноември 2019 16:12
Гост

Не е лошо. Тая прокуратура трябва да се озапти леко. Жалко само, че ще „отдолу“, а не на върха ѝ.

Гражданин
Гражданин
29 ноември 2019 16:13
Гост

Тия от БСП да бяха спрели избора на Гешев. Ама не. Сега замазват с промени в НПК.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 13:35
Гост

От статистическа гледна точка е важен не само броят на отказите, но и броят на обжалваните откази. Не всеки отказ се обжалва.

Някои районни съдилища са по-натоварени, но окръжните съдилища са по-опитни и по-малко натоварени като цяло – може друг вид подсъдност.

Освен това може да не се изключва съвсем инстанционният контрол, а да се предвиди първо ограничен инстанционен контрол и после съдебен контрол, за да отиват по-малко жалби в съда. Други механизми за пресяване също са мислими.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 12:41
Гост

Някаква статистика няма ли докладите на прб колко постановления за отказ има годишно, че да се види как е хавата, че ципов май май прав ще излезе

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 12:14
Гост

Не зная обаче в по-натоварените райони дали съдът ще има ресурси да контролира всеки един акт за образуване или отказ за образуване на наказателно производство.

въй
въй
29 ноември 2019 12:19
Гост

Едва ли всеки един отказ ще се обжалва. Колко пък са и отказите.

Познавач
Познавач
29 ноември 2019 16:16
Гост

Няма да се обжалват всички ли… оо, вие не познавате българския жалбоподател, нито българския адвокат!

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2019 21:59
Гост

На теория има начини да се ограничат прекалените жалби: изискване за изготвяне на жалба от адвокат (особено ако жалбоподателят не е пострадал, а просто лице, подало сигнал); евентуално предварително внасяне на разноски; изключване на някои категории по-леки престъпления; възможност за отхвърляне на очевидно неразумни жалби с много кратки мотиви и т.н. и т.н. Кое е подходящо и кое не зависи от много неща.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 12:14
Гост

Мотивите на Корнелия Нинова са напълно обосновани.

Адвокат
Адвокат
29 ноември 2019 11:59
Гост

Ами да предложат съдебен контрол и на образуваните ДП и направо да кажат, че искат закриване на прокуратуратанарепубликабългария.

opus dei
opus dei
29 ноември 2019 12:04
Гост

Закриване не, изваждане от съдебната система, защото прокуратурата не може да е част от нея.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2019 12:08
Гост

А Гешев е един най-върлите противници на разделението на властите.

СРП
СРП
29 ноември 2019 11:57
Гост

И кво, гешературата вместо господар, да остане само лопатар на досъдебното производство.

анонимен
анонимен
29 ноември 2019 12:03
Гост

Господар-поръчкар. Трябва да се обуздае малко ПРБ-то на държавата, защото виждате как безнаказано действа. И защо пък да се не сложи съдебен контрол върху образуването на ДП. У нас това може и да е полезно след десетките, ако не и стотици, поръчкови дела, които се образуват. И като ти измислят едно ОПГ и го внесат в спецсъда, гаранция, че ще се осъдят.

Чичо Сам
Чичо Сам
29 ноември 2019 11:56
Гост

Ако това мине, след два месеца ще има нов сигнал за образуване на ДП срещу Шиши за КТБ, отказ и обжалване на отказа в съда, пък там вече какво ще стане…Разбира се, няма да мине.