Десетки организации да бъдат освободени от задължението да правят комплексна проверка на клиентите си и оценка на риска и да разкриват информация за съмнителни сделки и операции. Това се предлага в проект за промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, който днес беше огласен за обществено обсъждане (пълния му текст виж тук).

Идеята е тези мерки срещу прането на пари вече да не прилагат търговците на едро, органите по приватизацията, лицата, организиращи възлагането на обществени поръчки, министрите и кметовете при сключване на концесионни договори, юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси, професионалните съюзи и съсловните организации.

Задължението отпада и за пазарни оператори и/или регулирани пазари, които са получили лиценз при условията и по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти, централните депозитари на ценни книжа, Националната агенция за приходите и митническите органи.

Няма да правят проверка на клиентите си и да докладват за съмнителни операции и всички професионални спортни клубове. Това задължение остава само за футболните.

„По отношение на професионалните спортни клубове следва да се отбележи, че в наднационалната оценка на риска от изпиране на пари професионалният футбол е идентифициран като нов сектор, изложен на рискове от изпиране на пари. Последното обуславя предложението за преформулиране на тази категория, като приложното ѝполе се ограничи до професионални футболни клубове“, пишат авторите на измененията от Министерството на финансите.

От мотивите към законопроекта става ясно, че в момента ЗМИП на практика изисква мерки срещу прането да прилагат много организации, при които рискът от такова почти няма или е минимален.

Отделно твърде големият им брой пречи на ефективния контрол. Ето какво заявяват от МФ: „Ефективното упражняване на контрол за спазване изискванията на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към момента е затруднено, поради големия брой категории задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП, които извършват изключително разнообразни по своя вид дейности, подлежащи на различна по вид регулация, както и поради големия брой задължени субекти, които попадат в тези категории. Това препятства фокусирането върху областите с по-висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, като води и до разходването на значителен административен ресурс в процеса по упражняване на контрол, основан на оценка на риска, тъй като за измерването на риска във всички тези области следва да се събира голяма по обем и разнородна по вид информация“.

21
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 12:58
Гост

Възложителите на обществени поръчки няма да са задължени да събират информация за изпълнителите, но адвокатите ще бъдат? Предлагам направо да се преименува на Закон за мерките по изпиране на пари.

Наблюдател
Наблюдател
16 ноември 2020 23:44
Гост

Амнистия на капитала!Само тогава икономиката ще живне и ще има пари за пенсии, образование и здравеопазване!Като не ги разбирате тези процеси, вземете ги наготово от други европейски икономики…

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 18:17
Гост

А адвокатите защо ще са длъжни да се правят на ченгета спрямо клиентите си?

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 16:19
Гост

Това биха били много адекватни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 16:17
Гост

Правилно са премахнали задълженията на юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси.

Симеон
Симеон
16 ноември 2020 16:11
Гост

Не може да се говори за ефективен контрол при голям брой категории задължени субекти по чл. 4 от ЗМИП.

адв. М. Любомиров
адв. М. Любомиров
16 ноември 2020 15:37
Гост

И какъв е смисъла от общественото обсъждане /пореден пример тук/, освен една нормативна формалност, след като лобито е готово да гласува каквото си е намислило и мненията ги прилага за сведение к.к. /към кошче/. Обсъждането е за бяла държава, не за опростачена чалга епархия, в която 7 млн. специалисти по всичко, дават гласа си на едни политически търговци, за да си напълнят джобовете за един или повече мандата. Няма по-прост народ от българина.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2020 12:56
Гост

Факт. Но все пак е разнообразно поне този проект да мине през обсъждане, а не да е приет с преходните разпоредби на Закона за селското свиневъдство между първо и второ четене, както биват приети всички останали.

Живко
Живко
16 ноември 2020 15:10
Гост

Няма лошо в прекумерния контрол, не няма лошо

Ян МУКУЛАН
Ян МУКУЛАН
16 ноември 2020 15:09
Гост

Малко мисля, че се отпуска предварително. Не виждам кой ще следи за прането на пари?

Nenov
Nenov
16 ноември 2020 15:09
Гост

Подкрепям отпадането

Димитриева
Димитриева
16 ноември 2020 15:09
Гост

Струва ми се олабване на системата малко, но да видим. Да видим!

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 16:01
Гост

Да, доста. А не бива да бъде така.

Стаматова
Стаматова
16 ноември 2020 15:08
Гост

Полезна информация.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 15:08
Гост

Абе ти си ги следи и попълвай декларация, че после ще има – ма то не сме знаели

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 15:07
Гост

Излишни бумаги бяха за много от хората занимаващи се с гореизборените занимания и организации

Ники
Ники
16 ноември 2020 16:05
Гост

Абсолютно. Аман от бюрокрация.

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 15:06
Гост

Абе попълвали сме документи и там се изискваха една камара глупости против прането на пари. Говорим декларации, а документите са подавани за Европроекти. Е как ще переш пари през европроекти

Daniel
Daniel
16 ноември 2020 15:06
Гост

А кой ще скеди? Или спираме да следим за пране на пари? Защото МВР не вярвам да се справи

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2020 15:05
Гост

Е вярно е, че беше малко безмислено всички организации да следят за праен на пари, като това няма как да стане

Николай
Николай
16 ноември 2020 16:07
Гост

Особено професионалните спортни клубове.