Да се чуе гласът на всеки адвокат за бъдещето на професията. Това опитва да направи Обединението на свободните адвокати (ОСА) с анкета до всички адвокати у нас.

В нея чрез отговор на 29 съществени за адвокатурата въпроси всеки неин представител на практика ще може да заяви мнението си за бъдещия изцяло нов устройствен закон за професията.

Досега ОСА е изпратило анкетата по имейл на над 8000 действащи адвокати. От обединението обаче призовават всеки, който не ги е получил, да се свърже с тях, за му бъде изпратена. Председателят на ОСА Емил Георгиев обясни за „Лекс“, че целта е да се гарантира, че линк с анкетата ще получат само адвокати, за да няма изкривяване на резултатите.

Въпросите в нея стъпват на концепцията за нов Закон за адвокатурата, която изготви голяма работна група, начело с члена на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова (повече за нея можете да прочетете тук). Тя беше обсъдена на Есенната национална конференция на адвокатурата, но ОСА ще направи свой форум, в който ще може да участва всеки адвокат, за да бъдат обсъдени възможно най-широко и прозрачно нагласите на професионалната общност. Конференцията на обединението ще се проведе на 24 и 25 октомври в столичния хотел „Метрополитън“ (повече за нея виж тук).

Въпросите, на които може да отговори всеки адвокат, който е заинтересуван от бъдещето на професията, започват с това дали новият закон трябва да е „за адвокатурата“, като действащия, или „за адвокатите“. Следват въпроси дали адвокатурата трябва да има качеството на юридическо лице (ЮЛ), кои да са членовете на това ЮЛ – колегиите, или адвокатите и младшите адвокати, или и дружествата.

Сред въпросите е как да се формира съставът на Висшия адвокатски съвет. Като анкетата предлага разнообразни възможности:

  • От председателите на всяка колегия, като всеки председател има глас, съответстващ на процента адвокати от представляваната от него колегия и решенията се взимат с квалифицирано мнозинство
  • От представители на всяка колегия, избрани от съответния АС измежду членовете му, като всеки представител има глас, съответстващ на процента адвокати от представляваната от него колегия и решенията се взимат с квалифицирано мнозинство
  • От членове, избрани пряко от всички адвокати в страната при спазване на квотен принцип на представителство на отделните колегии в състава на Висшия адвокатски съвет
  • От членове, избрани пряко от всички адвокати в страната без спазване на квотен принцип на представителство на отделните колегии в състава на Висшия адвокатски съвет
  • От членове, избрани от делегати, както до сега
  • От членове, избрани от делегати, но при по-ниска норма на представителност (1 делегат на 20 адвокати например).

Адвокатите могат да посочат и как според тях трябва да се избира председателят на ВАдС – пряко от всички адвокати, чрез делегати или на ротационен принцип от самите членове на съвета.

Част от анкетата е посветена на чувствителния въпрос за дисциплинарните производства. Кои актове трябва подлежат на съдебен контрол – всички или само тези, с които се постановява лишаване от права, или и тези, с които се налага имуществена санкция. Трябва ли да има специални правила в ЗА, или да се прилагат тези в НПК, или в ГПК. Публични ли да са заседанията на дисциплинарните съвети, ако не – кой може да бъде допускан до тях. Втората инстанция по тези производства като пълен въззив ли да действа, или да може да събира само нововъзникнали или новооткрити доказателства.

Анкетата ще търси позицията на адвокатите и за това какви следва да са условията за достъп до професията – колко изпита да има, да има ли задължително въвеждащо обучение, да бъде ли пречка за вписване наложено наказание за уронване на престижа на друга правна професия.

ОСА иска да разбере мнението на гилдията и за това дали неплащането на членски внос, за поне 6 месеца и липсата на застраховка, трябва да водят до преустановяване на дейност.

Поставен е и въпросът, който се обсъжда на всяко Общо събрание на адвокатите от страната през последните години, какво е изключителна адвокатска дейност:

  • Представителство пред съд, арбитраж, органи на досъдебно производство, нотариуси, ЧСИ и ДСИ, с изключение на изрично предвидените от закона случаи
  • Представителство пред всички държавни и общински органи, с изключение на: изрично предвидените от закона случаи и производствата по предоставяне на административни услуги от тези органи
  • Консултантска дейност по правни въпроси, която се извършва по занятие
  • Подготовка на сделки и представителство при сключване на сделки за прехвърляне на право на собственост върху недвижими имоти, с изключение на изрично предвидените от закона случаи (напр. при нисък материален интерес).

С всички въпроси можете да се запознаете тук.

35
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Борислав Вълчев
Борислав Вълчев
06 октомври 2020 17:16
Гост

Юридическата правоспособност дава право на този, който я придобива, да я упражнява като една от изчерпателно уредените в законодателството професии: магистрат, съдия по вписвания, съдебен изпълнител, нотариус, адвокат, юрисконсулт или друга държавна, общинска или частна служба, ако за съответната длъжност такава се изисква.
НЕ СЪЩЕСТВУВА ПРОФЕСИЯ „ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА“!

решение 140, от 2010 г на ВКС,търговска колегия
решение 140, от 2010 г на ВКС,търговска колегия
07 октомври 2020 6:58
Гост

В момента, в който се впишеш в Булстат регистъра като юрист на свободна практика(каквито случаи има)-за което имаш и знанията, и квалификацията да го правиш, и документи с които да го удостовериш-удостоверението за правоспособност, и почнеш да се самоосигуряваш си точно юрист на свободна практика. Няма забрана лице да сключваш граждански договори като консултираш и изготвяш проектокнижа и да самоосигуряваш-с последиците периодът, в който си юрист на свободна практика да се зачита за осигурителен стаж . В добавка Няма забрана и да се регистрира Търговско дружество-например ЕООД с предмет на дейност правни консултации, и едноличния обственик на ЕООД-то лично дава… Покажи целия коментар »

има професия ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА
има професия ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА
07 октомври 2020 7:16
Гост

Даването на консултации от правоспособен юрист, невписан ккато адвокат е законопослушна и позволена дейност, според решение 140, от 2010 г на ВКС,търговска колегия, първо отделение, по т.д.№ 90 от 2010г. Липсва нормативна забрана лице завършило специалност право, придобило юр. правоспособност да дава консултации, респективно да изготвя ( дори съдебни) книжа. Отречено му е правото на проц. представителство при изключенията по 32 ГПК(а опитите за такава нормативна забрана в бъдеще биха били противокоституционни!). В момента в който лице почне да реализира доходи от консултации, има не само правото, но и задължението да внася осигуровки, с последица дейността да се зачита за… Покажи целия коментар »

има професия ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА
има професия ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА
07 октомври 2020 8:11
Гост

Ще предложа добронамерено свободните адвокати да не правят напразни усилия да се конфронтират със свободните юристи-които са избрали да консултират,без да се впишат като адвокати, каквито наченки и опити се правят в някои проектопредложения за бъдещия закон. Носочете усилията си към реформа на адвокатурата-където вие доброволно се избрали да се впишете, реформа която има огромна нужда(дори в прокуратурата има повече свобода и по-малко йерархия, отколкото в организираната по съветски образец на двойна йерархия и множество началнически звена адвокатура). Не свободните юристи са ви проблема, които напълно законно могат дават правни консултации, и без да са вписани като адвокати-вече посочено неизчерпателно… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 18:31
Гост

Нищо ново! Нищо съществено! Само напразно бръщолевене! Типично по грантовски дрънкане с никаква форма на защита на гилдията! Адвокати на два петъка служба- политици, депутати, нпо-та… нормално е никой да не ни обърне внимание- нито в държавата, нито в парламента! Цялата им работа такава! Анкети ще ми пускат- и какво от това? Процесуалните адвокати в БГ са 500-700 адвоката. Половината само се пишат адвокати, а другите едвам се оправят! Аре стига грантаджии?

Венелина Фотева
Венелина Фотева
05 октомври 2020 20:24
Гост

Казано е, че всеки съди за другите по себе си. Но и сто пъти да споменете думите грантовски и грантаджии, лъжата ви няма да стане истина. Тази анкета е направена с труда на много адвокати, които не само не са получили „грантове“ за нея, но и са вложили немалко от личните си пари, време и енергия, за да осигурят възможност за всеки от колегите си да заяви своята позиция.

Пепи Кънчев
Пепи Кънчев
05 октомври 2020 21:38
Гост

Този пост е писан от адвокат, но забележе, че е анонимен. Толкова за веронстта на написаното 🙂

Анонимен
Анонимен
06 октомври 2020 12:56
Гост

ОСА ли сте, ПЧЕЛА ли сте, не знам, но сте си грантаджии и тунеядци, готови за едната служебна защита да обезмислите професията. Затова и съм анонимен, че като ви знам какви сте хиени ….

добавете в анкетата следните въпроси за ЛУСТРАЦИЯТ
добавете в анкетата следните въпроси за ЛУСТРАЦИЯТ
05 октомври 2020 18:29
Гост

Искате ли в бъдещия закон да има ЛУСТРАЦИОННИ текстове? Съгласни ли сте РАБФАК-ъри, лица, записали право като синчетата на номеклатурата, , записани да учат право по точ ката за развитието на регионите и тн. да са адвокати. Съгласни ли сте да има лустрация в адвокатурата за лица, учили за милиционери, но станали юристи? Съгласни ли сте лица, сътрудничили към ДС-установено по съответния ред от КОМДОС да са лустрирани от адвокатурата? Искате ли лица, заемали позиции в бившия режим да бъдат лустрирани, както се случи в Чехия? –– В цяла източна Европа има лустрация на адвокати(и не само, но темата е… Покажи целия коментар »

не на съсловния лобизъм!
не на съсловния лобизъм!
05 октомври 2020 18:19
Гост

Така зададен въпросът, какво да е адвокатски монопол е с предизвестен изход тоест е излишен и безсмислен. Защото отсега е ясно,че адвокатите ще искат адвокатския монопол да е за всичк-пред9ставителство пред съд, консултиране, представителство пред арбитражи?! , изготвяне на проектокнижа, изготвяне на нотариални документи(категорично считам,че трябва да се запази сегашното положение-и нотариусите да могат да изготвят проектокнижата). Затова въпросът трябва да е насочен към всички граждани на българия-дали да има тотален адвокатски монопол или не, а не адвокатите да самоопределят. Абсурд е да има адвокатски монопол за пред съдилищата. Това е резачка на юрисконсултите, напротив-трябва представителството пред съд да се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 18:35
Гост

Пуснете всички без изпит. Само да плащат сериозен членски внос. Пазарът си знае работата, той ще отсее всички мишоци, политици, грантаджии, тунеядци, глупци и хрантутници на служебна защита!

до мнението от 22,33
до мнението от 22,33
06 октомври 2020 8:20
Гост

До коментарът от 18,35. Подкрепям. Интересното е,че вписани без изпит по стария закон, или при привилегията на сегашния закон подкрепят изпита и ограниченията за бъдещо вписване. Вписан без изпит няма нищо напротив да има изпит-но за другите. Грозно е, колеги, подло е да прецаквате хора със същото образование като вашето-като дори някой мъдър мозък измъдрил дори двоен изпит. Или ще отпадне изпита-което е най-разумното*, или ще има атестационен изпит за всички вписани без изпит. Но ако се проведе атестация на вече вписани да не лъсне обективната картинка на правната общност-съмнението, че масово хора с дипломи по право не разбират от… Покажи целия коментар »

Обединение на свободните адвокати
Обединение на свободните адвокати
05 октомври 2020 18:11
Гост

Колеги адвокати,

Нека всеки който иска да попълни анкетата, да ни изпрати заявка в свободен текст на info@osabg.org.

Посочете работния си мейл и ние ще ви изпратим линк към анкетата. Така ще можете да я попълните и позицията ви ще бъде отразена в резултатите от нея.

ОСА

въпрос
въпрос
05 октомври 2020 20:59
Гост

И все пак-ЗАЩО АНКЕТАТА Е НАСОЧЕНА КЪМ АДВОКАТИТЕ, А НЕ КЪМ ВСЕКИ ПРАВОСПОСОЕН ЮРИСТ? Законът за адвокатурата-бъдещ, или промени на сегашния закон касае всеки юрист-вклч и невписаният като адвокат(а юристите-неадвокати са доста повече от адвокатите,, и винаги, за другите правни професии има опцията да се впишеш като адвокат), а ако се въведе адвокатски монопол при консултирането -този закон би засегнал всеки с висше образование и квалификация в някаква област. Вече даден пример с въпроса-защо да се забрани на счетоводител да консултира по данъчно право и регистрира фирми, след като имат знанията и квалификацията да го правят? Защо да се забрани… Покажи целия коментар »

за липсата на ЛУСТРАЦИЯ в проекта и други съображе
за липсата на ЛУСТРАЦИЯ в проекта и други съображе
05 октомври 2020 17:56
Гост

Напълно недопустимо бъдещето на адвокатската професия да се определя само от действащи адвокати, като се има предвид,че материята касае всеки юрист, а и не само юристите, например-защо счетоводител да не може да консултира по данъчни въпроси, или защо архитект да не може да консултира по ЗУ Т-каквато резачка се готви… Категорично опитът да се въведе забрана правоспособен юрист, невписан като адвокат да консултира, изготвя книжа за клиенти и тн няма да стане-правоспособен юрист има и знанията, и квалификацията, а действащите адвокати готвят забрана, която би била противоконституционна-като безплатна консултация. В анкетата липсват и най-важния въпрос, за прехода: ИСКАТЕ ЛИ В… Покажи целия коментар »

Лесли
Лесли
05 октомври 2020 17:01
Гост

За мен трябва да се налага наказание за уронване на престижа на друга правна професия.

питане
питане
05 октомври 2020 18:21
Гост

Тоест ако адвокат говори против ЧСИ-тата, или критикува прокуратурата-да следва глоба? Мъдро. Да се приеме!

Лазар
Лазар
05 октомври 2020 16:58
Гост

Не мога да разбера как не ги е срам да не си плащат членският внос?

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:55
Гост

Това са изключително важни въпроси. Добре е, че искат мнение от колегите.

Георги
Георги
05 октомври 2020 16:56
Гост

Е, нали точно тях пряко ги касаят тези въпроси.

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:25
Гост

Нормално е да ги питат. Браво

Герасим
Герасим
05 октомври 2020 16:48
Гост

Тяхното мнение е от изключително важно значение.

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:25
Гост

Толерирам демокрацията и демократичните въппроси и така

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:25
Гост

Определено смятам, че трябва адвокатите да си кажат мнението. Нямаше да е ок да не ги питат

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:23
Гост

Ааз си мисля, четейки тази анкета, че това е своеобразен референдум. И се чудя защо не може референдумите в страната да се правят по този начин. Освен гласуване на място в секция и да се попълват въпросници в мрежата

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:22
Гост

Ами определено смятам, че адвокатите могат най-адекватно да дадат отговор на тези въпроси

не на съсловния лобизъм!
не на съсловния лобизъм!
05 октомври 2020 18:00
Гост

А аз определено смятам,че адресат на тези въпроси трябва да е всеки юрист, и представител на друга професия, която се занимава с консултиране-счетоводители, архитекти и тн. Да напомя,че счетоводител учи гражданско, търговско право, данъчно, финансово от същите учебници, по същия хорариум и по същите учебници като юристите. защо счметоводител да не може да консултира по счетоводни, данъчни, въпроси, защо пък да не може да регистпира фирми-като има знанията да го прави. Знает ли,че се готви и забрана правоспособен юрист, неадвокат да консултира-което днес е напълно позволено, и се практикува. Е това няма да стане! Да ти забранят да работиш това,… Покажи целия коментар »

Огнена страст
Огнена страст
05 октомври 2020 19:30
Гост

Защото всяка жаба да си знае гьола и мястото в гьола. Ние не се бутаме в сметчиците ви,вие също ще стоите далече от нашите неща. Затова!

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 21:24
Гост

До жабата от 19, 30. Реултатите на вписаните адвокати на изпита за съдии по вписванията-огромен процент двойки и тройки показват,че липсата на квалификация е изключителен проблем, и съсловието не може да бъде оставено на саморегулация, и само да си самонаписва лобистки закон-лобистките идеи са още в концепцията, то като се стигне до същинския проект лобизмът ще е доведен съвсем до крайност, вероятно. Да не коментирам и провалът с Наредба номер 1-който не я е оспорил, той не е постигнал отмяна на текстове-че съсловието една наредба не се оправи да си напише(лии пък да изрази обструкции на Общото събрание против провалената… Покажи целия коментар »

Венелина Фотева
Венелина Фотева
05 октомври 2020 22:33
Гост

Че то не е казано, че счетоводителите няма да имат право да консултират по данъчни въпроси например. Е, ще трябва това да се предвиди в Закона за счетоводството, да се разпишат гаранции за клиента, като например задължителни полици Професионална отговорност на счетоводителя, които да пазят клиента от вреди и така. Чудесно е счетоводителите да консултират, а още по-чудесно е когато го правят да носят отговорност за компетентите си съвети. И точно това предвижда коментираното тук предложение – не да не могат да консултират, а да го правят при същите условия като адвокатите. Със специална законова уредба, застраховки, които да пазят… Покажи целия коментар »

до мнението от 22,33
до мнението от 22,33
06 октомври 2020 7:48
Гост

До горното мнение-ще ви напомня,че почти всяка ДЕЙНОСТ ПРЕДПОЛАГА ПРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ. Задължителния по закон инструктаж преди лов е правна консултация. Какво друго да е. И какво-към ловните дружинки адвокат ли трябва да има? Или пък даващия инструктаж на ловците ще си прави застраховка , ако инструктажът в последствие се окаже некачествен? Да напъмня,че съществува и отричана професия ЮРИСТ НА СВОБОДНА ПРАКТИКА, невписан като адвокат. Днес те могат да консултират и изготвят проектокнижа,да представляват пред администрации. Имат и знанията и квалификацията-е ще се забрани ли на правоспособен юрист да консултира, ако не е вписан като адвокат. Налагането на адвокатски монопол при… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:22
Гост

То така написано, че всеедно профвесията адвокат ще се реформира или ще се закрива и сега ги питат какво да правят 😀

Анонимен
Анонимен
05 октомври 2020 16:22
Гост

Въпроса е отправен към правилните хора. Те могат да отговорят най-логично

Емилиева
Емилиева
05 октомври 2020 16:21
Гост

Ами определено смятам, че те са най-наясно какво ще се случи

Златимир
Златимир
05 октомври 2020 16:21
Гост

Хубава работа са тия въпроси