Внесеният от депутати проект за промени в Закона за адвокатурата (ЗА) засилва репресията и поставя адвокатите на колене. Това заявява Обединението на свободните адвокати (ОСА) в становище по измененията, в което те призовават народните представители да не ги подлагат на обсъждане, защото не само че не решават проблемите на гилдията, но и ги задълбочават.

Както „Лекс“ писа, преди седмица председателката на правната комисия Анна Александрова (ГЕРБ), Иглика Иванова-Събева (ГЕРБ), Емил Димитров (Обединени патриоти) и Симеон Найденов (Воля) внесоха проект за промени в ЗА (какво предвижда той можете да си припомните тук). Според ОСА предложенията ще бъдат обсъдени на първо четене още тази сряда. Затова сдружението отправя острите си възражения срещу тях в отворено писмо до всички депутати, както и до Висшия адвокатски съвет (пълния текст на отвореното писмо виж тук).

Освен него, от ОСА изпращат и детайлен анализ на предложенията в специално становище (с пълния му текст можете да се запознаете тук).

В него се казва, че болната тема на адвокатската общност са неясните дисциплинарни производства, а със законопроекта те не само, че не получават добра и съобразена с европейските правила регулация, а още повече се увреждат правата и интересите на гилдията. Проблемите тук са няколко. Първият е в действащата уредба, която не позволява съдебен контрол над дисциплинарните санкции на редовите адвокати, а само на тези на членове на ръководните органи. Като от ОСА подробно разясняват, че това не само че е дискриминационно, но и погазва основни принципи на правото на ЕС.

Сега със законопроекта се добавят два други два проблема. Първият е, че в него се предлага създаването на разпоредба, която въвежда ново общо формулирано основание за образуване на дисциплинарно производство срещу адвокат – за  „неизпълнение на други задължения, предвидени в този закон, в Етичния кодекс на адвоката, в актовете на Висшия адвокатски съвет или в решенията на органите на адвокатската колегия“.

Вторият проблем е свързан с друго предложено изменение в ЗА. С него в чл. 7 от ЗА, който на пръв поглед се отнася само за обжалването на решенията за отказ за приемане в колегия, се записва, че Върховният касационен съд ще се произнася само по направените оплаквания, без да събира нови доказателства. Всъщност обаче редът, предвиден в чл. 7 ЗА, е този, по който се обжалват и други решения на органите на адвокатурата, в това число тези за избори на техни членове, както и решенията на Висшия дисциплинарен съд (когато са санкционирани членове на местното или висшето ръководство на гилдията).

От ОСА подчертават, че така ВКС ще бъде лишен от възможността за разкриване на обективната истина и обръщат внимание на момента, в който се прави предложение за подобни изменения. „Като се отчете обстоятелството, че скоро предстоят избори за органи на адвокатурата (не е случайно, че и другите внесени със същото предложение промени касаят именно изборния процес в Адвокатурата, въпреки наличието на множество други сериозни и приоритетни проблеми, които тя има), както и че сред адвокатите все по-широко се обсъжда необходимостта от търсене на дисциплинарна отговорност на сега действащите членове на Висшия адвокатски съвет, лесно е да се отговори на въпроса „Cui bono?“ предложението на вносителите. Не можем да не отбележим и обстоятелството, че то идва в момент на разгорещени дебати относно пълната липса на съдебен контрол спрямо останалите актове на органите на адвокатурата“, пишат от сдружението.

И разясняват какъв ще е ефектът от натрупването на трите проблема в регулацията на професията: „Дисциплинарна отговорност може да се носи само за нарушение на нормативен акт. Доколкото, нито правомощията по закон на ВАдвС , нито тези на адвокатските съвети позволяват намеса в работата на адвоката, то възможността с решения на тези органи да се търси незаконно ограничаване или свърхрегулиране на свободната адвокатска професия е изключително опасно и е възможно в редица случаи да доведе до нарушаване на Конституцията на Република България. Тази така широка и неясна възможност за всякакви решения на органите, които да водят до дисциплинарна отговорност при неизпълнение, поставя под съмнение обективността на дисциплинарнонаказващия орган и му дава възможност за злоупотреби и поръчкови производства срещу неудобни адвокати“.

ОСА определя неограниченото разширяване на списъка с дисциплинарни нарушения за адвокатите в комбинация с липсата на съдебен контрол като силно притеснително. „То укрепва дисциплинарната власт на ВДС, като репресира в още по-голяма степен членовете на адвокатурата. Като прибавим и изменението по параграф 1, с което се прави опит да се ограничи пълното съдебно обжалване на актовете на адвокатурата пред съд, адвокатите ще бъдат поставени на колене и без право на защита. А зависимият, страхливият и несвободен адвокат, не може да изпълни конституционно вмененото му задължение по чл. 134 от КРБ за защитава правата и законните интереси на гражданите. Такава адвокатура няма как да е свободна, независима и самоуправляваща се!“.

В становището си от сдружението коментират и предложението в проекта, с което се прави опит да се отговори на решението на Съда на ЕС, с което преди две години той постанови, че минималните адвокатски хонорари с тази им регулация застрашават конкуренцията. Депутатите предлагат в закона да се запише, че минималните възнаграждения се определят от Висшия адвокатски съвет „въз основа на функционален анализ на адвокатската дейност, при който се отчита обема и сложността на предоставяната правна помощ, материалния интерес и другите защитавани права и интереси, и отговорността на адвоката“. Подобно предложение направи и самият ВАдС. Освен това се предвижда да отпадне дисциплинарната отговорност за адвокатите, ако договорят хонорар по минимума.

Според ОСА обаче така съвсем не се изпълняват изискванията на правото на ЕС, които коментира съдът в Люксембург в решението си за хонорарите на българските адвокати.

В становището си от сдружението посочват, че решението на СЕС ще бъде изпълнено само ако „тарифите се определят при спазване на установени със закон критерии от обществен интерес и публичните органи не делегират правомощията си за одобряване или определяне на тарифите на частни икономически оператори“. „Именно такова делегиране на правомощията от държавата към Висшия адвокатски съвет се извършва с предложената уредба. Това се прави при ясното указание на СЕС, че двете посочени по-горе условия следва да са налице кумулативно: както критериите от обществен интерес да бъдат ясно разписани в самия закон, така и окончателният акт по одобрение на тарифите да не се приема от Висшия адвокатски съвет, а от публичен орган, какъвто е НС – чрез закон“, заявяват от Обединението на свободните адвокати.

В становището си те излагат и серия от други възражения срещу предложението изменения, а в отвореното си писмо отправят призив към народните представители: „Обръщаме се с дълбока загриженост и надежда към Вас, че разумът и законността ще надделеят, и сега предложените текстове на ЗИДЗА от депутатите Анна Александрова, Емил Димитров, Иглика Иванова-Събева и Симеон Найденов не може и не следва да бъдат приети! Разчитаме да защитите и правата и законните интереси на гражданите, чрез предоставяне възможност за изпълнение на конституционно вмененото задължение на адвокатите по чл. 134 от КРБ да защитават клиентите си свободно!“.

От ОСА заявяват, че в противен случай ще бъдат принудени да сезират институциите на ЕС, както и международните адвокатски организации за посегателството върху правата на адвокатите, пряко рефлектиращи и върху правата на гражданите, които защитават,както и за нарушенията на европейското право.

23
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
24 февруари 2020 0:17
Гост

Какво е ОСА? И кой ги е упълномошил да говорят от името на всички адвокати??? Празните тенекии дрънчат най-силно.

Напротив
Напротив
20 ноември 2019 10:47
Гост

Адвокатурата трябва да се научи, че не е богопомазана, че няма специални хора. Законите и редът са еднакви за всички, няма място за несъгласие с това!

Хехе
Хехе
20 ноември 2019 10:44
Гост

Адвокатите тая година много протестират, много нормативни шамари ще отнесат май.

без страх
без страх
17 ноември 2019 17:17
Гост

НЕДОПУСТИМО е да оставим в ръцете на мнозинството в Парламента да приема изменения на разпоредби в НАШИЯ ЗАКОН, имайки предвид кои са вносителите на тези промени!!!!

НАЛОЖИТЕЛНО е да се състави НОВ Закон за адвокатурата, при ясна концепция и съобразяване с общностното право.

СТИГА кръпки, действащят ЗА заприлича на раздран чувал!
Ние адвокатите не сме ваши пионки от „шахматна дъска“, господа управляващи законотворци !

ДОСТАТЪЧНО, господа от управляващата коалиция!
Доказахте, че не се ползвате от доверието на народа, още повече от НАШЕТО на адвокатите доверие!

ДАВАМ гласа си в подкрепа на подписката! МОЛЯ да съобщете къде ще бъде публикувана.

дайте права на гражданите , подали сигнал срещу ад
дайте права на гражданите , подали сигнал срещу ад
17 ноември 2019 16:59
Гост

По отношение на дисциплинарните производства, ОГРОМНА слабост в закона е,че гражданите , подали сигнал срещу адвокат са БЕЗГЛАСНА буква. Защо от ОСА не настояват гражданите да имат реални процесулани права в това производство-гражданин, подал сигнал срещу адвокат да може да оспори отказът за отпочване на дисциплинарно производство, и за налагане наказание на адвокат пред съда. Подаваш сигнал срещу адвокат, и нямаш право после да оспорваш решенията за неналагане на санкция, размерът и вида на санкцията, отказът изобщо да бъде наказан адвокат. Това трябва да се промени. настоявам гражданите да бъдат страна в производството па наказване на адвокат, като имат право… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2019 16:33
Гост

оставка на съвета! некомпетентност! неангажираност с нищо друго освен със собствения им интерес!

разпускай
разпускай
17 ноември 2019 16:35
Гост

А по-добри ли ще дойдат? Просто трябва да се сложи край на тази организация. МП да провежда изпитите и да се приключва. Никой не може да бъде задължаван да членува в такава организация.

закриване на съсловната паразитна адвокатска орган
закриване на съсловната паразитна адвокатска орган
17 ноември 2019 17:04
Гост

НЕ ОСТАВАКА А, ЗАКРИВАНЕ НА СЪСЛОВНАТА МОНОПОЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ, И ДА СЕ ПОЗВОЛИ ДА МОЖЕШ ДА СИ АДВОКАТ, БЕЗ ДА СИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СДРУЖЕН. Който иска-да се сдружава доброволно. за тази цел предлагам вписването като адвокат да бъде в нарочен регистър на адвокатите, към окръжните съдилища. С елементарно заявление , копие от диплом, удостоверение за правоспособност подадено до съда, съдията следва да прецени дали всичко точно и те вписва или не в регистъра, издават се удовстоверение от съда-че си вписан в регистъра на адвокатите, за пред трети лица-да докажеш,че си адвокат.Дисциплинарната отговорност следва да се води от нарочен отган, независим, извън адвокатурата,… Покажи целия коментар »

споделена компетентност
споделена компетентност
17 ноември 2019 16:31
Гост

Не съм съгласен за минималните г=хонорари – не може самоуправляваща се свободна професия да остави друг да ѝ регулира възнагражденията, но може да се говори за модел като при нотарисуи и ЧСИ, при който Висшият съвет предлага, а министърът на правосъдието одобрява и обнародва. В съчетание с ясни критерии в закона, че да не стане като с този за личните данни

криво-ляво
криво-ляво
17 ноември 2019 16:47
Гост

Съгласен, но звучи малко формално това, както правомощието на президента да не подпише веднъж указа за главен прокурор. Иначе, ако идеята е да се отговори на съда и това е адекватен отговор, добре.

добре,че ти не решаваш
добре,че ти не решаваш
17 ноември 2019 17:06
Гост

По тази логика и нотариуси и ЧСИ следва да определят такситесвободно. Тогава нотариален акт под 10 000 лв такса няма да има, а по изпълнително дело, длъжникът под 100 бона за такси няма да плаща. Нали тези свободни професии предлагаш да самоопределят такисте-кой ще ги спре и по-високи да са, ако се приеме предложението ти.

майнатаун
майнатаун
17 ноември 2019 16:26
Гост

отчитам и аз предизборната обстановка, която този път започва с година преди изтичането на мандатите във Висшия адвокатски съвет, предполагам, че тези от т. нар. ОСА, които подчертавам, че не познавам, ще изкарат листа през 2021 г., но не мога да не се присъединя към написаното

Пешеходец
Пешеходец
18 ноември 2019 19:15
Гост

О, не се съмнявайте в извода си. Тази организация се пръкна по подобие на една друга за едни позабравени „революционни“ събития в адвокатурата. Ще се запознаете с тях, когато почне навалицата за пълномощни. А следващият висш ешалон на адвокатурата ще е четирибуквен.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2019 16:22
Гост

Дайте да направим подписка от 15 000, сигурно 10 000 незабавно ще подкрепят това становище. Поздравления за колегите!

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2019 16:37
Гост

има подписка колега във ФОБА

Атанас
Атанас
17 ноември 2019 16:48
Гост

Няма полза от подписки, тези там няма да ни послушат. Щом е предложено, ще бъде и прието. Ако някой колега стигне до ББ, само тогава може да има редакция.

стачка
стачка
17 ноември 2019 16:21
Гост

как ли ще им дойде една адвокатска стачка?

адвокат
адвокат
19 ноември 2019 13:19
Гост

При последната стачка имаше доста стачкоизменници насърчени от председателя на ВАдС. Аз помня.

но пасаран
но пасаран
17 ноември 2019 16:20
Гост

да не се заблуждаваме колеги, тези изменения не са писани от въпросните депутати, а от една клика в т. нар. висш съвет. дано се намери разум в парламента и да не минат, както стана с предишни проекти. това безчинство трябва да бъде спряно

Гражданин
Гражданин
17 ноември 2019 16:32
Гост

А защо въобще депутати се бъркат на адвокати?

дисциплинарната отговронсот да е в независим орган
дисциплинарната отговронсот да е в независим орган
17 ноември 2019 17:12
Гост

А защо не? Да напомня,че адвокатът от предаването на битиви с фалшивните записи на заповеди и фалшивите изпълнителни листове продължава да е адвокат. Именно ,защото в дисциплинарното производство никой не се „бърка“ на адвокатите. Редно е ДИСЦИПЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО СРЕЩУ АДВОКАТИ ДА Е В НЕЗАВИСИМ ОРГАН, ИЗВЪН АДВОКАТУРАТА. „Самонаказването „на адвокати-в дисциплинарно производство в рамките на съсловната монополна организация не върши работа-освен за непратени такси към колегията, почти няма дисциплинарно наказани адвокати за друго. Например, ако адвокат си състави фалшив изпълнителен лист, виждате-няма никаква санкция. Защо не“ изгониха“ от адвокутурата героят от ноторното предаване на битиви ос фалшивите изпълнителни листове и… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
19 ноември 2019 13:23
Гост

Обаче така не е навсякъде в ЕС нали ?

оооооо!
оооооо!
17 ноември 2019 16:18
Гост

Промяната в чл. 7, като се имат предвид препратките към нормата е безумие. Дали е недоглеждане или е съзнателно направено?