Въведената от председателите на Софийския градски съд и Софийския районен съд Алексей Трифонов и Александър Ангелов тези дни организация за работа във връзка с COVID-19 стана повод за спор между членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, като се стигна и до коментар, че те не трябва да прехвърлят свои отговорности на съдиите.

Паралелно с това в отговор на сигнал на адвокат Емилия Недева от Пловдив, кадровиците заявиха, че няма как да контролират изпълнението на мерките срещу разпространението на коронавируса.

Както е известно, на всяко заседание на Съдийската колегия през последните месеци има предложение за обсъждане на работата на съдилищата в условия на пандемия.

И днешното не беше изключение. Първоначално дебатът започна с представяне на справка за броя на заразените и поставените под карантина съдии и служители към 30 ноември. Данните сочат, че 74 съдии и 163 служители са с COVID-19, а под карантина са 50 съдии и 92 служители.

Колегията напомни, че всички заповеди на председатели на съдилища, с които се отсрочват дела, вече може да бъдат намерени много по-лесно на сайта на ВСС.

Разпорежданията на ръководителите са съобразени с чл. 6а, ал. 3 от закона за мерките, който дава възможност за еднократно отлагане на всички насрочени в открито съдебно заседание дела за период от най-много 14 дни. От тази възможност по данни от сайта на ВСС до момента са се възползвали 27 съдилища.

Със заповеди от миналата седмица председателите на СГС и СРС Алексей Трифонов и Александър Ангелов предоставиха възможност на самите съдии да преценят дали да отсрочват дела, или не.

По този повод днес Даниела Марчева заяви, че е редно СК на ВСС да поощри и другите председатели на съдилища да използват този гъвкав подход. По думите ѝ не е необходимо да има заповед за отсрочване на всички дела, а всеки съдия да прецени сам за себе си дали е в състояние да се яви в зала.

Марчева каза още, че хаосът в здравната система е такъв, че позволява разпространението на вируса, като уточни, че говори от личен опит на човек, който е преминал през това. И посочи, че има хора със симптоми, но с отрицателен PCR тест. „Да призовем всички колеги, които не се чувстват добре, да отлагат заседания и да не идват в зала“, каза още Марчева. И поясни, че има „сляп период“, в който си заразен, но нямаш симптоми и ходиш на работа и заразяваш другите.

Атанаска Дишева обаче не се съгласи с нея. Тя напомни, че законът не дава възможност всеки съдия по своя преценка да отлага дела, без оглед на това дали действително са налице основания за отсрочване. „Така се създава неяснота и несигурност на страните кое дело ще се гледа и кога, ако в разумен срок не бъде оповестено кои дела ще се гледат и кои не“, каза Дишева.

Преди да приказвате от къщите си, идете в СРС в гражданското отделение. Една част от съдиите са отсрочили дела, но по-голямата част не са. Струпването на хора е колосално. Районните съдии трябва да проявяват повече отговорност. Заседават без симптоми, а има много хора в сградата. Има много случаи, в които не се разбира, че са вирусоносители, чак след пет дни се появяват симптоми“, заяви на свой ред Боян Новански.

Дишева обаче напомни какво точно гласи чл. 6а, ал. 3 от закона за мерките и упрекна колегите си, че като че ли се правят, че тази разпоредба не съществува.

Ще си спестя популисткото изказване кой какъв опит има със заболяването и че си седи вкъщи. Става дума за еднократност и правомощие на административните ръководители. Ако председателите на СГС и СРС преценят, че действително обстановката е толкова усложнена и препятства провеждането на открити съдебни заседания, да упражнят правомощието си такова, каквото е в закона. Но да прехвърлят това свое правомощие на всеки съдия не съответства на целта на закона“, заяви Дишева.

Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов допълни, че когато няма информация за отлагане на делата или то не е направено по подходящ начин, за да стигне навреме до страните, това несъмнено води до струпване на хора и създава непредвидима обстановка.

Ако страните по едно дело посетят съда и тогава разберат, че не са уведомени навреме за отлагане на делото, няма как да се преодолее струпването на хора“, посочи Панов.

С това се изчерпа дебатът по тази тема и кадровиците набързо обсъдиха сигнала на адвокат Емилия Недева. В него тя посочва, че в Съдебната палата в Пловдив се помещават три съдилища – районен, окръжен и апелативен. Всеки председател е въвел свои мерки и организация за работа. Но на нея ѝ е направило впечатление, че те най-общо не се спазват – нито има необходимата дистанция, нито дезинфекция на залите, стаите и коридорите.

Заради това тя поиска ВСС да упражнява контрол по изпълнението на мерките.

По този повод Лозан Панов съобщи, че е сезиран от Наказателната колегия на ВКС за това, че и в софийската Съдебна палата мерките не се изпълняват стриктно. „Много е важно да се види дали е създаден механизъм, с който Съдийската колегия може да контролира дали действително се прилагат тези мерки – дали организационно, дали финансово, за да са ефективни. Важно е да се спазват от административните ръководители, които са оправомощени да го правят, за да не останат правилата само на хартия, както казва адвокат Недева в писмото си. Нашата администрация установи, че има пропуски в Съдебната палата“, каза Панов.

На 19 ноември е имало общо събрание на НК на ВКС, на което е констатирано, че в общите части на Съдебната палата не се извършва периодична ежедневна обработка с дезинфектант, а по време на извънредното положение такава е правена през два часа, че не се осъществява реален контрол дали посетителите носят маски, допуска се струпване на много хора, а освен това липсват указателни информационни табели. Затова Панов е изпратил писмо до стопанина на сградата – председателя на Софийския апелативен съд Даниела Дончева.

Боян Новански каза, че колкото и мерки да взема СК на ВСС, каквито и прегради да има, при струпване на хора, винаги ще е така. „Може би да е дошъл момент, в който да укажем на председателите на съдилища да отсрочат още веднъж съдебните заседания“, заяви Новански.

Но Дишева отново напомни какво гласи законът и как няма възможност за повторно отсрочване.

Според Боряна Димитрова СК на ВСС няма какво повече да направи.

А Цветинка Пашкунова напомни, че кадровиците са предоставили възможност на председателите на съдилища да отсрочват дела според броя на заразени в съответния съд и регион. „Нашите правила съдържат предписания и препоръки с цел преодоляване на разпространението на заразата. Те нямат нормативен характер. Нямаме и ресурс да осъществяваме контрол в 182 съдилища. Затова сме предоставили оперативната самостоятелност на административните ръководители – те биха могли да вземат най-разумните и адекватни мерки за защита. Повече не може да направим по отношение на създаване на механизъм за контрол. Административните ръководители създават организацията и не може да предвидим допълнителна проверка и санкции за това как се изпълняват мерките и се спазват правилата“, каза Пашкунова.

 

37
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 7:23
Гост

Никой ли от тия умници не разбра, че заседанията са всъщност най-малко опасното място в Съдебната палата. Вярно е, че това не е така в другите съдебни сгради. Работа на ВСС или административнити пъководители беше да възложат изготвяне на становища от хора със съответната специалност, за мерките, които да се вземат за всеки съд конкретно, за да бъдат защитени както съдии и служители, така и граждани. Аз, като съдия, на базата на заповедта на Председателя на СГС, няма как да отлагам дела, защото тя освен пожелателна е и условна. Всъщност е напълно лишена от смисъл. В съдебната зала съм зад… Покажи целия коментар »

Водевил
Водевил
02 декември 2020 12:29
Гост

Това е твърде егоистично- вие пазите себе си зад плексигласа, но в залата страните сме заедно. Така че не е вярно твърдението за залите като най-безопасно място.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 17:21
Гост

Нищо безопасно няма в залите и коридорите! Плюват, викат, крещят, събират се на групи. Стълпотворение в коридорите, стълбите, входовете. Но те хората не са виновни. Ако си мислиш, че зад плексигласа си запазен – измамно е, защото няма как да се транспортираш от къщи в залата или кабинета. И не знам защо се правите на герои и не отлагате делата? Да не би всичко да ви е в срок? Чакаме с месеци и години за произнасяне, ще почакаме още два-три месеца. Здравето и животът са най-скъпоценното нещо. Без тях няма независимост, отговорност, несменяемост и други такива принципи.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 22:04
Гост

Аз не се правя на герой, но нямам основание за отлагане на делата. Заповедта не е такова основание, ако я прочетете внимателно. По нито едно дело нямам молба за отлагане. Всички искат делата им да се гладат. Освен това, не аз, а адвокати и граждани скочиха срещу идеята за въвеждане на период без заседания. Отново казвам, че не е моя работа да преценявам опсано ли е или не. Никъде в изискванията за заемане на длъжността не е предвидено да имам специалност вирусология или епидемиология. Това е работа на други държавни органи. Изпълнявам само задълженията си като съдия. Изпълнявам и заповедта… Покажи целия коментар »

Водевил
Водевил
03 декември 2020 13:13
Гост

Мнението Ви е толкова неадекватно, че е излишно да се спори. Жалко, че човек като вас е съдия.

нов
нов
01 декември 2020 20:46
Гост

защо ВСС заседава онлайн, а от нас иска да заседаваме в пълни графици, в зали в който на ден влизат поне 60-80 човека. Защо отново има двоен аршин. Нека те да заседават присъствено за да искат от нас това. Личен пример се иска, не приказки на богопомазани!!!!!!!!!!!!

Потрес
Потрес
01 декември 2020 14:59
Гост

Всичко, свързано с този вирус, е пълна енигма. Да подхождаш формално, с клишета, без адекватност /каквато тотално липсва на правителството в момента, а и изобщо/ на тази толкова лишена от предивдимост пандемия, е престъпление. още повече, когато не рискуваш собствената си кожа.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 17:24
Гост

Енигма е, да, размахват го гербавите, за да стряскат народа, всеки с температура е потенциален смъртник, всеки с грип е с ковид. Ама зад тая пушилка си върви кражбата, че се точат и за еврогейски пари.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2020 19:11
Гост

Слагаш ли минуси, тролче гербаво 😉

Еййййй
Еййййй
01 декември 2020 13:44
Гост

Доста е странно това „решение“ съдиите да преценяват дали да имат заседание или не . Ако ще се отлагат дела ТРЯБВА ДА ИМА ОСНОВАНИЕ – заповед на председателя или решение на ВСС. Ако няма такива , то само болничен лист на съдия за заболяване или карантина е основание да не се проведе заседание . Поне такъв е законът в момента …..иначе съдията може „да не се чувства добре“ и защото е махмурлия или се е скарал с жената/мъжа си…ако се водим по такава логика.

Върба
Върба
01 декември 2020 13:49
Гост

Ей, гном, ако е за собственото ти здраве и живот, първи ще се изнижеш, но иначе да редиш тук формализми и да се правиш на евтин герой много те бива. Я се осъзнай и недей да спамиш глупости. Всъщност, очевидно не си съдия, най-много да си адвокат или Дишева от СК.

Еййййй
Еййййй
01 декември 2020 13:58
Гост

То правото е „система от формализми“. Махаме „формализмите“ и се оказваме в лоното на паниката и хаоса . Може да съм „евтин герой“ , но си карам заседанията и мисля , че така е редно . Същите тези , които и преди не работеха , сега най-много се „страхуват“. В крайна сметка – на всеки каквото е писано . Жив и здрав !

Върба
Върба
01 декември 2020 15:03
Гост

Вероятно имаш предвид закона, защото правото е наука. Нека видим какво предвижда ЗИД на ЗМДВИП, чл.6, ал.3 „По време на извънредната епидемична обстановка административните ръководители на органите на съдебната власт предприемат необходимите мерки за защита на живота и здравето на участниците в производствата и делата, както и на съдиите, прокурорите, следователите и служителите в съответната администрация.“
Несъмнено, адм.ръководители могат да предприемат всички необходими мерки, включително да насърчат съдиите да отстрочват при необходимост делата.
Научете се като говорите за закона, първо да сте го чели, адв.Дишева!

Смешко
Смешко
01 декември 2020 15:12
Гост

Ти така ли прилагаш закона- без да си го чел? Прочети внимателно чл.6, ал.3, изр.първо ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71 и 92 от 2020 г.).
ТАМ Е ОСНОВАНИЕТО. И да те светна- закона е основание, което стои по-високо от решение на ВСС или заповед на председателя.

Еййййй
Еййййй
01 декември 2020 16:30
Гост

Вие сте несъмнени ПРАВНИ ТИТАНИ . Не знаех , че ролята на административния ръководител е “ да ме насърчава“ да си отлагам делата . В дълбокото си заблуждение се надявах ВСС и административните ръководители да обезопасят съдебните зали и други подобни , а тя цялата работа опирала ….ДА МЕ НАСЪРЧАВАТ ДА НЕ РАБОТЯ /обаче без да ми забраняват/. Разбихте ме с „юридически“ аргументи ….С пълно право можете да кандидатствате в Правна дирекция на МС , от където извират „извънредни“ юридически бисери . Санкта симплицитас !

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 17:27
Гост

колега, в единствено число, не в множествено- не СА ПРАВНИ ТИТАНИ, а е ЕДИН-ЕДИНСТВЕН ГЕРБЕРАСТКИ ТРОЛ.

Смешко
Смешко
01 декември 2020 17:31
Гост

Като пишеш с главни букви не изглеждаш по-умен.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 21:41
Гост

А ти и с малките букви си на същото ниво- зле. Дано си заработил от герберастите поне за две водки.

Таня
Таня
01 декември 2020 13:36
Гост

Панов с ниските вибрации, който не стъпва в палатата и го е страх и от сянката, той говори за нас как трябва да сме смели и да се подлагаме героически на заразата, за да върви алъш-вериша на адвокатските кантори. Браво! добре че скоро му идва края на мандата на това недоразумение, на този най-срамен председател на ВКС в историята на съда.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 21:42
Гост

Много му трябва на Панов, за да достигне върховете на Чолаков по срамотиите.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 13:18
Гост

Атанаска Дишева явно не може да си оправи приоритетите. А ако през този „сляп период“ ходиш на работа и сееш зараза?

истина
истина
01 декември 2020 15:08
Гост

Ти не бери грижа за нея, тя каквото успя взе от съдебната система. Стига й 15 години да живее в апартамент в най-скъпия квартал на София, срещу символичен наем докато трупа имоти из страната заедно със съпруга си адвокат.
И при тази история, вместо да се засрами и да не се показва, тя продължава да се самопредлага за морален еталон.

Не е важно кой
Не е важно кой
01 декември 2020 13:08
Гост

Липсата на човечност у някои членове на СК е фрапираща. Седейки удобно в къщи, на безопасно разстояние от тълпата в съда, очевидно лобиращи за интересите на адвокатската гилдия, те дори срам нямат, за да говорят пред цяла България, че трява да се гледат независимо от всичко делата, без значение дали си болен или не.
Добре, че заседанията са публични. Да видим и чуем какви са „избраниците“ ни в СК.

Василка
Василка
01 декември 2020 13:14
Гост

Атанаска Дишева и Лозан Панов- това са колегите, които не гледайки никакви дела, считат че останалите трябва да сме изложени на риск.
Браво, колеги! Поздравления!

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 13:19
Гост

Отстрани е лесно да се правиш на много принципен. особено когато не си застрашен толкова от заразата.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 21:46
Гост

коя зараза, от стъкмистиката ли?

М. Кирилов
М. Кирилов
01 декември 2020 12:53
Гост

Добре е да не се карат ако обичат, защото на висок тон няма да стигнат до консенсуси

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 13:20
Гост

Царе са да правят циркове.

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 12:53
Гост

Да спазват мерките за безопасност и да чакат намаляване броя на случайте. Все пак вече има ваксини и ги чакаме, а в същото време има и ограничителни мерки

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 12:52
Гост

Чакат ваксината и се карат, това е

Белоу
Белоу
01 декември 2020 12:52
Гост

Тия драми са за идните няколко месеца. После не вярвам около Март да е случая такъв, какъвто беше през тази година

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 12:51
Гост

Още малко драи. Вече се планира ползването на ваксините

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 13:21
Гост

А докато дойдат, още колко хора ще изгърмят?

Десислава
Десислава
01 декември 2020 12:51
Гост

Да почнат да се държат адекватно, защото всички са изнервени покрай Ковид, но това не бива да е повод за излишни нерви

Равиоленска
Равиоленска
01 декември 2020 12:50
Гост

Не знам защо всичко трябва да става със спорове. Едните прехвърляли работа на другите…алабализми бе

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 12:50
Гост

Абе определено смятам, че те могат да се скарат и без темата за Ковид-19

Анонимен
Анонимен
01 декември 2020 12:49
Гост

Хубаво е, че сайта го пълнят с актуална информация за отложени дела