Пет неправителствени организации влизат в Съвета по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система към Министерството на правосъдието. Те ще участват в работата му през първите шест месеца на 2019 г.

Чрез жребий, проведен днес в Министерството на правосъдието, за членове на съвета бяха избрани Националната мрежа за децата, фондациите „Български адвокати за правата на човека“, „Български институт за правни инициативи“ и „Институт за пазарна икономика“, както и сдружението „Програма за развитие на съдебната система“.

Според чл. 3, ал. 5 от постановлението на Министерски съвет от 13 януари 2016 г., когато на критериите за членство в съвета отговарят повече от пет неправителствени организации, същите участват в заседанията на съвета по съдебна реформа на ротационен принцип за срок от 6 месеца, определени чрез жребий от МП.

При проведена през октомври 2017 г. процедура за определяне на неправителствени организации-членове на съвета на критериите за участие отговарят шест организации.

Сдружението „Център за съзидателно правосъдие“, което днес не беше изтеглено на жребия, ще има възможност да участва като гост в заседанията на съвета.

Комисията в Министерството на правосъдието с председател зам.-министър Десислава Ахладова, и членове Жасмин Попова, съветник в политическия кабинет на министъра и Теохана Игнатова, експерт в дирекция „Стратегическо развитие и програми“, днес реши да изтегли жребия и за неправителствените организации, които ще бъдат членове на съвета през второто полугодие на 2019 г. Този път на мястото на „Български адвокати за правата на човека“ беше изтеглено сдружението „Център за съзидателно правосъдие“. Останалите са Националната мрежа за децата, БИПИ, ИПИ и „Програма за развитие на съдебната система“.

Жребият беше изтеглен от председателя на Съюза на юристите Владислав Славов и координатора в Националната мрежа за децата Пламена Николова, в присъствието на членове на неправителствени организации.

 

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 8:56
Гост

Доволен съм, че сдружението „Програма за развитие на съдебната система“ ще членува в съвета.

5-ко
5-ко
16 януари 2019 8:10
Гост

Време е вече да се направят решителните стъпки към тази реформа.

Анонимен
Анонимен
16 януари 2019 8:54
Гост

Стратегия за продължаване на съдебната реформа бе приетата от Министерския съвет още през 2010 г.